สายธารแห่งศรัทธา...ตระกูล"สมรูป"มอบที่ดินเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลท่าตูม...
  
อ่านแล้ว 25  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-04-19 14:39:00 Owner: By:sathit
  ประกาศโรงพยาบาลท่าตูม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ นักวิชาการสาธารณสุข
  ประกาศโรงพยาบาลท่าตูม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
อ่านแล้ว 78  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-04-17 16:43:00 Owner: By:kroong
  โรงพยาบาลท่าตูมออกตรวจการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์2557
  
อ่านแล้ว 28  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-04-14 13:45:49 Owner: By:beawsak
  โรงพยาบาลท่าตูมจัดกิจกรรม"สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์2557"
  
อ่านแล้ว 39  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-04-14 08:45:24 Owner: By:beawsak
  ประกาศโรงพยาบาลท่าตูม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานทำความสะอาด
   ประกาศโรงพยาบาลท่าตูม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
อ่านแล้ว 201  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-04-06 08:58:12 Owner: By:kroong
  งานวัน อสม.แห่งชาติ ตำบลท่าตูม ประจำปี 2557
  
อ่านแล้ว 118  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-03-21 13:32:21 Owner: By:sathit
  ...สายธารแห่งศรัทธา...รายนามผู้บริจาคเงินและสิ่งของให้กับโรงพยาบาลท่าตูม
  
อ่านแล้ว 160  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-03-12 19:03:45 Owner: By:sathit
  โรงพยาบาลท่าตูมออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชูปถัมภ์
  
อ่านแล้ว 90  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-03-06 15:20:28 Owner: By:beawsak
  จังหวัดสุรินทร์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม และมอบบ้านธารน้ำใจที่อำเภอท่าตูม
  
อ่านแล้ว 150  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-02-20 11:12:41 Owner: By:sathit
  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือ พร้อมกับ มอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 500 ถุง แก่ราษฎรในพื้นที่ อำเภอท่าตูม
  
อ่านแล้ว 105  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-02-10 11:01:58 Owner: By:beawsak
   โรงพยาบาลท่าตูมร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนจัดโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกแก่ผู้ป่วยยากไร้ ปี2557
  
อ่านแล้ว 143  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-01-22 17:43:14 Owner: By:beawsak
  สายธาร...แห่งศรัทธา ..คุณแม่บุญธรรม จงประสิทธิ์ บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลท่าตูม มูลค่า 1,700,000 บาท
  
อ่านแล้ว 171  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-01-20 11:34:09 Owner: By:beawsak
  ประมวลภาพอวยพร-รับพรปีใหม่2557 โรงพยาบาลท่าตูม
  
อ่านแล้ว 189  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-01-13 10:55:57 Owner: By:beawsak
  โรงพยาบาลท่าตูมจัดพิธีไหว้ศาลพระพรหมเจ้าที่และกิจกรรม big cleaning day
  
อ่านแล้ว 179  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-01-13 09:08:25 Owner: By:beawsak
  โรงพยาบาลท่าตูมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 11 ม.ค.57
  
อ่านแล้ว 160  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-01-13 08:38:43 Owner: By:beawsak
ทั้งหมด 503 row / แสดง 15 row
  สายธารแห่งศรัทธา...ตระกูล"สมรูป"มอบที่ดินเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับโรงพยาบาลท่าตูม...
  
อ่านแล้ว 25  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-04-19 14:39:00 Owner: By:sathit
  ประกาศโรงพยาบาลท่าตูม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ นักวิชาการสาธารณสุข
  ประกาศโรงพยาบาลท่าตูม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
อ่านแล้ว 78  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-04-17 16:43:00 Owner: By:kroong
  โรงพยาบาลท่าตูมออกตรวจการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์2557
  
อ่านแล้ว 28  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-04-14 13:45:49 Owner: By:beawsak
  โรงพยาบาลท่าตูมจัดกิจกรรม"สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์2557"
  
อ่านแล้ว 39  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-04-14 08:45:24 Owner: By:beawsak
  ประกาศโรงพยาบาลท่าตูม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ พนักงานทำความสะอาด
   ประกาศโรงพยาบาลท่าตูม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
อ่านแล้ว 201  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-04-06 08:58:12 Owner: By:kroong
  งานวัน อสม.แห่งชาติ ตำบลท่าตูม ประจำปี 2557
  
อ่านแล้ว 118  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-03-21 13:32:21 Owner: By:sathit
  ...สายธารแห่งศรัทธา...รายนามผู้บริจาคเงินและสิ่งของให้กับโรงพยาบาลท่าตูม
  
อ่านแล้ว 160  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-03-12 19:03:45 Owner: By:sathit
  โรงพยาบาลท่าตูมออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชูปถัมภ์
  
อ่านแล้ว 90  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-03-06 15:20:28 Owner: By:beawsak
  จังหวัดสุรินทร์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม และมอบบ้านธารน้ำใจที่อำเภอท่าตูม
  
อ่านแล้ว 150  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-02-20 11:12:41 Owner: By:sathit
  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือ พร้อมกับ มอบถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 500 ถุง แก่ราษฎรในพื้นที่ อำเภอท่าตูม
  
อ่านแล้ว 105  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2014-02-10 11:01:58 Owner: By:beawsak
ทั้งหมด 503 row / แสดง 10 row
  โรงพยาบาลท่าตูมจัดประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตำบลท่าตูม
  
อ่านแล้ว 177  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2013-10-03 08:18:46 Owner: By:beawsak
  โรงพยาบาลจัดอบรมเรื่อง บทบาทการดูแลฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพฯ
  
อ่านแล้ว 226  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2013-08-29 10:42:36 Owner: By:beawsak
  โรงพยาบาลท่าตูมจัดอบรม"การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" สำหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
  
อ่านแล้ว 206  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2013-08-29 09:39:54 Owner: By:beawsak
  งานอุบัติเหตุฯโรงพยาบาลท่าตูมเข้าร่วมฝึกชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติระดับอำเภอ
  
อ่านแล้ว 244  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2013-08-06 11:25:02 Owner: By:beawsak
  นายศราวุธ สังข์สาลี ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข อสม.เชี่ยวชาญ อำเภอท่าตูม
  
อ่านแล้ว 263  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2013-07-14 14:37:03 Owner: By:beawsak
  นายศราวุธ สังข์สาลี ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรมวินัยจราจร 2556
  
อ่านแล้ว 237  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2013-07-14 13:47:17 Owner: By:beawsak
  โรงพยาบาลท่าตูมจัดโครงการซ้อมแผนรับอุบัติเ้หตุหมู่อำเภอท่าตูม ปี2556
  
อ่านแล้ว 279  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2013-07-14 08:39:46 Owner: By:beawsak
  โรงพยาบาลท่าตูมจัด"โครงการพัฒนาเครือข่าย แกนนำสุขภาพ อำเภอท่าตูม "
  
อ่านแล้ว 240  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2013-07-08 09:00:32 Owner: By:beawsak
  คปสอ.ท่าตูม จัดอบรมพัฒนาทักษะการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัย
  
อ่านแล้ว 259  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2013-06-25 16:04:51 Owner: By:sathit
  โรงพยาบาลท่าตูมได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการ CPR กับพนักงานโรงงานไฮเทคแอพพาเรล จำกัด
  
อ่านแล้ว 251  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2013-06-23 10:16:34 Owner: By:beawsak
ทั้งหมด 503 row / แสดง 10 row
  ประกาศประมูลเช่าร้านค้าสวัสดิการ ร้านอาหาร โรงพยาบาลท่าตูม
  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
อ่านแล้ว 612  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2013-01-03 17:31:02 Owner: By:kroong
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบ
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
อ่านแล้ว 591  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2012-11-27 14:31:19 Owner: By:kroong
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
อ่านแล้ว 581  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2012-11-27 14:28:22 Owner: By:kroong
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หม้อต้มแผ่นร้อน
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
อ่านแล้ว 822  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2012-08-24 15:43:02 Owner: By:kroong
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โรงพยาบาลท่าตูม
อ่านแล้ว 794  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2012-08-03 11:30:12 Owner: By:kroong
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัด
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
อ่านแล้ว 303  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2012-06-05 15:42:33 Owner: By:kroong
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
อ่านแล้ว 1067  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2012-05-03 10:32:43 Owner: By:kroong
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดึงคอและหลังอัตดนมัติ
   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
อ่านแล้ว 260  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2012-03-09 17:47:15 Owner: By:kroong
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไป
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
อ่านแล้ว 235  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2011-12-20 15:35:20 Owner: By:kroong
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็ก
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
อ่านแล้ว 249  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2011-09-08 10:04:03 Owner: By:kroong
ทั้งหมด 503 row / แสดง 10 row
  โรงพยาบาลท่าตูมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง"
  
อ่านแล้ว 247  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2013-07-05 19:48:57 Owner: By:beawsak
  อำเภอท่าตูม ประชุมเชิงปฏิบัติการการซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับการระบาดโรคไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2555
  
อ่านแล้ว 708  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2012-09-20 09:57:53 Owner: By:sathit
  สถานการณ์ไข้เลือดออก ปี2554
  สรุปสถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ.ท่าตูม 1 มกราคม - 29 สิงหาคม 2554
อ่านแล้ว 239  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2011-08-29 16:10:03 Owner: By:maprangz
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (คปสจ.) พ.ค.54
  ครั้งที่ 7 ปีงบประมาณ 2554 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมศรีไผท สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
อ่านแล้ว 209  ครั้ง  อ่านต่อ  ::2011-07-21 14:59:06 Owner: By:huwko
ทั้งหมด 503 row / แสดง 4 row

 ::สาระความรู้    ฝากแนะนำสาระน่ารู้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ » 33 หัวข้อ
Knowledge Management » 1 หัวข้อ
งานแผนงาน » 1 หัวข้อ
รอบรู้สุขภาพ » 2 หัวข้อ
ความรู้งานเชิงรุกโรงพยาบาล » 0 หัวข้อ
UNIC Linux FreeBSD » 4 หัวข้อ
งานระบาดวิทยาควบคุมและป้องกันโรค » 21 หัวข้อ
Sql Language ภาษาสอบถาม SQL » 1 หัวข้อ
เทคนิคเกี่ยวกับ Website » 4 หัวข้อ
ความรู้เกี่ยวกับ Network » 0 หัวข้อ
การพัฒนาคุณภาพ CQI » 1 หัวข้อ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านสาธารณสุข » 0 หัวข้อ
ข้อมูลของสำนักบริหารการสาธารณสุข » 0 หัวข้อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ » 0 หัวข้อ
ความครอบคลุมบัตรประกันสุขภาพ » 3 หัวข้อ
หนังสือห้องสมุดโรงพยาบาลท่าตูม » 1 หัวข้อ
งานวิจัยสำหรับสาธารณสุข » 0 หัวข้อ
คู่มือการใช้งานโปรแกรม HOSxP » 1 หัวข้อ
Protection&Control Disease » 0 หัวข้อ
อื่นๆ » 0 หัวข้อ
HHC Online Thatum Hospital » 1 หัวข้อ
 
 ::ข่าวที่ฝากประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด        ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557
     View:  52
เตือนภัยอุบัติเหตุ...ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์)
     View:  56
สปอตประชาสัมพันธ์ งานผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
     View:  64
เอกสารความรู้และสื่อสุขภาพเพื่อพัฒนาความรอบรู้และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ รพ.ท่าตูม)
     View:  114
สัปดาห์รณรงค์วันวัณโรคสากล"วัณโรค ค้นให้พบ จบด้วยหาย"
     View:  64


 ตั้งกระทู้ใหม่   ค้นหากระทู้..
ทั้งหมด 99 รายการ / แสดงหน้าละ 40 รายการ[1][2][3]
  หัวข้อกระทู้ ตอบกลับ ผู้ชม โพสต์ล่าสุด
  เปิดอบรมการเขียนโปรแกรมเพื่อต่อยอดระบบHosXP 
        โดย delsnet >> 2014-01-10 11:02:17
0 103 โดย
  สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ณ ฐานข้อมูลปัจจุบัน 
        โดย tharatip >> 2013-12-26 09:40:10
0 102 โดย
  SPA In Action  
        โดย tharatip >> 2013-10-31 15:21:10
0 204 โดย
  ตรวจสุขภาพประจำปี 
        โดย baibon128 >> 2013-10-24 11:24:33
2 160 โดย baibon128
2013-10-30 12:48:13
  VDO ประชุม 3 ต.ค. 56 พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
        โดย tharatip >> 2013-10-09 10:02:20
0 165 โดย
  ด่วนที่สุด ชะลอการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ( ว 815 / 23 กันยายน 2556 ) 
        โดย tharatip >> 2013-09-25 14:26:15
1 211 โดย tharatip
2013-09-30 11:46:49
  รพ.ท่าตูม อบรม Hosxp ให้ จนท.ทุกท่าน วันที่ 23-24 ก.ย. 2556 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมธรรมรังษี เพื่อรองรับการส่ง 21 แฟ้ม 43 แแฟ้ม ปี2557  
        โดย tharatip >> 2013-09-12 10:15:12
0 241 โดย
  หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สำหรับจัดทำสัญญาจ้าง ( ภาคผนวก ก. )  
        โดย tharatip >> 2013-09-12 09:50:01
1 223 โดย tharatip
2013-09-12 09:51:06
  การบรรจุโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นต่ำของตำแหน่ง 
        โดย tharatip >> 2013-09-10 15:14:05
0 175 โดย
  ประกาศสำคัญ !! แนวทางการดำเนินงาน OP/PP Individual data 2557  
        โดย tharatip >> 2013-09-03 13:11:24
0 208 โดย
   พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
        โดย tharatip >> 2013-07-12 13:52:45
5 530 โดย tharatip
2013-08-15 14:48:23
  เปิดอบรมการเขียนโปรแกรมเพื่อต่อยอดระบบHosXP 
        โดย delsnet >> 2013-07-23 16:08:57
0 235 โดย
  รับทำแก้วพิมพ์โลโก้ 
        โดย vanrada >> 2013-07-05 10:32:34
0 288 โดย
  รับทำแก้วพิมโลโก้ 
        โดย vanrada >> 2013-07-02 15:25:33
0 281 โดย
  รับทำแก้วพิมโลโก้ 
        โดย vanrada >> 2013-07-02 15:16:25
0 277 โดย
  ตรวจสอบ 43 แฟ้ม โรงพยาบาลท่าตูม 
        โดย tharatip >> 2013-06-20 09:31:28
0 333 โดย
  ปฏิทิน สนง.สาธารรสุขจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน มิถุนายน 2556 
        โดย tharatip >> 2013-06-19 15:08:18
0 307 โดย
  แบบประเมินผลการทดองปฏิบัติราชการกลุ่มข้าราชการที่บรรจุใหม่ 
        โดย tharatip >> 2013-05-08 09:12:41
1 344 โดย tharatip
2013-06-19 15:05:18
  เตรียมพร้อม 50 F 
        โดย tharatip >> 2013-06-14 09:16:41
0 313 โดย
  เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ต่อยอดระบบเพื่อให้ใช้งานบนสมาร์ทโฟนด้วยภาษาเดลไฟ”  
        โดย delsnet >> 2013-05-17 13:33:53
0 368 โดย
   เรื่องตรวงสอบแฟ้ม Person  
        โดย tharatip >> 2013-05-07 13:14:37
0 382 โดย
  งานแผนและแนวทางนิเทศปี56 การเก็บภาระงาน 
        โดย tharatip >> 2013-04-12 11:44:29
1 498 โดย tharatip
2013-04-12 13:29:57
  ฝากรายงานให้ส่งเสริม 
        โดย tharatip >> 2011-12-24 11:20:43
7 371 โดย tharatip
2013-03-24 09:52:19
  แจ้งเลื่อนการประชุมคุณภาพ 
        โดย tharatip >> 2013-01-28 11:30:42
0 605 โดย
  เอกสารประกอบการทำ HA  
        โดย tharatip >> 2013-01-24 15:22:08
0 633 โดย
  กรอบ KPI 2556 
        โดย beawsak >> 2013-01-09 15:11:55
1 568 โดย tharatip
2013-01-10 09:46:44
  โปรแกรมควบคุมค่าใช้จ่ายยานพาหนะ 
        โดย delsnet >> 2013-01-03 12:13:40
0 743 โดย
  เปิดอบรมการเขียนโปรแกรมDelphiและรับพัฒนาระบบ 
        โดย delsnet >> 2012-11-17 10:42:56
0 537 โดย
  ฝากข่าวสำหรับผู้ที่ต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อต่อยอดระบบ 
        โดย delsnet >> 2012-11-12 15:46:42
0 665 โดย
  การให้บริการของโรงพยาบาลท่าตูม 
        โดย tharatip >> 2012-11-09 14:10:05
0 700 โดย
  ฝากข่าวสำหรับผู้ที่ต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อต่อยอดระบบโรงพยาบาล 
        โดย delsnet >> 2012-10-29 11:25:42
0 524 โดย
  เอกสาร 43 แฟ้ม เพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ 
        โดย tharatip >> 2012-10-12 09:56:46
5 1233 โดย tharatip
2012-10-12 10:51:45
  เปิดอบรม(สื่อการสอนเขียนโปรแกรมด้วยภาษาDelphi)เดลไฟ 
        โดย delsnet >> 2012-08-24 15:22:38
0 776 โดย
  ส่ง 21 แฟ้ม อย่างไรให้ถูกต้อง 
        โดย tharatip >> 2012-08-14 09:32:42
0 896 โดย
  ดูกีฬาโอลิมปิค สด... 
        โดย tharatip >> 2012-08-10 18:53:29
0 825 โดย
  แฟ้ม chronic ต้องดำเนินการอย่างไรกันแน่ครับ 
        โดย tharatip >> 2012-08-08 10:56:01
0 857 โดย
  ตรวจสอบผลการตรวจเท้า 
        โดย tharatip >> 2012-07-25 11:22:12
0 936 โดย
  บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) 
        โดย tharatip >> 2012-06-22 14:08:04
0 1119 โดย
  ปลัดสธ.คาดรู้ผลขอก.พ.บรรจุลูกจ้างชั่วคราวกว่า 31,000 อัตราเป็นขรก.เดือนส.ค.  
        โดย tharatip >> 2012-06-13 09:13:47
2 678 โดย tharatip
2012-06-22 14:06:26
  รับเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาโปรแกรมด้วย Delphi 
        โดย delsnet >> 2012-06-08 11:22:34
0 303 โดย
 ตั้งกระทู้ใหม่  
   องค์การแพทย์
   บริหารงานทั่วไป
   ชันสูตร - เอ็กซเรย์
   ทันตกรรม
   เภสัชฯ
   สุขาภิบาล
   ส่งเสริม
   สุขภาพจิต
   การพยาบาล
   คุณภาพ
   ทำความสะอาด
   รพช.ชุมพลบุรี
   สสจ.สุรินทร์
   รพช.สังขะ
   รพช.รัตนบุรี
   รพช.ปราสาท
   รพศ.สุรินทร์
   รพช.ลำดวน
   รพช.ศรีขรภูมิ
   รพช.พนมดงรัก
   รพช.สนม
   รพช.ท่าตูม
   รพช.บัวเชด
   รพช.จอมพระ
   รพช.ค่ายวีรวัฒ
   รพช.สำโรงทาบ
   ส่งข้อมูลOP/PP
   ศูนย์รหัสมาตราฐาน
   18แฟ้ม สนย.
   สปสช.โคราช
   สปสช. กลาง
   สสอ.รัตนบุรี
   รพ.สต. แจนแวน
   เว็บคัดกรองซึมเศร้า
   ชุมชน Hosxp
   รพ.รวมแพทย์

 User Online

นับการเข้าใช้ 0759778
นับตาม IP วันนี้ 0000032
ผู้เข้าชม 0001825
ขณะนี้มีผู้ชม 1
http://www.google.co.th, https://www.google.com, https://www.google.co.th
Date Created: Sat Jun 25 13:33:55 2011 Copy Right© 2011 Thatoom Hospital