Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

ระดมเจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วม มีพื้นที่ที่คาดว่าเสียหาย 4 ตำบล 14 หมู่บ้าน

DateTime : 1468-10-03 10:46:32
Post By : Dj-ChoomChon
IP Address : 125.25.162.197

เกษตรจังหวัดสุรินทร์ ระดมเจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วม หลังพบนาข้าวและไร่มันสำปะหลังจมน้ำแล้ว 4 หมื่นกว่าไร่

…………………………………………………………………………………………………

          เกษตรจังหวัดสุรินทร์  ระดมเจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วม หลังพบนาข้าวและไร่มันสำปะหลังจมน้ำแล้ว  2 หมื่นกว่าไร่   สำหรับการจำนำข้าวได้เตรียมขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้พร้อมแล้ว

          นายนำชัย  พรหมมีชัย เกษตรจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต2554/2555 ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ ได้เตรียมความพร้อมในการรับจำนำข้าวแล้ว  โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ได้เร่งขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรโดยได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง  รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปล่วงหน้าแล้ว  ซึ่งขณะนี้ได้มีรายชื่อเกษตรกว่า 180,000 ครัวเรือน จาก จำนวน 200,000 ครัวเรือน  

นายนำชัย  พรหมมีชัย เกษตรจังหวัดสุรินทร์  กล่าวว่า สำหรับอำเภอที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน  5   อำเภอ  16 ตำบล  89  หมู่บ้าน ได้แก่  อำเภอเมืองสุรินทร์  สำโรงทาบ  ท่าตูม  ชุมพลบุรี  และศรีณรงค์ ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน  5,505 ครัวเรือน  นาข้าวเสียหาย  22,000 ไร่  ส่วนที่เหลือได้ให้เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอและเกษตรตำบล เร่งสำรวจความเสียหายด้านการเกษตร   ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัย  พบว่าอำเภอท่าตูม มีพื้นที่ที่คาดว่าเสียหาย 4 ตำบล 14 หมู่บ้าน นาข้าวเสียหายประมาณ  4,581 ไร่   อำเภอสังขะพื้นที่ที่คาดว่าเสียหาย 6 ตำบล  34 หมู่บ้าน  นาข้าวเสียหายประมาณ  5,253 ไร่  อำเภอสำโรงทาบ  พื้นที่ที่คาดว่าเสียหาย  1 ตำบล 2  หมู่บ้าน  นาข้าวเสียหายประมาณ  455 ไร่  อำเภอกาบเชิงพื้นที่ที่คาดว่าเสียหาย  6 ตำบล  78  หมู่บ้าน 

ในส่วน ไร่มันสำปะหลังที่เสียหาย ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรได้ปลูกอยู่ตามแนวชายแดน ไทย - กัมพูชา ด้านอำเภอบัวเชด  กาบเชิง  สังขะ  และอำเภอพนมดงรัก  เนื่องจากฝนตกชุกทำให้พื้นดินมีน้ำขังส่งผลให้รากของมันสำปะหลัง รากเน่า เสียหายประมาณ  22,956 ไร่

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์


Message!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..

กระทู้ตอบกลับ