Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนมกราคม2556

Owner : maprangz | 2014-05-07 19:12:05

รายละเอียด..

สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนมกราคม2556

     สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์

userfiles/file/Sukar/SituationOfdiseasesInA_Thatoom(Jan2013).pdf

ที่มาของข้อมูล : ระบบรายงาน 506 งานควบคุมและป้องกันโรค โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์