Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก

รายละเอียด..

1.14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก หยุดโรคเรื้อรัง ภัยเงียบใกล้ตัว.pdf

2.“เบาหวาน” ภัยร้ายที่ถูกละเลย1.pdf

3.เบาหวานรู้แล้วอย่าเป็น เป็นแล้วต้องรู้7561.pdf

4.เบาหวาน เรื่องหวานๆ ที่ไม่ควรเสี่ยง.pdf

5.ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน.pdf

6.อยู่อย่างเข้าใจ เดินไปกับ…เบาหวาน.pdf

7.กินอย่างไรเมื่อเป็น “เบาหวาน”.pdf

8.เบาหวาน คุมได้_.pdf

9.เบาหวานกับโรคอ้วนและการควบคุมน้ำหนัก.pdf

10.กินอย่างไรกับเบาหวาน.pdf

11.เบาหวานกับวัยทอง.pdf

12.โรคอันตรายที่เกิดขึ้นได้แค่เราฟันผุ เบาหวานก็มา โรคหัวใจก็มี.pdf

13.เบาหวาน ทำให้ไตวาย.pdf

14.เบาหวาน เรื่องไม่เบาที่เด็กและวัยรุ่นควรใส่ใจ.pdf

15.เบาหวานกับไขมันในเลือด.pdf

16.เบาหวานกับโรคแทรกซ้อน โรคแทรกซ้อนชนิดเฉียบพลัน.pdf

17.เบาหวานกับโรคหัวใจ.pdf

18.เบาหวานน่ารู้.pdf

19.ทำไมเป็นโรคเบาหวาน.pdf

20.เบาหวาน (เมื่อน้ำตาลเป็นพิษ).pdf

21.เบาหวาน โรคคุ้นหูที่ไม่ธรรมดา.pdf

22.รู้ลึก รู้จริง เรื่อง อินซูลิน.pdf

23.เรื่องของเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน.pdf

24.เบาหวาน กับ ไตวาย.pdf

25.โรคขาขาดเลือด.pdf

26.โรคตาจากเบาหวาน.pdf

27.โรคไตจากเบาหวาน.pdf

28.โรคเบาหวาน กับ ภาวะไตวาย.pdf

29.โรคเบาหวาน___ไม่หวานอย่างที่คิด.pdf

30.โรคเบาหวานส่งผลต่อหลอดเลือดหัวใจ.pdf

31.สาระความรู้เรื่องโรคเบาหวาน.pdf

32.อยู่กับเบาหวานอย่างมีความสุข.pdf

33.อยู่กับเบาหวานอย่างไรถึงห่างไกลโรคตา.pdf

34.อัมพฤกษ์อัมพาต ในผู้สูงอายุ.pdf

35.เบาหวาน___ นับวันจะกลายเป็นโรคยอดฮิต.pdf

36.100_เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์กับการรับประทานอาหาร.pdf

37.คู่มือ_เล่ม4_เบาหวานความดัน.pdf

38.ระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ เสี่ยงป่วย เบาหวาน.pdf

39.เบาหวานกับการตั้งครรภ์.pdf

40.เบาหวาน (Diabetes mellitus หรือ Diabetes หรือเรียกย่อว่า โรคดีเอ็ม, DM).pdf

41.โปสเตอร์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCD).pdf

42.DM_HT.pdf