Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง

รายละเอียด..

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
มะเร็งคืออะไร มะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย
อาการและอาการแสดงของโรคมะเร็ง สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
การรักษามะเร็งตามหลักสากลที่ปฏิบัติกันอยู่ในประเทศไทย ข้อพึงปฏิบัติ 12 ประการ เพื่อป้องกันและลดการเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
มะเร็งที่รักษาให้หายได้ โภชนาการกับโรคมะเร็ง
การตรวจค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก ยาเคมีบำบัดกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ศัลยกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง
หญ้าเทวดาหรือหญ้าปักกิ่งกับการรักษาโรคมะเร็ง ความปวดกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 
มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่
มะเร็งตับ มะเร็งมดลูก
มะเร็งปอด มะเร็งกระดูก
มะเร็งช่องปาก มะเร็งผิวหนัง
มะเร็งโพรงหลังจมูก มะเร็งต่อมลูกหมาก
มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งเม็ดเลือดขาว
มะเร็งต่อมธัยรอยด์ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
มะเร็งถุงน้ำดีและท่อน้ำดี มะเร็งและเนื้องอกในระบบประสาท
มะเร็งตับอ่อน มะเร็งระบบทางเดินอาหาร ปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ์ชาย
 
• --------------------------------------------------------------- •

ที่มาเวปไซต์ http://www.nci.go.th/th/Knowledge/index_cancer.html