Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

แผ่นพับความรู้เรื่องโรคภัยสุขภาพ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐ เรื่อง (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา)

รายละเอียด..

 ๑.10 เคล็ดลับในการเลิกสูบบุหรี่-1.jpg

   10 เคล็ดลับในการเลิกสูบบุหรี่-2.jpg

๒.การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ1.jpg

   การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ_2.jpg

๓.การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน-1.jpg

   การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน-2.jpg

๔.การดูแลเฝือก-1.jpg

   การดูแลเฝือก-2.jpg

๕.การนับคาร์โบไฮเดรท-1.jpg

   การนับคาร์โบไฮเดรท-2.jpg

๖.การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเนื้อเยื่อเซลล์อักเสบ 1.jpg

   การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเนื้อเยื่อเซลล์อักเสบ 2.jpg

๗.การปฏิบัติตัวสำหรับภาวะนิ้วสะดุดหรือนิ้วล็อค 1.jpg

    การปฏิบัติตัวสำหรับภาวะนิ้วสะดุดหรือนิ้วล็อค 2.jpg

๘.การปฏิบัติตัวหลังการสลายต้อกระจก 1.jpg

    การปฏิบัติตัวหลังการสลายต้อกระจก 2.jpg

๙.การปวด ชาจากเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับ 1.jpg

    การปวด ชาจากเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับ-2.jpg

๑๐.โรคเบาหวาน_ol-02.jpg

     แผ่นพับโรคเบาหวาน_ol-01.jpg

๑๑.หลอดเลือดสมอง_ol-02.jpg

     หลอดเลือดสมอง_ol-01.jpg

๑๒.ความดันสูง_ol-02.jpg

      ความดันสูง_ol-01.jpg

๑๓.การป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน-1.jpg

      การป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน-2.jpg

๑๔.การป้องกันให้ปลอดภัยปลอดโรคในช่วงน้ำท่วม-1.jpg

      การป้องกันให้ปลอดภัยปลอดโรคในช่วงน้ำท่วม-2.jpg

๑๕.กินอย่างไรห่างไกลโรค-1.jpg

      กินอย่างไรห่างไกลโรค-2.jpg

๑๖.ไข้กาฬหลังแอ่น-1.jpg

     ไข้กาฬหลังแอ่น-2.jpg

๑๗.ไข้เลือดออก-1.jpg

      ไข้เลือดออก-2.jpg

๑๘.ไข้หวัดใหญ่-1.jpg

      ไข้หวัดใหญ่-2.jpg

๑๙.คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ-1.jpg

      คำแนะนำการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ-2.jpg

๒๐.คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเต้านม-1.jpg

      คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเต้านม-2.jpg

๒๑.ทำอย่างไรเมื่อไขมันในเลือดสูง-1.jpg

      ทำอย่างไรเมื่อไขมันในเลือดสูง-2.jpg

๒๒.โทษและพิษภัยของการดื่มสุรา-1.jpg

      โทษและพิษภัยของการดื่มสุรา-2.jpg

๒๓.น้ำนมแม่-1.jpg

      น้ำนมแม่-2.jpg

๒๔.บาดเจ็บที่ศีรษะ-1.jpg

      บาดเจ็บที่ศีรษะ-2.jpg

๒๕.จอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวาน-1.jpg

      จอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวาน-2.jpg

๒๖.แผ่นพับมะเร็งปากมดลูก-1.jpg

      แผ่นพับมะเร็งปากมดลูก-2.jpg

๒๗.ลดพุงลดอ้วนลดโรค-1.jpg

      ลดพุงลดอ้วนลดโรค-2.jpg

๒๘.อาหารก่อมะเร็ง-1.jpg

      อาหารก่อมะเร็ง-2.jpg

๒๙.อีสุกอีใส-1.jpg

      อีสุกอีใส-2.jpg

๓๐.มารดาหลังคลอดควรทำอย่างไร-1.jpg

     มารดาหลังคลอดควรทำอย่างไร-2.jpg

๓๑.มารู้จักเบาหวานกันดีกว่า-1.jpg

     มารู้จักเบาหวานกันดีกว่า-2.jpg
๓๒.เรียนรู้อยู่กับ เอชไอวี-1.jpg

      เรียนรู้อยู่กับ เอชไอวี-2.jpg

๓๓.โรคกระดูกสันหลังตีบแคบกดทับเส้นประสาท-1.jpg

      โรคกระดูกสันหลังตีบแคบกดทับเส้นประสาท-2.jpg

๓๔.โรคเกาต์-1.jpg

      โรคเกาต์-2.jpg

๓๕.โรคข้อเข่าเสื่อมและกระดูกพรุน-1.jpg

      โรคข้อเข่าเสื่อมและกระดูกพรุน-2.jpg

๓๖.โรคความดันโลหิตสูง-1.jpg

      โรคความดันโลหิตสูง-2.jpg

๓๗.โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012-2.jpg

       โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012-1.jpg

๓๘.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์-1.jpg

      โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์-2.jpg

๓๙.โรคที่เกิดจากความร้อน-1.jpg

      โรคที่เกิดจากความร้อน-2.jpg

๔๐.โรคไทรอยด์-1.jpg

      โรคไทรอยด์-2.jpg

๔๑.โรคธาลัสซีเมีย-1.jpg

      โรคธาลัสซีเมีย-2.jpg

๔๑.โรคปอดบวมในเด็ก-1.jpg

      โรคปอดบวมในเด็ก-2.jpg
๔๒.โรคมือเท้าปาก-1.jpg

      โรคมือเท้าปาก-2.jpg

๔๓.โรคหลอดเลือดสมอง-1.jpg

      โรคหลอดเลือดสมอง-2.jpg

๔๔.โรคอ้วน-1.jpg

      โรคอ้วน-2.jpg

๔๕.โรคอุจจาระร่วง-1.jpg

      โรคอุจจาระร่วง-2.jpg

๔๖.วัณโรค-1.jpg

      วัณโรค-2.jpg

๔๗.ไวรัสตับอักเสบบี-1.jpg

      ไวรัสตับอักเสบบี-2.jpg

๔๘.หลอดเลือดหัวใจ-1.jpg

      หลอดเลือดหัวใจ-2.jpg

๔๙.อาหารเพื่อการดูแลสุขภาพ-1.jpg

      อาหารเพื่อการดูแลสุขภาพ-2.jpg

๕๐.อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน-1.jpg

      อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน-2.jpg