Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

ข่าวสารประชาสัมพันธ์..

## หัวข้อข่าว OWNER ประเภท Views คลิกอ่าน
1 โรงพยาบาลท่าตูมรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ beawsak : 2022-01-13 16:12:31 ประชาสัมพันธ์ 68 อ่าน..
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-12 11:34:15 ประกวดราคม 3 อ่าน..
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 tharatip : 2022-01-10 15:08:03 ประกวดราคม 6 อ่าน..
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 tharatip : 2022-01-10 14:56:47 ประกวดราคม 5 อ่าน..
5 Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์คชศึกษา sathit : 2022-01-09 13:45:59 ประชาสัมพันธ์ 44 อ่าน..
6 พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ sathit : 2022-01-09 10:42:15 ประชาสัมพันธ์ 23 อ่าน..
7 พิธี ยกเสาเอก เสาโท ตึกอุบัติเหตุหลังใหม่ รพ.ท่าตูม 6/1/65 sathit : 2022-01-09 09:42:27 ประชาสัมพันธ์ 25 อ่าน..
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่เอกสารฝาล็อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:17:10 ประกวดราคม 8 อ่าน..
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๘๑๙ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:16:30 ประกวดราคม 8 อ่าน..
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๗,๖๓๗ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:15:50 ประกวดราคม 4 อ่าน..
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๗,๖๓๗ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:14:38 ประกวดราคม 4 อ่าน..
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๖,๔๒๑ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:13:26 ประกวดราคม 10 อ่าน..
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:12:24 ประกวดราคม 3 อ่าน..
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:11:41 ประกวดราคม 2 อ่าน..
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:10:59 ประกวดราคม 3 อ่าน..
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:10:20 ประกวดราคม 1 อ่าน..
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:09:28 ประกวดราคม 2 อ่าน..
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:08:26 ประกวดราคม 1 อ่าน..
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๔๖๑๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:07:49 ประกวดราคม 1 อ่าน..
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๗๗๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:07:03 ประกวดราคม 1 อ่าน..
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๕๘๖๔ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:06:00 ประกวดราคม 2 อ่าน..
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๒๘๘๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:04:48 ประกวดราคม 2 อ่าน..
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 16:03:15 ประกวดราคม 1 อ่าน..
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:45:14 ประกวดราคม 1 อ่าน..
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:44:36 ประกวดราคม 1 อ่าน..
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:43:57 ประกวดราคม 2 อ่าน..
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรขุดหลุมเสา ๐.๕๐ x ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๓๔ หลุม พร้อมถมคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:43:17 ประกวดราคม 1 อ่าน..
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:42:33 ประกวดราคม 1 อ่าน..
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:41:50 ประกวดราคม 1 อ่าน..
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:41:08 ประกวดราคม 2 อ่าน..
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน บม ๘๕๙๒ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:37:46 ประกวดราคม 1 อ่าน..
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน บพ ๖๓๔๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:37:02 ประกวดราคม 2 อ่าน..
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กท ๒๔๘๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 tharatip : 2022-01-08 15:35:55 ประกวดราคม 2 อ่าน..
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กท ๒๔๘๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:35:10 ประกวดราคม 1 อ่าน..
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๗๗๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:33:50 ประกวดราคม 1 อ่าน..
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:33:10 ประกวดราคม 1 อ่าน..
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กข ๓๖๒๗ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:32:31 ประกวดราคม 2 อ่าน..
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:31:39 ประกวดราคม 1 อ่าน..
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:30:59 ประกวดราคม 1 อ่าน..
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:30:20 ประกวดราคม 2 อ่าน..
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:29:36 ประกวดราคม 1 อ่าน..
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและเช็คระบบ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:28:51 ประกวดราคม 2 อ่าน..
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศเก่า แบบติดผนัง ขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:28:06 ประกวดราคม 3 อ่าน..
44 ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันดลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) tharatip : 2022-01-08 15:27:25 ประกวดราคม 1 อ่าน..
45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:26:12 ประกวดราคม 2 อ่าน..
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:19:03 ประกวดราคม 1 อ่าน..
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:18:11 ประกวดราคม 1 อ่าน..
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:17:28 ประกวดราคม 2 อ่าน..
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:16:36 ประกวดราคม 3 อ่าน..
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาไซเพอร์เมทริน ๑๐% W V โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:15:53 ประกวดราคม 2 อ่าน..
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการ์ด CPU IPX๔๐๐ พร้อมคอนฟิกส์ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:15:03 ประกวดราคม 1 อ่าน..
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงลิฟท์ขนของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:14:25 ประกวดราคม 1 อ่าน..
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๒๒๕๓ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:13:45 ประกวดราคม 1 อ่าน..
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๙๒๗ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:13:04 ประกวดราคม 2 อ่าน..
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องซักผ้าจำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:12:22 ประกวดราคม 2 อ่าน..
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:11:41 ประกวดราคม 1 อ่าน..
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรวยจราจร ขนาด ๗๐ เซ็นติเมตร คาด ๒ แถบ สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:10:56 ประกวดราคม 3 อ่าน..
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่นตาพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:09:06 ประกวดราคม 2 อ่าน..
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่นตาพลาสติก กันลมกันฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:08:26 ประกวดราคม 1 อ่าน..
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่นตากันสะเก็ด ฟองน้ำ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:07:37 ประกวดราคม 1 อ่าน..
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิทยุรับส่ง (เครื่องสีแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:05:38 ประกวดราคม 1 อ่าน..
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:01:38 ประกวดราคม 1 อ่าน..
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้าน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:00:57 ประกวดราคม 2 อ่าน..
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 15:00:17 ประกวดราคม 2 อ่าน..
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:59:30 ประกวดราคม 2 อ่าน..
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า ผ้าปูสีขาว ผ้าโทเร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:58:51 ประกวดราคม 1 อ่าน..
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านและอืนๆ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:58:02 ประกวดราคม 1 อ่าน..
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านและอืนๆ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:57:20 ประกวดราคม 2 อ่าน..
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านและอืนๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:56:39 ประกวดราคม 1 อ่าน..
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:55:57 ประกวดราคม 2 อ่าน..
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:54:15 ประกวดราคม 2 อ่าน..
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:53:37 ประกวดราคม 1 อ่าน..
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:52:54 ประกวดราคม 1 อ่าน..
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:52:14 ประกวดราคม 2 อ่าน..
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 tharatip : 2022-01-08 14:51:35 ประกวดราคม 1 อ่าน..
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 tharatip : 2022-01-08 14:50:56 ประกวดราคม 2 อ่าน..
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:50:15 ประกวดราคม 1 อ่าน..
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:49:28 ประกวดราคม 1 อ่าน..
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:48:47 ประกวดราคม 2 อ่าน..
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:48:04 ประกวดราคม 1 อ่าน..
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:47:21 ประกวดราคม 2 อ่าน..
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:46:40 ประกวดราคม 1 อ่าน..
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มอัตโนมัติ ๓๐๐ W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:45:39 ประกวดราคม 2 อ่าน..
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนาฬิกาแขวนผนัง ขนาด ๑๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:44:27 ประกวดราคม 1 อ่าน..
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:43:47 ประกวดราคม 1 อ่าน..
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรโข่ง ขนาด ๒๕ w โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:43:01 ประกวดราคม 2 อ่าน..
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ ถังบรรจุน้ำ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 tharatip : 2022-01-08 14:41:49 ประกวดราคม 1 อ่าน..
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ ถังบรรจุน้ำ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:41:07 ประกวดราคม 2 อ่าน..
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับโฟเมก้าขาว ขนาด ๗๕ x ๑๘๐ x ๗๕ ไม้ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:40:27 ประกวดราคม 1 อ่าน..
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับโฟเมก้าขาว ๗๕ x ๑๘๐ x ๗๕ ไม้ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:39:45 ประกวดราคม 2 อ่าน..
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงและลำโพงติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:39:04 ประกวดราคม 1 อ่าน..
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:38:08 ประกวดราคม 1 อ่าน..
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๓๖,๗๒๓ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ ชุดไทม์เมอร์ตั้งเวลาปิด เปิด เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:37:07 ประกวดราคม 1 อ่าน..
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๒๖,๒๕๕ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:36:08 ประกวดราคม 2 อ่าน..
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนผง ๙๐ เปอร์เซ็นต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:35:22 ประกวดราคม 2 อ่าน..
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:34:24 ประกวดราคม 1 อ่าน..
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:33:44 ประกวดราคม 1 อ่าน..
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้บาร์ มีล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:33:03 ประกวดราคม 3 อ่าน..
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:32:23 ประกวดราคม 3 อ่าน..
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:31:41 ประกวดราคม 1 อ่าน..
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:30:55 ประกวดราคม 2 อ่าน..
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายพาน เครื่องอบผ้า Image เบอร์ ๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:30:10 ประกวดราคม 2 อ่าน..
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:29:11 ประกวดราคม 3 อ่าน..
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้ง FiberOptic SM พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:28:11 ประกวดราคม 1 อ่าน..
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน บพ ๖๓๔๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:27:29 ประกวดราคม 2 อ่าน..
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๙๒๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:26:47 ประกวดราคม 1 อ่าน..
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2022-01-08 14:26:03 ประกวดราคม 3 อ่าน..
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-07 13:13:49 ประกวดราคม 9 อ่าน..
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-07 10:52:25 ประกวดราคม 4 อ่าน..
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-07 10:50:58 ประกวดราคม 3 อ่าน..
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-07 10:49:27 ประกวดราคม 3 อ่าน..
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-07 10:48:22 ประกวดราคม 7 อ่าน..
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-07 10:54:54 ประกวดราคม 3 อ่าน..
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-04 15:23:40 ประกวดราคม 10 อ่าน..
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2022-01-04 15:17:11 ประกวดราคม 6 อ่าน..
116 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว beawsak : 2021-12-30 16:40:37 ประชาสัมพันธ์ 35 อ่าน..
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-12-30 14:18:00 ประกวดราคม 19 อ่าน..
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-12-30 14:16:23 ประกวดราคม 10 อ่าน..
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อตู้อบเด็ก tharatip : 2021-12-29 15:48:03 ประกวดราคม 15 อ่าน..
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร tharatip : 2021-12-29 15:45:54 ประกวดราคม 13 อ่าน..
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-12-24 15:58:18 ประกวดราคม 20 อ่าน..
122 กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด beawsak : 2021-12-24 10:21:26 ประชาสัมพันธ์ 19 อ่าน..
123 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว beawsak : 2021-12-23 09:41:00 ประชาสัมพันธ์ 141 อ่าน..
124 คปสอ.ท่าตูม ได้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก sathit : 2021-12-22 17:59:44 ประชาสัมพันธ์ 61 อ่าน..
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-12-22 13:35:09 ประกวดราคม 15 อ่าน..
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-12-21 11:01:07 ประกวดราคม 20 อ่าน..
127 ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันดลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) tharatip : 2021-12-20 16:00:18 ประกวดราคม 25 อ่าน..
128 ประชาสัมพันธ์ การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (วันที่ 18 ธันวาคม 2564) sathit : 2021-12-17 19:55:22 ประชาสัมพันธ์ 58 อ่าน..
129 "สายธารแห่งศรัทธา" โรงพยาบาลท่าตูม ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปของโรงพยาบาล sathit : 2021-12-17 19:33:08 ประชาสัมพันธ์ 34 อ่าน..
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-12-15 15:01:08 ประกวดราคม 22 อ่าน..
131 ประชาสัมพันธ์ การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ระหว่างวันที่่ 14-24 ธันวาคม 2564) sathit : 2021-12-14 16:44:50 ประชาสัมพันธ์ 116 อ่าน..
132 โรงพยาบาลท่าตูมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 6 อัตรา beawsak : 2021-12-14 13:54:34 ประชาสัมพันธ์ 170 อ่าน..
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-12-14 11:03:19 ประกวดราคม 24 อ่าน..
134 โรงพยาบาลท่าตูม รับมอบเครื่องรักษาอาการปวดด้วยคลื่นแม่เหล็ก จากบริษัทเมตตา เมดเทค จำกัด sathit : 2021-12-11 10:29:26 ประชาสัมพันธ์ 38 อ่าน..
135 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม นำคณะเจ้าหน้าที่ออกหน่อยให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชนที่มาจับจ่าย ใช้สอยตลาดนัดคลองถม sathit : 2021-12-11 10:22:52 ประชาสัมพันธ์ 41 อ่าน..
136 ประชาสัมพันธ์ การให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (วันที่ 12,15 ธันวาคม 2564) sathit : 2021-12-10 11:01:17 ประชาสัมพันธ์ 129 อ่าน..
137 ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกวดราคาจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทร์ย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) tharatip : 2021-12-09 15:00:48 ประกวดราคม 30 อ่าน..
138 ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) tharatip : 2021-12-09 15:00:00 ประกวดราคม 27 อ่าน..
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๖๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:20:06 ประกวดราคม 28 อ่าน..
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:19:18 ประกวดราคม 22 อ่าน..
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:18:27 ประกวดราคม 19 อ่าน..
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุอื่น จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:11:22 ประกวดราคม 27 อ่าน..
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:10:34 ประกวดราคม 20 อ่าน..
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นกรองอากาศชุดระบายอากาศห้องผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:09:42 ประกวดราคม 21 อ่าน..
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๓๖,๗๒๓ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:08:49 ประกวดราคม 16 อ่าน..
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๓๖,๗๒๓ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ ชุดไทม์เมอร์ตั้งเวลาปิด เปิด เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:07:51 ประกวดราคม 14 อ่าน..
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๓๖,๑๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ ชุดไทม์เมอร์ตั้งเวลาปิด เปิด เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:06:11 ประกวดราคม 12 อ่าน..
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศตามแผนการบำรุงรักษาประจำปี จำนวน ๑๓๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:05:25 ประกวดราคม 12 อ่าน..
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนและติดตั้งเสาไฟแรงต่ำ บริเวณก่อสร้างตึกใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:04:33 ประกวดราคม 13 อ่าน..
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนลูกปืนมอเตอร์ใหม่ เครื่องอบผ้า Image เบอร์ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-12-04 16:03:47 ประกวดราคม 15 อ่าน..
151 วันที่ 1ธันวาคม2564 คปสอ.ท่าตูม จัดกิจกรรมวันเอดส์โลกและเปิดชมรมTO BE NUMBER ONE ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ sathit : 2021-12-02 11:40:03 ประชาสัมพันธ์ 53 อ่าน..
152 โรงพยาบาลท่าตูม เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ sathit : 2021-12-02 11:33:47 ประชาสัมพันธ์ 80 อ่าน..
153 โรงพยาบาลท่าตูม แจกชุดตรวจ ATK ฟรี? sathit : 2021-11-29 17:18:15 ประชาสัมพันธ์ 62 อ่าน..
154 30 พ.ย. 64 รพ.ท่าตูม เปิด Walk in Pfizer เข็ม 1,2,3 sathit : 2021-11-29 17:12:10 ประชาสัมพันธ์ 63 อ่าน..
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-29 12:06:19 ประกวดราคม 38 อ่าน..
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-29 12:03:13 ประกวดราคม 29 อ่าน..
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-29 12:00:48 ประกวดราคม 24 อ่าน..
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-29 11:57:29 ประกวดราคม 23 อ่าน..
159 ตารางนัดหมาย Pfizer vaccine ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 sathit : 2021-11-25 17:38:47 ประชาสัมพันธ์ 99 อ่าน..
160 26 พ.ย. 64 รพ.ท่าตูม เปิด Walk in Pfizer เข็ม 1,2,3 sathit : 2021-11-25 17:32:46 ประชาสัมพันธ์ 89 อ่าน..
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-24 11:58:02 ประกวดราคม 26 อ่าน..
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-24 11:04:52 ประกวดราคม 25 อ่าน..
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-24 11:01:05 ประกวดราคม 28 อ่าน..
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-24 11:00:06 ประกวดราคม 24 อ่าน..
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-24 09:26:50 ประกวดราคม 27 อ่าน..
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-22 16:04:20 ประกวดราคม 28 อ่าน..
167 ประชาสัมพันธ์ การให้บริการวัคซีนโควิด19 และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล 22-30 พ.ย.64 sathit : 2021-11-22 09:47:46 ประชาสัมพันธ์ 51 อ่าน..
168 ประชาสัมพันธ์ การให้บริการฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2021-11-19 17:02:14 ประชาสัมพันธ์ 78 อ่าน..
169 "สายธารแห่งศรัทธา" ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่ได้ร่วมบริจาคเงิน ให้กับโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 sathit : 2021-11-19 16:59:50 ประชาสัมพันธ์ 47 อ่าน..
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:42:33 ประกวดราคม 23 อ่าน..
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:41:49 ประกวดราคม 25 อ่าน..
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:41:08 ประกวดราคม 19 อ่าน..
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฉุกเฉิน LED แบบ ๒ หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:39:49 ประกวดราคม 20 อ่าน..
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฉุกเฉิน LED แบบ ๒ หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:38:04 ประกวดราคม 17 อ่าน..
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปกใส PVC A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:37:15 ประกวดราคม 18 อ่าน..
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:35:44 ประกวดราคม 18 อ่าน..
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:34:47 ประกวดราคม 22 อ่าน..
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟ LED แผงคู่ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:33:50 ประกวดราคม 20 อ่าน..
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๕,๖๖๙ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:32:29 ประกวดราคม 16 อ่าน..
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:31:32 ประกวดราคม 17 อ่าน..
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:30:08 ประกวดราคม 18 อ่าน..
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมุ้งหน้าต่างบานเลื่อน กระจกหน้าต่างบานเลื่อน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:29:24 ประกวดราคม 18 อ่าน..
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๔๗๖๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:27:09 ประกวดราคม 14 อ่าน..
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๒๘๘๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 tharatip : 2021-11-19 16:26:01 ประกวดราคม 16 อ่าน..
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๒๘๘๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:24:14 ประกวดราคม 16 อ่าน..
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:23:30 ประกวดราคม 14 อ่าน..
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:22:49 ประกวดราคม 19 อ่าน..
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:22:00 ประกวดราคม 15 อ่าน..
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๓,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:21:16 ประกวดราคม 15 อ่าน..
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๖,๕๒๓ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:20:34 ประกวดราคม 16 อ่าน..
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานติดตั้งสายสัญญาณโทรศัพท์และสายกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:19:49 ประกวดราคม 13 อ่าน..
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 tharatip : 2021-11-19 16:15:27 ประกวดราคม 16 อ่าน..
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:14:37 ประกวดราคม 15 อ่าน..
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:13:53 ประกวดราคม 16 อ่าน..
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:13:10 ประกวดราคม 16 อ่าน..
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:12:29 ประกวดราคม 13 อ่าน..
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:11:33 ประกวดราคม 22 อ่าน..
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:10:51 ประกวดราคม 21 อ่าน..
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:10:00 ประกวดราคม 15 อ่าน..
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:09:14 ประกวดราคม 18 อ่าน..
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:08:28 ประกวดราคม 16 อ่าน..
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกใส่เอกสาร ขนาด ๖๐ ลิตร k๖๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:07:37 ประกวดราคม 16 อ่าน..
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกพร้อมฝา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:06:52 ประกวดราคม 15 อ่าน..
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๑๘,๐๘๒ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:06:03 ประกวดราคม 16 อ่าน..
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:05:10 ประกวดราคม 15 อ่าน..
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเติมอากาศ lambda ขนาด ๓Hp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:04:24 ประกวดราคม 16 อ่าน..
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการ BMS-HOSxP Activation รายปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่มกราคม ถึง ธันวาคม ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-11-19 16:03:31 ประกวดราคม 15 อ่าน..
208 ประกาศ จังหวัดสุรินทร์ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 tharatip : 2021-11-22 15:31:01 ประกวดราคม 24 อ่าน..
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-18 15:18:36 ประกวดราคม 18 อ่าน..
210 ประชาสัมพันธ์การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล : 2021-11-16 10:06:41 ประชาสัมพันธ์ 88 อ่าน..
211 ข่าวประชาสัมพันธ์การให้บริการวัคซีนโควิด19 : 2021-11-16 10:03:58 ประชาสัมพันธ์ 109 อ่าน..
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-15 14:46:36 ประกวดราคม 20 อ่าน..
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-15 14:45:42 ประกวดราคม 15 อ่าน..
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-15 14:44:41 ประกวดราคม 16 อ่าน..
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-15 14:42:24 ประกวดราคม 18 อ่าน..
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-15 14:41:07 ประกวดราคม 16 อ่าน..
217 สูตรวัคซีนโควิด19 อำเภอท่าตูม sathit : 2021-11-12 15:15:02 ประชาสัมพันธ์ 43 อ่าน..
218 โรงพยาบาลท่าตูม ออกให้บริการตรวจคัดกรองบุคลากรครูและเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น ด้วยชุด ATK sathit : 2021-11-11 14:40:33 ประชาสัมพันธ์ 48 อ่าน..
219 โรงพยาบาลท่าตูม ฝึกทักษะช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ sathit : 2021-11-11 14:36:14 ประชาสัมพันธ์ 42 อ่าน..
220 ข่าวประชาสัมพันธ์ การให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อำเภอท่าตูม sathit : 2021-11-11 11:45:45 ประชาสัมพันธ์ 61 อ่าน..
221 ข่าวประชาสัมพันธ์ To be number one อำเภอท่าตูม sathit : 2021-11-11 11:42:49 ประชาสัมพันธ์ 50 อ่าน..
222 ข่าวประชาสัมพันธ์ คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2021-11-11 11:33:59 ประชาสัมพันธ์ 55 อ่าน..
223 โปรแกรมการฉีดวัคซีนอำเภอท่าตูม 8-14 พ.ย. 2564 sathit : 2021-11-11 11:28:01 ประชาสัมพันธ์ 72 อ่าน..
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๗ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-08 12:38:00 ประกวดราคม 26 อ่าน..
225 โรงพยาบาลท่าตูมร่วมแสดงความยินดีกับ พญ.แม้นเขียน ชัญถาวร ในการดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรวงพยาบาลท่าตูม beawsak : 2021-11-02 11:21:57 ประชาสัมพันธ์ 62 อ่าน..
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-02 11:11:59 ประกวดราคม 30 อ่าน..
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-01 15:16:00 ประกวดราคม 37 อ่าน..
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-01 15:14:52 ประกวดราคม 30 อ่าน..
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-01 15:13:26 ประกวดราคม 34 อ่าน..
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-01 15:11:08 ประกวดราคม 36 อ่าน..
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-11-01 15:09:50 ประกวดราคม 30 อ่าน..
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวััสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:45:42 ประกวดราคม 44 อ่าน..
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:44:56 ประกวดราคม 34 อ่าน..
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปลั๊กไฟ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:44:15 ประกวดราคม 40 อ่าน..
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด ๓๒ นิ้ว ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๓๖๖ x ๗๖๘ พิกเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:43:30 ประกวดราคม 30 อ่าน..
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟาปรับนอน หนังน้ำตาลอ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:42:45 ประกวดราคม 34 อ่าน..
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:42:04 ประกวดราคม 34 อ่าน..
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขมิ้นผง ผงไพล บดละเอียด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:41:22 ประกวดราคม 34 อ่าน..
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้บาร์เตี้ย มีไฮ ไม่มีล้อ สีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:40:39 ประกวดราคม 28 อ่าน..
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและตู้ควบคุมไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:39:57 ประกวดราคม 22 อ่าน..
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:39:14 ประกวดราคม 16 อ่าน..
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:37:23 ประกวดราคม 18 อ่าน..
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุบริการเว็บโฮสติ้งและโดเมนเนมโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:36:41 ประกวดราคม 19 อ่าน..
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กท ๒๔๘๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:35:57 ประกวดราคม 24 อ่าน..
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง. จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:34:53 ประกวดราคม 19 อ่าน..
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง. จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:34:06 ประกวดราคม 19 อ่าน..
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง. จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:31:43 ประกวดราคม 22 อ่าน..
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง. จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:31:00 ประกวดราคม 20 อ่าน..
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน. ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:30:14 ประกวดราคม 19 อ่าน..
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:29:26 ประกวดราคม 18 อ่าน..
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:26:25 ประกวดราคม 22 อ่าน..
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:25:42 ประกวดราคม 21 อ่าน..
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๑ รายการ .โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:25:00 ประกวดราคม 20 อ่าน..
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:24:16 ประกวดราคม 21 อ่าน..
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:23:27 ประกวดราคม 23 อ่าน..
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๕ รายการ .โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:22:44 ประกวดราคม 19 อ่าน..
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:19:41 ประกวดราคม 20 อ่าน..
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:16:24 ประกวดราคม 20 อ่าน..
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:15:40 ประกวดราคม 17 อ่าน..
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ .โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:14:57 ประกวดราคม 17 อ่าน..
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:14:11 ประกวดราคม 16 อ่าน..
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ.จง tharatip : 2021-10-27 11:13:25 ประกวดราคม 15 อ่าน..
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ .โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:12:41 ประกวดราคม 17 อ่าน..
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:10:39 ประกวดราคม 20 อ่าน..
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ .โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:09:45 ประกวดราคม 20 อ่าน..
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘. รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:08:59 ประกวดราคม 16 อ่าน..
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:08:15 ประกวดราคม 17 อ่าน..
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ .โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:07:31 ประกวดราคม 16 อ่าน..
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:06:43 ประกวดราคม 17 อ่าน..
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน .๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:05:57 ประกวดราคม 17 อ่าน..
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง .จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:05:14 ประกวดราคม 15 อ่าน..
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง .จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:04:30 ประกวดราคม 17 อ่าน..
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง .จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-10-27 11:01:52 ประกวดราคม 18 อ่าน..
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 tharatip : 2021-10-15 15:25:50 ประกวดราคม 28 อ่าน..
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-15 11:23:01 ประกวดราคม 21 อ่าน..
276 สิทธิกรมบัญชีกลาง sathit : 2021-10-14 19:08:36 ทั่วไป 99 อ่าน..
277 สิทธิ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ sathit : 2021-10-14 18:46:16 ทั่วไป 76 อ่าน..
278 สิทธิประกันสุขภาพ สปสช. sathit : 2021-10-14 17:50:47 ทั่วไป 79 อ่าน..
279 สิทธิประกันสังคม sathit : 2021-10-14 17:15:18 ทั่วไป 96 อ่าน..
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-14 15:50:07 ประกวดราคม 29 อ่าน..
281 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์/วัสดุการแพทย์ ประจำไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฏาคม - กันยายน ๒๕๖๔ 3320200239751 : 2021-10-14 09:49:39 ประกวดราคม 38 อ่าน..
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-12 16:17:55 ประกวดราคม 37 อ่าน..
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-12 16:15:24 ประกวดราคม 30 อ่าน..
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-12 16:11:29 ประกวดราคม 34 อ่าน..
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (covid-19) 3320200239751 : 2021-10-12 15:54:32 ประกวดราคม 26 อ่าน..
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (covid-19) 3320200239751 : 2021-10-12 15:51:57 ประกวดราคม 29 อ่าน..
287 จ้างเหมาทำอาหารสำหรับอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอท่าตูมที่ปฏิบัติงานเวรยามโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ วิทยาเขตทุ่งกุลา 3320200239751 : 2021-10-12 15:36:52 ประกวดราคม 26 อ่าน..
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (covid-19) 3320200239751 : 2021-10-12 15:45:49 ประกวดราคม 30 อ่าน..
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (covid-19) 3320200239751 : 2021-10-12 15:16:29 ประกวดราคม 31 อ่าน..
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (covid-19) 3320200239751 : 2021-10-12 15:08:20 ประกวดราคม 27 อ่าน..
291 โรงพยาบาลท่าตูมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 beawsak : 2021-10-07 16:52:20 ประชาสัมพันธ์ 67 อ่าน..
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๙ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-05 11:31:43 ประกวดราคม 31 อ่าน..
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-05 11:30:49 ประกวดราคม 29 อ่าน..
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-04 09:42:03 ประกวดราคม 32 อ่าน..
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-04 09:40:56 ประกวดราคม 29 อ่าน..
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-04 09:35:50 ประกวดราคม 31 อ่าน..
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-04 09:34:58 ประกวดราคม 32 อ่าน..
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-04 09:33:28 ประกวดราคม 26 อ่าน..
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-02 12:02:36 ประกวดราคม 44 อ่าน..
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-02 12:03:41 ประกวดราคม 31 อ่าน..
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-01 10:40:58 ประกวดราคม 31 อ่าน..
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-01 10:39:56 ประกวดราคม 36 อ่าน..
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๔ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-01 10:38:53 ประกวดราคม 47 อ่าน..
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙๙ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-10-01 10:37:54 ประกวดราคม 34 อ่าน..
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๗ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-09-26 11:04:20 ประกวดราคม 46 อ่าน..
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (covid-19) 3320200239751 : 2021-09-16 15:05:27 ประกวดราคม 48 อ่าน..
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (covid-19) 3320200239751 : 2021-09-16 14:55:38 ประกวดราคม 45 อ่าน..
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๗ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-09-15 15:14:57 ประกวดราคม 49 อ่าน..
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (covid-19) 3320200239751 : 2021-09-12 10:47:18 ประกวดราคม 90 อ่าน..
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (covid-19) 3320200239751 : 2021-09-12 10:32:00 ประกวดราคม 41 อ่าน..
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนา2019 (covid-19) 3320200239751 : 2021-09-12 10:42:38 ประกวดราคม 53 อ่าน..
312 ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ tharatip : 2021-09-09 11:19:19 ประกวดราคม 63 อ่าน..
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-27 10:37:26 ประกวดราคม 73 อ่าน..
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-27 10:35:59 ประกวดราคม 50 อ่าน..
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-27 10:34:14 ประกวดราคม 54 อ่าน..
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-27 10:31:43 ประกวดราคม 55 อ่าน..
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-27 10:28:04 ประกวดราคม 55 อ่าน..
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-27 10:22:52 ประกวดราคม 39 อ่าน..
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-27 10:23:10 ประกวดราคม 39 อ่าน..
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-16 15:14:02 ประกวดราคม 48 อ่าน..
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-16 15:11:54 ประกวดราคม 46 อ่าน..
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-16 15:06:30 ประกวดราคม 45 อ่าน..
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำลานจอดรถยนต์ผู้มารับบริการ (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-08-10 15:00:04 ประกวดราคม 44 อ่าน..
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-08 15:20:19 ประกวดราคม 44 อ่าน..
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-08 15:19:22 ประกวดราคม 50 อ่าน..
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๗๗๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 15:07:33 ประกวดราคม 52 อ่าน..
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 15:03:56 ประกวดราคม 47 อ่าน..
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๔๗๖๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 15:03:03 ประกวดราคม 53 อ่าน..
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๕๘๖๔ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 15:01:57 ประกวดราคม 43 อ่าน..
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้แช่ ๓ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 15:01:12 ประกวดราคม 48 อ่าน..
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๗๗๐ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 15:00:01 ประกวดราคม 43 อ่าน..
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเติมอากาศ Lambda โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:58:15 ประกวดราคม 49 อ่าน..
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:57:00 ประกวดราคม 41 อ่าน..
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงาน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:55:46 ประกวดราคม 38 อ่าน..
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:42:58 ประกวดราคม 40 อ่าน..
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:41:33 ประกวดราคม 37 อ่าน..
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:40:21 ประกวดราคม 38 อ่าน..
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:39:04 ประกวดราคม 38 อ่าน..
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:37:20 ประกวดราคม 43 อ่าน..
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:36:30 ประกวดราคม 47 อ่าน..
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:35:22 ประกวดราคม 37 อ่าน..
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:34:05 ประกวดราคม 47 อ่าน..
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:32:54 ประกวดราคม 47 อ่าน..
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:31:34 ประกวดราคม 42 อ่าน..
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:30:13 ประกวดราคม 34 อ่าน..
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เอกสารเหล็ก บานเลื่อน ขนาด ๔ ฟุต กระจก มุกส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:29:00 ประกวดราคม 52 อ่าน..
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมโครโฟน พร้อมสายยาว ๑๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:28:04 ประกวดราคม 42 อ่าน..
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉากกั้นห้อง ๓ พับ สแตนเลสพร้อมผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:21:20 ประกวดราคม 41 อ่าน..
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:20:31 ประกวดราคม 41 อ่าน..
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดา ชนิด Network แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:19:38 ประกวดราคม 45 อ่าน..
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๗๗๐ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:18:38 ประกวดราคม 43 อ่าน..
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:17:31 ประกวดราคม 42 อ่าน..
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนความเข้มข้น ๗๐ - ๗๕% (๔๐ กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:16:19 ประกวดราคม 39 อ่าน..
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๖๑ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:15:11 ประกวดราคม 38 อ่าน..
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:14:05 ประกวดราคม 34 อ่าน..
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๖๘๙ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:11:23 ประกวดราคม 41 อ่าน..
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:10:16 ประกวดราคม 40 อ่าน..
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมุ้งลวด จำนวน ๒๙ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:09:04 ประกวดราคม 36 อ่าน..
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานติดตั้งระบบแลน อาคาร cohort ward จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-08-08 14:08:08 ประกวดราคม 41 อ่าน..
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-05 15:52:30 ประกวดราคม 55 อ่าน..
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๗ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-04 10:47:53 ประกวดราคม 44 อ่าน..
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-08-04 10:45:29 ประกวดราคม 48 อ่าน..
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงคลินิกเฉพาะทางโรคเบาหวานความดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-08-04 10:40:58 ประกวดราคม 33 อ่าน..
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงโรงนึ่งกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-08-03 14:25:41 ประกวดราคม 41 อ่าน..
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อถอนอาคารร้านค้าสวัสดิการและร้านอาหาร และสุขาสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-07-30 15:09:29 ประกวดราคม 36 อ่าน..
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการปรังปรุงภูมิทัศน์เขตแนวป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-07-30 15:06:24 ประกวดราคม 48 อ่าน..
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-07-30 10:16:38 ประกวดราคม 46 อ่าน..
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-07-29 16:27:23 ประกวดราคม 49 อ่าน..
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-07-29 14:49:08 ประกวดราคม 45 อ่าน..
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-07-28 14:02:48 ประกวดราคม 41 อ่าน..
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมหลังคากันแดดคลินิกเบาหวานความดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-07-28 14:01:41 ประกวดราคม 40 อ่าน..
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-07-25 10:39:39 ประกวดราคม 38 อ่าน..
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-07-25 10:38:43 ประกวดราคม 47 อ่าน..
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-07-25 10:37:52 ประกวดราคม 47 อ่าน..
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-07-25 10:36:38 ประกวดราคม 50 อ่าน..
376 โรงพยาบาลท่าตูม ปรับสูตรการให้วัคซีนโควิด-19 สลับชนิด *ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ sathit : 2021-07-20 19:50:43 ประชาสัมพันธ์ 378 อ่าน..
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๙ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-07-20 16:30:15 ประกวดราคม 50 อ่าน..
378 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 tharatip : 2021-07-19 17:00:02 ประกวดราคม 52 อ่าน..
379 โรงพยาบาลท่าตูมเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 beawsak : 2021-07-11 15:04:03 ประชาสัมพันธ์ 139 อ่าน..
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-07-09 09:41:59 ประกวดราคม 60 อ่าน..
381 ประกาศโรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2021-07-06 11:15:46 ประชาสัมพันธ์ 249 อ่าน..
382 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรงพยาบาลท่าตูม เปิดรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ที่มีภูมิลำเนาในอำเภอท่าตูม กลับพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน sathit : 2021-07-04 10:17:12 ประชาสัมพันธ์ 240 อ่าน..
383 "สายธารแห่งศรัทธา" ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่ได้ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ ให้กับโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (เพื่อสู้ภัยโควิด-19) sathit : 2021-07-21 11:31:04 ประชาสัมพันธ์ 185 อ่าน..
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-07-02 10:11:08 ประกวดราคม 49 อ่าน..
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-07-02 10:09:52 ประกวดราคม 45 อ่าน..
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้องเวชกรรมฟื้นฟู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-07-01 15:56:59 ประกวดราคม 58 อ่าน..
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-29 09:07:15 ประกวดราคม 50 อ่าน..
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-25 08:44:58 ประกวดราคม 44 อ่าน..
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-24 08:37:52 ประกวดราคม 49 อ่าน..
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๘ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-22 08:39:58 ประกวดราคม 57 อ่าน..
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-17 09:14:27 ประกวดราคม 52 อ่าน..
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-11 10:25:23 ประกวดราคม 45 อ่าน..
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-11 10:23:51 ประกวดราคม 56 อ่าน..
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-11 10:22:31 ประกวดราคม 63 อ่าน..
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-11 10:21:26 ประกวดราคม 54 อ่าน..
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-11 10:19:19 ประกวดราคม 50 อ่าน..
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-08 09:00:41 ประกวดราคม 47 อ่าน..
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๘ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-08 08:59:19 ประกวดราคม 56 อ่าน..
399 โรงพยาบาลท่าตูมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป beawsak : 2021-06-07 18:55:18 ประชาสัมพันธ์ 346 อ่าน..
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-05 08:51:42 ประกวดราคม 51 อ่าน..
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-05 08:48:05 ประกวดราคม 62 อ่าน..
402 โรงพยาบาลท่าตูมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับเจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่ 2 beawsak : 2021-06-04 16:07:03 ประชาสัมพันธ์ 112 อ่าน..
403 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน มิถุนายน 2564 beawsak : 2021-06-17 17:30:12 ประชาสัมพันธ์ 63 อ่าน..
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน 20 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-03 13:08:57 ประกวดราคม 56 อ่าน..
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-03 13:06:31 ประกวดราคม 62 อ่าน..
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคากันสาดหน้าอาคารผู้ป่วยนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-06-02 14:58:12 ประกวดราคม 62 อ่าน..
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างต่อเติมหลังคากันแดดโรงครัวทิศตะวันออก โดยวิธีเฉพาะเจาจง 1320700033705 : 2021-06-02 14:56:24 ประกวดราคม 56 อ่าน..
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคาบ้านพักเรือนแถว ระดับ ๑,๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-06-02 14:52:58 ประกวดราคม 59 อ่าน..
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-06-01 15:06:28 ประกวดราคม 57 อ่าน..
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-28 15:25:20 ประกวดราคม 51 อ่าน..
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคม LED แผงคู่ ๕๖W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-28 15:24:07 ประกวดราคม 49 อ่าน..
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-28 15:23:22 ประกวดราคม 47 อ่าน..
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๕๓๙ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-28 15:12:59 ประกวดราคม 52 อ่าน..
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-28 15:11:57 ประกวดราคม 53 อ่าน..
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-28 15:11:12 ประกวดราคม 52 อ่าน..
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๙ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-27 08:29:08 ประกวดราคม 55 อ่าน..
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-27 08:27:45 ประกวดราคม 51 อ่าน..
418 ทีมหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แก่ผู้ป่วยติดเตียง beawsak : 2021-05-26 15:48:59 ประชาสัมพันธ์ 72 อ่าน..
419 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 beawsak : 2021-05-26 10:13:52 ประชาสัมพันธ์ 63 อ่าน..
420 โรงพยาบาลท่าตูมประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ และประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นพนักงานจ้างบริการ beawsak : 2021-05-26 09:13:32 ประชาสัมพันธ์ 122 อ่าน..
421 โรงพยาบาลท่าตูมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ อสม กู้ชีพ และกลุ่มเสี่ยง beawsak : 2021-05-20 19:16:15 ประชาสัมพันธ์ 115 อ่าน..
422 นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ beawsak : 2021-05-19 09:11:07 ประชาสัมพันธ์ 251 อ่าน..
423 โรงพยาบาลท่าตูมประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 beawsak : 2021-05-19 09:04:42 ประชาสัมพันธ์ 94 อ่าน..
424 "สายธารแห่งศรัทธา" ขอขอบพระคุณท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่ได้ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของ ให้กับโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 beawsak : 2021-05-31 19:06:00 ประชาสัมพันธ์ 150 อ่าน..
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-18 10:20:22 ประกวดราคม 63 อ่าน..
426 โรงพยาบาลท่าตูมส่งผู้ป่วยโควิด 19 ระลอกใหม่กลับบ้าน beawsak : 2021-05-16 14:36:29 ประชาสัมพันธ์ 71 อ่าน..
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-14 13:53:52 ประกวดราคม 79 อ่าน..
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน # ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-14 13:52:08 ประกวดราคม 71 อ่าน..
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-13 09:15:03 ประกวดราคม 66 อ่าน..
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-13 09:13:39 ประกวดราคม 70 อ่าน..
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-13 09:11:46 ประกวดราคม 82 อ่าน..
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-13 09:10:31 ประกวดราคม 76 อ่าน..
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-12 10:59:51 ประกวดราคม 69 อ่าน..
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-12 11:00:09 ประกวดราคม 76 อ่าน..
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-12 10:07:56 ประกวดราคม 69 อ่าน..
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-12 10:06:18 ประกวดราคม 65 อ่าน..
437 โรงพยาบาลท่าตูมส่งผู้ป่วยโควิด 19 ระลอกใหม่กลับบ้าน beawsak : 2021-05-11 15:42:18 ประชาสัมพันธ์ 85 อ่าน..
438 โรงพยาบาลท่าตูมส่งผู้ป่วยโควิด 19 ระลอกใหม่กลับบ้าน beawsak : 2021-05-06 15:12:26 ประชาสัมพันธ์ 80 อ่าน..
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-06 11:14:06 ประกวดราคม 75 อ่าน..
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง. จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:43:37 ประกวดราคม 82 อ่าน..
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:42:33 ประกวดราคม 80 อ่าน..
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:41:41 ประกวดราคม 71 อ่าน..
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:40:55 ประกวดราคม 77 อ่าน..
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:40:06 ประกวดราคม 68 อ่าน..
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:30:38 ประกวดราคม 76 อ่าน..
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:29:55 ประกวดราคม 67 อ่าน..
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ.เจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:29:02 ประกวดราคม 54 อ่าน..
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:26:45 ประกวดราคม 71 อ่าน..
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:25:49 ประกวดราคม 45 อ่าน..
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:24:20 ประกวดราคม 70 อ่าน..
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:22:54 ประกวดราคม 63 อ่าน..
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:04:06 ประกวดราคม 70 อ่าน..
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:03:17 ประกวดราคม 75 อ่าน..
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:01:15 ประกวดราคม 53 อ่าน..
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:00:10 ประกวดราคม 52 อ่าน..
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:53:45 ประกวดราคม 59 อ่าน..
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:52:22 ประกวดราคม 63 อ่าน..
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:50:31 ประกวดราคม 48 อ่าน..
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:49:13 ประกวดราคม 48 อ่าน..
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:47:50 ประกวดราคม 60 อ่าน..
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๑๖๔ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:46:42 ประกวดราคม 49 อ่าน..
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:44:42 ประกวดราคม 61 อ่าน..
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสารสำหรับบริการผู้ป่วย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:43:25 ประกวดราคม 55 อ่าน..
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:34:34 ประกวดราคม 63 อ่าน..
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:33:10 ประกวดราคม 44 อ่าน..
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นอุปกรณ์สแตนเลส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:32:18 ประกวดราคม 55 อ่าน..
467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:31:08 ประกวดราคม 53 อ่าน..
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดสารระเหย (ถังเขียว) ขนาดบรรจุ ๑๐ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:30:08 ประกวดราคม 56 อ่าน..
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้บาร์ไม่มีล้อ ปรับได้ ขาเหล็กชุบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:28:49 ประกวดราคม 48 อ่าน..
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้บาร์มีล้อ ปรับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:27:43 ประกวดราคม 55 อ่าน..
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้บาร์ สีดำมีไฮ ล้อ พนักพิง๒เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:26:55 ประกวดราคม 47 อ่าน..
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงานมีล้อ ปรับได้ ขาเหล็กชุบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:26:13 ประกวดราคม 67 อ่าน..
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:25:13 ประกวดราคม 53 อ่าน..
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:23:59 ประกวดราคม 44 อ่าน..
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:22:43 ประกวดราคม 47 อ่าน..
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:19:49 ประกวดราคม 57 อ่าน..
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:17:27 ประกวดราคม 63 อ่าน..
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:51:12 ประกวดราคม 44 อ่าน..
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:49:53 ประกวดราคม 54 อ่าน..
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่นตา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:49:06 ประกวดราคม 38 อ่าน..
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่นตา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:49:05 ประกวดราคม 55 อ่าน..
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:48:18 ประกวดราคม 63 อ่าน..
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:42:38 ประกวดราคม 51 อ่าน..
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:41:31 ประกวดราคม 55 อ่าน..
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:38:28 ประกวดราคม 52 อ่าน..
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อราวตากผ้าอลูมิเนียม ขนาด ๒๐๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:21:28 ประกวดราคม 49 อ่าน..
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:11:45 ประกวดราคม 45 อ่าน..
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเต๊นท์ ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:10:06 ประกวดราคม 67 อ่าน..
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันมะกอก ขนาดบรรจุ ๔๕๐ มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:09:14 ประกวดราคม 49 อ่าน..
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับโฟเมก้า ขนาด ๗๕ x ๑๘๐ x ๗๕ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:03:54 ประกวดราคม 72 อ่าน..
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉากกั้นห้อง ๓ ตอน สแตนเลสพร้อมผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:02:29 ประกวดราคม 71 อ่าน..
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจักรเย็บผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:01:12 ประกวดราคม 62 อ่าน..
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคม LED แผงคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 10:38:51 ประกวดราคม 60 อ่าน..
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๗๗๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 10:37:32 ประกวดราคม 55 อ่าน..
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๕๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 10:21:58 ประกวดราคม 64 อ่าน..
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กท ๔๑๖๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 10:20:55 ประกวดราคม 49 อ่าน..
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๔๖๑๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 10:20:14 ประกวดราคม 53 อ่าน..
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๗๗๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 10:07:53 ประกวดราคม 54 อ่าน..
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 09:51:49 ประกวดราคม 47 อ่าน..
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๔๗๖๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 09:44:36 ประกวดราคม 41 อ่าน..
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๙๗๓๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 09:39:47 ประกวดราคม 51 อ่าน..
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-05 09:37:08 ประกวดราคม 57 อ่าน..
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบผ้า ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 09:28:11 ประกวดราคม 64 อ่าน..
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 09:26:51 ประกวดราคม 48 อ่าน..
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า IMAGE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 09:25:18 ประกวดราคม 52 อ่าน..
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 09:24:29 ประกวดราคม 39 อ่าน..
507 คปสอ.ท่าตูม เปิดลงทะเบียนแสดงความประสงค์ รับวัคซีนโควิด 19 beawsak : 2021-05-05 08:33:04 ประชาสัมพันธ์ 77 อ่าน..
508 โรงพยาบาลท่าตูมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล beawsak : 2021-05-04 14:42:03 ประชาสัมพันธ์ 69 อ่าน..
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๘ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-03 14:39:47 ประกวดราคม 56 อ่าน..
510 โรงพยาบาลท่าตูม ออกให้คำแนะนำการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 beawsak : 2021-05-02 08:40:51 ประชาสัมพันธ์ 102 อ่าน..
511 โรงพยาบาลท่าตูม รับสมัครพนักงานจ้างบริการรายบุคคล ประจำปี 2564 beawsak : 2021-05-01 14:08:32 ประชาสัมพันธ์ 271 อ่าน..
512 นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอำเภอท่าตูม beawsak : 2021-04-30 15:12:54 ประชาสัมพันธ์ 75 อ่าน..
513 โรงพยาบาลท่าตูมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ อสม กู้ชีพ และกลุ่มเสี่ยง beawsak : 2021-04-30 13:52:28 ประชาสัมพันธ์ 89 อ่าน..
514 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 tharatip : 2021-04-28 14:27:48 ประกวดราคม 82 อ่าน..
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-04-26 08:55:04 ประกวดราคม 69 อ่าน..
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔ tharatip : 2021-04-22 14:54:01 ประกวดราคม 80 อ่าน..
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-04-19 10:18:08 ประกวดราคม 83 อ่าน..
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินเมนสายไฟจากโรงกำเนิดไฟฟ้าใหม่ - อาคารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-04-16 16:05:05 ประกวดราคม 89 อ่าน..
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานตึกแม่และเด็ก (W3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-04-16 16:02:00 ประกวดราคม 75 อ่าน..
520 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน เมษายน 2564 sathit : 2021-04-30 10:19:19 ประชาสัมพันธ์ 112 อ่าน..
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-04-05 14:23:52 ประกวดราคม 84 อ่าน..
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-04-05 09:03:43 ประกวดราคม 74 อ่าน..
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-04-05 09:02:06 ประกวดราคม 68 อ่าน..
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-04-05 08:59:46 ประกวดราคม 92 อ่าน..
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-04-05 08:58:20 ประกวดราคม 80 อ่าน..
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1320700033705 : 2021-03-31 10:49:06 ประกวดราคม 96 อ่าน..
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ( ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-23 11:40:48 ประกวดราคม 76 อ่าน..
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-23 10:53:37 ประกวดราคม 75 อ่าน..
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-16 09:47:16 ประกวดราคม 88 อ่าน..
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร จำนวน ๑๗ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-16 09:39:49 ประกวดราคม 124 อ่าน..
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-16 09:38:20 ประกวดราคม 85 อ่าน..
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-16 09:37:04 ประกวดราคม 79 อ่าน..
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-16 09:35:53 ประกวดราคม 75 อ่าน..
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1320700033705 : 2021-03-12 11:48:41 ประกวดราคม 90 อ่าน..
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:09:21 ประกวดราคม 91 อ่าน..
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่องพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:08:29 ประกวดราคม 85 อ่าน..
537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:07:34 ประกวดราคม 84 อ่าน..
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:06:26 ประกวดราคม 65 อ่าน..
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:04:12 ประกวดราคม 75 อ่าน..
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:03:03 ประกวดราคม 76 อ่าน..
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:02:11 ประกวดราคม 72 อ่าน..
542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:01:05 ประกวดราคม 71 อ่าน..
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 10:59:47 ประกวดราคม 67 อ่าน..
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 10:58:41 ประกวดราคม 70 อ่าน..
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-09 14:11:53 ประกวดราคม 62 อ่าน..
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-09 14:08:40 ประกวดราคม 67 อ่าน..
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ .รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:45:52 ประกวดราคม 69 อ่าน..
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:44:30 ประกวดราคม 109 อ่าน..
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:42:24 ประกวดราคม 73 อ่าน..
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:22:24 ประกวดราคม 71 อ่าน..
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:20:01 ประกวดราคม 72 อ่าน..
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง .จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:19:02 ประกวดราคม 66 อ่าน..
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:15:52 ประกวดราคม 75 อ่าน..
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:13:43 ประกวดราคม 77 อ่าน..
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:10:21 ประกวดราคม 70 อ่าน..
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:01:27 ประกวดราคม 71 อ่าน..
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:59:48 ประกวดราคม 65 อ่าน..
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:58:36 ประกวดราคม 63 อ่าน..
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:35:47 ประกวดราคม 66 อ่าน..
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:21:07 ประกวดราคม 64 อ่าน..
561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:16:39 ประกวดราคม 56 อ่าน..
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๑๗ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:15:38 ประกวดราคม 68 อ่าน..
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:14:06 ประกวดราคม 74 อ่าน..
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๕๗๖ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:11:11 ประกวดราคม 69 อ่าน..
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:10:06 ประกวดราคม 68 อ่าน..
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:04:38 ประกวดราคม 60 อ่าน..
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน บพ ๖๓๔๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:01:24 ประกวดราคม 61 อ่าน..
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:41:21 ประกวดราคม 64 อ่าน..
569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกลอยลูกโป่ง ขนาด ๓ นิ้ว สแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:40:00 ประกวดราคม 67 อ่าน..
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟาไม้ยางป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:39:03 ประกวดราคม 55 อ่าน..
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟถนนโซลาเซลล์ ขนาด ๑๐๐W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:38:18 ประกวดราคม 67 อ่าน..
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่อง TRUE DIGITAL แบบขายขาด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:37:13 ประกวดราคม 61 อ่าน..
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟเบอร์ออฟติก (ตึกผู้ป่วยในแม่และเด็กไปห้อง server ใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:36:07 ประกวดราคม 69 อ่าน..
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟเบอร์ออฟติก (ตึกผู้ป่วยในชายไปห้อง server ใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:35:13 ประกวดราคม 60 อ่าน..
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนจอเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:34:13 ประกวดราคม 61 อ่าน..
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:32:30 ประกวดราคม 53 อ่าน..
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสมุดประจำตัวผู้ป่วย UP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:31:26 ประกวดราคม 54 อ่าน..
578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด ๔ ตัว พร้อมเครื่องบันทึกภาพ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:30:32 ประกวดราคม 52 อ่าน..
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:13:37 ประกวดราคม 82 อ่าน..
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟเบอร์ออฟติก (ตึกผู้ป่วยในหญิงไปห้อง server ใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:11:58 ประกวดราคม 66 อ่าน..
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าต่ออายุอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย L-FPR๑๑๔๐T-TMC - ๑Y โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:10:36 ประกวดราคม 58 อ่าน..
582 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึกภาพ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:59:40 ประกวดราคม 59 อ่าน..
583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เชื่อม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:58:40 ประกวดราคม 68 อ่าน..
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เชื่อม MIG แบบมีขดลวดในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:57:44 ประกวดราคม 56 อ่าน..
585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ INVERTER แบบแขวน ขนาด ๓๖,๖๗๒ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:56:50 ประกวดราคม 51 อ่าน..
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:52:56 ประกวดราคม 59 อ่าน..
587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Harddisk ขนาด ๓TB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:51:56 ประกวดราคม 52 อ่าน..
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:51:08 ประกวดราคม 56 อ่าน..
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๘๙๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:50:07 ประกวดราคม 70 อ่าน..
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดผ้าใส่รถเข็น ขนาดความยาว ๙๔ ซม. ความกว้าง ๖๐ ซม. ความลึก ๖๑ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:48:55 ประกวดราคม 58 อ่าน..
591 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน มีนาคม 2564 beawsak : 2021-03-20 10:35:00 ประชาสัมพันธ์ 160 อ่าน..
592 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1320700033705 : 2021-03-03 14:12:51 ประกวดราคม 81 อ่าน..
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-25 13:53:22 ประกวดราคม 66 อ่าน..
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-23 15:11:43 ประกวดราคม 77 อ่าน..
595 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ tharatip : 2021-02-23 10:42:00 ประกวดราคม 66 อ่าน..
596 ประกาศผู้ชนะการการจัดซื้อจัาง ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-19 13:50:36 ประกวดราคม 96 อ่าน..
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-19 13:35:00 ประกวดราคม 96 อ่าน..
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-19 13:32:42 ประกวดราคม 88 อ่าน..
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-19 13:30:55 ประกวดราคม 89 อ่าน..
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-19 13:51:36 ประกวดราคม 83 อ่าน..
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-19 13:26:11 ประกวดราคม 70 อ่าน..
602 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 beawsak : 2021-02-18 18:05:50 ประชาสัมพันธ์ 104 อ่าน..
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-16 12:40:36 ประกวดราคม 87 อ่าน..
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-16 12:39:20 ประกวดราคม 92 อ่าน..
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-15 15:17:17 ประกวดราคม 69 อ่าน..
606 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 tharatip : 2021-02-05 15:51:14 ประกวดราคม 76 อ่าน..
607 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1320700033705 : 2021-02-04 15:30:42 ประกวดราคม 78 อ่าน..
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-04 10:15:03 ประกวดราคม 83 อ่าน..
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-02 14:24:59 ประกวดราคม 89 อ่าน..
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-02 14:25:16 ประกวดราคม 102 อ่าน..
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๒๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-02 14:25:34 ประกวดราคม 75 อ่าน..
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๔ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-02 14:28:04 ประกวดราคม 79 อ่าน..
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-02 10:54:46 ประกวดราคม 76 อ่าน..
614 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน มกราคม 2564 beawsak : 2021-01-22 19:28:10 ประชาสัมพันธ์ 118 อ่าน..
615 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 1320700033705 : 2021-01-22 13:30:04 ประกวดราคม 95 อ่าน..
616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-01-22 10:05:33 ประกวดราคม 89 อ่าน..
617 โรงพยาบาลท่าตูม รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา beawsak : 2021-01-21 16:22:47 ประชาสัมพันธ์ 160 อ่าน..
618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด ๑ นิ้ว ๑ HP ๒๒๐V โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:27:56 ประกวดราคม 74 อ่าน..
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ขนาด ๖.๔ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:25:44 ประกวดราคม 76 อ่าน..
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:25:02 ประกวดราคม 80 อ่าน..
621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่อง TRUE DIGITAL แบบขายขาด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:24:21 ประกวดราคม 72 อ่าน..
622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวแสตนเลสหน้าอาคารผู้ป่วยนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:23:24 ประกวดราคม 79 อ่าน..
623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมปั๊มน้ำบ่อพักน้ำเสีย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:22:29 ประกวดราคม 65 อ่าน..
624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง. จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:20:02 ประกวดราคม 74 อ่าน..
625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:19:00 ประกวดราคม 80 อ่าน..
626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:18:02 ประกวดราคม 70 อ่าน..
627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:17:14 ประกวดราคม 66 อ่าน..
628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:16:18 ประกวดราคม 71 อ่าน..
629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๓ รายการ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:15:24 ประกวดราคม 81 อ่าน..
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:14:18 ประกวดราคม 72 อ่าน..
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:13:06 ประกวดราคม 74 อ่าน..
632 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 1320700033705 : 2021-01-21 15:12:50 ประกวดราคม 78 อ่าน..
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:11:47 ประกวดราคม 67 อ่าน..
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:10:35 ประกวดราคม 69 อ่าน..
635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-01-21 15:09:27 ประกวดราคม 67 อ่าน..
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:09:23 ประกวดราคม 71 อ่าน..
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-01-21 15:01:43 ประกวดราคม 68 อ่าน..
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:00:32 ประกวดราคม 64 อ่าน..
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙. รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:59:40 ประกวดราคม 75 อ่าน..
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:57:56 ประกวดราคม 80 อ่าน..
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:56:47 ประกวดราคม 63 อ่าน..
642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:55:42 ประกวดราคม 62 อ่าน..
643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:45:55 ประกวดราคม 71 อ่าน..
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:42:30 ประกวดราคม 62 อ่าน..
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:40:12 ประกวดราคม 61 อ่าน..
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:38:35 ประกวดราคม 65 อ่าน..
647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:37:12 ประกวดราคม 71 อ่าน..
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:35:28 ประกวดราคม 70 อ่าน..
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:26:34 ประกวดราคม 70 อ่าน..
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:15:30 ประกวดราคม 73 อ่าน..
651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:14:05 ประกวดราคม 77 อ่าน..
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:12:45 ประกวดราคม 67 อ่าน..
653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:11:28 ประกวดราคม 74 อ่าน..
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:05:21 ประกวดราคม 63 อ่าน..
655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:03:55 ประกวดราคม 65 อ่าน..
656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์เฟืองส่ายพัดลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 11:24:17 ประกวดราคม 67 อ่าน..
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 11:01:39 ประกวดราคม 64 อ่าน..
658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 11:00:30 ประกวดราคม 78 อ่าน..
659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:58:08 ประกวดราคม 65 อ่าน..
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงและลำโพงติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:56:53 ประกวดราคม 69 อ่าน..
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:55:23 ประกวดราคม 64 อ่าน..
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเติมอากาศ ขนาด ๓ Hp รวมทุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:54:36 ประกวดราคม 87 อ่าน..
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๖๖ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:53:44 ประกวดราคม 67 อ่าน..
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. tharatip : 2021-01-21 10:52:01 ประกวดราคม 65 อ่าน..
665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน หนังดำ มีเท้าแขน ขาพลาสติก มีล้อ ปรับระดับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:50:01 ประกวดราคม 68 อ่าน..
666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:48:49 ประกวดราคม 65 อ่าน..
667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:47:30 ประกวดราคม 79 อ่าน..
668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล จำนวน ๖๐๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:46:02 ประกวดราคม 71 อ่าน..
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๔,๒๘๕ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:44:36 ประกวดราคม 67 อ่าน..
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๓๒๐ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:43:12 ประกวดราคม 68 อ่าน..
671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๐๖๔ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:42:11 ประกวดราคม 72 อ่าน..
672 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:40:59 ประกวดราคม 71 อ่าน..
673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:39:39 ประกวดราคม 64 อ่าน..
674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-20 15:46:27 ประกวดราคม 81 อ่าน..
675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-20 15:45:20 ประกวดราคม 78 อ่าน..
676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๙๒๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-20 15:44:32 ประกวดราคม 67 อ่าน..
677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๔๖๑๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-20 15:43:36 ประกวดราคม 75 อ่าน..
678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-20 15:42:36 ประกวดราคม 62 อ่าน..
679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มดูดน้ำเสีย ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-20 15:41:37 ประกวดราคม 67 อ่าน..
680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-01-18 11:37:42 ประกวดราคม 81 อ่าน..
681 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 tharatip : 2021-01-13 14:59:31 ประกวดราคม 96 อ่าน..
682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-01-12 13:21:06 ประกวดราคม 112 อ่าน..
683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๗ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-01-11 10:08:11 ประกวดราคม 98 อ่าน..
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-01-11 10:06:27 ประกวดราคม 103 อ่าน..
685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-30 10:03:05 ประกวดราคม 97 อ่าน..
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-30 10:02:39 ประกวดราคม 107 อ่าน..
687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-30 10:02:47 ประกวดราคม 101 อ่าน..
688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-30 09:57:14 ประกวดราคม 91 อ่าน..
689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-30 09:55:32 ประกวดราคม 91 อ่าน..
690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัรณ์ยา จำนวน ๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-28 14:36:38 ประกวดราคม 104 อ่าน..
691 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน ธันวาคม 2563 beawsak : 2020-12-20 14:00:10 ประชาสัมพันธ์ 138 อ่าน..
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖๔ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-15 11:20:44 ประกวดราคม 111 อ่าน..
693 นพ.วรินทร สะอาดยิ่ง รองผู้อำนวยการ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร beawsak : 2020-12-07 17:24:28 ประชาสัมพันธ์ 131 อ่าน..
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-04 13:59:18 ประกวดราคม 111 อ่าน..
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-04 13:57:39 ประกวดราคม 97 อ่าน..
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-04 13:56:02 ประกวดราคม 99 อ่าน..
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-04 13:54:43 ประกวดราคม 97 อ่าน..
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-04 13:53:20 ประกวดราคม 103 อ่าน..
699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง. จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:31:47 ประกวดราคม 105 อ่าน..
700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน. ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:29:39 ประกวดราคม 113 อ่าน..
701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:28:11 ประกวดราคม 94 อ่าน..
702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:27:03 ประกวดราคม 93 อ่าน..
703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:25:59 ประกวดราคม 95 อ่าน..
704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:24:37 ประกวดราคม 87 อ่าน..
705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:23:36 ประกวดราคม 102 อ่าน..
706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ .โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:22:41 ประกวดราคม 100 อ่าน..
707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ .รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:21:33 ประกวดราคม 83 อ่าน..
708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:16:23 ประกวดราคม 87 อ่าน..
709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:15:22 ประกวดราคม 95 อ่าน..
710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:14:04 ประกวดราคม 97 อ่าน..
711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน .๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:11:55 ประกวดราคม 82 อ่าน..
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา. ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:09:33 ประกวดราคม 75 อ่าน..
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:07:44 ประกวดราคม 76 อ่าน..
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:06:25 ประกวดราคม 79 อ่าน..
715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:05:19 ประกวดราคม 80 อ่าน..
716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำราวกั้นเหล็ก จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:03:47 ประกวดราคม 71 อ่าน..
717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 14:08:26 ประกวดราคม 84 อ่าน..
718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 14:03:42 ประกวดราคม 70 อ่าน..
719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 14:02:22 ประกวดราคม 77 อ่าน..
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 14:01:32 ประกวดราคม 78 อ่าน..
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 13:59:32 ประกวดราคม 73 อ่าน..
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 13:57:54 ประกวดราคม 76 อ่าน..
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 13:56:29 ประกวดราคม 73 อ่าน..
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 16:02:59 ประกวดราคม 87 อ่าน..
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 16:00:03 ประกวดราคม 90 อ่าน..
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:58:18 ประกวดราคม 75 อ่าน..
727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:55:15 ประกวดราคม 80 อ่าน..
728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:53:20 ประกวดราคม 74 อ่าน..
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:51:56 ประกวดราคม 88 อ่าน..
730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:50:31 ประกวดราคม 80 อ่าน..
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:49:03 ประกวดราคม 89 อ่าน..
732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:27:38 ประกวดราคม 73 อ่าน..
733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:10:26 ประกวดราคม 78 อ่าน..
734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:07:43 ประกวดราคม 88 อ่าน..
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:06:07 ประกวดราคม 72 อ่าน..
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:04:22 ประกวดราคม 68 อ่าน..
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:42:38 ประกวดราคม 68 อ่าน..
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:39:53 ประกวดราคม 74 อ่าน..
739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:38:02 ประกวดราคม 72 อ่าน..
740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:36:12 ประกวดราคม 74 อ่าน..
741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศและตรวจเช็คระบบ จำนวน ๑๐๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:33:04 ประกวดราคม 80 อ่าน..
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศและตรวจเช็คระบบ จำนวน ๖๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:31:54 ประกวดราคม 79 อ่าน..
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๘๗๐ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:28:24 ประกวดราคม 71 อ่าน..
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:26:23 ประกวดราคม 82 อ่าน..
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:25:24 ประกวดราคม 85 อ่าน..
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:24:11 ประกวดราคม 73 อ่าน..
747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:22:47 ประกวดราคม 75 อ่าน..
748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๗๒๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:21:00 ประกวดราคม 78 อ่าน..
749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:20:01 ประกวดราคม 67 อ่าน..
750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๗๔๐๔ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:19:11 ประกวดราคม 78 อ่าน..
751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๔๗๖๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:17:55 ประกวดราคม 66 อ่าน..
752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๙๗๓๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:16:10 ประกวดราคม 71 อ่าน..
753 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๕๘๖๔ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:14:31 ประกวดราคม 86 อ่าน..
754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๕๘๖๔ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. tharatip : 2020-11-27 14:10:56 ประกวดราคม 77 อ่าน..
755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๒๘๘๕. สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:09:49 ประกวดราคม 72 อ่าน..
756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๒๘๘๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:08:34 ประกวดราคม 75 อ่าน..
757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กข ๓๖๒๗ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:07:43 ประกวดราคม 88 อ่าน..
758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบผ้าขนาด ๑๐๐ Kg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:06:36 ประกวดราคม 67 อ่าน..
759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า ขนาด ๖๐ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:05:50 ประกวดราคม 75 อ่าน..
760 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 วัสดุบริโภค tharatip : 2020-11-27 09:41:22 ประกวดราคม 72 อ่าน..
761 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ( MOPH Zero Tolerance ) ประจำปีงบประมาณ 2564 : 2020-11-26 11:54:42 ประชาสัมพันธ์ 152 อ่าน..
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวเตาแก๊ส ขนาด ๑๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-25 15:20:03 ประกวดราคม 74 อ่าน..
763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุติดตั้งระบบไฟและสายแลน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-25 15:19:13 ประกวดราคม 80 อ่าน..
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนความเข้มข้น ๗๐ - ๗๕% (๔๐ กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-25 15:16:05 ประกวดราคม 82 อ่าน..
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อLED ทีวี ขนาด ๔๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-25 15:15:20 ประกวดราคม 72 อ่าน..
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายและติดตั้งป้าย จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-25 15:14:39 ประกวดราคม 73 อ่าน..
767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการ BMS-HOSxP Activation รายปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่มกราคม ถึง ธันวาคม ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-25 15:13:28 ประกวดราคม 73 อ่าน..
768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารละลายใช้ทดสอบค่าคลอรีนใช้กับ Meter รุ่น HI๗๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-25 15:12:23 ประกวดราคม 73 อ่าน..
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-25 10:51:15 ประกวดราคม 80 อ่าน..
770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-23 14:41:35 ประกวดราคม 103 อ่าน..
771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-17 10:21:35 ประกวดราคม 109 อ่าน..
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-17 10:20:33 ประกวดราคม 122 อ่าน..
773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-17 10:19:20 ประกวดราคม 111 อ่าน..
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-12 13:19:47 ประกวดราคม 108 อ่าน..
775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-09 14:57:37 ประกวดราคม 114 อ่าน..
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-06 13:41:31 ประกวดราคม 102 อ่าน..
777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-05 09:37:18 ประกวดราคม 120 อ่าน..
778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-05 09:35:57 ประกวดราคม 113 อ่าน..
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-05 09:34:50 ประกวดราคม 110 อ่าน..
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-05 09:33:50 ประกวดราคม 107 อ่าน..
781 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 beawsak : 2020-12-06 09:44:24 ประชาสัมพันธ์ 146 อ่าน..
782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระหว่างวันที่๒๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-03 11:43:38 ประกวดราคม 102 อ่าน..
783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-03 11:42:24 ประกวดราคม 115 อ่าน..
784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-03 11:40:24 ประกวดราคม 112 อ่าน..
785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-03 11:39:07 ประกวดราคม 115 อ่าน..
786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระหว่างวันที่ ๑ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-03 11:35:58 ประกวดราคม 98 อ่าน..
787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) tharatip : 2020-11-03 15:34:49 ประกวดราคม 95 อ่าน..
788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-02 16:18:42 ประกวดราคม 91 อ่าน..
789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-29 10:49:00 ประกวดราคม 114 อ่าน..
790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-27 09:56:10 ประกวดราคม 103 อ่าน..
791 โรงพยาบาลท่าตูมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา beawsak : 2020-10-27 16:44:31 ประชาสัมพันธ์ 202 อ่าน..
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๘ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-26 15:12:41 ประกวดราคม 102 อ่าน..
793 นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช beawsak : 2020-10-24 10:40:04 ประชาสัมพันธ์ 183 อ่าน..
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-20 15:50:25 ประกวดราคม 125 อ่าน..
795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-20 15:48:49 ประกวดราคม 129 อ่าน..
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-20 15:46:46 ประกวดราคม 111 อ่าน..
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-20 15:44:33 ประกวดราคม 115 อ่าน..
798 พญ.นงนุช สุขยานุดิษฐ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม 13 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 beawsak : 2020-10-14 18:11:58 ประชาสัมพันธ์ 217 อ่าน..
799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง. จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:22:17 ประกวดราคม 131 อ่าน..
800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง. จำนวน ๑๐ รายการ โดย.วิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:21:10 ประกวดราคม 114 อ่าน..
801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:20:04 ประกวดราคม 114 อ่าน..
802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:19:10 ประกวดราคม 112 อ่าน..
803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:18:20 ประกวดราคม 101 อ่าน..
804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:17:29 ประกวดราคม 109 อ่าน..
805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:16:38 ประกวดราคม 122 อ่าน..
806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:15:41 ประกวดราคม 102 อ่าน..
807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:14:50 ประกวดราคม 113 อ่าน..
808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:12:58 ประกวดราคม 104 อ่าน..
809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ .รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:12:00 ประกวดราคม 119 อ่าน..
810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:05:47 ประกวดราคม 91 อ่าน..
811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:00:41 ประกวดราคม 112 อ่าน..
812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 12:00:32 ประกวดราคม 110 อ่าน..
813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ .โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:59:09 ประกวดราคม 104 อ่าน..
814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:57:20 ประกวดราคม 118 อ่าน..
815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:55:49 ประกวดราคม 113 อ่าน..
816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:54:38 ประกวดราคม 94 อ่าน..
817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง .จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:53:40 ประกวดราคม 95 อ่าน..
818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง .จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:51:39 ประกวดราคม 102 อ่าน..
819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:50:41 ประกวดราคม 101 อ่าน..
820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:49:11 ประกวดราคม 103 อ่าน..
821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:45:51 ประกวดราคม 100 อ่าน..
822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:44:51 ประกวดราคม 108 อ่าน..
823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:43:10 ประกวดราคม 89 อ่าน..
824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:41:56 ประกวดราคม 92 อ่าน..
825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:39:26 ประกวดราคม 80 อ่าน..
826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:38:29 ประกวดราคม 88 อ่าน..
827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ .รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:36:46 ประกวดราคม 85 อ่าน..
828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:35:33 ประกวดราคม 94 อ่าน..
829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:34:28 ประกวดราคม 110 อ่าน..
830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:33:31 ประกวดราคม 86 อ่าน..
831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:31:45 ประกวดราคม 85 อ่าน..
832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:30:50 ประกวดราคม 76 อ่าน..
833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:29:51 ประกวดราคม 104 อ่าน..
834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:27:56 ประกวดราคม 94 อ่าน..
835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:26:48 ประกวดราคม 81 อ่าน..
836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:25:50 ประกวดราคม 91 อ่าน..
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:24:54 ประกวดราคม 85 อ่าน..
838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:24:01 ประกวดราคม 88 อ่าน..
839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:23:03 ประกวดราคม 87 อ่าน..
840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโลชั่นทากันยุง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:15:20 ประกวดราคม 98 อ่าน..
841 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโลชั่นกันยุงชนิดซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:13:37 ประกวดราคม 75 อ่าน..
842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:12:40 ประกวดราคม 92 อ่าน..
843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:11:51 ประกวดราคม 89 อ่าน..
844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:10:56 ประกวดราคม 85 อ่าน..
845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโซฟาไม้ยางป่า ขนาด ๒๑ x ๗๗ x ๓๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:09:58 ประกวดราคม 79 อ่าน..
846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:08:46 ประกวดราคม 80 อ่าน..
847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:07:38 ประกวดราคม 94 อ่าน..
848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๔๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:06:52 ประกวดราคม 79 อ่าน..
849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:06:04 ประกวดราคม 104 อ่าน..
850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:05:03 ประกวดราคม 89 อ่าน..
851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม .โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:04:04 ประกวดราคม 82 อ่าน..
852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๔๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:03:03 ประกวดราคม 88 อ่าน..
853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:59:55 ประกวดราคม 85 อ่าน..
854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:59:07 ประกวดราคม 90 อ่าน..
855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:57:23 ประกวดราคม 97 อ่าน..
856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้ม ขนาด ๒๘kg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:56:28 ประกวดราคม 85 อ่าน..
857 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๐๖๙ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:55:37 ประกวดราคม 77 อ่าน..
858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๗๐๔ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:54:35 ประกวดราคม 110 อ่าน..
859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๕๖๖ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:53:48 ประกวดราคม 94 อ่าน..
860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:52:47 ประกวดราคม 79 อ่าน..
861 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:51:59 ประกวดราคม 82 อ่าน..
862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์เครื่องเติมอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:50:18 ประกวดราคม 94 อ่าน..
863 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:49:12 ประกวดราคม 91 อ่าน..
864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๙๒๗ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:48:19 ประกวดราคม 78 อ่าน..
865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๕๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:43:37 ประกวดราคม 76 อ่าน..
866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๔๖๑๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:42:29 ประกวดราคม 84 อ่าน..
867 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๙๗๓๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:41:35 ประกวดราคม 86 อ่าน..
868 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าแบบประเมินแปรผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:39:28 ประกวดราคม 84 อ่าน..
869 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี คู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวเด็กปฐมวัย สำหรับครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:37:33 ประกวดราคม 84 อ่าน..
870 ประกาศผู้ชนะการเสนอ.ราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:32:59 ประกวดราคม 78 อ่าน..
871 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 tharatip : 2020-10-09 11:15:32 ประกวดราคม 106 อ่าน..
872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-09 08:40:46 ประกวดราคม 100 อ่าน..
873 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-08 13:55:05 ประกวดราคม 102 อ่าน..
874 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ๋ยา จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-07 11:29:04 ประกวดราคม 107 อ่าน..
875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-07 11:25:36 ประกวดราคม 125 อ่าน..
876 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน ตุลาคม 2563 beawsak : 2020-10-27 17:13:24 ประชาสัมพันธ์ 136 อ่าน..
877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3320200239751 : 2020-10-06 16:42:14 ประกวดราคม 115 อ่าน..
878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระหว่าง วันที่ ๑๘ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ tharatip : 2020-10-06 11:57:50 ประกวดราคม 114 อ่าน..
879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ๋ยา จำนวน ๗ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-06 11:20:08 ประกวดราคม 111 อ่าน..
880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-05 08:43:31 ประกวดราคม 121 อ่าน..
881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-02 14:30:14 ประกวดราคม 106 อ่าน..
882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ๋ยา จำนวน ๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-01 10:25:59 ประกวดราคม 113 อ่าน..
883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-01 10:23:51 ประกวดราคม 115 อ่าน..
884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-01 10:24:28 ประกวดราคม 109 อ่าน..
885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-01 10:13:08 ประกวดราคม 106 อ่าน..
886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-09-28 10:35:15 ประกวดราคม 108 อ่าน..
887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-09-28 09:13:10 ประกวดราคม 120 อ่าน..
888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-09-19 16:48:26 ประกวดราคม 120 อ่าน..
889 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3320200239751 : 2020-09-18 16:13:06 ประกวดราคม 151 อ่าน..
890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:27:04 ประกวดราคม 123 อ่าน..
891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:26:00 ประกวดราคม 129 อ่าน..
892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:25:10 ประกวดราคม 124 อ่าน..
893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:24:12 ประกวดราคม 119 อ่าน..
894 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์พร้อมใบมีดสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:17:35 ประกวดราคม 144 อ่าน..
895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกขนาดบรรจุ ๑๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:16:49 ประกวดราคม 106 อ่าน..
896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:16:01 ประกวดราคม 114 อ่าน..
897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:15:10 ประกวดราคม 165 อ่าน..
898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหุ้มเบาะนอนใหม่ (หนังเทียมสีน้ำตาลเข้ม) จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:14:00 ประกวดราคม 107 อ่าน..
899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ส่งของคลังยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:12:59 ประกวดราคม 119 อ่าน..
900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๒๒๕๓ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:12:09 ประกวดราคม 104 อ่าน..
901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๗๗๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:11:03 ประกวดราคม 123 อ่าน..
902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:09:54 ประกวดราคม 101 อ่าน..
903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันสวิงฟอกซ์ รุ่น SN ๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:08:43 ประกวดราคม 129 อ่าน..
904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันสวิงฟอกซ์ รุ่น SN ๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:07:50 ประกวดราคม 97 อ่าน..
905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ULV รุ่น S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:06:57 ประกวดราคม 112 อ่าน..
906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ พิกเซล ขนาด ๓๒ นิ้ว และชุดขาแขวนทีวีพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:03:10 ประกวดราคม 106 อ่าน..
907 ประกาศผลการคัดเลือกผู้สนใจเข้ารับการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar roof) สำหรับโรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ tharatip : 2020-09-15 14:59:10 ประกวดราคม 120 อ่าน..
908 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑ สาย จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) tharatip : 2020-09-15 14:52:29 ประกวดราคม 105 อ่าน..
909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระหว่าง วันที่ ๑๑ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ tharatip : 2020-09-15 14:48:22 ประกวดราคม 85 อ่าน..
910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-09-14 15:20:44 ประกวดราคม 92 อ่าน..
911 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน กันยายน 2563 beawsak : 2020-09-28 17:55:54 ประชาสัมพันธ์ 157 อ่าน..
912 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไต โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3320200239751 : 2020-09-09 09:07:11 ประกวดราคม 203 อ่าน..
913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-09-04 08:48:15 ประกวดราคม 122 อ่าน..
914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-09-03 09:07:19 ประกวดราคม 117 อ่าน..
915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-09-03 09:01:00 ประกวดราคม 118 อ่าน..
916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-09-03 08:58:37 ประกวดราคม 119 อ่าน..
917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-09-03 08:56:04 ประกวดราคม 135 อ่าน..
918 ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(solar roof) สำหรับ รพ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ tharatip : 2020-09-02 19:28:47 ประชาสัมพันธ์ 168 อ่าน..
919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-09-02 10:11:55 ประกวดราคม 129 อ่าน..
920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-28 14:29:14 ประกวดราคม 113 อ่าน..
921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-26 10:23:25 ประกวดราคม 90 อ่าน..
922 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) tharatip : 2020-08-24 18:57:30 ประกวดราคม 131 อ่าน..
923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-24 11:28:45 ประกวดราคม 99 อ่าน..
924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-17 14:43:48 ประกวดราคม 96 อ่าน..
925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-17 14:42:17 ประกวดราคม 114 อ่าน..
926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-17 14:30:41 ประกวดราคม 101 อ่าน..
927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-17 10:36:26 ประกวดราคม 90 อ่าน..
928 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน สิงหาคม 2563 beawsak : 2020-08-23 13:09:00 ประชาสัมพันธ์ 139 อ่าน..
929 นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง beawsak : 2020-08-13 18:06:34 ประชาสัมพันธ์ 145 อ่าน..
930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:47:59 ประกวดราคม 115 อ่าน..
931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซิงค์ขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:46:53 ประกวดราคม 96 อ่าน..
932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารเครื่องมือคัดกรอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:45:55 ประกวดราคม 94 อ่าน..
933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายแจ้งเตือนแหล่งน้ำเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:45:08 ประกวดราคม 99 อ่าน..
934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงงานติดตั้งราวรั้วเหล็กกั้นพร้อมประตูเลื่อนทางเข้าหน้าคลินิคพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:44:21 ประกวดราคม 100 อ่าน..
935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสารสำหรับบริการผู้ป่วย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:43:29 ประกวดราคม 108 อ่าน..
936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:42:42 ประกวดราคม 95 อ่าน..
937 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:41:52 ประกวดราคม 91 อ่าน..
938 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:40:31 ประกวดราคม 87 อ่าน..
939 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๕๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:40:46 ประกวดราคม 93 อ่าน..
940 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-03 14:47:03 ประกวดราคม 85 อ่าน..
941 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-03 14:40:17 ประกวดราคม 116 อ่าน..
942 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-03 14:38:46 ประกวดราคม 136 อ่าน..
943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-03 14:34:00 ประกวดราคม 102 อ่าน..
944 นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 beawsak : 2020-08-03 10:29:11 ประชาสัมพันธ์ 118 อ่าน..
945 ประกาศแผน โครงการจ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ โครงการ tharatip : 2020-07-31 15:05:35 ประกวดราคม 108 อ่าน..
946 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-31 10:01:23 ประกวดราคม 110 อ่าน..
947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-31 10:00:11 ประกวดราคม 98 อ่าน..
948 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 tharatip : 2020-07-30 10:18:56 ประกวดราคม 107 อ่าน..
949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-29 12:41:46 ประกวดราคม 108 อ่าน..
950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-29 11:05:32 ประกวดราคม 112 อ่าน..
951 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าขนหนูขนาด ๒๘ x ๕๔ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-26 14:44:49 ประกวดราคม 114 อ่าน..
952 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-26 14:43:56 ประกวดราคม 94 อ่าน..
953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-26 14:43:08 ประกวดราคม 115 อ่าน..
954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-26 14:42:22 ประกวดราคม 117 อ่าน..
955 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-26 14:41:29 ประกวดราคม 114 อ่าน..
956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-26 14:40:41 ประกวดราคม 104 อ่าน..
957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-21 16:03:24 ประกวดราคม 107 อ่าน..
958 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-21 12:05:13 ประกวดราคม 123 อ่าน..
959 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:12:05 ประกวดราคม 118 อ่าน..
960 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:11:17 ประกวดราคม 121 อ่าน..
961 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:10:30 ประกวดราคม 107 อ่าน..
962 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:09:43 ประกวดราคม 106 อ่าน..
963 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:08:49 ประกวดราคม 94 อ่าน..
964 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:07:53 ประกวดราคม 111 อ่าน..
965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:06:21 ประกวดราคม 94 อ่าน..
966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:05:22 ประกวดราคม 104 อ่าน..
967 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:04:37 ประกวดราคม 91 อ่าน..
968 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:03:42 ประกวดราคม 103 อ่าน..
969 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:59:04 ประกวดราคม 101 อ่าน..
970 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:58:20 ประกวดราคม 94 อ่าน..
971 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:57:36 ประกวดราคม 108 อ่าน..
972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:56:51 ประกวดราคม 95 อ่าน..
973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำประตูเหล็กและอื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:55:44 ประกวดราคม 90 อ่าน..
974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล๊อกเกอร์ ๙ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:54:59 ประกวดราคม 100 อ่าน..
975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมกล่องชนิดจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:54:07 ประกวดราคม 107 อ่าน..
976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เอกสารเหล็ก ๑.๘๐ เมตร บานเลื่อนกระจกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:53:19 ประกวดราคม 106 อ่าน..
977 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:52:35 ประกวดราคม 93 อ่าน..
978 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:51:48 ประกวดราคม 91 อ่าน..
979 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๒๒๕๓ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:50:49 ประกวดราคม 94 อ่าน..
980 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:49:58 ประกวดราคม 100 อ่าน..
981 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 beawsak : 2020-07-19 13:50:29 ประชาสัมพันธ์ 139 อ่าน..
982 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-18 10:22:13 ประกวดราคม 102 อ่าน..
983 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใชยา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-18 10:21:01 ประกวดราคม 117 อ่าน..
984 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-18 10:18:19 ประกวดราคม 111 อ่าน..
985 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-16 09:03:39 ประกวดราคม 91 อ่าน..
986 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 tharatip : 2020-07-09 15:43:35 ประกวดราคม 112 อ่าน..
987 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-09 15:07:25 ประกวดราคม 119 อ่าน..
988 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-08 10:35:48 ประกวดราคม 117 อ่าน..
989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันต จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-01 10:01:41 ประกวดราคม 128 อ่าน..
990 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-01 09:25:55 ประกวดราคม 124 อ่าน..
991 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-26 16:29:38 ประกวดราคม 126 อ่าน..
992 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-26 10:22:35 ประกวดราคม 111 อ่าน..
993 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-25 11:26:06 ประกวดราคม 122 อ่าน..
994 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 15:59:12 ประกวดราคม 105 อ่าน..
995 ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑ สาย จำนวน ๑๐ เครื่อง tharatip : 2020-06-23 15:58:19 ประกวดราคม 114 อ่าน..
996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-23 14:34:02 ประกวดราคม 124 อ่าน..
997 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่นตากันฝุ่น แว่นตาใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 10:19:39 ประกวดราคม 122 อ่าน..
998 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า และอื่นๆ จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 10:18:39 ประกวดราคม 111 อ่าน..
999 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 10:17:33 ประกวดราคม 111 อ่าน..
1000 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 10:01:57 ประกวดราคม 99 อ่าน..
1001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 10:00:59 ประกวดราคม 123 อ่าน..
1002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:59:54 ประกวดราคม 88 อ่าน..
1003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางปูพื้นรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:57:43 ประกวดราคม 92 อ่าน..
1004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:56:05 ประกวดราคม 94 อ่าน..
1005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลม จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:50:47 ประกวดราคม 101 อ่าน..
1006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:49:58 ประกวดราคม 104 อ่าน..
1007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต พร้อมกระจก สีเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:49:07 ประกวดราคม 97 อ่าน..
1008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:48:15 ประกวดราคม 94 อ่าน..
1009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:46:38 ประกวดราคม 95 อ่าน..
1010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:45:15 ประกวดราคม 113 อ่าน..
1011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๔๒๗ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:44:12 ประกวดราคม 109 อ่าน..
1012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดและบำรุงเครื่องปรับอากาศตามแผนการบำรุงรักษาประจำปี tharatip : 2020-06-23 09:41:07 ประกวดราคม 136 อ่าน..
1013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตู มุ้งลวด ขนาด ๒ x ๐.๘๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:40:19 ประกวดราคม 101 อ่าน..
1014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานกระจกติดตาย จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:39:35 ประกวดราคม 110 อ่าน..
1015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุบริการเว็บโฮสติ้งและโดเมนเนมโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:38:45 ประกวดราคม 97 อ่าน..
1016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:36:17 ประกวดราคม 94 อ่าน..
1017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:35:34 ประกวดราคม 94 อ่าน..
1018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:34:10 ประกวดราคม 109 อ่าน..
1019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-15 14:29:54 ประกวดราคม 117 อ่าน..
1020 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน มิถุนายน 2563 beawsak : 2020-06-26 16:50:45 ประชาสัมพันธ์ 161 อ่าน..
1021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 15รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2020-06-08 10:31:52 ประกวดราคม 140 อ่าน..
1022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-08 09:16:59 ประกวดราคม 118 อ่าน..
1023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนอุปกรณ์การแพทย์ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-08 09:14:35 ประกวดราคม 137 อ่าน..
1024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-08 09:11:34 ประกวดราคม 120 อ่าน..
1025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-05 14:11:41 ประกวดราคม 121 อ่าน..
1026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:47:52 ประกวดราคม 115 อ่าน..
1027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:46:54 ประกวดราคม 115 อ่าน..
1028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ tharatip : 2020-06-03 14:45:40 ประกวดราคม 130 อ่าน..
1029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:43:50 ประกวดราคม 107 อ่าน..
1030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:40:23 ประกวดราคม 141 อ่าน..
1031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:36:07 ประกวดราคม 140 อ่าน..
1032 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:34:15 ประกวดราคม 100 อ่าน..
1033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:32:48 ประกวดราคม 127 อ่าน..
1034 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:30:52 ประกวดราคม 103 อ่าน..
1035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:29:55 ประกวดราคม 111 อ่าน..
1036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:28:50 ประกวดราคม 111 อ่าน..
1037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๑,๔๕๕ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:27:50 ประกวดราคม 117 อ่าน..
1038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:26:58 ประกวดราคม 105 อ่าน..
1039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:24:54 ประกวดราคม 113 อ่าน..
1040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 11:03:01 ประกวดราคม 116 อ่าน..
1041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารละลายใช้ทดสอบค่าคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 11:00:08 ประกวดราคม 102 อ่าน..
1042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนความเข้มข้น ๗๕% (๔๐ กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 10:58:29 ประกวดราคม 134 อ่าน..
1043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๕๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 10:56:44 ประกวดราคม 124 อ่าน..
1044 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 10:55:34 ประกวดราคม 106 อ่าน..
1045 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการรื้อเครื่องยนต์ ทะเบียน กจ ๗๑๒ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 10:54:37 ประกวดราคม 125 อ่าน..
1046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-27 15:04:53 ประกวดราคม 106 อ่าน..
1047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองละเอียด ขนาด ๕ ไมคร่อน จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:23:25 ประกวดราคม 135 อ่าน..
1048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:22:29 ประกวดราคม 117 อ่าน..
1049 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นกรองอากาศชุดระบายอากาศห้องผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:21:43 ประกวดราคม 150 อ่าน..
1050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก ขนาด ๑๕ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:20:53 ประกวดราคม 145 อ่าน..
1051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:20:05 ประกวดราคม 128 อ่าน..
1052 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:19:18 ประกวดราคม 139 อ่าน..
1053 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:18:29 ประกวดราคม 143 อ่าน..
1054 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:17:20 ประกวดราคม 122 อ่าน..
1055 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:16:29 ประกวดราคม 126 อ่าน..
1056 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๑๑๒๗ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:15:26 ประกวดราคม 111 อ่าน..
1057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๙๒๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:14:26 ประกวดราคม 122 อ่าน..
1058 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๙๗๓๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:13:31 ประกวดราคม 110 อ่าน..
1059 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๒๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:12:20 ประกวดราคม 101 อ่าน..
1060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-18 09:41:02 ประกวดราคม 135 อ่าน..
1061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-18 09:36:32 ประกวดราคม 112 อ่าน..
1062 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-18 09:21:33 ประกวดราคม 146 อ่าน..
1063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-14 15:07:53 ประกวดราคม 112 อ่าน..
1064 ประกาศโรงพยาบาลท่าตูม เรื่อง แจ้งปรับอัตราค่าบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลท่าตูม beawsak : 2020-05-14 13:54:25 ประชาสัมพันธ์ 367 อ่าน..
1065 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 beawsak : 2020-06-03 14:54:48 ประชาสัมพันธ์ 162 อ่าน..
1066 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:50:16 ประกวดราคม 124 อ่าน..
1067 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อคลุมกันฝนแบบมีซิปหน้าอย่างหนาพร้อมหมวกคลุม จำนวน ๓๗๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:49:22 ประกวดราคม 113 อ่าน..
1068 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกาวน์กันน้ำ ๒ ชั้น ป้องกันสารเคมี (สีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:48:31 ประกวดราคม 136 อ่าน..
1069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกันฝนมีหมวกแบบบาง จำนวน ๕๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:47:30 ประกวดราคม 132 อ่าน..
1070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:46:43 ประกวดราคม 141 อ่าน..
1071 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:43:58 ประกวดราคม 128 อ่าน..
1072 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒- รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:41:50 ประกวดราคม 112 อ่าน..
1073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:40:55 ประกวดราคม 112 อ่าน..
1074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:39:41 ประกวดราคม 124 อ่าน..
1075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:38:46 ประกวดราคม 132 อ่าน..
1076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:37:48 ประกวดราคม 101 อ่าน..
1077 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:36:38 ประกวดราคม 123 อ่าน..
1078 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:35:52 ประกวดราคม 124 อ่าน..
1079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:35:06 ประกวดราคม 108 อ่าน..
1080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:34:16 ประกวดราคม 117 อ่าน..
1081 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์เครื่องจ่ายสารพร้อมอีเจทเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:33:25 ประกวดราคม 119 อ่าน..
1082 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อสัตว์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:32:38 ประกวดราคม 127 อ่าน..
1083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:31:42 ประกวดราคม 107 อ่าน..
1084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.1 tharatip : 2020-05-07 17:30:47 ประกวดราคม 114 อ่าน..
1085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. tharatip : 2020-05-07 17:29:59 ประกวดราคม 112 อ่าน..
1086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:29:10 ประกวดราคม 106 อ่าน..
1087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มแฟ้มประวัติผู้ป่วย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:27:16 ประกวดราคม 112 อ่าน..
1088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง