Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

ข่าวสารประชาสัมพันธ์..

## หัวข้อข่าว OWNER ประเภท Views คลิกอ่าน
1 โรงพยาบาลท่าตูมส่งผู้ป่วยโควิด 19 ระลอกใหม่กลับบ้าน beawsak : 2021-05-06 15:12:26 ประชาสัมพันธ์ 2 อ่าน..
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-06 11:14:06 ประกวดราคม 2 อ่าน..
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง. จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:43:37 ประกวดราคม อ่าน..
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:42:33 ประกวดราคม อ่าน..
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:41:41 ประกวดราคม 1 อ่าน..
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:40:55 ประกวดราคม 1 อ่าน..
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:40:06 ประกวดราคม อ่าน..
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:30:38 ประกวดราคม อ่าน..
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:29:55 ประกวดราคม อ่าน..
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ.เจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:29:02 ประกวดราคม อ่าน..
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:26:45 ประกวดราคม อ่าน..
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:25:49 ประกวดราคม อ่าน..
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:24:20 ประกวดราคม อ่าน..
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:22:54 ประกวดราคม อ่าน..
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:04:06 ประกวดราคม อ่าน..
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:03:17 ประกวดราคม อ่าน..
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:01:15 ประกวดราคม อ่าน..
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 15:00:10 ประกวดราคม อ่าน..
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:53:45 ประกวดราคม 1 อ่าน..
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:52:22 ประกวดราคม อ่าน..
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:50:31 ประกวดราคม อ่าน..
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:49:13 ประกวดราคม อ่าน..
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:47:50 ประกวดราคม อ่าน..
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๑๖๔ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:46:42 ประกวดราคม อ่าน..
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:44:42 ประกวดราคม อ่าน..
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสารสำหรับบริการผู้ป่วย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:43:25 ประกวดราคม อ่าน..
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:34:34 ประกวดราคม อ่าน..
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:33:10 ประกวดราคม อ่าน..
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นอุปกรณ์สแตนเลส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:32:18 ประกวดราคม 1 อ่าน..
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:31:08 ประกวดราคม อ่าน..
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดสารระเหย (ถังเขียว) ขนาดบรรจุ ๑๐ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:30:08 ประกวดราคม อ่าน..
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้บาร์ไม่มีล้อ ปรับได้ ขาเหล็กชุบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:28:49 ประกวดราคม อ่าน..
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้บาร์มีล้อ ปรับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:27:43 ประกวดราคม อ่าน..
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้บาร์ สีดำมีไฮ ล้อ พนักพิง๒เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:26:55 ประกวดราคม อ่าน..
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงานมีล้อ ปรับได้ ขาเหล็กชุบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:26:13 ประกวดราคม อ่าน..
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:25:13 ประกวดราคม อ่าน..
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:23:59 ประกวดราคม 1 อ่าน..
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:22:43 ประกวดราคม 1 อ่าน..
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:19:49 ประกวดราคม อ่าน..
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 14:17:27 ประกวดราคม อ่าน..
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:51:12 ประกวดราคม อ่าน..
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:49:53 ประกวดราคม อ่าน..
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่นตา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:49:06 ประกวดราคม อ่าน..
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่นตา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:49:05 ประกวดราคม อ่าน..
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:48:18 ประกวดราคม อ่าน..
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:42:38 ประกวดราคม 1 อ่าน..
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:41:31 ประกวดราคม อ่าน..
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:38:28 ประกวดราคม อ่าน..
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อราวตากผ้าอลูมิเนียม ขนาด ๒๐๐ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:21:28 ประกวดราคม 2 อ่าน..
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:11:45 ประกวดราคม 1 อ่าน..
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเต๊นท์ ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:10:06 ประกวดราคม 2 อ่าน..
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันมะกอก ขนาดบรรจุ ๔๕๐ มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:09:14 ประกวดราคม อ่าน..
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับโฟเมก้า ขนาด ๗๕ x ๑๘๐ x ๗๕ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:03:54 ประกวดราคม อ่าน..
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉากกั้นห้อง ๓ ตอน สแตนเลสพร้อมผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:02:29 ประกวดราคม อ่าน..
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจักรเย็บผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 11:01:12 ประกวดราคม อ่าน..
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคม LED แผงคู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 10:38:51 ประกวดราคม 1 อ่าน..
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๗๗๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 10:37:32 ประกวดราคม อ่าน..
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๕๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 10:21:58 ประกวดราคม 1 อ่าน..
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กท ๔๑๖๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 10:20:55 ประกวดราคม 1 อ่าน..
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๔๖๑๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 10:20:14 ประกวดราคม อ่าน..
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๗๗๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 10:07:53 ประกวดราคม อ่าน..
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 09:51:49 ประกวดราคม อ่าน..
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๔๗๖๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 09:44:36 ประกวดราคม 1 อ่าน..
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๙๗๓๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 09:39:47 ประกวดราคม อ่าน..
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-05 09:37:08 ประกวดราคม 2 อ่าน..
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบผ้า ขนาด ๒๐๐ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 09:28:11 ประกวดราคม อ่าน..
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 09:26:51 ประกวดราคม อ่าน..
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า IMAGE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 09:25:18 ประกวดราคม อ่าน..
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-05-05 09:24:29 ประกวดราคม อ่าน..
70 คปสอ.ท่าตูม เปิดลงทะเบียนแสดงความประสงค์ รับวัคซีนโควิด 19 beawsak : 2021-05-05 08:33:04 ประชาสัมพันธ์ 5 อ่าน..
71 โรงพยาบาลท่าตูมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล beawsak : 2021-05-04 14:42:03 ประชาสัมพันธ์ 3 อ่าน..
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๘ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-05-03 14:39:47 ประกวดราคม 6 อ่าน..
73 โรงพยาบาลท่าตูม ออกให้คำแนะนำการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 beawsak : 2021-05-02 08:40:51 ประชาสัมพันธ์ 19 อ่าน..
74 โรงพยาบาลท่าตูม รับสมัครพนักงานจ้างบริการรายบุคคล ประจำปี 2564 beawsak : 2021-05-01 14:08:32 ประชาสัมพันธ์ 148 อ่าน..
75 นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอำเภอท่าตูม beawsak : 2021-04-30 15:12:54 ประชาสัมพันธ์ 11 อ่าน..
76 โรงพยาบาลท่าตูมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่บุคลากรทางการแพทย์ อสม กู้ชีพ และกลุ่มเสี่ยง beawsak : 2021-04-30 13:52:28 ประชาสัมพันธ์ 9 อ่าน..
77 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 tharatip : 2021-04-28 14:27:48 ประกวดราคม 19 อ่าน..
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-04-26 08:55:04 ประกวดราคม 9 อ่าน..
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔ tharatip : 2021-04-22 14:54:01 ประกวดราคม 15 อ่าน..
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-04-19 10:18:08 ประกวดราคม 19 อ่าน..
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเดินเมนสายไฟจากโรงกำเนิดไฟฟ้าใหม่ - อาคารพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-04-16 16:05:05 ประกวดราคม 15 อ่าน..
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี่ยนฝ้าเพดานตึกแม่และเด็ก (W3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-04-16 16:02:00 ประกวดราคม 13 อ่าน..
83 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน เมษายน 2564 sathit : 2021-04-30 10:19:19 ประชาสัมพันธ์ 56 อ่าน..
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-04-05 14:23:52 ประกวดราคม 22 อ่าน..
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-04-05 09:03:43 ประกวดราคม 20 อ่าน..
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-04-05 09:02:06 ประกวดราคม 16 อ่าน..
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-04-05 08:59:46 ประกวดราคม 18 อ่าน..
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-04-05 08:58:20 ประกวดราคม 18 อ่าน..
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1320700033705 : 2021-03-31 10:49:06 ประกวดราคม 30 อ่าน..
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ( ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-23 11:40:48 ประกวดราคม 23 อ่าน..
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-23 10:53:37 ประกวดราคม 20 อ่าน..
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-16 09:47:16 ประกวดราคม 22 อ่าน..
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร จำนวน ๑๗ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-16 09:39:49 ประกวดราคม 31 อ่าน..
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-16 09:38:20 ประกวดราคม 22 อ่าน..
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-16 09:37:04 ประกวดราคม 20 อ่าน..
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-16 09:35:53 ประกวดราคม 19 อ่าน..
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1320700033705 : 2021-03-12 11:48:41 ประกวดราคม 33 อ่าน..
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:09:21 ประกวดราคม 28 อ่าน..
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่องพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:08:29 ประกวดราคม 25 อ่าน..
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:07:34 ประกวดราคม 25 อ่าน..
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:06:26 ประกวดราคม 18 อ่าน..
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:04:12 ประกวดราคม 21 อ่าน..
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:03:03 ประกวดราคม 20 อ่าน..
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:02:11 ประกวดราคม 21 อ่าน..
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 11:01:05 ประกวดราคม 20 อ่าน..
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 10:59:47 ประกวดราคม 16 อ่าน..
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-12 10:58:41 ประกวดราคม 16 อ่าน..
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-09 14:11:53 ประกวดราคม 18 อ่าน..
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-03-09 14:08:40 ประกวดราคม 18 อ่าน..
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ .รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:45:52 ประกวดราคม 18 อ่าน..
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:44:30 ประกวดราคม 25 อ่าน..
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:42:24 ประกวดราคม 19 อ่าน..
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:22:24 ประกวดราคม 18 อ่าน..
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:20:01 ประกวดราคม 22 อ่าน..
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง .จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:19:02 ประกวดราคม 21 อ่าน..
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:15:52 ประกวดราคม 20 อ่าน..
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:13:43 ประกวดราคม 21 อ่าน..
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:10:21 ประกวดราคม 17 อ่าน..
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 15:01:27 ประกวดราคม 17 อ่าน..
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:59:48 ประกวดราคม 15 อ่าน..
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:58:36 ประกวดราคม 14 อ่าน..
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:35:47 ประกวดราคม 18 อ่าน..
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:21:07 ประกวดราคม 17 อ่าน..
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:16:39 ประกวดราคม 14 อ่าน..
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๑๗ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:15:38 ประกวดราคม 18 อ่าน..
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:14:06 ประกวดราคม 17 อ่าน..
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๕๗๖ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:11:11 ประกวดราคม 16 อ่าน..
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:10:06 ประกวดราคม 20 อ่าน..
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:04:38 ประกวดราคม 15 อ่าน..
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน บพ ๖๓๔๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 14:01:24 ประกวดราคม 15 อ่าน..
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:41:21 ประกวดราคม 17 อ่าน..
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกลอยลูกโป่ง ขนาด ๓ นิ้ว สแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:40:00 ประกวดราคม 16 อ่าน..
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟาไม้ยางป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:39:03 ประกวดราคม 15 อ่าน..
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟถนนโซลาเซลล์ ขนาด ๑๐๐W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:38:18 ประกวดราคม 15 อ่าน..
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่อง TRUE DIGITAL แบบขายขาด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:37:13 ประกวดราคม 13 อ่าน..
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟเบอร์ออฟติก (ตึกผู้ป่วยในแม่และเด็กไปห้อง server ใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:36:07 ประกวดราคม 14 อ่าน..
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟเบอร์ออฟติก (ตึกผู้ป่วยในชายไปห้อง server ใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:35:13 ประกวดราคม 13 อ่าน..
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนจอเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:34:13 ประกวดราคม 17 อ่าน..
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:32:30 ประกวดราคม 15 อ่าน..
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสมุดประจำตัวผู้ป่วย UP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:31:26 ประกวดราคม 18 อ่าน..
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด ๔ ตัว พร้อมเครื่องบันทึกภาพ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:30:32 ประกวดราคม 14 อ่าน..
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:13:37 ประกวดราคม 17 อ่าน..
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟเบอร์ออฟติก (ตึกผู้ป่วยในหญิงไปห้อง server ใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:11:58 ประกวดราคม 14 อ่าน..
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าต่ออายุอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย L-FPR๑๑๔๐T-TMC - ๑Y โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 11:10:36 ประกวดราคม 14 อ่าน..
145 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด เครื่องบันทึกภาพ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:59:40 ประกวดราคม 19 อ่าน..
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เชื่อม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:58:40 ประกวดราคม 16 อ่าน..
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เชื่อม MIG แบบมีขดลวดในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:57:44 ประกวดราคม 15 อ่าน..
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ INVERTER แบบแขวน ขนาด ๓๖,๖๗๒ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:56:50 ประกวดราคม 14 อ่าน..
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:52:56 ประกวดราคม 14 อ่าน..
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Harddisk ขนาด ๓TB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:51:56 ประกวดราคม 14 อ่าน..
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:51:08 ประกวดราคม 15 อ่าน..
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ แบบเลขที่ ๙๘๙๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:50:07 ประกวดราคม 14 อ่าน..
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดผ้าใส่รถเข็น ขนาดความยาว ๙๔ ซม. ความกว้าง ๖๐ ซม. ความลึก ๖๑ ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-03-08 10:48:55 ประกวดราคม 13 อ่าน..
154 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน มีนาคม 2564 beawsak : 2021-03-20 10:35:00 ประชาสัมพันธ์ 88 อ่าน..
155 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1320700033705 : 2021-03-03 14:12:51 ประกวดราคม 35 อ่าน..
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-25 13:53:22 ประกวดราคม 22 อ่าน..
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-23 15:11:43 ประกวดราคม 31 อ่าน..
158 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ tharatip : 2021-02-23 10:42:00 ประกวดราคม 26 อ่าน..
159 ประกาศผู้ชนะการการจัดซื้อจัาง ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-19 13:50:36 ประกวดราคม 37 อ่าน..
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-19 13:35:00 ประกวดราคม 40 อ่าน..
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-19 13:32:42 ประกวดราคม 28 อ่าน..
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-19 13:30:55 ประกวดราคม 32 อ่าน..
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๔ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-19 13:51:36 ประกวดราคม 33 อ่าน..
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-19 13:26:11 ประกวดราคม 24 อ่าน..
165 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 beawsak : 2021-02-18 18:05:50 ประชาสัมพันธ์ 39 อ่าน..
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-16 12:40:36 ประกวดราคม 33 อ่าน..
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-16 12:39:20 ประกวดราคม 29 อ่าน..
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-15 15:17:17 ประกวดราคม 23 อ่าน..
169 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 tharatip : 2021-02-05 15:51:14 ประกวดราคม 30 อ่าน..
170 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1320700033705 : 2021-02-04 15:30:42 ประกวดราคม 31 อ่าน..
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-04 10:15:03 ประกวดราคม 36 อ่าน..
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-02 14:24:59 ประกวดราคม 37 อ่าน..
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-02 14:25:16 ประกวดราคม 36 อ่าน..
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๒๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-02 14:25:34 ประกวดราคม 28 อ่าน..
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๔ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-02 14:28:04 ประกวดราคม 33 อ่าน..
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-02-02 10:54:46 ประกวดราคม 35 อ่าน..
177 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน มกราคม 2564 beawsak : 2021-01-22 19:28:10 ประชาสัมพันธ์ 56 อ่าน..
178 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 1320700033705 : 2021-01-22 13:30:04 ประกวดราคม 49 อ่าน..
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-01-22 10:05:33 ประกวดราคม 41 อ่าน..
180 โรงพยาบาลท่าตูม รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา beawsak : 2021-01-21 16:22:47 ประชาสัมพันธ์ 85 อ่าน..
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำหอยโข่ง ขนาด ๑ นิ้ว ๑ HP ๒๒๐V โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:27:56 ประกวดราคม 30 อ่าน..
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ขนาด ๖.๔ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:25:44 ประกวดราคม 32 อ่าน..
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:25:02 ประกวดราคม 29 อ่าน..
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่อง TRUE DIGITAL แบบขายขาด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:24:21 ประกวดราคม 30 อ่าน..
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งราวแสตนเลสหน้าอาคารผู้ป่วยนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:23:24 ประกวดราคม 34 อ่าน..
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าตู้ควบคุมปั๊มน้ำบ่อพักน้ำเสีย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:22:29 ประกวดราคม 30 อ่าน..
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง. จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:20:02 ประกวดราคม 30 อ่าน..
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:19:00 ประกวดราคม 27 อ่าน..
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:18:02 ประกวดราคม 27 อ่าน..
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:17:14 ประกวดราคม 27 อ่าน..
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:16:18 ประกวดราคม 25 อ่าน..
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๓ รายการ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:15:24 ประกวดราคม 28 อ่าน..
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:14:18 ประกวดราคม 28 อ่าน..
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:13:06 ประกวดราคม 29 อ่าน..
195 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 1320700033705 : 2021-01-21 15:12:50 ประกวดราคม 33 อ่าน..
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:11:47 ประกวดราคม 25 อ่าน..
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:10:35 ประกวดราคม 27 อ่าน..
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-01-21 15:09:27 ประกวดราคม 27 อ่าน..
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:09:23 ประกวดราคม 25 อ่าน..
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1320700033705 : 2021-01-21 15:01:43 ประกวดราคม 26 อ่าน..
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 15:00:32 ประกวดราคม 23 อ่าน..
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙. รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:59:40 ประกวดราคม 32 อ่าน..
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:57:56 ประกวดราคม 34 อ่าน..
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:56:47 ประกวดราคม 26 อ่าน..
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:55:42 ประกวดราคม 25 อ่าน..
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:45:55 ประกวดราคม 29 อ่าน..
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:42:30 ประกวดราคม 26 อ่าน..
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:40:12 ประกวดราคม 25 อ่าน..
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:38:35 ประกวดราคม 25 อ่าน..
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:37:12 ประกวดราคม 30 อ่าน..
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:35:28 ประกวดราคม 28 อ่าน..
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:26:34 ประกวดราคม 29 อ่าน..
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:15:30 ประกวดราคม 35 อ่าน..
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:14:05 ประกวดราคม 24 อ่าน..
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:12:45 ประกวดราคม 27 อ่าน..
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:11:28 ประกวดราคม 28 อ่าน..
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:05:21 ประกวดราคม 26 อ่าน..
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 14:03:55 ประกวดราคม 26 อ่าน..
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์เฟืองส่ายพัดลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 11:24:17 ประกวดราคม 26 อ่าน..
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 11:01:39 ประกวดราคม 26 อ่าน..
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 11:00:30 ประกวดราคม 30 อ่าน..
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:58:08 ประกวดราคม 28 อ่าน..
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงและลำโพงติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:56:53 ประกวดราคม 29 อ่าน..
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:55:23 ประกวดราคม 26 อ่าน..
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเติมอากาศ ขนาด ๓ Hp รวมทุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:54:36 ประกวดราคม 30 อ่าน..
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๖๖ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:53:44 ประกวดราคม 29 อ่าน..
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. tharatip : 2021-01-21 10:52:01 ประกวดราคม 27 อ่าน..
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน หนังดำ มีเท้าแขน ขาพลาสติก มีล้อ ปรับระดับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:50:01 ประกวดราคม 25 อ่าน..
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:48:49 ประกวดราคม 25 อ่าน..
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:47:30 ประกวดราคม 30 อ่าน..
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเอกซเรย์ทรวงอกดิจิตอล จำนวน ๖๐๐ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:46:02 ประกวดราคม 27 อ่าน..
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๔,๒๘๕ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:44:36 ประกวดราคม 29 อ่าน..
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๓๒๐ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:43:12 ประกวดราคม 26 อ่าน..
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๐๖๔ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:42:11 ประกวดราคม 28 อ่าน..
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:40:59 ประกวดราคม 28 อ่าน..
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-21 10:39:39 ประกวดราคม 28 อ่าน..
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-20 15:46:27 ประกวดราคม 34 อ่าน..
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-20 15:45:20 ประกวดราคม 32 อ่าน..
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๙๒๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-20 15:44:32 ประกวดราคม 30 อ่าน..
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๔๖๑๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-20 15:43:36 ประกวดราคม 34 อ่าน..
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-20 15:42:36 ประกวดราคม 27 อ่าน..
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มดูดน้ำเสีย ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2021-01-20 15:41:37 ประกวดราคม 30 อ่าน..
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-01-18 11:37:42 ประกวดราคม 37 อ่าน..
244 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 tharatip : 2021-01-13 14:59:31 ประกวดราคม 43 อ่าน..
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-01-12 13:21:06 ประกวดราคม 48 อ่าน..
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๗ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-01-11 10:08:11 ประกวดราคม 42 อ่าน..
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2021-01-11 10:06:27 ประกวดราคม 48 อ่าน..
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-30 10:03:05 ประกวดราคม 49 อ่าน..
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-30 10:02:39 ประกวดราคม 46 อ่าน..
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-30 10:02:47 ประกวดราคม 47 อ่าน..
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-30 09:57:14 ประกวดราคม 46 อ่าน..
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-30 09:55:32 ประกวดราคม 42 อ่าน..
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัรณ์ยา จำนวน ๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-28 14:36:38 ประกวดราคม 51 อ่าน..
254 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน ธันวาคม 2563 beawsak : 2020-12-20 14:00:10 ประชาสัมพันธ์ 76 อ่าน..
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖๔ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-15 11:20:44 ประกวดราคม 51 อ่าน..
256 นพ.วรินทร สะอาดยิ่ง รองผู้อำนวยการ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร beawsak : 2020-12-07 17:24:28 ประชาสัมพันธ์ 79 อ่าน..
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-04 13:59:18 ประกวดราคม 57 อ่าน..
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-04 13:57:39 ประกวดราคม 49 อ่าน..
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-04 13:56:02 ประกวดราคม 51 อ่าน..
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-04 13:54:43 ประกวดราคม 48 อ่าน..
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-12-04 13:53:20 ประกวดราคม 49 อ่าน..
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง. จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:31:47 ประกวดราคม 52 อ่าน..
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน. ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:29:39 ประกวดราคม 59 อ่าน..
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:28:11 ประกวดราคม 47 อ่าน..
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:27:03 ประกวดราคม 46 อ่าน..
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:25:59 ประกวดราคม 50 อ่าน..
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:24:37 ประกวดราคม 44 อ่าน..
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:23:36 ประกวดราคม 44 อ่าน..
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ .โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:22:41 ประกวดราคม 47 อ่าน..
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ .รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:21:33 ประกวดราคม 43 อ่าน..
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:16:23 ประกวดราคม 43 อ่าน..
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:15:22 ประกวดราคม 47 อ่าน..
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:14:04 ประกวดราคม 46 อ่าน..
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน .๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:11:55 ประกวดราคม 41 อ่าน..
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา. ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:09:33 ประกวดราคม 38 อ่าน..
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:07:44 ประกวดราคม 37 อ่าน..
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:06:25 ประกวดราคม 35 อ่าน..
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:05:19 ประกวดราคม 35 อ่าน..
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำราวกั้นเหล็ก จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 15:03:47 ประกวดราคม 35 อ่าน..
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 14:08:26 ประกวดราคม 37 อ่าน..
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 14:03:42 ประกวดราคม 33 อ่าน..
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 14:02:22 ประกวดราคม 36 อ่าน..
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 14:01:32 ประกวดราคม 32 อ่าน..
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 13:59:32 ประกวดราคม 32 อ่าน..
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 13:57:54 ประกวดราคม 34 อ่าน..
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-12-01 13:56:29 ประกวดราคม 34 อ่าน..
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 16:02:59 ประกวดราคม 41 อ่าน..
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 16:00:03 ประกวดราคม 39 อ่าน..
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:58:18 ประกวดราคม 37 อ่าน..
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:55:15 ประกวดราคม 36 อ่าน..
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:53:20 ประกวดราคม 39 อ่าน..
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:51:56 ประกวดราคม 43 อ่าน..
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:50:31 ประกวดราคม 37 อ่าน..
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:49:03 ประกวดราคม 38 อ่าน..
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:27:38 ประกวดราคม 32 อ่าน..
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:10:26 ประกวดราคม 37 อ่าน..
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:07:43 ประกวดราคม 36 อ่าน..
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:06:07 ประกวดราคม 33 อ่าน..
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 15:04:22 ประกวดราคม 32 อ่าน..
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:42:38 ประกวดราคม 32 อ่าน..
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:39:53 ประกวดราคม 33 อ่าน..
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:38:02 ประกวดราคม 32 อ่าน..
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:36:12 ประกวดราคม 32 อ่าน..
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศและตรวจเช็คระบบ จำนวน ๑๐๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:33:04 ประกวดราคม 32 อ่าน..
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศและตรวจเช็คระบบ จำนวน ๖๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:31:54 ประกวดราคม 36 อ่าน..
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๘๗๐ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:28:24 ประกวดราคม 31 อ่าน..
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:26:23 ประกวดราคม 32 อ่าน..
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:25:24 ประกวดราคม 39 อ่าน..
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:24:11 ประกวดราคม 36 อ่าน..
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:22:47 ประกวดราคม 33 อ่าน..
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๗๒๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:21:00 ประกวดราคม 34 อ่าน..
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:20:01 ประกวดราคม 28 อ่าน..
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๗๔๐๔ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:19:11 ประกวดราคม 32 อ่าน..
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๔๗๖๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:17:55 ประกวดราคม 32 อ่าน..
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๙๗๓๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:16:10 ประกวดราคม 31 อ่าน..
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๕๘๖๔ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:14:31 ประกวดราคม 35 อ่าน..
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๕๘๖๔ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. tharatip : 2020-11-27 14:10:56 ประกวดราคม 33 อ่าน..
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๒๘๘๕. สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:09:49 ประกวดราคม 34 อ่าน..
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๒๘๘๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:08:34 ประกวดราคม 35 อ่าน..
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กข ๓๖๒๗ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:07:43 ประกวดราคม 38 อ่าน..
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบผ้าขนาด ๑๐๐ Kg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:06:36 ประกวดราคม 32 อ่าน..
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า ขนาด ๖๐ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-27 14:05:50 ประกวดราคม 35 อ่าน..
323 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 วัสดุบริโภค tharatip : 2020-11-27 09:41:22 ประกวดราคม 35 อ่าน..
324 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ( MOPH Zero Tolerance ) ประจำปีงบประมาณ 2564 : 2020-11-26 11:54:42 ประชาสัมพันธ์ 81 อ่าน..
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวเตาแก๊ส ขนาด ๑๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-25 15:20:03 ประกวดราคม 38 อ่าน..
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุติดตั้งระบบไฟและสายแลน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-25 15:19:13 ประกวดราคม 37 อ่าน..
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนความเข้มข้น ๗๐ - ๗๕% (๔๐ กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-25 15:16:05 ประกวดราคม 35 อ่าน..
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อLED ทีวี ขนาด ๔๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-25 15:15:20 ประกวดราคม 34 อ่าน..
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายและติดตั้งป้าย จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-25 15:14:39 ประกวดราคม 38 อ่าน..
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการ BMS-HOSxP Activation รายปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่มกราคม ถึง ธันวาคม ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-25 15:13:28 ประกวดราคม 39 อ่าน..
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารละลายใช้ทดสอบค่าคลอรีนใช้กับ Meter รุ่น HI๗๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-25 15:12:23 ประกวดราคม 36 อ่าน..
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-25 10:51:15 ประกวดราคม 40 อ่าน..
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-23 14:41:35 ประกวดราคม 53 อ่าน..
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-17 10:21:35 ประกวดราคม 48 อ่าน..
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-17 10:20:33 ประกวดราคม 57 อ่าน..
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-17 10:19:20 ประกวดราคม 55 อ่าน..
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-12 13:19:47 ประกวดราคม 52 อ่าน..
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-09 14:57:37 ประกวดราคม 53 อ่าน..
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-06 13:41:31 ประกวดราคม 57 อ่าน..
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-05 09:37:18 ประกวดราคม 58 อ่าน..
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-05 09:35:57 ประกวดราคม 53 อ่าน..
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-05 09:34:50 ประกวดราคม 53 อ่าน..
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-05 09:33:50 ประกวดราคม 54 อ่าน..
344 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 beawsak : 2020-12-06 09:44:24 ประชาสัมพันธ์ 91 อ่าน..
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระหว่างวันที่๒๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-03 11:43:38 ประกวดราคม 53 อ่าน..
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-03 11:42:24 ประกวดราคม 55 อ่าน..
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-03 11:40:24 ประกวดราคม 55 อ่าน..
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-03 11:39:07 ประกวดราคม 58 อ่าน..
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระหว่างวันที่ ๑ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-11-03 11:35:58 ประกวดราคม 52 อ่าน..
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) tharatip : 2020-11-03 15:34:49 ประกวดราคม 57 อ่าน..
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-11-02 16:18:42 ประกวดราคม 48 อ่าน..
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-29 10:49:00 ประกวดราคม 57 อ่าน..
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-27 09:56:10 ประกวดราคม 56 อ่าน..
354 โรงพยาบาลท่าตูมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา beawsak : 2020-10-27 16:44:31 ประชาสัมพันธ์ 144 อ่าน..
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๘ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-26 15:12:41 ประกวดราคม 55 อ่าน..
356 นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช beawsak : 2020-10-24 10:40:04 ประชาสัมพันธ์ 86 อ่าน..
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-20 15:50:25 ประกวดราคม 74 อ่าน..
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-20 15:48:49 ประกวดราคม 63 อ่าน..
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-20 15:46:46 ประกวดราคม 57 อ่าน..
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-20 15:44:33 ประกวดราคม 62 อ่าน..
361 พญ.นงนุช สุขยานุดิษฐ นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม 13 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 beawsak : 2020-10-14 18:11:58 ประชาสัมพันธ์ 101 อ่าน..
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง. จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:22:17 ประกวดราคม 65 อ่าน..
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง. จำนวน ๑๐ รายการ โดย.วิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:21:10 ประกวดราคม 60 อ่าน..
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:20:04 ประกวดราคม 62 อ่าน..
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:19:10 ประกวดราคม 58 อ่าน..
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:18:20 ประกวดราคม 54 อ่าน..
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:17:29 ประกวดราคม 54 อ่าน..
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:16:38 ประกวดราคม 58 อ่าน..
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:15:41 ประกวดราคม 53 อ่าน..
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:14:50 ประกวดราคม 50 อ่าน..
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:12:58 ประกวดราคม 48 อ่าน..
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ .รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:12:00 ประกวดราคม 56 อ่าน..
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:05:47 ประกวดราคม 48 อ่าน..
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 14:00:41 ประกวดราคม 51 อ่าน..
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 12:00:32 ประกวดราคม 56 อ่าน..
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ .โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:59:09 ประกวดราคม 51 อ่าน..
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:57:20 ประกวดราคม 51 อ่าน..
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:55:49 ประกวดราคม 50 อ่าน..
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:54:38 ประกวดราคม 46 อ่าน..
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง .จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:53:40 ประกวดราคม 47 อ่าน..
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง .จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:51:39 ประกวดราคม 47 อ่าน..
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:50:41 ประกวดราคม 46 อ่าน..
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:49:11 ประกวดราคม 48 อ่าน..
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:45:51 ประกวดราคม 47 อ่าน..
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:44:51 ประกวดราคม 50 อ่าน..
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:43:10 ประกวดราคม 48 อ่าน..
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:41:56 ประกวดราคม 47 อ่าน..
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:39:26 ประกวดราคม 39 อ่าน..
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:38:29 ประกวดราคม 43 อ่าน..
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ .รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:36:46 ประกวดราคม 38 อ่าน..
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:35:33 ประกวดราคม 48 อ่าน..
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:34:28 ประกวดราคม 48 อ่าน..
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:33:31 ประกวดราคม 41 อ่าน..
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:31:45 ประกวดราคม 46 อ่าน..
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:30:50 ประกวดราคม 41 อ่าน..
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:29:51 ประกวดราคม 48 อ่าน..
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:27:56 ประกวดราคม 49 อ่าน..
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:26:48 ประกวดราคม 39 อ่าน..
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:25:50 ประกวดราคม 44 อ่าน..
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:24:54 ประกวดราคม 40 อ่าน..
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:24:01 ประกวดราคม 43 อ่าน..
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:23:03 ประกวดราคม 41 อ่าน..
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโลชั่นทากันยุง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:15:20 ประกวดราคม 39 อ่าน..
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโลชั่นกันยุงชนิดซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:13:37 ประกวดราคม 39 อ่าน..
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:12:40 ประกวดราคม 39 อ่าน..
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:11:51 ประกวดราคม 45 อ่าน..
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:10:56 ประกวดราคม 41 อ่าน..
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโซฟาไม้ยางป่า ขนาด ๒๑ x ๗๗ x ๓๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:09:58 ประกวดราคม 35 อ่าน..
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:08:46 ประกวดราคม 39 อ่าน..
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:07:38 ประกวดราคม 41 อ่าน..
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๔๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:06:52 ประกวดราคม 37 อ่าน..
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:06:04 ประกวดราคม 43 อ่าน..
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:05:03 ประกวดราคม 46 อ่าน..
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม .โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:04:04 ประกวดราคม 39 อ่าน..
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๔๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 11:03:03 ประกวดราคม 41 อ่าน..
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:59:55 ประกวดราคม 38 อ่าน..
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:59:07 ประกวดราคม 43 อ่าน..
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:57:23 ประกวดราคม 45 อ่าน..
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้ม ขนาด ๒๘kg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:56:28 ประกวดราคม 41 อ่าน..
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๐๖๙ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:55:37 ประกวดราคม 38 อ่าน..
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๗๐๔ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:54:35 ประกวดราคม 47 อ่าน..
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๕๖๖ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:53:48 ประกวดราคม 42 อ่าน..
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:52:47 ประกวดราคม 40 อ่าน..
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:51:59 ประกวดราคม 41 อ่าน..
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์เครื่องเติมอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:50:18 ประกวดราคม 40 อ่าน..
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:49:12 ประกวดราคม 41 อ่าน..
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๙๒๗ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:48:19 ประกวดราคม 38 อ่าน..
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๕๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:43:37 ประกวดราคม 37 อ่าน..
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๔๖๑๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:42:29 ประกวดราคม 41 อ่าน..
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๙๗๓๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:41:35 ประกวดราคม 38 อ่าน..
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าแบบประเมินแปรผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี ครั้งที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:39:28 ประกวดราคม 41 อ่าน..
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี คู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวเด็กปฐมวัย สำหรับครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:37:33 ประกวดราคม 37 อ่าน..
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอ.ราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-10-14 10:32:59 ประกวดราคม 38 อ่าน..
434 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 tharatip : 2020-10-09 11:15:32 ประกวดราคม 50 อ่าน..
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-09 08:40:46 ประกวดราคม 47 อ่าน..
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-08 13:55:05 ประกวดราคม 53 อ่าน..
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ๋ยา จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-07 11:29:04 ประกวดราคม 57 อ่าน..
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-07 11:25:36 ประกวดราคม 58 อ่าน..
439 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน ตุลาคม 2563 beawsak : 2020-10-27 17:13:24 ประชาสัมพันธ์ 70 อ่าน..
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3320200239751 : 2020-10-06 16:42:14 ประกวดราคม 59 อ่าน..
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระหว่าง วันที่ ๑๘ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ tharatip : 2020-10-06 11:57:50 ประกวดราคม 67 อ่าน..
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ๋ยา จำนวน ๗ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-06 11:20:08 ประกวดราคม 62 อ่าน..
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-05 08:43:31 ประกวดราคม 56 อ่าน..
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-02 14:30:14 ประกวดราคม 55 อ่าน..
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ๋ยา จำนวน ๓ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-01 10:25:59 ประกวดราคม 52 อ่าน..
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-01 10:23:51 ประกวดราคม 55 อ่าน..
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-01 10:24:28 ประกวดราคม 55 อ่าน..
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-10-01 10:13:08 ประกวดราคม 56 อ่าน..
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-09-28 10:35:15 ประกวดราคม 56 อ่าน..
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-09-28 09:13:10 ประกวดราคม 62 อ่าน..
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-09-19 16:48:26 ประกวดราคม 59 อ่าน..
452 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3320200239751 : 2020-09-18 16:13:06 ประกวดราคม 100 อ่าน..
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:27:04 ประกวดราคม 67 อ่าน..
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:26:00 ประกวดราคม 80 อ่าน..
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:25:10 ประกวดราคม 73 อ่าน..
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:24:12 ประกวดราคม 66 อ่าน..
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์พร้อมใบมีดสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:17:35 ประกวดราคม 76 อ่าน..
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกขนาดบรรจุ ๑๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:16:49 ประกวดราคม 62 อ่าน..
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A๔ ขนาด ๘๐ แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:16:01 ประกวดราคม 61 อ่าน..
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:15:10 ประกวดราคม 64 อ่าน..
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหุ้มเบาะนอนใหม่ (หนังเทียมสีน้ำตาลเข้ม) จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:14:00 ประกวดราคม 56 อ่าน..
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์ส่งของคลังยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:12:59 ประกวดราคม 61 อ่าน..
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๒๒๕๓ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:12:09 ประกวดราคม 53 อ่าน..
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๗๗๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:11:03 ประกวดราคม 52 อ่าน..
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:09:54 ประกวดราคม 58 อ่าน..
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันสวิงฟอกซ์ รุ่น SN ๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:08:43 ประกวดราคม 62 อ่าน..
467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันสวิงฟอกซ์ รุ่น SN ๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:07:50 ประกวดราคม 50 อ่าน..
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด ULV รุ่น S โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:06:57 ประกวดราคม 61 อ่าน..
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ พิกเซล ขนาด ๓๒ นิ้ว และชุดขาแขวนทีวีพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-09-15 15:03:10 ประกวดราคม 54 อ่าน..
470 ประกาศผลการคัดเลือกผู้สนใจเข้ารับการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar roof) สำหรับโรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ tharatip : 2020-09-15 14:59:10 ประกวดราคม 63 อ่าน..
471 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑ สาย จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) tharatip : 2020-09-15 14:52:29 ประกวดราคม 57 อ่าน..
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระหว่าง วันที่ ๑๑ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ tharatip : 2020-09-15 14:48:22 ประกวดราคม 45 อ่าน..
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-09-14 15:20:44 ประกวดราคม 45 อ่าน..
474 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน กันยายน 2563 beawsak : 2020-09-28 17:55:54 ประชาสัมพันธ์ 101 อ่าน..
475 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไต โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3320200239751 : 2020-09-09 09:07:11 ประกวดราคม 131 อ่าน..
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-09-04 08:48:15 ประกวดราคม 66 อ่าน..
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-09-03 09:07:19 ประกวดราคม 64 อ่าน..
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-09-03 09:01:00 ประกวดราคม 63 อ่าน..
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-09-03 08:58:37 ประกวดราคม 64 อ่าน..
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-09-03 08:56:04 ประกวดราคม 67 อ่าน..
481 ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(solar roof) สำหรับ รพ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ tharatip : 2020-09-02 19:28:47 ประชาสัมพันธ์ 111 อ่าน..
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-09-02 10:11:55 ประกวดราคม 69 อ่าน..
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-28 14:29:14 ประกวดราคม 64 อ่าน..
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-26 10:23:25 ประกวดราคม 51 อ่าน..
485 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) tharatip : 2020-08-24 18:57:30 ประกวดราคม 74 อ่าน..
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-24 11:28:45 ประกวดราคม 57 อ่าน..
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-17 14:43:48 ประกวดราคม 50 อ่าน..
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-17 14:42:17 ประกวดราคม 55 อ่าน..
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-17 14:30:41 ประกวดราคม 58 อ่าน..
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-17 10:36:26 ประกวดราคม 53 อ่าน..
491 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน สิงหาคม 2563 beawsak : 2020-08-23 13:09:00 ประชาสัมพันธ์ 79 อ่าน..
492 นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง beawsak : 2020-08-13 18:06:34 ประชาสัมพันธ์ 100 อ่าน..
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:47:59 ประกวดราคม 60 อ่าน..
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซิงค์ขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:46:53 ประกวดราคม 54 อ่าน..
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารเครื่องมือคัดกรอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:45:55 ประกวดราคม 55 อ่าน..
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายแจ้งเตือนแหล่งน้ำเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:45:08 ประกวดราคม 54 อ่าน..
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงงานติดตั้งราวรั้วเหล็กกั้นพร้อมประตูเลื่อนทางเข้าหน้าคลินิคพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:44:21 ประกวดราคม 53 อ่าน..
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสารสำหรับบริการผู้ป่วย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:43:29 ประกวดราคม 60 อ่าน..
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:42:42 ประกวดราคม 55 อ่าน..
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:41:52 ประกวดราคม 50 อ่าน..
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:40:31 ประกวดราคม 48 อ่าน..
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๕๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:40:46 ประกวดราคม 53 อ่าน..
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-03 14:47:03 ประกวดราคม 52 อ่าน..
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-03 14:40:17 ประกวดราคม 57 อ่าน..
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-03 14:38:46 ประกวดราคม 62 อ่าน..
506 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-03 14:34:00 ประกวดราคม 52 อ่าน..
507 นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 beawsak : 2020-08-03 10:29:11 ประชาสัมพันธ์ 73 อ่าน..
508 ประกาศแผน โครงการจ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ โครงการ tharatip : 2020-07-31 15:05:35 ประกวดราคม 61 อ่าน..
509 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-31 10:01:23 ประกวดราคม 67 อ่าน..
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-31 10:00:11 ประกวดราคม 53 อ่าน..
511 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 tharatip : 2020-07-30 10:18:56 ประกวดราคม 56 อ่าน..
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-29 12:41:46 ประกวดราคม 60 อ่าน..
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-29 11:05:32 ประกวดราคม 58 อ่าน..
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าขนหนูขนาด ๒๘ x ๕๔ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-26 14:44:49 ประกวดราคม 64 อ่าน..
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-26 14:43:56 ประกวดราคม 62 อ่าน..
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-26 14:43:08 ประกวดราคม 70 อ่าน..
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-26 14:42:22 ประกวดราคม 60 อ่าน..
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-26 14:41:29 ประกวดราคม 59 อ่าน..
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-26 14:40:41 ประกวดราคม 65 อ่าน..
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-21 16:03:24 ประกวดราคม 70 อ่าน..
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-21 12:05:13 ประกวดราคม 62 อ่าน..
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:12:05 ประกวดราคม 64 อ่าน..
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:11:17 ประกวดราคม 64 อ่าน..
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:10:30 ประกวดราคม 55 อ่าน..
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:09:43 ประกวดราคม 55 อ่าน..
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:08:49 ประกวดราคม 56 อ่าน..
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:07:53 ประกวดราคม 56 อ่าน..
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:06:21 ประกวดราคม 54 อ่าน..
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:05:22 ประกวดราคม 58 อ่าน..
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:04:37 ประกวดราคม 51 อ่าน..
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:03:42 ประกวดราคม 57 อ่าน..
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:59:04 ประกวดราคม 58 อ่าน..
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:58:20 ประกวดราคม 54 อ่าน..
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:57:36 ประกวดราคม 58 อ่าน..
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:56:51 ประกวดราคม 56 อ่าน..
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำประตูเหล็กและอื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:55:44 ประกวดราคม 55 อ่าน..
537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล๊อกเกอร์ ๙ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:54:59 ประกวดราคม 54 อ่าน..
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมกล่องชนิดจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:54:07 ประกวดราคม 58 อ่าน..
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เอกสารเหล็ก ๑.๘๐ เมตร บานเลื่อนกระจกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:53:19 ประกวดราคม 59 อ่าน..
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:52:35 ประกวดราคม 49 อ่าน..
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:51:48 ประกวดราคม 54 อ่าน..
542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๒๒๕๓ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:50:49 ประกวดราคม 53 อ่าน..
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:49:58 ประกวดราคม 54 อ่าน..
544 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 beawsak : 2020-07-19 13:50:29 ประชาสัมพันธ์ 85 อ่าน..
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-18 10:22:13 ประกวดราคม 57 อ่าน..
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใชยา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-18 10:21:01 ประกวดราคม 62 อ่าน..
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-18 10:18:19 ประกวดราคม 62 อ่าน..
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-16 09:03:39 ประกวดราคม 54 อ่าน..
549 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 tharatip : 2020-07-09 15:43:35 ประกวดราคม 73 อ่าน..
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-09 15:07:25 ประกวดราคม 75 อ่าน..
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-08 10:35:48 ประกวดราคม 73 อ่าน..
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันต จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-01 10:01:41 ประกวดราคม 81 อ่าน..
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-01 09:25:55 ประกวดราคม 75 อ่าน..
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-26 16:29:38 ประกวดราคม 80 อ่าน..
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-26 10:22:35 ประกวดราคม 72 อ่าน..
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-25 11:26:06 ประกวดราคม 79 อ่าน..
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 15:59:12 ประกวดราคม 65 อ่าน..
558 ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑ สาย จำนวน ๑๐ เครื่อง tharatip : 2020-06-23 15:58:19 ประกวดราคม 77 อ่าน..
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-23 14:34:02 ประกวดราคม 80 อ่าน..
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่นตากันฝุ่น แว่นตาใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 10:19:39 ประกวดราคม 71 อ่าน..
561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า และอื่นๆ จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 10:18:39 ประกวดราคม 71 อ่าน..
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 10:17:33 ประกวดราคม 66 อ่าน..
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 10:01:57 ประกวดราคม 61 อ่าน..
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 10:00:59 ประกวดราคม 60 อ่าน..
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:59:54 ประกวดราคม 52 อ่าน..
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางปูพื้นรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:57:43 ประกวดราคม 54 อ่าน..
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:56:05 ประกวดราคม 59 อ่าน..
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลม จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:50:47 ประกวดราคม 60 อ่าน..
569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:49:58 ประกวดราคม 59 อ่าน..
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต พร้อมกระจก สีเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:49:07 ประกวดราคม 56 อ่าน..
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:48:15 ประกวดราคม 53 อ่าน..
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:46:38 ประกวดราคม 58 อ่าน..
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:45:15 ประกวดราคม 65 อ่าน..
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๔๒๗ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:44:12 ประกวดราคม 61 อ่าน..
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดและบำรุงเครื่องปรับอากาศตามแผนการบำรุงรักษาประจำปี tharatip : 2020-06-23 09:41:07 ประกวดราคม 68 อ่าน..
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตู มุ้งลวด ขนาด ๒ x ๐.๘๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:40:19 ประกวดราคม 61 อ่าน..
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานกระจกติดตาย จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:39:35 ประกวดราคม 61 อ่าน..
578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุบริการเว็บโฮสติ้งและโดเมนเนมโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:38:45 ประกวดราคม 56 อ่าน..
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:36:17 ประกวดราคม 55 อ่าน..
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:35:34 ประกวดราคม 57 อ่าน..
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:34:10 ประกวดราคม 64 อ่าน..
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-15 14:29:54 ประกวดราคม 73 อ่าน..
583 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน มิถุนายน 2563 beawsak : 2020-06-26 16:50:45 ประชาสัมพันธ์ 103 อ่าน..
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 15รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2020-06-08 10:31:52 ประกวดราคม 82 อ่าน..
585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-08 09:16:59 ประกวดราคม 76 อ่าน..
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนอุปกรณ์การแพทย์ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-08 09:14:35 ประกวดราคม 90 อ่าน..
587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-08 09:11:34 ประกวดราคม 74 อ่าน..
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-05 14:11:41 ประกวดราคม 77 อ่าน..
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:47:52 ประกวดราคม 68 อ่าน..
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:46:54 ประกวดราคม 74 อ่าน..
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ tharatip : 2020-06-03 14:45:40 ประกวดราคม 84 อ่าน..
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:43:50 ประกวดราคม 70 อ่าน..
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:40:23 ประกวดราคม 85 อ่าน..
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:36:07 ประกวดราคม 83 อ่าน..
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:34:15 ประกวดราคม 67 อ่าน..
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:32:48 ประกวดราคม 73 อ่าน..
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:30:52 ประกวดราคม 68 อ่าน..
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:29:55 ประกวดราคม 68 อ่าน..
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:28:50 ประกวดราคม 67 อ่าน..
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๑,๔๕๕ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:27:50 ประกวดราคม 69 อ่าน..
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:26:58 ประกวดราคม 64 อ่าน..
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:24:54 ประกวดราคม 70 อ่าน..
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 11:03:01 ประกวดราคม 69 อ่าน..
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารละลายใช้ทดสอบค่าคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 11:00:08 ประกวดราคม 65 อ่าน..
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนความเข้มข้น ๗๕% (๔๐ กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 10:58:29 ประกวดราคม 81 อ่าน..
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๕๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 10:56:44 ประกวดราคม 73 อ่าน..
607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 10:55:34 ประกวดราคม 65 อ่าน..
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการรื้อเครื่องยนต์ ทะเบียน กจ ๗๑๒ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 10:54:37 ประกวดราคม 75 อ่าน..
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-27 15:04:53 ประกวดราคม 68 อ่าน..
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองละเอียด ขนาด ๕ ไมคร่อน จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:23:25 ประกวดราคม 88 อ่าน..
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:22:29 ประกวดราคม 81 อ่าน..
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นกรองอากาศชุดระบายอากาศห้องผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:21:43 ประกวดราคม 88 อ่าน..
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก ขนาด ๑๕ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:20:53 ประกวดราคม 80 อ่าน..
614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:20:05 ประกวดราคม 83 อ่าน..
615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:19:18 ประกวดราคม 86 อ่าน..
616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:18:29 ประกวดราคม 85 อ่าน..
617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:17:20 ประกวดราคม 82 อ่าน..
618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:16:29 ประกวดราคม 73 อ่าน..
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๑๑๒๗ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:15:26 ประกวดราคม 75 อ่าน..
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๙๒๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:14:26 ประกวดราคม 69 อ่าน..
621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๙๗๓๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:13:31 ประกวดราคม 63 อ่าน..
622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๒๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:12:20 ประกวดราคม 69 อ่าน..
623 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-18 09:41:02 ประกวดราคม 87 อ่าน..
624 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-18 09:36:32 ประกวดราคม 68 อ่าน..
625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-18 09:21:33 ประกวดราคม 90 อ่าน..
626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-14 15:07:53 ประกวดราคม 71 อ่าน..
627 ประกาศโรงพยาบาลท่าตูม เรื่อง แจ้งปรับอัตราค่าบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลท่าตูม beawsak : 2020-05-14 13:54:25 ประชาสัมพันธ์ 289 อ่าน..
628 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 beawsak : 2020-06-03 14:54:48 ประชาสัมพันธ์ 111 อ่าน..
629 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:50:16 ประกวดราคม 82 อ่าน..
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อคลุมกันฝนแบบมีซิปหน้าอย่างหนาพร้อมหมวกคลุม จำนวน ๓๗๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:49:22 ประกวดราคม 65 อ่าน..
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกาวน์กันน้ำ ๒ ชั้น ป้องกันสารเคมี (สีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:48:31 ประกวดราคม 81 อ่าน..
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกันฝนมีหมวกแบบบาง จำนวน ๕๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:47:30 ประกวดราคม 83 อ่าน..
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:46:43 ประกวดราคม 84 อ่าน..
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:43:58 ประกวดราคม 82 อ่าน..
635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒- รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:41:50 ประกวดราคม 73 อ่าน..
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:40:55 ประกวดราคม 70 อ่าน..
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:39:41 ประกวดราคม 79 อ่าน..
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:38:46 ประกวดราคม 79 อ่าน..
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:37:48 ประกวดราคม 62 อ่าน..
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:36:38 ประกวดราคม 72 อ่าน..
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:35:52 ประกวดราคม 70 อ่าน..
642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:35:06 ประกวดราคม 71 อ่าน..
643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:34:16 ประกวดราคม 71 อ่าน..
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์เครื่องจ่ายสารพร้อมอีเจทเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:33:25 ประกวดราคม 70 อ่าน..
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อสัตว์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:32:38 ประกวดราคม 72 อ่าน..
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:31:42 ประกวดราคม 72 อ่าน..
647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.1 tharatip : 2020-05-07 17:30:47 ประกวดราคม 65 อ่าน..
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. tharatip : 2020-05-07 17:29:59 ประกวดราคม 73 อ่าน..
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:29:10 ประกวดราคม 65 อ่าน..
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มแฟ้มประวัติผู้ป่วย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:27:16 ประกวดราคม 72 อ่าน..
651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:26:33 ประกวดราคม 65 อ่าน..
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:25:44 ประกวดราคม 70 อ่าน..
653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:24:51 ประกวดราคม 75 อ่าน..
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแก้ไขระบบเรียกพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:23:47 ประกวดราคม 67 อ่าน..
655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสเปรย์ฉีดไล่ยุง ขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒๐๐ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:22:43 ประกวดราคม 81 อ่าน..
656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 tharatip : 2020-05-07 17:21:39 ประกวดราคม 67 อ่าน..
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:20:43 ประกวดราคม 72 อ่าน..
658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:19:25 ประกวดราคม 81 อ่าน..
659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:18:17 ประกวดราคม 62 อ่าน..
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:17:01 ประกวดราคม 83 อ่าน..
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:16:14 ประกวดราคม 74 อ่าน..
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:15:13 ประกวดราคม 87 อ่าน..
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) tharatip : 2020-05-07 16:20:23 ประกวดราคม 80 อ่าน..
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-01 15:00:59 ประกวดราคม 73 อ่าน..
665 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-01 10:38:57 ประกวดราคม 83 อ่าน..
666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-01 10:02:02 ประกวดราคม 74 อ่าน..
667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-01 10:00:55 ประกวดราคม 84 อ่าน..
668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-01 09:59:32 ประกวดราคม 77 อ่าน..
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-01 09:57:38 ประกวดราคม 74 อ่าน..
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-30 14:41:00 ประกวดราคม 86 อ่าน..
671 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน _ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-30 14:39:10 ประกวดราคม 89 อ่าน..
672 ประกาศโรงพยาบาลท่าตูม เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน tharatip : 2020-04-29 10:40:59 ประชาสัมพันธ์ 129 อ่าน..
673 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-22 13:37:02 ประกวดราคม 79 อ่าน..
674 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-22 10:05:37 ประกวดราคม 88 อ่าน..
675 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-22 10:03:15 ประกวดราคม 89 อ่าน..
676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:10:14 ประกวดราคม 88 อ่าน..
677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:08:18 ประกวดราคม 79 อ่าน..
678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:07:28 ประกวดราคม 75 อ่าน..
679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:06:22 ประกวดราคม 78 อ่าน..
680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:05:31 ประกวดราคม 81 อ่าน..
681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:04:39 ประกวดราคม 79 อ่าน..
682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:03:44 ประกวดราคม 71 อ่าน..
683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:02:41 ประกวดราคม 69 อ่าน..
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นขนาดกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:01:47 ประกวดราคม 70 อ่าน..
685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นกรองอากาศชุดระบายอากาศห้องผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:00:51 ประกวดราคม 74 อ่าน..
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:59:54 ประกวดราคม 79 อ่าน..
687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะอนามัยสีเขียว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:58:35 ประกวดราคม 66 อ่าน..
688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะกร้าพลาสติก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:57:45 ประกวดราคม 76 อ่าน..
689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:56:48 ประกวดราคม 73 อ่าน..
690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:55:53 ประกวดราคม 81 อ่าน..
691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:54:57 ประกวดราคม 80 อ่าน..
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงติดตั้งบานประตูเหล็กปิดทางเข้าออกทางเดินเชื่อมอาคาร จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:53:38 ประกวดราคม 73 อ่าน..
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๐๔๕ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:39:16 ประกวดราคม 70 อ่าน..
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:38:28 ประกวดราคม 68 อ่าน..
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:37:38 ประกวดราคม 66 อ่าน..
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน บม ๘๕๙๒ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:36:51 ประกวดราคม 74 อ่าน..
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๔๗๖๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:35:56 ประกวดราคม 79 อ่าน..
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบัตรประจำตัวผู้รับบริการ แบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:35:07 ประกวดราคม 66 อ่าน..
699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Next Generation Firewall แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:34:18 ประกวดราคม 71 อ่าน..
700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:31:41 ประกวดราคม 73 อ่าน..
701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:30:50 ประกวดราคม 65 อ่าน..
702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:29:59 ประกวดราคม 73 อ่าน..
703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:29:08 ประกวดราคม 68 อ่าน..
704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-21 13:58:50 ประกวดราคม 76 อ่าน..
705 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 tharatip : 2020-04-21 11:54:52 ประกวดราคม 79 อ่าน..
706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-16 09:50:17 ประกวดราคม 80 อ่าน..
707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-16 09:48:33 ประกวดราคม 78 อ่าน..
708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-16 09:46:36 ประกวดราคม 78 อ่าน..
709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-15 11:38:15 ประกวดราคม 71 อ่าน..
710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันต จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2020-04-15 11:36:44 ประกวดราคม 80 อ่าน..
711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-15 11:33:52 ประกวดราคม 78 อ่าน..
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-15 11:31:49 ประกวดราคม 76 อ่าน..
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-14 13:00:10 ประกวดราคม 84 อ่าน..
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-14 12:51:57 ประกวดราคม 74 อ่าน..
715 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๒ คัน tharatip : 2020-04-10 16:10:06 ประกวดราคม 81 อ่าน..
716 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 tharatip : 2020-04-09 09:45:29 ประกวดราคม 69 อ่าน..
717 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน เมษายน 2563 beawsak : 2020-05-07 09:54:35 ประชาสัมพันธ์ 118 อ่าน..
718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-27 09:58:24 ประกวดราคม 81 อ่าน..
719 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน มีนาคม 2563 beawsak : 2020-04-01 08:53:59 ประชาสัมพันธ์ 134 อ่าน..
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ tharatip : 2020-03-23 16:47:33 ประกวดราคม 75 อ่าน..
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:46:35 ประกวดราคม 77 อ่าน..
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:45:22 ประกวดราคม 85 อ่าน..
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:44:21 ประกวดราคม 96 อ่าน..
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออจัดวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๖ รายการ tharatip : 2020-03-23 16:41:44 ประกวดราคม 89 อ่าน..
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:40:26 ประกวดราคม 97 อ่าน..
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:39:34 ประกวดราคม 87 อ่าน..
727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:38:11 ประกวดราคม 73 อ่าน..
728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:36:22 ประกวดราคม 74 อ่าน..
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:35:27 ประกวดราคม 70 อ่าน..
730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:34:37 ประกวดราคม 61 อ่าน..
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:33:50 ประกวดราคม 74 อ่าน..
732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๔๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:32:39 ประกวดราคม 74 อ่าน..
733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๔๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:31:50 ประกวดราคม 76 อ่าน..
734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อสัตว์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:30:59 ประกวดราคม 75 อ่าน..
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเนื้อหมู จำนวน ๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:28:16 ประกวดราคม 64 อ่าน..
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:26:55 ประกวดราคม 70 อ่าน..
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:25:56 ประกวดราคม 84 อ่าน..
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๓๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:21:11 ประกวดราคม 67 อ่าน..
739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:17:28 ประกวดราคม 67 อ่าน..
740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๙๒๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:16:13 ประกวดราคม 68 อ่าน..
741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๕๘๖๔ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:15:09 ประกวดราคม 69 อ่าน..
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:13:08 ประกวดราคม 73 อ่าน..
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๗๘๓ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:11:15 ประกวดราคม 66 อ่าน..
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-20 09:21:25 ประกวดราคม 86 อ่าน..
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-19 14:13:28 ประกวดราคม 79 อ่าน..
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-19 14:09:43 ประกวดราคม 70 อ่าน..
747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-19 14:04:35 ประกวดราคม 75 อ่าน..
748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-19 09:17:56 ประกวดราคม 80 อ่าน..
749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:32:57 ประกวดราคม 68 อ่าน..
750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:32:10 ประกวดราคม 67 อ่าน..
751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับติดตั้งระบบสายโทรศัพท์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:31:21 ประกวดราคม 74 อ่าน..
752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:30:36 ประกวดราคม 83 อ่าน..
753 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:29:49 ประกวดราคม 74 อ่าน..
754 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:28:01 ประกวดราคม 70 อ่าน..
755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:27:04 ประกวดราคม 78 อ่าน..
756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:25:12 ประกวดราคม 70 อ่าน..
757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำดูดตะกอน ขนาด ๓ นิ้ว ๓ HP ๓๘๐ V ๕๐ HP พร้อมประตูน้ำบัตเตอร์ฟลายวาล์วและเวิร์ควาล์วดูโอ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:26:13 ประกวดราคม 67 อ่าน..
758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:21:55 ประกวดราคม 81 อ่าน..
759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED HD ขนาด ๓๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 tharatip : 2020-03-13 14:20:54 ประกวดราคม 74 อ่าน..
760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED HD ขนาด ๓๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:20:00 ประกวดราคม 98 อ่าน..
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่ ๓ ประตู ขนาด ๕๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:19:04 ประกวดราคม 88 อ่าน..
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเติมออกซิเจนในน้ำติดตั้งบนแพ ขนาด ๓ HP ๓ P ๓๘๐V ๕๐Hz โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:14:08 ประกวดราคม 73 อ่าน..
763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเวชระเบียน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:12:43 ประกวดราคม 70 อ่าน..
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:11:25 ประกวดราคม 75 อ่าน..
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๙๒๗ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:10:10 ประกวดราคม 74 อ่าน..
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารแบบคัดกรองโรคไต จำนวน ๑๖,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:09:19 ประกวดราคม 77 อ่าน..
767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสมุดบันทึกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:08:27 ประกวดราคม 73 อ่าน..
768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 11:03:51 ประกวดราคม 85 อ่าน..
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 11:03:15 ประกวดราคม 70 อ่าน..
770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 11:02:04 ประกวดราคม 80 อ่าน..
771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๖๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 10:48:19 ประกวดราคม 77 อ่าน..
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 10:45:55 ประกวดราคม 73 อ่าน..
773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-12 16:42:08 ประกวดราคม 71 อ่าน..
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-12 11:52:50 ประกวดราคม 77 อ่าน..
775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2020-03-12 11:50:59 ประกวดราคม 76 อ่าน..
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อาหารทางการแทพย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-12 11:48:31 ประกวดราคม 79 อ่าน..
777 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑ สาย จำนวน ๑๐ เครื่อง tharatip : 2020-03-10 15:10:23 ประกวดราคม 90 อ่าน..
778 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ เครื่อง tharatip : 2020-04-14 15:01:57 ประกวดราคม 112 อ่าน..
779 ข่าวเพื่อการประชาสัมพนธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2020-04-01 08:44:38 ประชาสัมพันธ์ 201 อ่าน..
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-07 09:31:54 ประกวดราคม 78 อ่าน..
781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-07 09:28:55 ประกวดราคม 79 อ่าน..
782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-03 15:27:15 ประกวดราคม 82 อ่าน..
783 โรงพยาบาลท่าตูมจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ITA) beawsak : 2020-02-28 17:15:16 ประชุม/อบรม 252 อ่าน..
784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ ตามแผนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:36:46 ประกวดราคม 84 อ่าน..
785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองใช้กับเครื่องกรองน้ำ ๒๐ นิ้ว คาร์บอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:35:49 ประกวดราคม 73 อ่าน..
786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:35:02 ประกวดราคม 74 อ่าน..
787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:34:10 ประกวดราคม 82 อ่าน..
788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:32:04 ประกวดราคม 86 อ่าน..
789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มถนอมอาหารขนาด ๑๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:31:21 ประกวดราคม 74 อ่าน..
790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:30:33 ประกวดราคม 85 อ่าน..
791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:29:47 ประกวดราคม 74 อ่าน..
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:28:57 ประกวดราคม 74 อ่าน..
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:28:07 ประกวดราคม 75 อ่าน..
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๕๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:27:12 ประกวดราคม 65 อ่าน..
795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กจ ๗๑๒ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:26:20 ประกวดราคม 79 อ่าน..
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:25:20 ประกวดราคม 70 อ่าน..
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๐๖๕ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:19:17 ประกวดราคม 77 อ่าน..
798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-11 11:20:45 ประกวดราคม 88 อ่าน..
799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-11 11:18:51 ประกวดราคม 105 อ่าน..
800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-11 11:19:12 ประกวดราคม 91 อ่าน..
801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 15:17:18 ประกวดราคม 90 อ่าน..
802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 15:16:16 ประกวดราคม 90 อ่าน..
803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเนื้อสัตว์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 15:15:22 ประกวดราคม 98 อ่าน..
804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 15:14:17 ประกวดราคม 91 อ่าน..
805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอด LED จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 15:07:22 ประกวดราคม 89 อ่าน..
806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 15:06:27 ประกวดราคม 75 อ่าน..
807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 15:05:31 ประกวดราคม 77 อ่าน..
808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:52:49 ประกวดราคม 80 อ่าน..
809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสวิตซ์จ่ายไฟ อัตโนมัติเครื่องสำรองไฟ Automatic Transfer Switches ๓๒A ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:52:00 ประกวดราคม 80 อ่าน..
810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:50:00 ประกวดราคม 78 อ่าน..
811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:48:59 ประกวดราคม 76 อ่าน..
812 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:48:10 ประกวดราคม 86 อ่าน..
813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขัดพื้นไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:47:17 ประกวดราคม 86 อ่าน..
814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:46:15 ประกวดราคม 77 อ่าน..
815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถดูดสิ่งปฏิกูลเพื่อล้างบ่อสูบน้ำเสีย บ่อปรับสภาพและบ่อคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:45:04 ประกวดราคม 81 อ่าน..
816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๐๐๔ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:44:16 ประกวดราคม 82 อ่าน..
817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:43:29 ประกวดราคม 83 อ่าน..
818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มการส่งตรวจชันสูตรสำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:42:35 ประกวดราคม 81 อ่าน..
819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบการจ่ายเมนไฟฟ้าตึกไตเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:41:40 ประกวดราคม 73 อ่าน..
820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเบาะผู้ป่วยสีแดงเลือดหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:40:27 ประกวดราคม 73 อ่าน..
821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:39:16 ประกวดราคม 79 อ่าน..
822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายโทรศัพท์อาคารผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:38:32 ประกวดราคม 82 อ่าน..
823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดบริเวณงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ป้อมยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:37:29 ประกวดราคม 80 อ่าน..
824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบ LAN Fiber Optic จากตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังห้อง SERVER ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:35:28 ประกวดราคม 88 อ่าน..
825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบ LAN Fiber Optic จากตึกผ่าตัดไปยังห้อง SERVER ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:34:13 ประกวดราคม 83 อ่าน..
826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:33:22 ประกวดราคม 91 อ่าน..
827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๒๒๕๓ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:31:37 ประกวดราคม 81 อ่าน..
828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๔๖๑๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:30:18 ประกวดราคม 75 อ่าน..
829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กจ ๗๑๒ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:26:23 ประกวดราคม 81 อ่าน..
830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กจ ๗๑๒ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:25:29 ประกวดราคม 70 อ่าน..
831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงจุดเชื่อมต่อสายไฟเมนไฟฟ้าแรงต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:23:24 ประกวดราคม 83 อ่าน..
832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:22:27 ประกวดราคม 87 อ่าน..
833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:21:31 ประกวดราคม 75 อ่าน..
834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:20:18 ประกวดราคม 85 อ่าน..
835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:18:35 ประกวดราคม 88 อ่าน..
836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:16:26 ประกวดราคม 79 อ่าน..
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:15:34 ประกวดราคม 80 อ่าน..
838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-04 10:19:37 ประกวดราคม 82 อ่าน..
839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-04 10:00:28 ประกวดราคม 80 อ่าน..
840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-02 11:14:37 ประกวดราคม 91 อ่าน..
841 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-02 11:12:32 ประกวดราคม 87 อ่าน..
842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-02 11:10:56 ประกวดราคม 88 อ่าน..
843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-31 10:25:56 ประกวดราคม 83 อ่าน..
844 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประชุมชี้แจ้งและมอบนโยบายการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก beawsak : 2020-01-22 18:07:49 ประชาสัมพันธ์ 187 อ่าน..
845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-21 09:43:59 ประกวดราคม 94 อ่าน..
846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-21 09:44:09 ประกวดราคม 78 อ่าน..
847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:46:02 ประกวดราคม 83 อ่าน..
848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา?ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:45:19 ประกวดราคม 82 อ่าน..
849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:44:36 ประกวดราคม 80 อ่าน..
850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:43:46 ประกวดราคม 80 อ่าน..
851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:39:28 ประกวดราคม 90 อ่าน..
852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:38:40 ประกวดราคม 83 อ่าน..
853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:37:53 ประกวดราคม 82 อ่าน..
854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกลอยลูกโป่ง ๓ นิ้ว สแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:24:59 ประกวดราคม 92 อ่าน..
855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:24:01 ประกวดราคม 77 อ่าน..
856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:23:10 ประกวดราคม 85 อ่าน..
857 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:43:44 ประกวดราคม 73 อ่าน..
858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:42:57 ประกวดราคม 80 อ่าน..
859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:42:05 ประกวดราคม 95 อ่าน..
860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๕๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:41:14 ประกวดราคม 76 อ่าน..
861 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กท ๒๔๘๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:39:51 ประกวดราคม 81 อ่าน..
862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๔๖๑๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:38:20 ประกวดราคม 87 อ่าน..
863 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๗๗๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:35:40 ประกวดราคม 81 อ่าน..
864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:34:24 ประกวดราคม 78 อ่าน..
865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบเสร็จรับเงิน ร.บ. ๓๐๔ ขนาดตัด๓๒ ๓ ใบต่อชุด (เขียว,ขาว,ขาว) เคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:33:34 ประกวดราคม 84 อ่าน..
866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ขนาด ๗ นิ้ว x ๘ นิ้ว ๒ ชั้น กระดาษเคมี พิมพ์ ๑ สี รันนัมเบอร์ ๒ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:32:35 ประกวดราคม 79 อ่าน..
867 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ ตามแผนประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:30:13 ประกวดราคม 75 อ่าน..
868 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:25:54 ประกวดราคม 80 อ่าน..
869 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:24:17 ประกวดราคม 83 อ่าน..
870 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:23:30 ประกวดราคม 84 อ่าน..
871 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:22:36 ประกวดราคม 74 อ่าน..
872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:21:39 ประกวดราคม 79 อ่าน..
873 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:20:48 ประกวดราคม 74 อ่าน..
874 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:19:52 ประกวดราคม 89 อ่าน..
875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสารสำหรับบริการผู้ป่วย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:18:59 ประกวดราคม 75 อ่าน..
876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:17:52 ประกวดราคม 81 อ่าน..
877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-13 11:50:12 ประกวดราคม 91 อ่าน..
878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-13 11:47:30 ประกวดราคม 83 อ่าน..
879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-13 11:37:01 ประกวดราคม 97 อ่าน..
880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์สำหรับติดนึ่ง RE USED ขนาด ๑ x ๑ ซม. จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:21:27 ประกวดราคม 89 อ่าน..
881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:19:51 ประกวดราคม 88 อ่าน..
882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:17:54 ประกวดราคม 89 อ่าน..
883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:15:59 ประกวดราคม 84 อ่าน..
884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:13:55 ประกวดราคม 88 อ่าน..
885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:12:58 ประกวดราคม 75 อ่าน..
886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 tharatip : 2020-01-10 16:11:43 ประกวดราคม 77 อ่าน..
887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:09:51 ประกวดราคม 82 อ่าน..
888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:08:59 ประกวดราคม 85 อ่าน..
889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:08:02 ประกวดราคม 76 อ่าน..
890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียง (แอมป์ขยาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:06:35 ประกวดราคม 77 อ่าน..
891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:05:43 ประกวดราคม 80 อ่าน..
892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:04:48 ประกวดราคม 84 อ่าน..
893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:03:07 ประกวดราคม 75 อ่าน..
894 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:02:15 ประกวดราคม 66 อ่าน..
895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระปุกเฟืองส่ายพัดลมโคจร จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:00:12 ประกวดราคม 73 อ่าน..
896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๐๗๖ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:59:00 ประกวดราคม 73 อ่าน..
897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๗๖๘ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:57:58 ประกวดราคม 75 อ่าน..
898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:56:40 ประกวดราคม 74 อ่าน..
899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:55:16 ประกวดราคม 72 อ่าน..
900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:49:22 ประกวดราคม 68 อ่าน..
901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูสวิงด้านล่างใส่อลูมิเนียมลูกฟูก ขนาด ๒.๐๐ x ๐.๙๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:47:33 ประกวดราคม 67 อ่าน..
902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหม้ออบสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:42:32 ประกวดราคม 82 อ่าน..
903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ม ๒๑๐๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:38:09 ประกวดราคม 71 อ่าน..
904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:37:24 ประกวดราคม 68 อ่าน..
905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:36:23 ประกวดราคม 70 อ่าน..
906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:35:37 ประกวดราคม 72 อ่าน..
907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:22:31 ประกวดราคม 70 อ่าน..
908 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:20:26 ประกวดราคม 75 อ่าน..
909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:11:41 ประกวดราคม 80 อ่าน..
910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:10:48 ประกวดราคม 74 อ่าน..
911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ เดินท่อน้ำยาแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:10:04 ประกวดราคม 74 อ่าน..
912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน กค ๒๘๘๕ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:07:32 ประกวดราคม 71 อ่าน..
913 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 tharatip : 2020-01-10 11:37:07 ประกวดราคม 67 อ่าน..
914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-07 11:57:41 ประกวดราคม 80 อ่าน..
915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-06 09:57:18 ประกวดราคม 79 อ่าน..
916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-06 09:55:51 ประกวดราคม 77 อ่าน..
917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาสที่ 1 (ไม่เกิน 5000)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-06 09:09:45 ประกวดราคม 76 อ่าน..
918 ตารางออกตรวจแพทย์เฉพาะทาง/ตารางออกตรวจแพทย์เฉพาะทาง(รับเชิญ)โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2020-01-09 18:55:22 ประชาสัมพันธ์ 340 อ่าน..
919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-03 09:12:04 ประกวดราคม 75 อ่าน..
920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-03 09:01:11 ประกวดราคม 76 อ่าน..
921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-12-25 15:26:43 ประกวดราคม 72 อ่าน..
922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-12-25 15:27:39 ประกวดราคม 88 อ่าน..
923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลอรีน ๗๐% ชนิดเกร็ดและสารละลายใช้ทดสอบค่าคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:06:18 ประกวดราคม 85 อ่าน..
924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-12-19 18:40:39 ประกวดราคม 89 อ่าน..
925 โรงพยาบาลท่าตูมจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ beawsak : 2019-12-13 17:22:07 ประชาสัมพันธ์ 447 อ่าน..
926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-12-12 10:57:52 ประกวดราคม 99 อ่าน..
927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-12-12 10:54:08 ประกวดราคม 82 อ่าน..
928 โรงพยาบาลท่าตูม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ beawsak : 2019-12-13 17:08:51 ประชาสัมพันธ์ 493 อ่าน..
929 โรงพยาบาลท่าตูมประกาศปฏิญญาเป็นองค์กรคุณธรรม beawsak : 2019-12-11 15:12:18 ประชาสัมพันธ์ 377 อ่าน..
930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-12-11 14:24:17 ประกวดราคม 100 อ่าน..
931 โรงพยาบาลท่าตูมเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 sathit : 2019-12-08 15:51:49 ประชาสัมพันธ์ 230 อ่าน..
932 โรงพยาบาลท่าตูม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๓ sathit : 2019-12-07 11:21:04 ประชาสัมพันธ์ 198 อ่าน..
933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-12-02 10:17:59 ประกวดราคม 93 อ่าน..
934 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 45 beawsak : 2019-11-25 18:05:27 ประชาสัมพันธ์ 88 อ่าน..
935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-23 14:24:02 ประกวดราคม 98 อ่าน..
936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-23 14:22:49 ประกวดราคม 101 อ่าน..
937 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-22 11:10:37 ประกวดราคม 100 อ่าน..
938 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1) tharatip : 2021-04-08 09:30:18 ประกวดราคม 530 อ่าน..
939 จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ tharatip : 2021-03-05 10:54:01 ประกวดราคม 751 อ่าน..
940 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 beawsak : 2019-11-25 19:00:50 ประชาสัมพันธ์ 209 อ่าน..
941 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 44 beawsak : 2019-11-15 17:04:42 ประชาสัมพันธ์ 99 อ่าน..
942 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-14 14:07:08 ประกวดราคม 119 อ่าน..
943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-14 14:05:18 ประกวดราคม 96 อ่าน..
944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-11 14:51:38 ประกวดราคม 132 อ่าน..
945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-11 13:50:40 ประกวดราคม 99 อ่าน..
946 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-11 13:48:48 ประกวดราคม 114 อ่าน..
947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-11 13:42:02 ประกวดราคม 108 อ่าน..
948 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอด LED T๘G ขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:21:19 ประกวดราคม 105 อ่าน..
949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:20:33 ประกวดราคม 104 อ่าน..
950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:19:35 ประกวดราคม 91 อ่าน..
951 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:18:37 ประกวดราคม 94 อ่าน..
952 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:17:12 ประกวดราคม 90 อ่าน..
953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มถนอมอาหารขนาด ๑๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:16:08 ประกวดราคม 84 อ่าน..
954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:13:07 ประกวดราคม 77 อ่าน..
955 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือชันสูตรเดิมเป็นห้องจ่ายยาคลินิคพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:05:04 ประกวดราคม 81 อ่าน..
956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:03:57 ประกวดราคม 88 อ่าน..
957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:02:35 ประกวดราคม 73 อ่าน..
958 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:01:27 ประกวดราคม 80 อ่าน..
959 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:00:07 ประกวดราคม 76 อ่าน..
960 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๕๒๕ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 10:57:55 ประกวดราคม 92 อ่าน..
961 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 10:57:00 ประกวดราคม 72 อ่าน..
962 ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกรมบัญชีกลาง sathit : 2019-11-07 18:52:09 ทั่วไป 249 อ่าน..
963 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-07 14:12:43 ประกวดราคม 101 อ่าน..
964 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-06 10:32:35 ประกวดราคม 96 อ่าน..
965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-07 14:13:34 ประกวดราคม 94 อ่าน..
966 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 42 beawsak : 2019-11-03 15:40:06 ประชาสัมพันธ์ 134 อ่าน..
967 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-01 11:25:50 ประกวดราคม 108 อ่าน..
968 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-30 15:26:56 ประกวดราคม 99 อ่าน..
969 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ) รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-30 10:35:08 ประกวดราคม 96 อ่าน..
970 โรงพยาบาลท่าตูมรับการประเมิน งานสุขภาพจิตและยาเสพติด beawsak : 2019-10-28 18:07:51 ประชาสัมพันธ์ 238 อ่าน..
971 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 41 beawsak : 2019-10-28 17:46:52 ประชาสัมพันธ์ 127 อ่าน..
972 นางพรรณี จันทร์เพ็ญ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช 2562 beawsak : 2019-10-24 18:01:56 ประชาสัมพันธ์ 288 อ่าน..
973 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือนตุลาคม 2562 beawsak : 2019-10-30 09:30:35 ประชาสัมพันธ์ 264 อ่าน..
974 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 40 beawsak : 2019-10-19 15:10:10 ประชาสัมพันธ์ 127 อ่าน..
975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-17 09:29:34 ประกวดราคม 129 อ่าน..
976 โรงพยาบาลท่าตูมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1 อัตรา beawsak : 2019-10-16 11:52:37 ประชาสัมพันธ์ 194 อ่าน..
977 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:42:59 ประกวดราคม 125 อ่าน..
978 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:41:59 ประกวดราคม 115 อ่าน..
979 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:39:44 ประกวดราคม 109 อ่าน..
980 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:38:27 ประกวดราคม 108 อ่าน..
981 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:37:13 ประกวดราคม 96 อ่าน..
982 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อสัตว์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:36:25 ประกวดราคม 93 อ่าน..
983 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:34:16 ประกวดราคม 91 อ่าน..
984 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องกรองน้ำ ขนาด ๒๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:32:47 ประกวดราคม 85 อ่าน..
985 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:31:40 ประกวดราคม 83 อ่าน..
986 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๔๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:30:32 ประกวดราคม 81 อ่าน..
987 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสมุดบันทึกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:29:42 ประกวดราคม 82 อ่าน..
988 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:24:20 ประกวดราคม 76 อ่าน..
989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๗๔๐๔ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:23:13 ประกวดราคม 91 อ่าน..
990 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้แช่ผักผลไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:22:08 ประกวดราคม 87 อ่าน..
991 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:20:52 ประกวดราคม 86 อ่าน..
992 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๒๖,๒๕๕ BTU พร้อมติดตั้ง และชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:18:36 ประกวดราคม 92 อ่าน..
993 พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร sathit : 2019-10-14 17:04:14 ประชาสัมพันธ์ 206 อ่าน..
994 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 39 beawsak : 2019-10-11 17:36:15 ประชาสัมพันธ์ 138 อ่าน..
995 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 tharatip : 2019-10-11 11:31:14 ประกวดราคม 108 อ่าน..
996 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์, อุปกรณ์การแพทย์ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-06 10:42:48 ประกวดราคม 123 อ่าน..
997 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-06 10:43:25 ประกวดราคม 98 อ่าน..
998 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-06 10:43:46 ประกวดราคม 109 อ่าน..
999 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-06 10:44:05 ประกวดราคม 106 อ่าน..
1000 สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกอำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 38 beawsak : 2019-10-05 16:10:36 ประชาสัมพันธ์ 143 อ่าน..
1001 สายธารแห่งศรัทธา....ผู้บริจาคเงินและสิ่งของให้กับโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือนกันยายน 2562 beawsak : 2019-10-05 16:06:44 ประชาสัมพันธ์ 134 อ่าน..
1002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ tharatip : 2019-10-05 15:07:25 ประกวดราคม 98 อ่าน..
1003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อหุงข้าวระบบแก๊ส ขนาด ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 15:04:45 ประกวดราคม 85 อ่าน..
1004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 15:03:49 ประกวดราคม 86 อ่าน..
1005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 15:02:19 ประกวดราคม 96 อ่าน..
1006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 15:01:05 ประกวดราคม 83 อ่าน..
1007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 15:00:23 ประกวดราคม 77 อ่าน..
1008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:58:53 ประกวดราคม 95 อ่าน..
1009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดยาว ๑.๒๐ เมตร กว้าง ๖๐ เซ็นติเมตร สูง ๗๕ เซ็นติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:57:44 ประกวดราคม 83 อ่าน..
1010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียง แอมป์ขยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:56:44 ประกวดราคม 88 อ่าน..
1011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:56:05 ประกวดราคม 84 อ่าน..
1012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:55:17 ประกวดราคม 85 อ่าน..
1013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๐๙๙ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:54:08 ประกวดราคม 84 อ่าน..
1014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:53:05 ประกวดราคม 79 อ่าน..
1015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:52:05 ประกวดราคม 78 อ่าน..
1016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบแลนอาคารส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:51:04 ประกวดราคม 76 อ่าน..
1017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมหลังคากันแดดข้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:50:13 ประกวดราคม 83 อ่าน..
1018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมคลินิกตรวจเบอร์ ๑๒ (ศาลาสุขใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:48:54 ประกวดราคม 91 อ่าน..
1019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ MDB ส่วนตู้ Capacitor Bank โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:48:06 ประกวดราคม 82 อ่าน..
1020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๙๒๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:47:16 ประกวดราคม 80 อ่าน..
1021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กท ๒๔๘๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:46:00 ประกวดราคม 83 อ่าน..
1022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๔๖๑๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:45:04 ประกวดราคม 92 อ่าน..
1023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กจ ๗๑๒ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:44:16 ประกวดราคม 77 อ่าน..
1024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการ BMS-HOSxP Activation รายปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่มกราคม ถึง ธันวาคม ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:43:19 ประกวดราคม 89 อ่าน..
1025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:42:27 ประกวดราคม 77 อ่าน..
1026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:41:12 ประกวดราคม 88 อ่าน..
1027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:40:19 ประกวดราคม 86 อ่าน..
1028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:39:05 ประกวดราคม 75 อ่าน..
1029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมหลังคากันสาดอาคาร ๖๐ เตียง (ด้านทิศเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:38:17 ประกวดราคม 88 อ่าน..
1030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:37:28 ประกวดราคม 80 อ่าน..
1031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:36:11 ประกวดราคม 83 อ่าน..
1032 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม ไตรมาส 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-10-04 09:29:25 ประกวดราคม 98 อ่าน..
1033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา ไตรมาส ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-04 09:27:24 ประกวดราคม 94 อ่าน..
1034 โรงพยาบาลท่าตูมร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนจัดโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกแก่ผู้ป่วยยากไร้ ปี 2562 beawsak : 2019-09-26 14:51:22 ประชาสัมพันธ์ 232 อ่าน..
1035 โรงพยาบาลท่าตูมจัดงานแสดงมุฑิตาจิตสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ 2562 beawsak : 2019-09-25 18:10:56 ประชาสัมพันธ์ 216 อ่าน..
1036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-25 13:54:47 ประกวดราคม 127 อ่าน..
1037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-25 13:51:20 ประกวดราคม 107 อ่าน..
1038 โรงพยาบาลท่าตูมประการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประจำปี 2562 beawsak : 2019-09-23 16:13:35 ประชาสัมพันธ์ 555 อ่าน..
1039 สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกอำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 36 beawsak : 2019-09-20 16:57:50 ประชาสัมพันธ์ 127 อ่าน..
1040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-20 14:50:46 ประกวดราคม 113 อ่าน..
1041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-20 14:49:53 ประกวดราคม 107 อ่าน..
1042 โรงพยาบาลท่าตูมจัดอบรมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562 beawsak : 2019-09-17 10:39:01 ประชุม/อบรม 477 อ่าน..
1043 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-16 14:04:57 ประกวดราคม 104 อ่าน..
1044 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-16 14:02:10 ประกวดราคม 103 อ่าน..
1045 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-16 13:57:33 ประกวดราคม 96 อ่าน..
1046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-16 13:50:38 ประกวดราคม 94 อ่าน..
1047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-13 14:21:58 ประกวดราคม 97 อ่าน..
1048 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-13 13:09:50 ประกวดราคม 81 อ่าน..
1049 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-10 14:22:57 ประกวดราคม 81 อ่าน..
1050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-10 09:36:27 ประกวดราคม 87 อ่าน..
1051 สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกอำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 34 beawsak : 2019-09-08 10:26:26 ประชาสัมพันธ์ 123 อ่าน..
1052 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-06 10:02:44 ประกวดราคม 92 อ่าน..
1053 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-05 10:32:25 ประกวดราคม 90 อ่าน..
1054 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหยือกน้ำมีบอกปริมาตร บรรจุขนาด ๑ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:58:30 ประกวดราคม 85 อ่าน..
1055 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:57:40 ประกวดราคม 85 อ่าน..
1056 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:56:32 ประกวดราคม 88 อ่าน..
1057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:55:41 ประกวดราคม 77 อ่าน..
1058 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:54:41 ประกวดราคม 78 อ่าน..
1059 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:53:43 ประกวดราคม 79 อ่าน..
1060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:50:18 ประกวดราคม 78 อ่าน..
1061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:48:58 ประกวดราคม 86 อ่าน..
1062 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์ตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำพร้อมสารละลายใช้ทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:46:20 ประกวดราคม 84 อ่าน..
1063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:45:20 ประกวดราคม 88 อ่าน..
1064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๕๗ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:44:31 ประกวดราคม 90 อ่าน..
1065 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๕๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:43:44 ประกวดราคม 84 อ่าน..
1066 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะอนามัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:41:38 ประกวดราคม 80 อ่าน..
1067 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:40:42 ประกวดราคม 76 อ่าน..
1068 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:39:53 ประกวดราคม 90 อ่าน..
1069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:38:53 ประกวดราคม 87 อ่าน..
1070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:35:34 ประกวดราคม 86 อ่าน..
1071 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกฝาล็อกมีล้อ k๖๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:34:24 ประกวดราคม 80 อ่าน..
1072 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๑,๘๓๕ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:33:38 ประกวดราคม 79 อ่าน..
1073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโซลินอร์ยเครื่องซักผ้า IMAGE จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:32:45 ประกวดราคม 85 อ่าน..
1074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูสวิงขนาด ๒.๐๐ x ๐.๙๐ เมตร ห้องทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:31:59 ประกวดราคม 87 อ่าน..
1075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโต๊ะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:31:06 ประกวดราคม 83 อ่าน..
1076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:30:18 ประกวดราคม 91 อ่าน..
1077 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:29:23 ประกวดราคม 72 อ่าน..
1078