Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

ข่าวสารประชาสัมพันธ์..

## หัวข้อข่าว OWNER ประเภท Views คลิกอ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:47:59 ประกวดราคม อ่าน..
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซิงค์ขาตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:46:53 ประกวดราคม อ่าน..
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารเครื่องมือคัดกรอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:45:55 ประกวดราคม อ่าน..
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายแจ้งเตือนแหล่งน้ำเสี่ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:45:08 ประกวดราคม อ่าน..
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงงานติดตั้งราวรั้วเหล็กกั้นพร้อมประตูเลื่อนทางเข้าหน้าคลินิคพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:44:21 ประกวดราคม อ่าน..
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสารสำหรับบริการผู้ป่วย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:43:29 ประกวดราคม อ่าน..
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:42:42 ประกวดราคม อ่าน..
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:41:52 ประกวดราคม อ่าน..
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:40:31 ประกวดราคม อ่าน..
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๕๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-08-06 10:40:46 ประกวดราคม อ่าน..
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-03 14:47:03 ประกวดราคม 3 อ่าน..
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-03 14:40:17 ประกวดราคม 3 อ่าน..
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-03 14:38:46 ประกวดราคม 2 อ่าน..
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-08-03 14:34:00 ประกวดราคม 6 อ่าน..
15 นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 beawsak : 2020-08-03 10:29:11 ประชาสัมพันธ์ 8 อ่าน..
16 ประกาศแผน โครงการจ้างเหมาบริการบำบัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๑ โครงการ tharatip : 2020-07-31 15:05:35 ประกวดราคม 5 อ่าน..
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-31 10:01:23 ประกวดราคม 6 อ่าน..
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-31 10:00:11 ประกวดราคม 1 อ่าน..
19 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 tharatip : 2020-07-30 10:18:56 ประกวดราคม 3 อ่าน..
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-29 12:41:46 ประกวดราคม 3 อ่าน..
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-29 11:05:32 ประกวดราคม 3 อ่าน..
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าขนหนูขนาด ๒๘ x ๕๔ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-26 14:44:49 ประกวดราคม 7 อ่าน..
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-26 14:43:56 ประกวดราคม 4 อ่าน..
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-26 14:43:08 ประกวดราคม 6 อ่าน..
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-26 14:42:22 ประกวดราคม 4 อ่าน..
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-26 14:41:29 ประกวดราคม 5 อ่าน..
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-26 14:40:41 ประกวดราคม 4 อ่าน..
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-21 16:03:24 ประกวดราคม 13 อ่าน..
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-21 12:05:13 ประกวดราคม 9 อ่าน..
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:12:05 ประกวดราคม 5 อ่าน..
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:11:17 ประกวดราคม 5 อ่าน..
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:10:30 ประกวดราคม 5 อ่าน..
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:09:43 ประกวดราคม 5 อ่าน..
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:08:49 ประกวดราคม 6 อ่าน..
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:07:53 ประกวดราคม 5 อ่าน..
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:06:21 ประกวดราคม 4 อ่าน..
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:05:22 ประกวดราคม 5 อ่าน..
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:04:37 ประกวดราคม 4 อ่าน..
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 14:03:42 ประกวดราคม 4 อ่าน..
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:59:04 ประกวดราคม 4 อ่าน..
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:58:20 ประกวดราคม 4 อ่าน..
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:57:36 ประกวดราคม 4 อ่าน..
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:56:51 ประกวดราคม 4 อ่าน..
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำประตูเหล็กและอื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:55:44 ประกวดราคม 4 อ่าน..
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล๊อกเกอร์ ๙ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:54:59 ประกวดราคม 4 อ่าน..
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนมกล่องชนิดจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:54:07 ประกวดราคม 4 อ่าน..
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เอกสารเหล็ก ๑.๘๐ เมตร บานเลื่อนกระจกสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:53:19 ประกวดราคม 4 อ่าน..
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:52:35 ประกวดราคม 3 อ่าน..
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:51:48 ประกวดราคม 4 อ่าน..
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๒๒๕๓ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:50:49 ประกวดราคม 5 อ่าน..
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-07-20 11:49:58 ประกวดราคม 4 อ่าน..
52 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 beawsak : 2020-07-19 13:50:29 ประชาสัมพันธ์ 13 อ่าน..
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-18 10:22:13 ประกวดราคม 8 อ่าน..
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใชยา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-18 10:21:01 ประกวดราคม 5 อ่าน..
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-18 10:18:19 ประกวดราคม 5 อ่าน..
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-16 09:03:39 ประกวดราคม 5 อ่าน..
57 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 tharatip : 2020-07-09 15:43:35 ประกวดราคม 11 อ่าน..
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-09 15:07:25 ประกวดราคม 9 อ่าน..
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-08 10:35:48 ประกวดราคม 15 อ่าน..
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันต จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-01 10:01:41 ประกวดราคม 18 อ่าน..
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-07-01 09:25:55 ประกวดราคม 15 อ่าน..
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-26 16:29:38 ประกวดราคม 21 อ่าน..
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-26 10:22:35 ประกวดราคม 18 อ่าน..
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-25 11:26:06 ประกวดราคม 17 อ่าน..
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 15:59:12 ประกวดราคม 14 อ่าน..
66 ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑ สาย จำนวน ๑๐ เครื่อง tharatip : 2020-06-23 15:58:19 ประกวดราคม 27 อ่าน..
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-23 14:34:02 ประกวดราคม 19 อ่าน..
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแว่นตากันฝุ่น แว่นตาใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 10:19:39 ประกวดราคม 13 อ่าน..
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า และอื่นๆ จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 10:18:39 ประกวดราคม 17 อ่าน..
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 10:17:33 ประกวดราคม 9 อ่าน..
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 10:01:57 ประกวดราคม 8 อ่าน..
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 10:00:59 ประกวดราคม 7 อ่าน..
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:59:54 ประกวดราคม 8 อ่าน..
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางปูพื้นรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:57:43 ประกวดราคม 8 อ่าน..
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนแบบไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:56:05 ประกวดราคม 13 อ่าน..
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลม จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:50:47 ประกวดราคม 14 อ่าน..
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:49:58 ประกวดราคม 9 อ่าน..
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๓.๕ ฟุต พร้อมกระจก สีเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:49:07 ประกวดราคม 8 อ่าน..
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:48:15 ประกวดราคม 11 อ่าน..
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:46:38 ประกวดราคม 8 อ่าน..
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:45:15 ประกวดราคม 9 อ่าน..
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๔๒๗ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:44:12 ประกวดราคม 9 อ่าน..
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดและบำรุงเครื่องปรับอากาศตามแผนการบำรุงรักษาประจำปี tharatip : 2020-06-23 09:41:07 ประกวดราคม 9 อ่าน..
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตู มุ้งลวด ขนาด ๒ x ๐.๘๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:40:19 ประกวดราคม 14 อ่าน..
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานกระจกติดตาย จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:39:35 ประกวดราคม 10 อ่าน..
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุบริการเว็บโฮสติ้งและโดเมนเนมโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:38:45 ประกวดราคม 8 อ่าน..
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:36:17 ประกวดราคม 9 อ่าน..
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:35:34 ประกวดราคม 9 อ่าน..
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-23 09:34:10 ประกวดราคม 8 อ่าน..
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-15 14:29:54 ประกวดราคม 27 อ่าน..
91 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน มิถุนายน 2563 beawsak : 2020-06-26 16:50:45 ประชาสัมพันธ์ 41 อ่าน..
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 15รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2020-06-08 10:31:52 ประกวดราคม 24 อ่าน..
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-08 09:16:59 ประกวดราคม 24 อ่าน..
94 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนอุปกรณ์การแพทย์ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-08 09:14:35 ประกวดราคม 30 อ่าน..
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-08 09:11:34 ประกวดราคม 21 อ่าน..
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-06-05 14:11:41 ประกวดราคม 26 อ่าน..
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:47:52 ประกวดราคม 18 อ่าน..
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:46:54 ประกวดราคม 26 อ่าน..
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ tharatip : 2020-06-03 14:45:40 ประกวดราคม 21 อ่าน..
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:43:50 ประกวดราคม 15 อ่าน..
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:40:23 ประกวดราคม 23 อ่าน..
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:36:07 ประกวดราคม 18 อ่าน..
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:34:15 ประกวดราคม 15 อ่าน..
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:32:48 ประกวดราคม 17 อ่าน..
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:30:52 ประกวดราคม 16 อ่าน..
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:29:55 ประกวดราคม 16 อ่าน..
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:28:50 ประกวดราคม 14 อ่าน..
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๑,๔๕๕ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:27:50 ประกวดราคม 15 อ่าน..
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:26:58 ประกวดราคม 16 อ่าน..
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 14:24:54 ประกวดราคม 13 อ่าน..
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 11:03:01 ประกวดราคม 15 อ่าน..
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารละลายใช้ทดสอบค่าคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 11:00:08 ประกวดราคม 16 อ่าน..
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีนความเข้มข้น ๗๕% (๔๐ กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 10:58:29 ประกวดราคม 16 อ่าน..
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๕๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 10:56:44 ประกวดราคม 15 อ่าน..
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 10:55:34 ประกวดราคม 16 อ่าน..
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการรื้อเครื่องยนต์ ทะเบียน กจ ๗๑๒ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-06-03 10:54:37 ประกวดราคม 15 อ่าน..
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-27 15:04:53 ประกวดราคม 19 อ่าน..
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองละเอียด ขนาด ๕ ไมคร่อน จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:23:25 ประกวดราคม 32 อ่าน..
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:22:29 ประกวดราคม 23 อ่าน..
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นกรองอากาศชุดระบายอากาศห้องผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:21:43 ประกวดราคม 24 อ่าน..
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก ขนาด ๑๕ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:20:53 ประกวดราคม 23 อ่าน..
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:20:05 ประกวดราคม 27 อ่าน..
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:19:18 ประกวดราคม 24 อ่าน..
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:18:29 ประกวดราคม 26 อ่าน..
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:17:20 ประกวดราคม 25 อ่าน..
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:16:29 ประกวดราคม 18 อ่าน..
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๑๑๒๗ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:15:26 ประกวดราคม 21 อ่าน..
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๙๒๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:14:26 ประกวดราคม 19 อ่าน..
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๙๗๓๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:13:31 ประกวดราคม 20 อ่าน..
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๒๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:12:20 ประกวดราคม 24 อ่าน..
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-18 09:41:02 ประกวดราคม 26 อ่าน..
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-18 09:36:32 ประกวดราคม 21 อ่าน..
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-18 09:21:33 ประกวดราคม 39 อ่าน..
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-14 15:07:53 ประกวดราคม 22 อ่าน..
135 ประกาศโรงพยาบาลท่าตูม เรื่อง แจ้งปรับอัตราค่าบริการสาธารณสุขของโรงพยาบาลท่าตูม beawsak : 2020-05-14 13:54:25 ประชาสัมพันธ์ 162 อ่าน..
136 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 beawsak : 2020-06-03 14:54:48 ประชาสัมพันธ์ 45 อ่าน..
137 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:50:16 ประกวดราคม 27 อ่าน..
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อคลุมกันฝนแบบมีซิปหน้าอย่างหนาพร้อมหมวกคลุม จำนวน ๓๗๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:49:22 ประกวดราคม 21 อ่าน..
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกาวน์กันน้ำ ๒ ชั้น ป้องกันสารเคมี (สีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:48:31 ประกวดราคม 24 อ่าน..
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกันฝนมีหมวกแบบบาง จำนวน ๕๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:47:30 ประกวดราคม 24 อ่าน..
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:46:43 ประกวดราคม 25 อ่าน..
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:43:58 ประกวดราคม 22 อ่าน..
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒- รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:41:50 ประกวดราคม 21 อ่าน..
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:40:55 ประกวดราคม 21 อ่าน..
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:39:41 ประกวดราคม 28 อ่าน..
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:38:46 ประกวดราคม 21 อ่าน..
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:37:48 ประกวดราคม 20 อ่าน..
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:36:38 ประกวดราคม 18 อ่าน..
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:35:52 ประกวดราคม 22 อ่าน..
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:35:06 ประกวดราคม 22 อ่าน..
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:34:16 ประกวดราคม 20 อ่าน..
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์เครื่องจ่ายสารพร้อมอีเจทเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:33:25 ประกวดราคม 23 อ่าน..
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อสัตว์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:32:38 ประกวดราคม 22 อ่าน..
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:31:42 ประกวดราคม 25 อ่าน..
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.1 tharatip : 2020-05-07 17:30:47 ประกวดราคม 19 อ่าน..
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. tharatip : 2020-05-07 17:29:59 ประกวดราคม 27 อ่าน..
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:29:10 ประกวดราคม 20 อ่าน..
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มแฟ้มประวัติผู้ป่วย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:27:16 ประกวดราคม 22 อ่าน..
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:26:33 ประกวดราคม 20 อ่าน..
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:25:44 ประกวดราคม 22 อ่าน..
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:24:51 ประกวดราคม 27 อ่าน..
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแก้ไขระบบเรียกพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:23:47 ประกวดราคม 21 อ่าน..
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสเปรย์ฉีดไล่ยุง ขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒๐๐ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:22:43 ประกวดราคม 22 อ่าน..
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 tharatip : 2020-05-07 17:21:39 ประกวดราคม 20 อ่าน..
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:20:43 ประกวดราคม 22 อ่าน..
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:19:25 ประกวดราคม 26 อ่าน..
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:18:17 ประกวดราคม 20 อ่าน..
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:17:01 ประกวดราคม 26 อ่าน..
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:16:14 ประกวดราคม 23 อ่าน..
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:15:13 ประกวดราคม 21 อ่าน..
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) tharatip : 2020-05-07 16:20:23 ประกวดราคม 30 อ่าน..
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-01 15:00:59 ประกวดราคม 28 อ่าน..
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-01 10:38:57 ประกวดราคม 29 อ่าน..
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-01 10:02:02 ประกวดราคม 26 อ่าน..
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-01 10:00:55 ประกวดราคม 24 อ่าน..
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-01 09:59:32 ประกวดราคม 22 อ่าน..
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-01 09:57:38 ประกวดราคม 25 อ่าน..
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-30 14:41:00 ประกวดราคม 24 อ่าน..
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน _ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-30 14:39:10 ประกวดราคม 29 อ่าน..
180 ประกาศโรงพยาบาลท่าตูม เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน tharatip : 2020-04-29 10:40:59 ประชาสัมพันธ์ 65 อ่าน..
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-22 13:37:02 ประกวดราคม 28 อ่าน..
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-22 10:05:37 ประกวดราคม 29 อ่าน..
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-22 10:03:15 ประกวดราคม 28 อ่าน..
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:10:14 ประกวดราคม 26 อ่าน..
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:08:18 ประกวดราคม 24 อ่าน..
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:07:28 ประกวดราคม 29 อ่าน..
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:06:22 ประกวดราคม 28 อ่าน..
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:05:31 ประกวดราคม 28 อ่าน..
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:04:39 ประกวดราคม 26 อ่าน..
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:03:44 ประกวดราคม 24 อ่าน..
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:02:41 ประกวดราคม 22 อ่าน..
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นขนาดกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:01:47 ประกวดราคม 23 อ่าน..
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นกรองอากาศชุดระบายอากาศห้องผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:00:51 ประกวดราคม 24 อ่าน..
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:59:54 ประกวดราคม 26 อ่าน..
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะอนามัยสีเขียว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:58:35 ประกวดราคม 23 อ่าน..
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะกร้าพลาสติก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:57:45 ประกวดราคม 28 อ่าน..
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:56:48 ประกวดราคม 23 อ่าน..
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:55:53 ประกวดราคม 24 อ่าน..
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:54:57 ประกวดราคม 24 อ่าน..
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงติดตั้งบานประตูเหล็กปิดทางเข้าออกทางเดินเชื่อมอาคาร จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:53:38 ประกวดราคม 24 อ่าน..
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๐๔๕ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:39:16 ประกวดราคม 21 อ่าน..
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:38:28 ประกวดราคม 21 อ่าน..
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:37:38 ประกวดราคม 22 อ่าน..
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน บม ๘๕๙๒ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:36:51 ประกวดราคม 24 อ่าน..
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๔๗๖๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:35:56 ประกวดราคม 25 อ่าน..
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบัตรประจำตัวผู้รับบริการ แบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:35:07 ประกวดราคม 21 อ่าน..
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Next Generation Firewall แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:34:18 ประกวดราคม 23 อ่าน..
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:31:41 ประกวดราคม 24 อ่าน..
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:30:50 ประกวดราคม 23 อ่าน..
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:29:59 ประกวดราคม 22 อ่าน..
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:29:08 ประกวดราคม 23 อ่าน..
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-21 13:58:50 ประกวดราคม 26 อ่าน..
213 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 tharatip : 2020-04-21 11:54:52 ประกวดราคม 23 อ่าน..
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-16 09:50:17 ประกวดราคม 31 อ่าน..
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-16 09:48:33 ประกวดราคม 25 อ่าน..
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-16 09:46:36 ประกวดราคม 27 อ่าน..
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-15 11:38:15 ประกวดราคม 26 อ่าน..
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันต จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2020-04-15 11:36:44 ประกวดราคม 29 อ่าน..
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-15 11:33:52 ประกวดราคม 26 อ่าน..
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-15 11:31:49 ประกวดราคม 26 อ่าน..
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-14 13:00:10 ประกวดราคม 27 อ่าน..
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-14 12:51:57 ประกวดราคม 24 อ่าน..
223 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๒ คัน tharatip : 2020-04-10 16:10:06 ประกวดราคม 30 อ่าน..
224 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 tharatip : 2020-04-09 09:45:29 ประกวดราคม 28 อ่าน..
225 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน เมษายน 2563 beawsak : 2020-05-07 09:54:35 ประชาสัมพันธ์ 70 อ่าน..
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-27 09:58:24 ประกวดราคม 32 อ่าน..
227 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือน มีนาคม 2563 beawsak : 2020-04-01 08:53:59 ประชาสัมพันธ์ 74 อ่าน..
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ tharatip : 2020-03-23 16:47:33 ประกวดราคม 33 อ่าน..
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:46:35 ประกวดราคม 33 อ่าน..
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:45:22 ประกวดราคม 30 อ่าน..
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:44:21 ประกวดราคม 34 อ่าน..
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออจัดวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๖ รายการ tharatip : 2020-03-23 16:41:44 ประกวดราคม 36 อ่าน..
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:40:26 ประกวดราคม 31 อ่าน..
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:39:34 ประกวดราคม 39 อ่าน..
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:38:11 ประกวดราคม 29 อ่าน..
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:36:22 ประกวดราคม 30 อ่าน..
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:35:27 ประกวดราคม 26 อ่าน..
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:34:37 ประกวดราคม 23 อ่าน..
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:33:50 ประกวดราคม 32 อ่าน..
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๔๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:32:39 ประกวดราคม 32 อ่าน..
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๔๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:31:50 ประกวดราคม 30 อ่าน..
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อสัตว์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:30:59 ประกวดราคม 25 อ่าน..
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเนื้อหมู จำนวน ๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:28:16 ประกวดราคม 26 อ่าน..
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:26:55 ประกวดราคม 28 อ่าน..
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:25:56 ประกวดราคม 27 อ่าน..
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๓๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:21:11 ประกวดราคม 26 อ่าน..
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:17:28 ประกวดราคม 26 อ่าน..
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๙๒๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:16:13 ประกวดราคม 26 อ่าน..
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๕๘๖๔ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:15:09 ประกวดราคม 27 อ่าน..
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:13:08 ประกวดราคม 27 อ่าน..
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๗๘๓ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:11:15 ประกวดราคม 23 อ่าน..
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-20 09:21:25 ประกวดราคม 33 อ่าน..
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-19 14:13:28 ประกวดราคม 27 อ่าน..
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-19 14:09:43 ประกวดราคม 30 อ่าน..
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-19 14:04:35 ประกวดราคม 26 อ่าน..
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-19 09:17:56 ประกวดราคม 34 อ่าน..
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:32:57 ประกวดราคม 28 อ่าน..
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:32:10 ประกวดราคม 25 อ่าน..
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับติดตั้งระบบสายโทรศัพท์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:31:21 ประกวดราคม 29 อ่าน..
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:30:36 ประกวดราคม 29 อ่าน..
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:29:49 ประกวดราคม 25 อ่าน..
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:28:01 ประกวดราคม 30 อ่าน..
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:27:04 ประกวดราคม 28 อ่าน..
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:25:12 ประกวดราคม 27 อ่าน..
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำดูดตะกอน ขนาด ๓ นิ้ว ๓ HP ๓๘๐ V ๕๐ HP พร้อมประตูน้ำบัตเตอร์ฟลายวาล์วและเวิร์ควาล์วดูโอ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:26:13 ประกวดราคม 27 อ่าน..
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:21:55 ประกวดราคม 26 อ่าน..
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED HD ขนาด ๓๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 tharatip : 2020-03-13 14:20:54 ประกวดราคม 28 อ่าน..
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED HD ขนาด ๓๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:20:00 ประกวดราคม 32 อ่าน..
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่ ๓ ประตู ขนาด ๕๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:19:04 ประกวดราคม 34 อ่าน..
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเติมออกซิเจนในน้ำติดตั้งบนแพ ขนาด ๓ HP ๓ P ๓๘๐V ๕๐Hz โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:14:08 ประกวดราคม 25 อ่าน..
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเวชระเบียน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:12:43 ประกวดราคม 23 อ่าน..
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:11:25 ประกวดราคม 26 อ่าน..
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๙๒๗ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:10:10 ประกวดราคม 26 อ่าน..
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารแบบคัดกรองโรคไต จำนวน ๑๖,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:09:19 ประกวดราคม 27 อ่าน..
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสมุดบันทึกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:08:27 ประกวดราคม 27 อ่าน..
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 11:03:51 ประกวดราคม 27 อ่าน..
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 11:03:15 ประกวดราคม 24 อ่าน..
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 11:02:04 ประกวดราคม 31 อ่าน..
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๖๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 10:48:19 ประกวดราคม 31 อ่าน..
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 10:45:55 ประกวดราคม 27 อ่าน..
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-12 16:42:08 ประกวดราคม 31 อ่าน..
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-12 11:52:50 ประกวดราคม 34 อ่าน..
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2020-03-12 11:50:59 ประกวดราคม 29 อ่าน..
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อาหารทางการแทพย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-12 11:48:31 ประกวดราคม 28 อ่าน..
285 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑ สาย จำนวน ๑๐ เครื่อง tharatip : 2020-03-10 15:10:23 ประกวดราคม 32 อ่าน..
286 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ เครื่อง tharatip : 2020-04-14 15:01:57 ประกวดราคม 64 อ่าน..
287 ข่าวเพื่อการประชาสัมพนธ์โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2020-04-01 08:44:38 ประชาสัมพันธ์ 140 อ่าน..
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-07 09:31:54 ประกวดราคม 30 อ่าน..
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-07 09:28:55 ประกวดราคม 32 อ่าน..
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-03 15:27:15 ประกวดราคม 28 อ่าน..
291 โรงพยาบาลท่าตูมจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ITA) beawsak : 2020-02-28 17:15:16 ประชุม/อบรม 86 อ่าน..
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ ตามแผนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:36:46 ประกวดราคม 27 อ่าน..
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองใช้กับเครื่องกรองน้ำ ๒๐ นิ้ว คาร์บอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:35:49 ประกวดราคม 29 อ่าน..
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:35:02 ประกวดราคม 28 อ่าน..
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:34:10 ประกวดราคม 32 อ่าน..
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:32:04 ประกวดราคม 31 อ่าน..
297 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มถนอมอาหารขนาด ๑๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:31:21 ประกวดราคม 28 อ่าน..
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:30:33 ประกวดราคม 35 อ่าน..
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:29:47 ประกวดราคม 25 อ่าน..
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:28:57 ประกวดราคม 27 อ่าน..
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:28:07 ประกวดราคม 31 อ่าน..
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๕๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:27:12 ประกวดราคม 25 อ่าน..
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กจ ๗๑๒ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:26:20 ประกวดราคม 26 อ่าน..
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:25:20 ประกวดราคม 25 อ่าน..
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๐๖๕ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:19:17 ประกวดราคม 28 อ่าน..
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-11 11:20:45 ประกวดราคม 40 อ่าน..
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-11 11:18:51 ประกวดราคม 41 อ่าน..
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-11 11:19:12 ประกวดราคม 39 อ่าน..
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 15:17:18 ประกวดราคม 41 อ่าน..
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 15:16:16 ประกวดราคม 37 อ่าน..
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเนื้อสัตว์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 15:15:22 ประกวดราคม 35 อ่าน..
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 15:14:17 ประกวดราคม 34 อ่าน..
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอด LED จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 15:07:22 ประกวดราคม 37 อ่าน..
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 15:06:27 ประกวดราคม 30 อ่าน..
315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 15:05:31 ประกวดราคม 29 อ่าน..
316 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:52:49 ประกวดราคม 29 อ่าน..
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสวิตซ์จ่ายไฟ อัตโนมัติเครื่องสำรองไฟ Automatic Transfer Switches ๓๒A ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:52:00 ประกวดราคม 30 อ่าน..
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:50:00 ประกวดราคม 27 อ่าน..
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:48:59 ประกวดราคม 28 อ่าน..
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:48:10 ประกวดราคม 29 อ่าน..
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขัดพื้นไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:47:17 ประกวดราคม 28 อ่าน..
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:46:15 ประกวดราคม 28 อ่าน..
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถดูดสิ่งปฏิกูลเพื่อล้างบ่อสูบน้ำเสีย บ่อปรับสภาพและบ่อคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:45:04 ประกวดราคม 28 อ่าน..
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๐๐๔ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:44:16 ประกวดราคม 29 อ่าน..
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:43:29 ประกวดราคม 31 อ่าน..
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มการส่งตรวจชันสูตรสำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:42:35 ประกวดราคม 30 อ่าน..
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบการจ่ายเมนไฟฟ้าตึกไตเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:41:40 ประกวดราคม 28 อ่าน..
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเบาะผู้ป่วยสีแดงเลือดหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:40:27 ประกวดราคม 30 อ่าน..
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:39:16 ประกวดราคม 32 อ่าน..
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายโทรศัพท์อาคารผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:38:32 ประกวดราคม 31 อ่าน..
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดบริเวณงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ป้อมยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:37:29 ประกวดราคม 29 อ่าน..
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบ LAN Fiber Optic จากตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังห้อง SERVER ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:35:28 ประกวดราคม 30 อ่าน..
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบ LAN Fiber Optic จากตึกผ่าตัดไปยังห้อง SERVER ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:34:13 ประกวดราคม 35 อ่าน..
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:33:22 ประกวดราคม 33 อ่าน..
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๒๒๕๓ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:31:37 ประกวดราคม 28 อ่าน..
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๔๖๑๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:30:18 ประกวดราคม 30 อ่าน..
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กจ ๗๑๒ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:26:23 ประกวดราคม 31 อ่าน..
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กจ ๗๑๒ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:25:29 ประกวดราคม 29 อ่าน..
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงจุดเชื่อมต่อสายไฟเมนไฟฟ้าแรงต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:23:24 ประกวดราคม 29 อ่าน..
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:22:27 ประกวดราคม 30 อ่าน..
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:21:31 ประกวดราคม 31 อ่าน..
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:20:18 ประกวดราคม 35 อ่าน..
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:18:35 ประกวดราคม 30 อ่าน..
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:16:26 ประกวดราคม 29 อ่าน..
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:15:34 ประกวดราคม 32 อ่าน..
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-04 10:19:37 ประกวดราคม 30 อ่าน..
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-04 10:00:28 ประกวดราคม 30 อ่าน..
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-02 11:14:37 ประกวดราคม 33 อ่าน..
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-02 11:12:32 ประกวดราคม 30 อ่าน..
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-02 11:10:56 ประกวดราคม 31 อ่าน..
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-31 10:25:56 ประกวดราคม 32 อ่าน..
352 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประชุมชี้แจ้งและมอบนโยบายการดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก beawsak : 2020-01-22 18:07:49 ประชาสัมพันธ์ 137 อ่าน..
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-21 09:43:59 ประกวดราคม 41 อ่าน..
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-21 09:44:09 ประกวดราคม 31 อ่าน..
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:46:02 ประกวดราคม 33 อ่าน..
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา?ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:45:19 ประกวดราคม 35 อ่าน..
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:44:36 ประกวดราคม 33 อ่าน..
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:43:46 ประกวดราคม 36 อ่าน..
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:39:28 ประกวดราคม 33 อ่าน..
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:38:40 ประกวดราคม 34 อ่าน..
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:37:53 ประกวดราคม 33 อ่าน..
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกลอยลูกโป่ง ๓ นิ้ว สแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:24:59 ประกวดราคม 32 อ่าน..
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:24:01 ประกวดราคม 31 อ่าน..
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:23:10 ประกวดราคม 33 อ่าน..
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:43:44 ประกวดราคม 28 อ่าน..
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:42:57 ประกวดราคม 30 อ่าน..
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:42:05 ประกวดราคม 31 อ่าน..
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๕๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:41:14 ประกวดราคม 33 อ่าน..
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กท ๒๔๘๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:39:51 ประกวดราคม 32 อ่าน..
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๔๖๑๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:38:20 ประกวดราคม 31 อ่าน..
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๗๗๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:35:40 ประกวดราคม 31 อ่าน..
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:34:24 ประกวดราคม 32 อ่าน..
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบเสร็จรับเงิน ร.บ. ๓๐๔ ขนาดตัด๓๒ ๓ ใบต่อชุด (เขียว,ขาว,ขาว) เคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:33:34 ประกวดราคม 32 อ่าน..
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ขนาด ๗ นิ้ว x ๘ นิ้ว ๒ ชั้น กระดาษเคมี พิมพ์ ๑ สี รันนัมเบอร์ ๒ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:32:35 ประกวดราคม 32 อ่าน..
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ ตามแผนประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:30:13 ประกวดราคม 30 อ่าน..
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:25:54 ประกวดราคม 31 อ่าน..
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:24:17 ประกวดราคม 32 อ่าน..
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:23:30 ประกวดราคม 31 อ่าน..
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:22:36 ประกวดราคม 32 อ่าน..
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:21:39 ประกวดราคม 31 อ่าน..
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:20:48 ประกวดราคม 31 อ่าน..
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:19:52 ประกวดราคม 30 อ่าน..
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสารสำหรับบริการผู้ป่วย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:18:59 ประกวดราคม 30 อ่าน..
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:17:52 ประกวดราคม 30 อ่าน..
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-13 11:50:12 ประกวดราคม 45 อ่าน..
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-13 11:47:30 ประกวดราคม 34 อ่าน..
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-13 11:37:01 ประกวดราคม 44 อ่าน..
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์สำหรับติดนึ่ง RE USED ขนาด ๑ x ๑ ซม. จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:21:27 ประกวดราคม 40 อ่าน..
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:19:51 ประกวดราคม 36 อ่าน..
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:17:54 ประกวดราคม 40 อ่าน..
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:15:59 ประกวดราคม 30 อ่าน..
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:13:55 ประกวดราคม 35 อ่าน..
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:12:58 ประกวดราคม 28 อ่าน..
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 tharatip : 2020-01-10 16:11:43 ประกวดราคม 32 อ่าน..
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:09:51 ประกวดราคม 32 อ่าน..
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:08:59 ประกวดราคม 30 อ่าน..
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:08:02 ประกวดราคม 30 อ่าน..
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียง (แอมป์ขยาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:06:35 ประกวดราคม 26 อ่าน..
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:05:43 ประกวดราคม 29 อ่าน..
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:04:48 ประกวดราคม 28 อ่าน..
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:03:07 ประกวดราคม 29 อ่าน..
402 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:02:15 ประกวดราคม 26 อ่าน..
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระปุกเฟืองส่ายพัดลมโคจร จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:00:12 ประกวดราคม 27 อ่าน..
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๐๗๖ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:59:00 ประกวดราคม 28 อ่าน..
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๗๖๘ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:57:58 ประกวดราคม 28 อ่าน..
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:56:40 ประกวดราคม 31 อ่าน..
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:55:16 ประกวดราคม 23 อ่าน..
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:49:22 ประกวดราคม 27 อ่าน..
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูสวิงด้านล่างใส่อลูมิเนียมลูกฟูก ขนาด ๒.๐๐ x ๐.๙๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:47:33 ประกวดราคม 23 อ่าน..
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหม้ออบสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:42:32 ประกวดราคม 26 อ่าน..
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ม ๒๑๐๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:38:09 ประกวดราคม 25 อ่าน..
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:37:24 ประกวดราคม 27 อ่าน..
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:36:23 ประกวดราคม 30 อ่าน..
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:35:37 ประกวดราคม 26 อ่าน..
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:22:31 ประกวดราคม 26 อ่าน..
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:20:26 ประกวดราคม 28 อ่าน..
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:11:41 ประกวดราคม 30 อ่าน..
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:10:48 ประกวดราคม 28 อ่าน..
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ เดินท่อน้ำยาแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:10:04 ประกวดราคม 28 อ่าน..
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน กค ๒๘๘๕ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:07:32 ประกวดราคม 28 อ่าน..
421 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 tharatip : 2020-01-10 11:37:07 ประกวดราคม 23 อ่าน..
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-07 11:57:41 ประกวดราคม 33 อ่าน..
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-06 09:57:18 ประกวดราคม 31 อ่าน..
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-06 09:55:51 ประกวดราคม 31 อ่าน..
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาสที่ 1 (ไม่เกิน 5000)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-06 09:09:45 ประกวดราคม 29 อ่าน..
426 ตารางออกตรวจแพทย์เฉพาะทาง/ตารางออกตรวจแพทย์เฉพาะทาง(รับเชิญ)โรงพยาบาลท่าตูม sathit : 2020-01-09 18:55:22 ประชาสัมพันธ์ 219 อ่าน..
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-03 09:12:04 ประกวดราคม 30 อ่าน..
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-03 09:01:11 ประกวดราคม 33 อ่าน..
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-12-25 15:26:43 ประกวดราคม 31 อ่าน..
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-12-25 15:27:39 ประกวดราคม 45 อ่าน..
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลอรีน ๗๐% ชนิดเกร็ดและสารละลายใช้ทดสอบค่าคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:06:18 ประกวดราคม 35 อ่าน..
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-12-19 18:40:39 ประกวดราคม 40 อ่าน..
433 โรงพยาบาลท่าตูมจัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม "STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ beawsak : 2019-12-13 17:22:07 ประชาสัมพันธ์ 364 อ่าน..
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-12-12 10:57:52 ประกวดราคม 56 อ่าน..
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-12-12 10:54:08 ประกวดราคม 41 อ่าน..
436 โรงพยาบาลท่าตูม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ beawsak : 2019-12-13 17:08:51 ประชาสัมพันธ์ 391 อ่าน..
437 โรงพยาบาลท่าตูมประกาศปฏิญญาเป็นองค์กรคุณธรรม beawsak : 2019-12-11 15:12:18 ประชาสัมพันธ์ 319 อ่าน..
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-12-11 14:24:17 ประกวดราคม 50 อ่าน..
439 โรงพยาบาลท่าตูมเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 sathit : 2019-12-08 15:51:49 ประชาสัมพันธ์ 170 อ่าน..
440 โรงพยาบาลท่าตูม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๓ sathit : 2019-12-07 11:21:04 ประชาสัมพันธ์ 110 อ่าน..
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-12-02 10:17:59 ประกวดราคม 47 อ่าน..
442 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 45 beawsak : 2019-11-25 18:05:27 ประชาสัมพันธ์ 43 อ่าน..
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-23 14:24:02 ประกวดราคม 47 อ่าน..
444 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-23 14:22:49 ประกวดราคม 56 อ่าน..
445 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-22 11:10:37 ประกวดราคม 55 อ่าน..
446 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1) : 2020-08-06 13:51:54 ประกวดราคม 303 อ่าน..
447 จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ tharatip : 2019-12-06 16:24:51 ประกวดราคม 432 อ่าน..
448 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 beawsak : 2019-11-25 19:00:50 ประชาสัมพันธ์ 157 อ่าน..
449 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 44 beawsak : 2019-11-15 17:04:42 ประชาสัมพันธ์ 49 อ่าน..
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-14 14:07:08 ประกวดราคม 69 อ่าน..
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-14 14:05:18 ประกวดราคม 49 อ่าน..
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-11 14:51:38 ประกวดราคม 80 อ่าน..
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-11 13:50:40 ประกวดราคม 52 อ่าน..
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-11 13:48:48 ประกวดราคม 57 อ่าน..
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-11 13:42:02 ประกวดราคม 55 อ่าน..
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอด LED T๘G ขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:21:19 ประกวดราคม 55 อ่าน..
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:20:33 ประกวดราคม 49 อ่าน..
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:19:35 ประกวดราคม 38 อ่าน..
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:18:37 ประกวดราคม 38 อ่าน..
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:17:12 ประกวดราคม 40 อ่าน..
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มถนอมอาหารขนาด ๑๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:16:08 ประกวดราคม 40 อ่าน..
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:13:07 ประกวดราคม 32 อ่าน..
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือชันสูตรเดิมเป็นห้องจ่ายยาคลินิคพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:05:04 ประกวดราคม 31 อ่าน..
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:03:57 ประกวดราคม 37 อ่าน..
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:02:35 ประกวดราคม 31 อ่าน..
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:01:27 ประกวดราคม 30 อ่าน..
467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:00:07 ประกวดราคม 35 อ่าน..
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๕๒๕ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 10:57:55 ประกวดราคม 34 อ่าน..
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 10:57:00 ประกวดราคม 34 อ่าน..
470 ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกรมบัญชีกลาง sathit : 2019-11-07 18:52:09 ทั่วไป 128 อ่าน..
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-07 14:12:43 ประกวดราคม 54 อ่าน..
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-06 10:32:35 ประกวดราคม 48 อ่าน..
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-07 14:13:34 ประกวดราคม 48 อ่าน..
474 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 42 beawsak : 2019-11-03 15:40:06 ประชาสัมพันธ์ 87 อ่าน..
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-01 11:25:50 ประกวดราคม 56 อ่าน..
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-30 15:26:56 ประกวดราคม 53 อ่าน..
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ) รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-30 10:35:08 ประกวดราคม 51 อ่าน..
478 โรงพยาบาลท่าตูมรับการประเมิน งานสุขภาพจิตและยาเสพติด beawsak : 2019-10-28 18:07:51 ประชาสัมพันธ์ 176 อ่าน..
479 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 41 beawsak : 2019-10-28 17:46:52 ประชาสัมพันธ์ 80 อ่าน..
480 นางพรรณี จันทร์เพ็ญ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช 2562 beawsak : 2019-10-24 18:01:56 ประชาสัมพันธ์ 226 อ่าน..
481 สายธารแห่งศรัทธา ประจำเดือนตุลาคม 2562 beawsak : 2019-10-30 09:30:35 ประชาสัมพันธ์ 204 อ่าน..
482 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 40 beawsak : 2019-10-19 15:10:10 ประชาสัมพันธ์ 76 อ่าน..
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-17 09:29:34 ประกวดราคม 82 อ่าน..
484 โรงพยาบาลท่าตูมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1 อัตรา beawsak : 2019-10-16 11:52:37 ประชาสัมพันธ์ 156 อ่าน..
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:42:59 ประกวดราคม 68 อ่าน..
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:41:59 ประกวดราคม 64 อ่าน..
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:39:44 ประกวดราคม 60 อ่าน..
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:38:27 ประกวดราคม 60 อ่าน..
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:37:13 ประกวดราคม 50 อ่าน..
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อสัตว์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:36:25 ประกวดราคม 46 อ่าน..
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:34:16 ประกวดราคม 38 อ่าน..
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องกรองน้ำ ขนาด ๒๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:32:47 ประกวดราคม 35 อ่าน..
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:31:40 ประกวดราคม 34 อ่าน..
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๔๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:30:32 ประกวดราคม 35 อ่าน..
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสมุดบันทึกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:29:42 ประกวดราคม 39 อ่าน..
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:24:20 ประกวดราคม 31 อ่าน..
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๗๔๐๔ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:23:13 ประกวดราคม 36 อ่าน..
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้แช่ผักผลไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:22:08 ประกวดราคม 36 อ่าน..
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:20:52 ประกวดราคม 37 อ่าน..
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๒๖,๒๕๕ BTU พร้อมติดตั้ง และชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:18:36 ประกวดราคม 38 อ่าน..
501 พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร sathit : 2019-10-14 17:04:14 ประชาสัมพันธ์ 151 อ่าน..
502 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก อำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 39 beawsak : 2019-10-11 17:36:15 ประชาสัมพันธ์ 83 อ่าน..
503 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 tharatip : 2019-10-11 11:31:14 ประกวดราคม 59 อ่าน..
504 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์, อุปกรณ์การแพทย์ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-06 10:42:48 ประกวดราคม 64 อ่าน..
505 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-06 10:43:25 ประกวดราคม 49 อ่าน..
506 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-06 10:43:46 ประกวดราคม 51 อ่าน..
507 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-06 10:44:05 ประกวดราคม 55 อ่าน..
508 สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกอำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 38 beawsak : 2019-10-05 16:10:36 ประชาสัมพันธ์ 85 อ่าน..
509 สายธารแห่งศรัทธา....ผู้บริจาคเงินและสิ่งของให้กับโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือนกันยายน 2562 beawsak : 2019-10-05 16:06:44 ประชาสัมพันธ์ 80 อ่าน..
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ tharatip : 2019-10-05 15:07:25 ประกวดราคม 43 อ่าน..
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อหุงข้าวระบบแก๊ส ขนาด ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 15:04:45 ประกวดราคม 41 อ่าน..
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 15:03:49 ประกวดราคม 37 อ่าน..
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 15:02:19 ประกวดราคม 43 อ่าน..
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 15:01:05 ประกวดราคม 35 อ่าน..
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 15:00:23 ประกวดราคม 34 อ่าน..
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:58:53 ประกวดราคม 40 อ่าน..
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดยาว ๑.๒๐ เมตร กว้าง ๖๐ เซ็นติเมตร สูง ๗๕ เซ็นติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:57:44 ประกวดราคม 36 อ่าน..
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียง แอมป์ขยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:56:44 ประกวดราคม 37 อ่าน..
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:56:05 ประกวดราคม 41 อ่าน..
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:55:17 ประกวดราคม 37 อ่าน..
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๐๙๙ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:54:08 ประกวดราคม 37 อ่าน..
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:53:05 ประกวดราคม 37 อ่าน..
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:52:05 ประกวดราคม 31 อ่าน..
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบแลนอาคารส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:51:04 ประกวดราคม 35 อ่าน..
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมหลังคากันแดดข้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:50:13 ประกวดราคม 35 อ่าน..
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมคลินิกตรวจเบอร์ ๑๒ (ศาลาสุขใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:48:54 ประกวดราคม 38 อ่าน..
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ MDB ส่วนตู้ Capacitor Bank โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:48:06 ประกวดราคม 35 อ่าน..
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๙๒๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:47:16 ประกวดราคม 34 อ่าน..
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กท ๒๔๘๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:46:00 ประกวดราคม 37 อ่าน..
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๔๖๑๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:45:04 ประกวดราคม 38 อ่าน..
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กจ ๗๑๒ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:44:16 ประกวดราคม 34 อ่าน..
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการ BMS-HOSxP Activation รายปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่มกราคม ถึง ธันวาคม ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:43:19 ประกวดราคม 31 อ่าน..
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:42:27 ประกวดราคม 32 อ่าน..
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:41:12 ประกวดราคม 38 อ่าน..
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:40:19 ประกวดราคม 36 อ่าน..
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:39:05 ประกวดราคม 35 อ่าน..
537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมหลังคากันสาดอาคาร ๖๐ เตียง (ด้านทิศเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:38:17 ประกวดราคม 33 อ่าน..
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:37:28 ประกวดราคม 34 อ่าน..
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:36:11 ประกวดราคม 37 อ่าน..
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม ไตรมาส 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-10-04 09:29:25 ประกวดราคม 47 อ่าน..
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา ไตรมาส ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-04 09:27:24 ประกวดราคม 42 อ่าน..
542 โรงพยาบาลท่าตูมร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนจัดโครงการผ่าตัดตาต้อกระจกแก่ผู้ป่วยยากไร้ ปี 2562 beawsak : 2019-09-26 14:51:22 ประชาสัมพันธ์ 170 อ่าน..
543 โรงพยาบาลท่าตูมจัดงานแสดงมุฑิตาจิตสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ 2562 beawsak : 2019-09-25 18:10:56 ประชาสัมพันธ์ 168 อ่าน..
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-25 13:54:47 ประกวดราคม 64 อ่าน..
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-25 13:51:20 ประกวดราคม 53 อ่าน..
546 โรงพยาบาลท่าตูมประการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประจำปี 2562 beawsak : 2019-09-23 16:13:35 ประชาสัมพันธ์ 483 อ่าน..
547 สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกอำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 36 beawsak : 2019-09-20 16:57:50 ประชาสัมพันธ์ 77 อ่าน..
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-20 14:50:46 ประกวดราคม 60 อ่าน..
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-20 14:49:53 ประกวดราคม 54 อ่าน..
550 โรงพยาบาลท่าตูมจัดอบรมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2562 beawsak : 2019-09-17 10:39:01 ประชุม/อบรม 300 อ่าน..
551 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-16 14:04:57 ประกวดราคม 55 อ่าน..
552 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-16 14:02:10 ประกวดราคม 52 อ่าน..
553 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-16 13:57:33 ประกวดราคม 44 อ่าน..
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-16 13:50:38 ประกวดราคม 47 อ่าน..
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-13 14:21:58 ประกวดราคม 47 อ่าน..
556 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-13 13:09:50 ประกวดราคม 37 อ่าน..
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-10 14:22:57 ประกวดราคม 36 อ่าน..
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-10 09:36:27 ประกวดราคม 41 อ่าน..
559 สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกอำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 34 beawsak : 2019-09-08 10:26:26 ประชาสัมพันธ์ 70 อ่าน..
560 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-06 10:02:44 ประกวดราคม 46 อ่าน..
561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-05 10:32:25 ประกวดราคม 48 อ่าน..
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหยือกน้ำมีบอกปริมาตร บรรจุขนาด ๑ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:58:30 ประกวดราคม 45 อ่าน..
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:57:40 ประกวดราคม 41 อ่าน..
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:56:32 ประกวดราคม 38 อ่าน..
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:55:41 ประกวดราคม 36 อ่าน..
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:54:41 ประกวดราคม 35 อ่าน..
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:53:43 ประกวดราคม 35 อ่าน..
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:50:18 ประกวดราคม 34 อ่าน..
569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:48:58 ประกวดราคม 38 อ่าน..
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์ตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำพร้อมสารละลายใช้ทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:46:20 ประกวดราคม 36 อ่าน..
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:45:20 ประกวดราคม 36 อ่าน..
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๕๗ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:44:31 ประกวดราคม 36 อ่าน..
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๕๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:43:44 ประกวดราคม 41 อ่าน..
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะอนามัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:41:38 ประกวดราคม 34 อ่าน..
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:40:42 ประกวดราคม 34 อ่าน..
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:39:53 ประกวดราคม 40 อ่าน..
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:38:53 ประกวดราคม 35 อ่าน..
578 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:35:34 ประกวดราคม 33 อ่าน..
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกฝาล็อกมีล้อ k๖๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:34:24 ประกวดราคม 34 อ่าน..
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๑,๘๓๕ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:33:38 ประกวดราคม 35 อ่าน..
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโซลินอร์ยเครื่องซักผ้า IMAGE จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:32:45 ประกวดราคม 35 อ่าน..
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูสวิงขนาด ๒.๐๐ x ๐.๙๐ เมตร ห้องทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:31:59 ประกวดราคม 38 อ่าน..
583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโต๊ะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:31:06 ประกวดราคม 35 อ่าน..
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:30:18 ประกวดราคม 37 อ่าน..
585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:29:23 ประกวดราคม 34 อ่าน..
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:28:30 ประกวดราคม 35 อ่าน..
587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:25:53 ประกวดราคม 40 อ่าน..
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:24:45 ประกวดราคม 32 อ่าน..
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๓๖,๗๒๓ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:23:47 ประกวดราคม 32 อ่าน..
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้องคลินิคเด็ก ขนาด ๒ x ๑.๒๘ x ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:22:53 ประกวดราคม 39 อ่าน..
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:19:57 ประกวดราคม 37 อ่าน..
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-02 11:39:06 ประกวดราคม 38 อ่าน..
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-02 11:37:42 ประกวดราคม 44 อ่าน..
594 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-02 11:07:27 ประกวดราคม 33 อ่าน..
595 สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกอำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 33 beawsak : 2019-09-02 10:43:11 ประชาสัมพันธ์ 83 อ่าน..
596 สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกอำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 32 beawsak : 2019-08-24 09:22:33 ประชาสัมพันธ์ 107 อ่าน..
597 โรงพยาบาลท่าตูม รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562 beawsak : 2019-08-24 09:12:52 ประชาสัมพันธ์ 567 อ่าน..
598 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-08-21 14:59:36 ประกวดราคม 84 อ่าน..
599 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-08-21 14:56:26 ประกวดราคม 56 อ่าน..
600 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-08-21 14:54:29 ประกวดราคม 57 อ่าน..
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-08-19 11:47:16 ประกวดราคม 61 อ่าน..
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฮิตเตอร์ทำความร้อนของเครื่องซักผ้า จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:23:13 ประกวดราคม 74 อ่าน..
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองใช้กับเครื่องกรองน้ำขนาด ๒๐ นิ้ว ๕ ไมครอน จำนวน ๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:21:40 ประกวดราคม 68 อ่าน..
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันตนเอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:20:50 ประกวดราคม 68 อ่าน..
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:19:57 ประกวดราคม 53 อ่าน..
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๔๔ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:18:07 ประกวดราคม 61 อ่าน..
607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:17:10 ประกวดราคม 43 อ่าน..
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเติมคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:15:55 ประกวดราคม 70 อ่าน..
609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:15:02 ประกวดราคม 42 อ่าน..
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน เบาะหนังดำ พิงผ้าสีเขียว จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:14:09 ประกวดราคม 37 อ่าน..
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายรูป DSLR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:12:58 ประกวดราคม 40 อ่าน..
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:12:08 ประกวดราคม 36 อ่าน..
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูบานแขวนห้องตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:11:22 ประกวดราคม 41 อ่าน..
614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:10:33 ประกวดราคม 37 อ่าน..
615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงสายสัญญาณโปรเจคเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:09:40 ประกวดราคม 39 อ่าน..
616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:04:38 ประกวดราคม 38 อ่าน..
617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:02:32 ประกวดราคม 40 อ่าน..
618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:01:15 ประกวดราคม 36 อ่าน..
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-08-15 15:36:05 ประกวดราคม 46 อ่าน..
620 แนวทางการจัดสรรงบเหมาจ่ายรายหัวสิทธิหลักประกันสุขภาพปี 2562 sathit : 2019-08-15 14:15:53 ทั่วไป 126 อ่าน..
621 นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม พร้อมบุคลากรร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง beawsak : 2019-08-14 09:57:47 ประชาสัมพันธ์ 205 อ่าน..
622 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-08-13 15:03:42 ประกวดราคม 42 อ่าน..
623 สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกอำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 30 beawsak : 2019-08-12 10:34:33 ประชาสัมพันธ์ 87 อ่าน..
624 เปิดข้อมูลผู้ป่วยบัตรทอง ปี 62 พบผู้ป่วยพิษสารเคมีปราบศัตรูพืชกว่า 3 พันราย เสียชีวิต 407 ราย sathit : 2019-08-11 10:33:42 ประชาสัมพันธ์ 215 อ่าน..
625 คำแนะนำการใช้กัญชาทางการแพทย์ sathit : 2019-08-10 14:57:43 ประชาสัมพันธ์ 257 อ่าน..
626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันต จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-08-09 13:15:18 ประกวดราคม 51 อ่าน..
627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-08-09 13:13:48 ประกวดราคม 51 อ่าน..
628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-08-07 10:23:30 ประกวดราคม 74 อ่าน..
629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-08-05 14:53:27 ประกวดราคม 51 อ่าน..
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-08-05 14:51:59 ประกวดราคม 59 อ่าน..
631 สายธารแห่งศรัทธา....ผู้บริจาคเงินและสิ่งของให้กับโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 beawsak : 2019-09-02 16:43:59 ประชาสัมพันธ์ 100 อ่าน..
632 สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก อำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 29 beawsak : 2019-08-02 17:39:11 ประชาสัมพันธ์ 66 อ่าน..
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:45:35 ประกวดราคม 52 อ่าน..
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:44:48 ประกวดราคม 56 อ่าน..
635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับทาสี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:43:54 ประกวดราคม 52 อ่าน..
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:42:37 ประกวดราคม 54 อ่าน..
637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมไอน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:41:24 ประกวดราคม 50 อ่าน..
638 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๔๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:40:32 ประกวดราคม 38 อ่าน..
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๔๔ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:39:18 ประกวดราคม 43 อ่าน..
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๔๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:38:37 ประกวดราคม 45 อ่าน..
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:37:55 ประกวดราคม 40 อ่าน..
642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟาขาเหล็ก จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:36:54 ประกวดราคม 41 อ่าน..
643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติงานสีน้ำเงิน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:35:52 ประกวดราคม 39 อ่าน..
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:34:04 ประกวดราคม 39 อ่าน..
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง w2 tharatip : 2019-07-31 10:32:45 ประกวดราคม 39 อ่าน..
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:31:46 ประกวดราคม 34 อ่าน..
647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๔๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:29:53 ประกวดราคม 38 อ่าน..
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ปรับระดับได้ ขาชุบ จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:29:07 ประกวดราคม 37 อ่าน..
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถว ๔ ที่นั่ง จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:28:11 ประกวดราคม 39 อ่าน..
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:27:15 ประกวดราคม 36 อ่าน..
651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๑,๙๒๐ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:25:59 ประกวดราคม 44 อ่าน..
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:24:09 ประกวดราคม 42 อ่าน..
653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๔๐๐ KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:22:54 ประกวดราคม 44 อ่าน..
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:21:35 ประกวดราคม 46 อ่าน..
655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ RO ขนาดกำลังผลิต ๔๐๐ GPD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:19:51 ประกวดราคม 44 อ่าน..
656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:19:03 ประกวดราคม 42 อ่าน..
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชั้นเหล็กวางอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ๕ ชั้น ขนาด ๐.๖๐ x ๒.๔๐ x ๒.๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:17:36 ประกวดราคม 43 อ่าน..
658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:16:25 ประกวดราคม 40 อ่าน..
659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:15:24 ประกวดราคม 40 อ่าน..
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:14:22 ประกวดราคม 41 อ่าน..
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-31 10:14:12 ประกวดราคม 45 อ่าน..
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:12:55 ประกวดราคม 45 อ่าน..
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง p3 tharatip : 2019-07-31 10:11:58 ประกวดราคม 44 อ่าน..
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำราวสแตนเลสแบบติดตั้งคู่ ความยาว ๖.๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:11:06 ประกวดราคม 43 อ่าน..
665 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 28 beawsak : 2019-07-26 17:41:59 ประชาสัมพันธ์ 86 อ่าน..
666 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทั้นตกรรม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-24 15:14:00 ประกวดราคม 47 อ่าน..
667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-24 15:11:43 ประกวดราคม 47 อ่าน..
668 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-24 15:02:09 ประกวดราคม 46 อ่าน..
669 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อุปการกรณ์แพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-24 15:00:27 ประกวดราคม 45 อ่าน..
670 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-24 14:57:38 ประกวดราคม 45 อ่าน..
671 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 27 beawsak : 2019-07-19 19:59:10 ประชาสัมพันธ์ 95 อ่าน..
672 สายธารแห่งศรัทธา....ผู้บริจาคเงินและสิ่งของให้กับโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือนมิถุนายน 2562 beawsak : 2019-07-17 15:25:38 ประชาสัมพันธ์ 114 อ่าน..
673 ONE PAGE ประจำเดือนมิถุนายน 2562 beawsak : 2019-07-16 09:22:47 ประชาสัมพันธ์ 1832 อ่าน..
674 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 26 beawsak : 2019-07-16 08:53:51 ประชาสัมพันธ์ 73 อ่าน..
675 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 tharatip : 2019-07-15 10:58:31 ประกวดราคม 86 อ่าน..
676 แผ่นพับความรู้ด้านสุขภาพ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 29 เรื่อง (ฐานข้อมูลด้านสื่อสุขศึกษา ประจำปี 2562) sathit : 2019-07-11 14:54:42 ประชาสัมพันธ์ 219 อ่าน..
677 จังหวัดสุรินทร์จัดโครงการสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม นำหน่วยบริการภาครัฐออกให้บริการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล beawsak : 2019-07-10 09:51:25 ประชาสัมพันธ์ 175 อ่าน..
678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-10 09:37:43 ประกวดราคม 84 อ่าน..
679 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-10 09:36:40 ประกวดราคม 76 อ่าน..
680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-10 09:35:42 ประกวดราคม 73 อ่าน..
681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:59:55 ประกวดราคม 74 อ่าน..
682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:58:23 ประกวดราคม 67 อ่าน..
683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:57:26 ประกวดราคม 64 อ่าน..
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไบกอน ๖๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:54:30 ประกวดราคม 64 อ่าน..
685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๔๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:53:47 ประกวดราคม 53 อ่าน..
686 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:53:04 ประกวดราคม 46 อ่าน..
687 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:51:58 ประกวดราคม 53 อ่าน..
688 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:51:17 ประกวดราคม 49 อ่าน..
689 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:50:37 ประกวดราคม 48 อ่าน..
690 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายทางหนีไฟป้ายทางออก จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:49:44 ประกวดราคม 46 อ่าน..
691 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:41:05 ประกวดราคม 50 อ่าน..
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๕๕ นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:39:44 ประกวดราคม 51 อ่าน..
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๔๖๑๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:38:56 ประกวดราคม 49 อ่าน..
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๗๗๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:38:08 ประกวดราคม 51 อ่าน..
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:37:22 ประกวดราคม 54 อ่าน..
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันต ประจำไตรมาสที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-06 09:01:09 ประกวดราคม 60 อ่าน..
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา ประจำไตรมาสที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-06 08:59:58 ประกวดราคม 52 อ่าน..
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-05 08:52:53 ประกวดราคม 57 อ่าน..
699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-05 08:51:32 ประกวดราคม 56 อ่าน..
700 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ รายไตรมาส (ไตรมาส ๓) เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-04 16:19:38 ประกวดราคม 70 อ่าน..
701 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 25 beawsak : 2019-07-03 17:01:41 ประชาสัมพันธ์ 110 อ่าน..
702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-03 08:58:23 ประกวดราคม 56 อ่าน..
703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-03 08:57:18 ประกวดราคม 60 อ่าน..
704 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-01 10:55:27 ประกวดราคม 61 อ่าน..
705 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-01 10:53:53 ประกวดราคม 59 อ่าน..
706 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-01 10:49:56 ประกวดราคม 53 อ่าน..
707 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลท่าตูม ร่วมรณรงค์เนื่องในวันไอโอดันแห่งชาติ"ร้านอาหารทั่วไทยร่วมใจใช้สารไอโอดีน"25 มิถุนายนของทุกปี sathit : 2019-06-27 15:19:48 ประชาสัมพันธ์ 207 อ่าน..
708 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 24 beawsak : 2019-06-26 18:43:54 ประชาสัมพันธ์ 85 อ่าน..
709 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-26 10:03:15 ประกวดราคม 76 อ่าน..
710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-25 10:44:35 ประกวดราคม 66 อ่าน..
711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:27:36 ประกวดราคม 59 อ่าน..
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:26:40 ประกวดราคม 63 อ่าน..
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:25:41 ประกวดราคม 67 อ่าน..
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:23:47 ประกวดราคม 58 อ่าน..
715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:22:06 ประกวดราคม 56 อ่าน..
716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ หอประชุมเทศบาลท่าตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:21:19 ประกวดราคม 56 อ่าน..
717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:20:16 ประกวดราคม 68 อ่าน..
718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กจ ๗๑๒ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:15:53 ประกวดราคม 57 อ่าน..
719 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำซิงค์ล้างอุปกรณ์ สแตนเลส จำนวน ๑ หลุม ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๑๐ x ๐.๘๐ เมตร รวมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:14:58 ประกวดราคม 56 อ่าน..
720 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:13:54 ประกวดราคม 48 อ่าน..
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:12:19 ประกวดราคม 52 อ่าน..
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:11:17 ประกวดราคม 53 อ่าน..
723 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอท่าตูม สัปดาห์ที่ 23 beawsak : 2019-06-21 17:53:03 ประชาสัมพันธ์ 95 อ่าน..
724 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกอำเภอท่าตูมสัปดาห์ที่ 22 beawsak : 2019-06-20 09:21:20 ประชาสัมพันธ์ 110 อ่าน..
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-17 15:51:54 ประกวดราคม 81 อ่าน..
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-17 15:16:55 ประกวดราคม 66 อ่าน..
727 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-17 14:49:06 ประกวดราคม 59 อ่าน..
728 โรงพยาบาลท่าตูม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรภายในโรงพยาบาล ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก sathit : 2019-06-15 14:21:49 ประชาสัมพันธ์ 200 อ่าน..
729 โรงพยาบาลท่าตูม จัดกิจกรรม Big cleaning Day ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ sathit : 2019-06-15 14:05:24 ประชาสัมพันธ์ 212 อ่าน..
730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-15 13:30:15 ประกวดราคม 62 อ่าน..
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:23:54 ประกวดราคม 61 อ่าน..
732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:22:52 ประกวดราคม 64 อ่าน..
733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็น ขนาดบรรทุก ๑๗๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:22:06 ประกวดราคม 57 อ่าน..
734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพาเลทเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสิ่งของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:21:18 ประกวดราคม 60 อ่าน..
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:20:17 ประกวดราคม 58 อ่าน..
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:19:30 ประกวดราคม 54 อ่าน..
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนาฬิกาจับเวลาดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:18:24 ประกวดราคม 55 อ่าน..
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:17:42 ประกวดราคม 48 อ่าน..
739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:16:58 ประกวดราคม 54 อ่าน..
740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:16:07 ประกวดราคม 52 อ่าน..
741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๐๑๓ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:14:58 ประกวดราคม 52 อ่าน..
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:14:08 ประกวดราคม 55 อ่าน..
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge Protection) เมนไฟฟ้าห้อง Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:13:11 ประกวดราคม 49 อ่าน..
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุบริการเว็บโฮสติ้งและโดเมนเนมโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:11:54 ประกวดราคม 53 อ่าน..
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๕๘๖๔ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:11:07 ประกวดราคม 55 อ่าน..
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:10:22 ประกวดราคม 53 อ่าน..
747 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงสารเหลวระเหย(ถังเขียว) ขนาดบรรจุ ๑๐ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:09:27 ประกวดราคม 55 อ่าน..
748 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:08:13 ประกวดราคม 49 อ่าน..
749 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-13 11:17:44 ประกวดราคม 64 อ่าน..
750 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-13 11:13:10 ประกวดราคม 57 อ่าน..
751 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-13 11:12:18 ประกวดราคม 66 อ่าน..
752 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-13 11:09:07 ประกวดราคม 61 อ่าน..
753 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-10 13:45:31 ประกวดราคม 79 อ่าน..
754 จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 beawsak : 2019-06-09 11:39:56 ประชาสัมพันธ์ 197 อ่าน..
755 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:45:28 ประกวดราคม 73 อ่าน..
756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:44:19 ประกวดราคม 67 อ่าน..
757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:43:29 ประกวดราคม 58 อ่าน..
758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานซ่อม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:42:17 ประกวดราคม 60 อ่าน..
759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:41:13 ประกวดราคม 61 อ่าน..
760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:35:35 ประกวดราคม 62 อ่าน..
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:33:53 ประกวดราคม 56 อ่าน..
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มแช่สแตนเลส ขนาด ๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:30:54 ประกวดราคม 59 อ่าน..
763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ UPS ๑๒V ๘Ah โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:30:04 ประกวดราคม 59 อ่าน..
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:29:23 ประกวดราคม 56 อ่าน..
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์มือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:28:40 ประกวดราคม 62 อ่าน..
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟาปรับนอนได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:27:59 ประกวดราคม 51 อ่าน..
767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:27:11 ประกวดราคม 52 อ่าน..
768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:26:20 ประกวดราคม 57 อ่าน..
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดรูมรีโมทมีสาย เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:25:10 ประกวดราคม 58 อ่าน..
770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องยานอก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:24:11 ประกวดราคม 53 อ่าน..
771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องตรวจเฉพาะทางอายุรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:23:06 ประกวดราคม 58 อ่าน..
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:21:31 ประกวดราคม 60 อ่าน..
773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต้นไม้รอบอาคาร จำนวน ๑๕ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:20:26 ประกวดราคม 56 อ่าน..
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุบริการเว็บโฮสติ้งและโดเมนเนมโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:19:42 ประกวดราคม 55 อ่าน..
775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด A๔ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:18:30 ประกวดราคม 54 อ่าน..
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:17:41 ประกวดราคม 60 อ่าน..
777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:16:40 ประกวดราคม 58 อ่าน..
778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:15:55 ประกวดราคม 57 อ่าน..
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:15:11 ประกวดราคม 53 อ่าน..
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:14:03 ประกวดราคม 55 อ่าน..
781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:13:06 ประกวดราคม 53 อ่าน..
782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:12:09 ประกวดราคม 62 อ่าน..
783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:11:02 ประกวดราคม 53 อ่าน..
784 รายนามผู้ร่วมบริจาคอาหารโรงทาน โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และร่ับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก sathit : 2019-06-04 14:22:44 ประชาสัมพันธ์ 185 อ่าน..
785 รายนามผู้บริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 beawsak : 2019-06-13 17:52:34 ประชาสัมพันธ์ 182 อ่าน..
786 นายอำเภอท่าตูม นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี sathit : 2019-06-07 09:06:55 ประชาสัมพันธ์ 218 อ่าน..
787 อำเภอท่าตูม จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี sathit : 2019-06-03 15:51:50 ประชาสัมพันธ์ 168 อ่าน..
788 จังหวัดสุรินทร์ออกให้บริการตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีประชาชนมารับบริการกันอย่างคึกคักเป็นจำนวนมาก sathit : 2019-06-03 14:04:40 ประชาสัมพันธ์ 152 อ่าน..
789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-01 10:00:42 ประกวดราคม 85 อ่าน..
790 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-29 10:48:51 ประกวดราคม 64 อ่าน..
791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-29 10:23:12 ประกวดราคม 68 อ่าน..
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-29 10:22:16 ประกวดราคม 67 อ่าน..
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-29 10:21:28 ประกวดราคม 72 อ่าน..
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-27 10:10:01 ประกวดราคม 91 อ่าน..
795 ข่าวสาร INFOGRAPHIC กรมบัญชีกลางที่ควรรู้ sathit : 2019-05-22 13:43:16 ทั่วไป 180 อ่าน..
796 ศูนย์ไตเทียม โรงพยาบาลท่าตูมรับสมัครแม่บ้าน beawsak : 2019-05-21 17:41:35 ประชาสัมพันธ์ 233 อ่าน..
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-21 10:27:26 ประกวดราคม 78 อ่าน..
798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-21 10:25:56 ประกวดราคม 72 อ่าน..
799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-21 10:25:06 ประกวดราคม 70 อ่าน..
800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๑,๘๐๐ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-21 10:23:58 ประกวดราคม 67 อ่าน..
801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานกระจกติดตาย ขนาด ๐.๘๕ x ๓.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-21 10:23:01 ประกวดราคม 64 อ่าน..
802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้ MDB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-21 10:22:06 ประกวดราคม 68 อ่าน..
803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-18 10:17:40 ประกวดราคม 100 อ่าน..
804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-18 10:16:50 ประกวดราคม 70 อ่าน..
805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-18 10:15:40 ประกวดราคม 72 อ่าน..
806 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-16 12:46:01 ประกวดราคม 95 อ่าน..
807 โรงพยาบาลท่าตูมประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562 beawsak : 2019-05-16 11:07:52 ประชาสัมพันธ์ 603 อ่าน..
808 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-14 14:13:57 ประกวดราคม 89 อ่าน..
809 ONE PAGE จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจโรงพยาบาลท่าตูม เดือนเมษายน 2562 beawsak : 2019-05-08 17:04:15 ประชาสัมพันธ์ 232 อ่าน..
810 สายธารแห่งศรัทธา....ผู้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 beawsak : 2019-05-08 16:52:15 ประชาสัมพันธ์ 237 อ่าน..
811 อำเภอท่าตูมทุกภาคส่วนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย sathit : 2019-05-08 14:21:53 ประชาสัมพันธ์ 256 อ่าน..
812 รวมข่าวสารด้านสาธารณสุข สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข sathit : 2019-05-08 09:49:09 ทั่วไป 344 อ่าน..
813 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-07 19:43:22 ประกวดราคม 88 อ่าน..
814 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-07 19:42:15 ประกวดราคม 80 อ่าน..
815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-07 19:41:24 ประกวดราคม 81 อ่าน..
816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๕๘ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-07 19:40:03 ประกวดราคม 78 อ่าน..
817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-07 19:39:20 ประกวดราคม 77 อ่าน..
818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๔๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-07 19:37:54 ประกวดราคม 73 อ่าน..
819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุสารเคมีดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-07 19:37:10 ประกวดราคม 73 อ่าน..
820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-07 19:36:25 ประกวดราคม 64 อ่าน..
821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-07 19:35:35 ประกวดราคม 70 อ่าน..
822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-07 19:34:36 ประกวดราคม 64 อ่าน..
823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา ไตรมาส 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-07 15:02:45 ประกวดราคม 66 อ่าน..
824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันต ไตรมาส 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-07 15:01:17 ประกวดราคม 68 อ่าน..
825 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-04 11:30:03 ประกวดราคม 83 อ่าน..
826 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-04 11:28:18 ประกวดราคม 73 อ่าน..
827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-03 10:31:39 ประกวดราคม 61 อ่าน..
828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-03 10:29:37 ประกวดราคม 66 อ่าน..
829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-03 10:28:29 ประกวดราคม 76 อ่าน..
830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-03 10:27:05 ประกวดราคม 74 อ่าน..
831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:17:12 ประกวดราคม 68 อ่าน..
832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:16:19 ประกวดราคม 69 อ่าน..
833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:15:20 ประกวดราคม 68 อ่าน..
834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:14:28 ประกวดราคม 75 อ่าน..
835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมดูดอากาศขึ้น จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:13:25 ประกวดราคม 70 อ่าน..
836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:12:37 ประกวดราคม 75 อ่าน..
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะกร้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:10:13 ประกวดราคม 74 อ่าน..
838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:09:23 ประกวดราคม 66 อ่าน..
839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดเคมีถังดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:08:13 ประกวดราคม 60 อ่าน..
840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบท่อน้ำประปาชั้น ๑ อาคารโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:04:11 ประกวดราคม 65 อ่าน..
841 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำและติดตั้งตู้แสตนเลสเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:03:14 ประกวดราคม 67 อ่าน..
842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเวชระเบียน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:01:47 ประกวดราคม 62 อ่าน..
843 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:00:26 ประกวดราคม 68 อ่าน..
844 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 15:59:37 ประกวดราคม 62 อ่าน..
845 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ จำนวน ๔ โซน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 15:58:35 ประกวดราคม 61 อ่าน..
846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกริ่งขอความช่วยเหลือ จำนวน ๑๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 15:57:50 ประกวดราคม 67 อ่าน..
847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๒๒๕๓ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 15:56:28 ประกวดราคม 67 อ่าน..
848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 15:55:40 ประกวดราคม 63 อ่าน..
849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 15:54:16 ประกวดราคม 66 อ่าน..
850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 15:50:08 ประกวดราคม 62 อ่าน..
851 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๙๔๘ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 15:44:24 ประกวดราคม 57 อ่าน..
852 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสารในสำนักงานควบคุมและป้องกันโรค จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 15:43:29 ประกวดราคม 57 อ่าน..
853 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-01 16:21:05 ประกวดราคม 65 อ่าน..
854 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒ (ไตรมาส 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-30 16:28:38 ประกวดราคม 65 อ่าน..
855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-30 11:41:38 ประกวดราคม 61 อ่าน..
856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-30 11:40:37 ประกวดราคม 80 อ่าน..
857 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-30 11:42:07 ประกวดราคม 57 อ่าน..
858 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-30 11:41:55 ประกวดราคม 62 อ่าน..
859 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-30 10:33:22 ประกวดราคม 56 อ่าน..
860 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-30 10:31:51 ประกวดราคม 63 อ่าน..
861 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-27 09:14:31 ประกวดราคม 77 อ่าน..
862 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-27 09:12:39 ประกวดราคม 74 อ่าน..
863 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 tharatip : 2019-04-26 16:00:48 ประกวดราคม 63 อ่าน..
864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-26 15:53:53 ประกวดราคม 70 อ่าน..
865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-26 15:53:03 ประกวดราคม 62 อ่าน..
866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-26 15:51:57 ประกวดราคม 65 อ่าน..
867 ขั้นตอนการรับบริการ โรงพยาบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ sathit : 2019-04-25 11:29:58 ประชาสัมพันธ์ 263 อ่าน..
868 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-19 11:16:48 ประกวดราคม 91 อ่าน..
869 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-26 15:54:13 ประกวดราคม 74 อ่าน..
870 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-26 15:54:39 ประกวดราคม 66 อ่าน..
871 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-26 15:54:56 ประกวดราคม 64 อ่าน..
872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-26 15:55:13 ประกวดราคม 70 อ่าน..
873 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-26 15:55:32 ประกวดราคม 74 อ่าน..
874 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-17 13:19:58 ประกวดราคม 62 อ่าน..
875 ประกาศแผนจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา 3320200239751 : 2019-04-11 15:33:23 ประกวดราคม 90 อ่าน..
876 ประกาศแผนจัดซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยาวัสดุการแพทย์ 3320200239751 : 2019-04-11 15:32:32 ประกวดราคม 76 อ่าน..
877 ประกาศแผนจัดซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยาทันตกรรม 3320200239751 : 2019-04-11 15:31:16 ประกวดราคม 68 อ่าน..
878 ประกาศแผนจัดซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ 3320200239751 : 2019-04-11 15:29:33 ประกวดราคม 77 อ่าน..
879 ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3320200239751 : 2019-04-11 15:29:53 ประกวดราคม 81 อ่าน..
880 ประกาศแผนจัดซื้อ น้ำยาเคมี 3320200239751 : 2019-04-11 15:26:53 ประกวดราคม 75 อ่าน..
881 สปสช.แจ้งเดินทางสงกรานต์ ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเข้า รพ.อยู่ใกล้ ไม่ถึงวิกฤติเข้า รพ.รัฐไว้ก่อน sathit : 2019-04-11 14:04:48 ทั่วไป 298 อ่าน..
882 โรงพยาบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ sathit : 2019-04-10 15:50:13 ประชาสัมพันธ์ 272 อ่าน..
883 โรงพยาบาลท่าตูม จัดโครงการ "ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์" sathit : 2019-04-11 11:35:50 ประชาสัมพันธ์ 237 อ่าน..
884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-04-10 10:37:44 ประกวดราคม 86 อ่าน..
885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-04-10 10:36:38 ประกวดราคม 82 อ่าน..
886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-04-10 10:31:13 ประกวดราคม 73 อ่าน..
887 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-04-10 10:28:55 ประกวดราคม 66 อ่าน..
888 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-04-10 10:26:38 ประกวดราคม 79 อ่าน..
889 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๗๔๐๔ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-04-10 10:25:01 ประกวดราคม 76 อ่าน..
890 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๔๗๖๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-04-10 10:24:14 ประกวดราคม 73 อ่าน..
891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานติดตั้งสายไฟเมนห้อง server โรงพยาบาลท่าตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-04-10 10:23:09 ประกวดราคม 78 อ่าน..
892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-04-10 10:22:13 ประกวดราคม 75 อ่าน..
893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ sathit : 2019-04-10 10:02:45 ประกวดราคม 70 อ่าน..
894 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-10 08:45:39 ประกวดราคม 69 อ่าน..
895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-10 08:44:43 ประกวดราคม 67 อ่าน..
896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-09 15:56:28 ประกวดราคม 73 อ่าน..
897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-09 15:55:39 ประกวดราคม 70 อ่าน..
898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-09 15:54:49 ประกวดราคม 61 อ่าน..
899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-09 15:51:28 ประกวดราคม 64 อ่าน..
900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันต จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-09 15:19:05 ประชาสัมพันธ์ 97 อ่าน..
901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-09 15:19:33 ประกวดราคม 70 อ่าน..
902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-09 15:16:40 ประกวดราคม 65 อ่าน..
903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-09 14:48:32 ประกวดราคม 67 อ่าน..
904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-09 14:47:40 ประกวดราคม 73 อ่าน..
905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-09 14:46:35 ประกวดราคม 63 อ่าน..
906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-09 14:45:37 ประกวดราคม 70 อ่าน..
907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-07 09:54:22 ประกวดราคม 75 อ่าน..
908 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-07 09:53:21 ประกวดราคม 77 อ่าน..
909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-07 09:52:24 ประกวดราคม 72 อ่าน..
910 คปสอ.ท่าตูม จัดการ ประชุมเชิงฏิบัติการซ้อมแผนการจัดการสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๖๒ beawsak : 2019-04-06 13:41:07 ประชาสัมพันธ์ 271 อ่าน..
911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-04 15:38:06 ประกวดราคม 75 อ่าน..
912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-04 15:36:45 ประกวดราคม 69 อ่าน..
913 โรงพยาบาลท่าตูมรับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการดำเนินงานสถานพยาบาลยาเสพติด (Re-accredit) beawsak : 2019-03-29 17:02:08 ประชาสัมพันธ์ 239 อ่าน..
914 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-29 10:45:28 ประกวดราคม 91 อ่าน..
915 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-29 10:42:43 ประกวดราคม 70 อ่าน..
916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ LED จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:54:52 ประกวดราคม 83 อ่าน..
917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ ขนาด ๒๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:54:11 ประกวดราคม 80 อ่าน..
918 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:53:21 ประกวดราคม 85 อ่าน..
919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:52:29 ประกวดราคม 75 อ่าน..
920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:51:47 ประกวดราคม 75 อ่าน..
921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:50:58 ประกวดราคม 82 อ่าน..
922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:49:52 ประกวดราคม 66 อ่าน..
923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:49:02 ประกวดราคม 69 อ่าน..
924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดหลุมสแตนเลสขนาด ๔๐ เซ็นติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:47:45 ประกวดราคม 68 อ่าน..
925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก ขนาด ๑๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:46:42 ประกวดราคม 70 อ่าน..
926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:45:38 ประกวดราคม 85 อ่าน..
927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:44:49 ประกวดราคม 69 อ่าน..
928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปาบ้านพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:43:36 ประกวดราคม 69 อ่าน..
929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรขุดดิน รากไม้ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำเสีย แฟลตพักพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:42:37 ประกวดราคม 72 อ่าน..
930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเข็นอุปกรณ์เครื่องมือ UNIT ทำฟัน จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:40:25 ประกวดราคม 77 อ่าน..
931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กจ ๗๑๒ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:36:18 ประกวดราคม 76 อ่าน..
932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบเสร็จรับเงิน ขนาด ๗ นิ้ว x ๘ นิ้ว ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:35:10 ประกวดราคม 62 อ่าน..
933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:34:22 ประกวดราคม 77 อ่าน..
934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:33:03 ประกวดราคม 70 อ่าน..
935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:31:54 ประกวดราคม 61 อ่าน..
936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:30:32 ประกวดราคม 57 อ่าน..
937 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงชนิดโฟม(ถังเขียว) ขนาดบรรจุ ๑๐ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:29:20 ประกวดราคม 89 อ่าน..
938 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๑,๕๐๒ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:28:04 ประกวดราคม 75 อ่าน..
939 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน กจ ๗๑๒ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:26:34 ประกวดราคม 73 อ่าน..
940 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเขียนแบบก่อสร้างพร้อมประมาณราคา งานปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคาอาคารแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:24:59 ประกวดราคม 64 อ่าน..
941 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:22:03 ประกวดราคม 75 อ่าน..
942 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-28 15:07:46 ประกวดราคม 69 อ่าน..
943 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-28 10:43:05 ประกวดราคม 75 อ่าน..
944 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-28 10:26:27 ประกวดราคม 77 อ่าน..
945 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-27 16:27:38 ประกวดราคม 74 อ่าน..
946 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-27 16:23:39 ประกวดราคม 66 อ่าน..
947 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-27 10:23:53 ประกวดราคม 74 อ่าน..
948 โรงพยาบาลท่าตูม ได้จัดการอบรม ?โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์พึ่งได้จังหวัดสุรินทร์ ปี 2562? beawsak : 2019-03-27 10:08:38 ประชุม/อบรม 421 อ่าน..
949 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-26 11:13:56 ประกวดราคม 79 อ่าน..
950 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-26 11:05:21 ประกวดราคม 73 อ่าน..
951 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือนธันวาคม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-26 10:58:59 ประกวดราคม 67 อ่าน..
952 โรงพยาบาลท่า่ตูม ประกาศเจตนารมณ์คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ITA sathit : 2019-03-23 10:37:58 ประชาสัมพันธ์ 261 อ่าน..
953 โรงพยาบาลท่าตูมประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน beawsak : 2019-03-22 09:46:18 ประชาสัมพันธ์ 373 อ่าน..
954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-21 15:51:59 ประกวดราคม 103 อ่าน..
955 โรงพยาบาลท่าตูม ร่วมรณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มารับบริการ/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน/ประชาชนทั่วไป ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. : 2019-03-22 08:27:31 ประชาสัมพันธ์ 237 อ่าน..
956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-20 10:03:23 ประกวดราคม 85 อ่าน..
957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-03-20 08:57:14 ประกวดราคม 89 อ่าน..
958 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-03-19 10:46:50 ประกวดราคม 97 อ่าน..
959 โรงพยาบาลท่าตูมร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชนให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกในผู้ป่วยยากไร้ในเขตอำเภอท่าตูมและใกล้เคียง beawsak : 2019-03-17 10:43:54 ประชาสัมพันธ์ 227 อ่าน..
960 นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 และคณะเดินทางมาตรวจราชการที่โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ sathit : 2019-03-15 11:00:45 ประชาสัมพันธ์ 297 อ่าน..
961 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม นำคณะเจ้าหน้าที่เข้ารับการการอบรม"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" sathit : 2019-03-13 11:55:41 ประชาสัมพันธ์ 257 อ่าน..
962 สายธารแห่งศรัทธา....ผู้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือนมีนาคม 2562 beawsak : 2019-03-20 17:32:11 ประชาสัมพันธ์ 147 อ่าน..
963 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-06 11:09:37 ประกวดราคม 132 อ่าน..
964 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-03-06 11:09:50 ประกวดราคม 92 อ่าน..
965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 16:03:16 ประกวดราคม 121 อ่าน..
966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 16:02:19 ประกวดราคม 87 อ่าน..
967 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 16:01:33 ประกวดราคม 93 อ่าน..
968 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 16:00:15 ประกวดราคม 93 อ่าน..
969 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:59:13 ประกวดราคม 87 อ่าน..
970 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:58:16 ประกวดราคม 89 อ่าน..
971 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED HD ขนาด ๓๒ นิ้ว ขาแขวนทีวี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:56:52 ประกวดราคม 85 อ่าน..
972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:56:07 ประกวดราคม 88 อ่าน..
973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:54:00 ประกวดราคม 74 อ่าน..
974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:52:22 ประกวดราคม 63 อ่าน..
975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง SERVER (ใหม่) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:51:06 ประกวดราคม 87 อ่าน..
976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:49:56 ประกวดราคม 66 อ่าน..
977 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:47:53 ประกวดราคม 61 อ่าน..
978 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบเสร็จรับเงิน กระดาษต่อเนื่อง ๒ ชั้น ขนาด ๙ นิ้ว x ๑๑ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:46:13 ประกวดราคม 87 อ่าน..
979 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ ตามแผนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:45:18 ประกวดราคม 71 อ่าน..
980 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน กข ๓๖๒๗ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:44:01 ประกวดราคม 64 อ่าน..
981 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กข ๓๖๒๗ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:42:55 ประกวดราคม 76 อ่าน..
982 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:40:17 ประกวดราคม 70 อ่าน..
983 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๖๔๐ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:39:08 ประกวดราคม 65 อ่าน..
984 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสารสำหรับบริการผู้ป่วย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:38:16 ประกวดราคม 66 อ่าน..
985 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำและถังน้ำสแตนเลสพร้อมวางระบบท่อน้ำ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:37:15 ประกวดราคม 62 อ่าน..
986 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตามแผนบำรุงรักษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:36:17 ประกวดราคม 68 อ่าน..
987 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำ GSD SELF PRIMING PUMP และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:35:07 ประกวดราคม 71 อ่าน..
988 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายสาย Fiber Optic ๔ จุด ไปยังห้อง Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:34:03 ประกวดราคม 61 อ่าน..
989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ ตามแผนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:32:12 ประกวดราคม 77 อ่าน..
990 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:31:07 ประกวดราคม 61 อ่าน..
991 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนธันวาคม จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-02-28 15:28:46 ประกวดราคม 90 อ่าน..
992 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-02-28 15:29:07 ประกวดราคม 99 อ่าน..
993 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-02-21 11:42:13 ประกวดราคม 93 อ่าน..
994 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 tharatip : 2019-02-18 15:42:48 ประกวดราคม 84 อ่าน..
995 นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม นำคณะนักกีฬาและกองเชียร์ร่วม งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ beawsak : 2019-02-12 17:20:50 ประชาสัมพันธ์ 176 อ่าน..
996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:32:40 ประกวดราคม 137 อ่าน..
997 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:31:37 ประกวดราคม 85 อ่าน..
998 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:30:25 ประกวดราคม 97 อ่าน..
999 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:29:23 ประกวดราคม 94 อ่าน..
1000 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:28:17 ประกวดราคม 87 อ่าน..
1001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:26:59 ประกวดราคม 83 อ่าน..
1002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีน ๗๐% ชนิดเกร็ด ๔๐ กิโลกรัม ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:25:32 ประกวดราคม 92 อ่าน..
1003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๔๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:24:42 ประกวดราคม 85 อ่าน..
1004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมติดตั้งฝ้าเพดานโรงซักฟอก จำนวน ๔๘ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:23:56 ประกวดราคม 68 อ่าน..
1005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรม ห้องตรวจ สูตินรีเวช ห้องตรวจ ANC จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:22:17 ประกวดราคม 66 อ่าน..
1006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:21:15 ประกวดราคม 71 อ่าน..
1007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดเครื่องดูดอากาศ อ่างเทน้ำยาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:20:20 ประกวดราคม 67 อ่าน..
1008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:18:48 ประกวดราคม 69 อ่าน..
1009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเข็นอุปกรณ์เครื่องมือ UNIT ทำฟัน จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:17:44 ประกวดราคม 99 อ่าน..
1010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:16:21 ประกวดราคม 76 อ่าน..
1011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:15:20 ประกวดราคม 75 อ่าน..
1012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๓๔๔ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:13:48 ประกวดราคม 70 อ่าน..
1013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:12:25 ประกวดราคม 77 อ่าน..
1014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-02-07 11:12:13 ประกวดราคม 79 อ่าน..
1015 สายธารแห่งศรัทธา....ผู้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 beawsak : 2019-02-25 18:18:43 ประชาสัมพันธ์ 148 อ่าน..
1016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-02-06 11:12:15 ประกวดราคม 84 อ่าน..
1017 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-02-05 16:04:08 ประกวดราคม 80 อ่าน..
1018 คปสอ.ท่าตูม ออกหน่วยร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯเดือน มกราคม 2562 beawsak : 2019-01-28 13:42:03 ประชาสัมพันธ์ 176 อ่าน..
1019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-02-07 15:53:12 ประกวดราคม 81 อ่าน..
1020 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนธันวาคม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-02-07 15:56:50 ประกวดราคม 90 อ่าน..
1021 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.ท่าตูม ออกสอบสวนจากกรณีที่มีกระแสข่าวพบจิ้งเหลนในข้าวหลาม beawsak : 2019-01-25 17:49:02 ประชาสัมพันธ์ 288 อ่าน..
1022 ONE PAGE จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจโรงพยาบาลท่าตูม เดือนมกราคม 2562 beawsak : 2019-01-21 17:27:37 ประชาสัมพันธ์ 144 อ่าน..
1023 สายธารแห่งศรัทธา....ผู้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือนมกราคม 2562 beawsak : 2019-01-17 17:43:43 ประชาสัมพันธ์ 99 อ่าน..
1024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอะไหล่งานไฟฟ้าและประปา จำนวน ๙ รายการ tharatip : 2019-01-16 10:02:20 ประกวดราคม 140 อ่าน..
1025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับตีเส้นจราจรจำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 10:00:58 ประกวดราคม 88 อ่าน..
1026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 10:00:02 ประกวดราคม 105 อ่าน..
1027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 09:57:44 ประกวดราคม 97 อ่าน..
1028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 09:55:49 ประกวดราคม 91 อ่าน..
1029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๒๘๕ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 09:50:24 ประกวดราคม 102 อ่าน..
1030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 09:49:17 ประกวดราคม 90 อ่าน..
1031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 09:45:09 ประกวดราคม 86 อ่าน..
1032 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสารในสำนักงานควบคุมและป้องกันโรค จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 09:43:49 ประกวดราคม 86 อ่าน..
1033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน กค ๕๘๖๔ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 09:42:12 ประกวดราคม 100 อ่าน..
1034 โรงพยาบาลท่าตูมเปิดรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา beawsak : 2019-01-11 17:40:51 ประชาสัมพันธ์ 281 อ่าน..
1035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-01-09 13:59:40 ประกวดราคม 123 อ่าน..
1036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-01-09 11:37:51 ประกวดราคม 107 อ่าน..
1037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๔ รายการ tharatip : 2019-01-03 19:51:53 ประกวดราคม 96 อ่าน..
1038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อนึ่งสมุนไพร สายไฟหม้อนึ่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:51:03 ประกวดราคม 97 อ่าน..
1039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:50:08 ประกวดราคม 97 อ่าน..
1040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:48:59 ประกวดราคม 135 อ่าน..
1041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:47:47 ประกวดราคม 98 อ่าน..
1042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:46:31 ประกวดราคม 94 อ่าน..
1043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด ๒๐๐A พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:44:56 ประกวดราคม 92 อ่าน..
1044 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน กง ๗๔๐๔ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:43:50 ประกวดราคม 95 อ่าน..
1045 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:42:57 ประกวดราคม 90 อ่าน..
1046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:41:46 ประกวดราคม 98 อ่าน..
1047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:40:49 ประกวดราคม 97 อ่าน..
1048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:39:35 ประกวดราคม 110 อ่าน..
1049 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:38:16 ประกวดราคม 84 อ่าน..
1050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:37:00 ประกวดราคม 80 อ่าน..
1051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๑,๙๑๙ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:35:16 ประกวดราคม 85 อ่าน..
1052 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงประตูหน้าต่างงานผู้ป่วยนอก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:33:59 ประกวดราคม 78 อ่าน..
1053 คปสอ.ท่าตูม ออกหน่วยร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ beawsak : 2018-12-30 09:55:06 ประชาสัมพันธ์ 168 อ่าน..
1054 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโรงพยาบาลท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2562 tharatip : 2019-02-18 15:37:27 ประกวดราคม 208 อ่าน..
1055 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-12-24 13:48:12 ประกวดราคม 81 อ่าน..
1056 สายธารแห่งศรัทธา ผู้บริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือนธันวาคม 2561 beawsak : 2018-12-24 08:58:04 ประชาสัมพันธ์ 128 อ่าน..
1057 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-12-18 18:26:44 ประกวดราคม 92 อ่าน..
1058 โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต sathit : 2018-12-16 14:35:56 ประชาสัมพันธ์ 193 อ่าน..
1059 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-14 16:06:58 ประกวดราคม 80 อ่าน..
1060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-14 16:05:52 ประกวดราคม 67 อ่าน..
1061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น แบบ ๑ ประตู ขนาด ๖.๓ Q โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-14 16:04:28 ประกวดราคม 120 อ่าน..
1062 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-14 16:03:34 ประกวดราคม 86 อ่าน..
1063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำการประกอบเครื่องนวดไฟฟ้าแบบหยอดเหรียญ พร้อมทดสอบการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-14 16:02:27 ประกวดราคม 87 อ่าน..
1064 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-12-13 10:39:02 ประกวดราคม 84 อ่าน..
1065 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อุปกรณ์แพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-12-13 09:55:20 ประกวดราคม 80 อ่าน..
1066 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่สแตนเลส(ตู้เตรียม) ขนาด ๔ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:24:43 ประกวดราคม 91 อ่าน..
1067 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:23:36 ประกวดราคม 80 อ่าน..
1068 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน กง ๔๗๖๕ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:22:29 ประกวดราคม 101 อ่าน..
1069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน นข ๙๒๗ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:21:01 ประกวดราคม 80 อ่าน..
1070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการ GPS รายปี จำนวน ๖ คัน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:19:59 ประกวดราคม 74 อ่าน..
1071 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการ GPS รายปี จำนวน ๖ คัน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:19:06 ประกวดราคม 80 อ่าน..
1072 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:18:09 ประกวดราคม 83 อ่าน..
1073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:17:00 ประกวดราคม 91 อ่าน..
1074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๕๕ นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:15:35 ประกวดราคม 56 อ่าน..
1075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กจ ๗๑๒ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:14:43 ประกวดราคม 73 อ่าน..
1076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๒๖,๓๙๔ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:13:47 ประกวดราคม 72 อ่าน..
1077 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๓๗,๒๗๓ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:12:50 ประกวดราคม 69 อ่าน..
1078 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:11:33 ประกวดราคม 91 อ่าน..
1079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:10:34 ประกวดราคม 72 อ่าน..