Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

ระดับน้ำมูลสูงขึ้นเรื่อย เฝ้าระวังพื้นที่ที่เคยท่วมและโรคติดต่อ รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่

รายละเอียดข่าว..

               รายงานสถานการณ์ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
ประเทศไทย
      สถานการณ์ปัจจุบัน: ยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย ๒๓ จังหวัด (จ.สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี อุบลราชธานี ชัยภูมิ ขอนแก่น ศรีสะเกษ สุรินทร์ฉะเชิงเทรา นครนายก และ จ.ปราจีนบุรี) ๑๖๓ อาเภอ ๑,๑๙๕ ตาบล ๘,๙๔๒ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๖๑๔,๘๗๖ ครัวเรือน ๑,๙๓๔,๘๑๒ คน มีผู้เสียชีวิต ๑๘๐ ราย สูญหาย ๒ คน จ.แม่ฮ่องสอน ๑ ราย จ.อุตรดิตถ์ ๑ ราย (ข้อมูลจาก ปภ.)
      ปริมาณน้ำฝนในรอบ ๒๔ ชม.: ฝนตกสูงสุดที่ อบต.ตาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ปริมาณน้ำฝน ๖๒.๕ มม.
      ความเสียหาย: ด้านการเกษตร พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย ๖,๑๕๗,๙๑๖ ไร่ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคาดว่าจะเสียหาย บ่อปลา ๙๐,๒๔๒ บ่อ/กระชัง ด้านปศุสัตว์ สัตว์ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น ๖,๙๓๗,๐๖๕ ตัว (ข้อมูลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
      กรมชลประทาน คาดหมายสถานการณ์น้ำที่ลุ่มน้ำมูล มีน้ำล้นตลิ่งที่ อ.โชคชัย (เพิ่มขึ้น) อ.พิมาย มีแนวโน้มลดลง ที่ อ.ด่านขุนทด และ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา มีแนวโน้มลดลง อ.ลำปลายมาศ (ลดลง) และ อ.สตึก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อ.ห้วยทับทัน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อ.เมือง อ.ราษีไศล อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะะเกษ มีแนวโน้มลดลง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อ.ตระการพืชผล และ อ.เดชอุดม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีแนวโน้มลดลง (ศูนย์สนับสนุนการอานวยการและการบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม, ๒๕๕๔)

    


จังหวัดสุรินทร์
      เมื่อเวลา ๐๑.๐๐ น. วันนี้ (๓๐ ก.ย. ๕๔) ๕๔) พายุไต้ฝุ่น“เนสาด” (NESAT) บริเวณอ่าวตั้งเกี๋ย ได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้ว มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด ๒๐.๓ องศาเหนือ ลองจิจูด ๑๐๘.๕ องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ ๑๐๒ กม./ชม. และเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ ๒๒ กม./ชม. คาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณระหว่างประเทศจีนตอนใต้และเวียดนามตอนบนในคืนนี้ (วันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๔ ) ขอให้ติดตามข่าวจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดในระยะนี้                   
     พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. วันนี้   ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. วันพรุ่งนี้
ลักษณะอากาศ มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป  ประมาณ  ๖๐% ของพื้นที่   กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่  
ลมผิวพื้น  ลมตะวันตกเฉียงใต้     ความเร็ว ๑๐-๓๕  กม./ชม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
     วันนี้ ที่หาดคูเดื่อ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา ๑๗.๕๑ น .  วันพรุ่งนี้ที่  ผาชนะไดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา ๐๕.๔๗ น.
พยากรณ์จังหวัดสุรินทร์  
     ลักษณะอากาศ มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ประมาณ ๖๐ %ของพื้นที่ และมีฝนตกหนัก
ลมผิวพื้น  ลมตะวันตกเฉียงใต้    ความเร็ว ๑๕-๓๕   กม./ชม. 
คาดว่า    อุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ ประมาณ      ๓๐    องศาเซลเซียส
             อุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ ประมาณ     ๒๔     องศาเซลเซียส 
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม
ปริมาณฝนเมื่อวานวัดได้                      ๐.๐            มิลลิเมตร
อุณหภูมิสูงสุดวัดได้                          ๓๒.๔           องศาเซลเชียส
อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้                          ๒๕.๐            องศาเซลเชียส
อุณหภูมิจุดน้ำค้างเวลา  ๐๗.๐๐น.วัดได้    ๒๓.๔           องศาเซลเซียส      
ระดับน้ำมูล   ๐๖.๐๐ น.           วัดได้    ๗.๓๒           เมตร (แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ)
     งานควบคุมและป้องกันโรค โรงพยาบาลท่าตูม

   

ภาพที่ ๑-๔ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้น บริเวณสะพานห้วยระวี และหมู่บ้านในตำบลบะ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔