Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! โรงพยาบาลท่าตูมจัด"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะ ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐"

โรงพยาบาลท่าตูมจัด"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะ ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐"

รายละเอียดข่าว..

 ระหว่างวันที่ ๓ – ๔  เมษายน  ๒๕๖๐  ที่ผ่านมา งานอุบัติเหตุฯ โรงพยาบาลท่าตูมจัด“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มทักษะ ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐” ณ ห้องประชุมธรรมรังษี  เพื่อเพิ่มทักษะการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน/ผู้บาดเจ็บ พร้อมสรุปผลการดำเนินงานของปี ๒๕๕๙ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินเข้าร่วมอบรมครบทุกแห่ง