Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! จังหวัดสุรินทร์เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

จังหวัดสุรินทร์ จึงได้ตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 ? 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2554 เพื่อรับบริจาคสิ่งของนำไปสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดข่าว..

 
Double Click on image to Enlarge.
จังหวัดสุรินทร์เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
…………………………………………………………………………………….
                        นายเสริม  ไชยณรงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์   แจ้งว่าตามที่ได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน  ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม  2554 เป็นต้นมา  ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยประมาณ  30 จังหวัด  นายกรัฐมนตรีได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)  ขึ้นที่สนามบินดอนเมือง  เพื่อประสานความต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัย   และได้ประสานจังหวัดให้ระดมสิ่งของบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว  โดยเฉพาะเครื่องอุปโภค -บริโภค  ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสารบรรจุถุงพลาสติกขนาด 5 กิโลกรัม   น้ำดื่มบรรจุขวด   น้ำพริก  บะหมี่สำเร็จรูป  อาหารกระป๋อง  เป็นต้น 
ดังนั้น จังหวัดสุรินทร์ จึงได้ตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ปี  2554 – 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม  2554 เพื่อรับบริจาคสิ่งของนำไปสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย   จังหวัดสุรินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนซึ่งมีจิตศรัทธาได้ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว   สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะบริจาคเป็นเงิน  สามารถบริจาคผ่านบัญชี กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  สำนักนายกรัฐมนตรี  ธนาคารกรุงไทย  เลขที่บัญชี  087-006895-0 
 
แหล่งข่าวโดย...งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
 ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ คลิ๊กมาที่นี่