Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจาย และมีฝนตกนักบางพื้นที่ ระดับน้ำมูลทรงตัวและมีแนวโน้มลดลง

รายละเอียดข่าว..

รายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔

สภาวะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา  ๐๔.๐๐ น. วันนี้  
     ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนองกระจายถึงเกือบทั่วไป และมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ในระยะ๑-๒ วันนี้

พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. วันนี้   ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. วันพรุ่งนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
     มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป ประมาณ ๗๐ %ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์  ศรีสะเกษ  อุบลราชธานี  และอำนาจเจริญ 
อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ ๒๓-๒๕ องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ  ๓๐-๓๒ องศาเซลเซียส   
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ        ความเร็ว   ๑๐-๓๐   กม./ชม.  
วันนี้ ที่หาดคูเดื่อ อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา ๑๗.๔๓น .
วันพรุ่งนี้ ที่ผาชนะไดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา ๐๕.๔๙น.

พยากรณ์จังหวัดสุรินทร์    
     ลักษณะอากาศ มีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไป  ประมาณ ๗๐ %ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
ลมผิวพื้น  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ        ความเร็ว   ๑๐-๓๐   กม./ชม.

คาดว่า   อุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้       ประมาณ     ๓๐    องศาเซลเซียส 
           อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้   ประมาณ     ๒๔    องศาเซลเซียส 

กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม
ปริมาณฝนเมื่อวาน                  วัดได้      ๑๗.๓       มิลลิเมตร
อุณหภูมิสูงสุด                         วัดได้      ๒๗.๗      องศาเซลเชียส
อุณหภูมิต่ำสุด                         วัดได้      ๒๔.๐       องศาเซลเชียส
อุณหภูมิจุดน้ำค้างเวลา  ๐๗.๐๐น. วัดได้     ๒๔.๔       องศาเซลเซียส      
ระดับน้ำมูล   ๐๖.๐๐ น.             วัดได้      ๘.๐๘       เมตร  (น้ำทรงตัวและมีแนวโน้มลดลง)