Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! โรงพยาบาลท่าตูมร่วมกับชมรม อสม.อำเภอท่าตูม บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รายละเอียดข่าว..

                              วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554  เวลา 10.45 น.นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม    และนายสังข์ เหลาอุดม ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอท่าตูม โรงพยาบาลท่าตูม และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป่อง น้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
               โดยทำงานมอบผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์เพื่อรวบรวมนำไปบริจาคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมของจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง