Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555

รายละเอียดข่าว..

       เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2555 นายแพทย์พีรศักดิ์  ผลพฤกษา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  ประจำปี 2555 รอบชิงชนะเลิศ  ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งในวันดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งเครือข่ายหน่วยงานด้านสาธารณสุข อาทิ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุรินทร์  เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง และในช่วงเย็นเวลา 18.00 น.มีงานสปอตไนท์ ที่ห้องประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สอาด วีระเจริญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมอบถ้วยรางวัลให้กับนักกีฬาแต่ละสีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทุกประเภทกีฬาที่มีการแข่งขันในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้มอบธงให้กับสีที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์ ในครั้งต่อไป