Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! เจ้าหน้าที่ รพ.ท่าตูม ร่วมงานวันผู้สูงอายุเขต อบต.ท่าตูม

11 เมษายน 2555 เจ้าหน้าที่ รพ.ท่าตูม ร่วมงานวันผู้สูงอายุเขต อบต.ท่าตูม ณ วัดบ้านตูม

รายละเอียดข่าว..

11 เมษายน 2555

โรงพยาบาลท่าตูม ร่วมงานวันผู้สูงอายุ

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

      รัฐบาลในสมัย พล.เอกเปรม ติณสูลานนท์ นอกจากจะอนุมัติให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุ แล้วยังได้เลือก "ดอกลำดวน" เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุด้วย สาเหตุที่เลือกดอกไม้นี้ เนื่องจากต้นลำดวนเป็นพืชยืนต้นที่มีอยู่มากในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น ลำต้นมีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดีและดอกมีสีนวล กลิ่นหอม กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย เหมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิ ที่คงคุณธรรมความดีงามไว้ให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป นอกจากนั้นทางด้านพฤกษศาสตร์ ต้นไม้นี้ยังใช้เป็นยาบำรุงหัวใจได้อีกด้วย ประการสำคัญ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงดำริให้จัดสวนนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้สูงอายุ

         องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าตูม และผู้สูงอายุในเขตตำบลท่าตูม ได้ทำกิจกรรมฟังธรรม บายศรีสู่ขวัญ ตรวจสุขภาพ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกัน