Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช

นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕

รายละเอียดข่าว..

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณรจำนวน ๕๗ รูป โดยมีนายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานในพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ จากนั้นเวลา ๐๘.๐๐ น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์   และช่วงเย็นเวลา ๑๙.๐๐ น. กิจกรรมจุดเทียนพร้อมยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา ๕๗ วินาที