Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.ท่าตูม ออกสอบสวนจากกรณีที่มีกระแสข่าวพบจิ้งเหลนในข้าวหลาม

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.ท่าตูม ออกสอบสวนจากกรณีที่มีกระแสข่าวพบจิ้งเหลนในข้าวหลามที่ซื้อจากสถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดข่าว..

 

         วันที่ 25 มกราคม 2562 ภญ.ปีร์ยามาศ นะพรรัมย์  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ภญ.ปิยาภรณ์ ดีเสมอ เภสัชกรผู้รับผิดชอบงานอาหารปลอดภัย พร้อมด้วย นายบัญชี ยังมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองแก ออกสอบสวนจากกรณีที่มีกระแสข่าวพบจิ้งเหลนในข้าวหลามที่ซื้อจากสถานีรถไฟจังหวัดสุรินทร์ ทางกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลท่าตูมได้ออกให้คำแนะนำสุขลักษณะที่ดีในการทำข้าวหลาม แก่ผู้ประกอบการที่ผลิตและขายข้าวหลามบ้านท่าศิลา ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ และให้กำลังใจผู้ประกอบการในการผ่าวิกฤตปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป และผู้บริโภคได้ทานข้าวหลามที่มีคุณภาพจากจังหวัดสุรินทร์  ทั้งนี้ยังพบว่าผู้ประกอบการบางรายมีการคิดค้นนวัตกรรมไม้แหย่บ้อง ...ซึ่งประกอบด้วยไม้ไผ่พันด้วยผ้าใช้แหย่ในบ้องไม้ไผ่ก่อนนำไม้ไผ่ไปล้างก่อนบรรจุข้าวเพื่อลดสัตว์อาศัย/ตกค้างในบ้องข้าวหลามอีกด้วย