Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 และคณะเดินทางมาตรวจราชการที่โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 และคณะเดินทางมาตรวจราชการที่โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

รายละเอียดข่าว..

           เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นพ.ณรงค์   สายวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 พร้อมด้วย นพ.ภูวเดช   สุรโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ภก.ทอง  บุญยศ นายสุรศักดิ์   เหมาะทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และคณะ เดินทางมาตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมธรรมรังษี โรงพยาบาลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นพ.ยุทธนา   วรรณโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม นายสมหวัง   อิฐรัตน์ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าตูม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตูม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่อำเภอท่าตูม ให้การต้อนรับและบรรยายผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่สำคัญ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การแก้ปัญหาสุขภาพตามลำดับความสำคัญของปัญหาในพื้นที่

          การตรวจราชการในครั้งนี้  ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ได้ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดในความสำเร็จ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ยังมีอยู่ เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป