Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! โรงพยาบาลท่าตูมรับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการดำเนินงานสถานพยาบาลยาเสพติด (Re-accredit)

โรงพยาบาลท่าตูมรับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการดำเนินงานสถานพยาบาลยาเสพติด (Re-accredit)

รายละเอียดข่าว..

      19 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลท่าตูม รับการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพการดำเนินงานสถานพยาบาลยาเสพติด (Re-accredit) นำทีมโดย อาจารย์โสภิตา ดาวสดใส  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และคณะ จากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดขอนแก่น 

โดยมี นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม ผู้นำทีมคณะปฏิบัติงานด้านการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดกล่าวต้อนรับและร่วมรับการประเมินพร้อมทีมเครือข่ายได้แก่  นายสมหวัง อิฐรัตน์ สาธารณสุขอำเภอท่าตูม , นายนพรัตน์ พรมแตง ปลัดอำเภอฝ่ายมั่นคงท่าตูม,  พ.ต.ท.พรชัย คงธนชัยสกุล รองผู้กำกับงานปราบปราม สภอ.ท่าตูม, นายสมนึก สาแก้ว กำนันตำบลหนองบัว ,นายประเสริฐ บุญปก ผู้ใหญ่บ้านม่วงมูล ม.9 ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม่วงมูล ม.9 ,หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างาน ,เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 17 แห่ง และ อสม.