Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! ประชาสัมพันธ์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ปี 2556

รณรงค์ร่วมคัดกรองอาการทางโรคผิวหนัง มีวงด่างขาว ซีดหรือตุ่มนูนแดง ไม่เจ็บ ไม่คัน ชา

รายละเอียดข่าว..

รณรงค์สัปดาห์ราชประชาสมาสัย ปี 2556

            ขอเชิญร่วมคัดกรองตรวจอาการผิดปกติทางผิวหนัง เมื่อพบมีวงด่างขาว ซีด จาง หรือมีตุ่มนูนแดง ไม่เจ็บ ไม่คัน ชา คือ อาการของโรคเรื้อน รีบพบแพทย์เพื่อรักษา ป้องกันการเกิดความพิการ โรคเรื้อนสามารถรักษาหายได้

            โดยวันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ออกรณรงค์และคัดกรองเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าตูม ณ วัดโพธิ์พฤกษาราม

             และ วันที่ 15 -18 มกราคม 2556 ออกรณรงค์และคัดกรองเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม โดยวันที่ 15 มกราคม 2556  เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ วัดบ้านหมากมี่ หมู่ที่ 3และ14

            วันที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ บ้าน อสม.หมู่ที่ 12 บ้านเอือด

            วันที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ วัดบ้านน้ำคำ หมู่ที่ 11

            และวันที่ 18 มกราคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ วัดจำปาราม บ้านลุงปุง