Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! งานคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลท่าตูมออกเก็บตัวอย่างน้ำดื่มในเขตอำเภอท่าตูมเพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อน

รายละเอียดข่าว..

   เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 ฝ่ายเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลท่าตูม โดย ภก.ประกอบ จิตตระการ เภสัชกรปฏิบัติการ,นายภูวนาท แจ่มใส เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชุมชน  สาธารณสุขอำเภอท่าตูม โดยคุณจารุวัฒน์  สาแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระโพ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่5 นครราชสีมา ออกเก็บตัวอย่างน้ำดื่ม,น้ำบริโภคในเขตอำเภอท่าตูมเพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารเคมีและเชื้อโรคในน้ำดื่ม,น้ำบริโภคประจำปี 2556