Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! ชาวตำบลบัวโคกร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าตูมในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชน

รายละเอียดข่าว..

                เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายทองนรินทร์   สาแก้ว กำนันตำบลบัวโคก(ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุรินทร์)เป็นตัวแทนนำผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนชาวตำบลบัวโคก  มามอบช่อดอกไม้พร้อมของที่ระลึกเพื่อให้กำลังใจผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าตูม  ในการกลับมาปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลดีกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าตูมและใกล้เคียงที่มารับบริการด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลท่าตูมต่อไป