Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดข่าว..

พิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

                ในวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 07:30 น. โรงพยาบาลท่าตูม ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจโรครักษาและบริการสุขภาพแก่ประชาชนชาว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ นายแพทย์วรินทร สะอาดยิ่ง รองผู้อำนวยโรงพยาบาลท่าตูม พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักการแพทย์แผนไทย นักวิชาการสาธารณสุขและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจรักษาและบริการสุขภาพประชาชน ณ โรงเรียนหนองบัวมิตรภาพที่ 85 หมู่ที่ 2 ต.หนองบัว อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการแพทย์ อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ ผวจ. จ.สุรินทร์ ได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการของหน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่ให้บริการตรวจโรคทั่วไป บริการด้านทันตกรรม การบริการด้านสวัสดิการสังคม การแพทย์แผนไทย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และ ไข้หวัดใหญ่ แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย