Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์คชศึกษา

Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์คชศึกษา

รายละเอียดข่าว..

Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ศูนย์คชศึกษา

            ในวันที่ 8 มกราคม 2565 คปสอ.ท่าตูม ร่วมกับ อบจ.สุรินทร์ เปิด Walk in ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุก ให้กับประชาชน ในเขตตำบลกระโพ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ศุนย์คชศึกษา บ้านตากลาง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์