Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! พญ.แม้นเขียน ชัญถาวร นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม นำข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

พญ.แม้นเขียน ชัญถาวร นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม นำข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดข่าว..

พญ.แม้นเขียน ชัญถาวร นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม นำข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565  พญ.แม้นเขียน  ชัญถาวร นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม นำข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายรองรัตน์  จงอุตส่าห์ นายอำเภอท่าตูม เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอท่าตูมร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย

เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 71 รูป ถวายพระราชกุศล

เวลา 08.00 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

และเวลา 18.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

โดยข้าราชการทุกคนแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวสวมหมวก ประชาชนทั่วไปสวมชุดผ้าไทย ชุดสุภาพโทนสีเหลือง โดยผู้ถือพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน สวมถุงมือผ้าสีขาว ทั้งนี้ผู้ร่วมพิธีทุกคนสวมหน้ากากอนามัยสีขาว หรือหน้ากากผ้าสีขาวตลอดการเข้าร่วมพิธี