Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! โรงพยาบาลท่าตูมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 11 ม.ค.57

รายละเอียดข่าว..

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557 นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตูม เป็นประธานเปิดงาน "วันเด็กแห่งชาติ" 11 มกราคม 2557 ซึ่งในปีนี้โรงพยาบาลท่าตูมได้จัดให้มีการตักบาตรอาหารแห้ง ฟังธรรมะ การแสดงของน้องๆและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายภายในงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆและผู้ปกครองร่วมกิจกรรมในครั้งนี้