Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! โรงพยาบาลท่าตูมคว้าแชมป์การแข่งขัน EMS RALLY (ALS) ระดับจังหวัด

โรงพยาบาลท่าตูมคว้าแชมป์การแข่งขัน EMS RALLY (ALS) ระดับจังหวัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์

รายละเอียดข่าว..

      เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์และรพ.สุรินทร์ ได้จัดการแข่งขันทักษะการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน  ณ  จุดเกิดเหตุ (EMS RALLY)ซึ่งมีทีมระบบการแพทย์ฉุกเฉินจากทุกอำเภอส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และคัดเลือกทีมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ ALS,ฺBLS,FR เพื่อเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าแข่งขันในระดับเขตต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้โรงพยาบาลท่าตูม ได้ส่งชุดปฏิบัติการระดับ ALS,FR เข้าร่วมแข่งขัน ผลการแข่งขันโรงพยาบาลท่าตูม ชนะเลิศการแข่งขันประเภท ALS และ รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท FR