Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

ข่าวประกวดราคา/รับสมัครงาน

## หัวข้อข่าว OWNER ประเภท Views คลิกอ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-27 15:04:53 ประกวดราคา 2 อ่าน..
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองละเอียด ขนาด ๕ ไมคร่อน จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:23:25 ประกวดราคา 5 อ่าน..
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:22:29 ประกวดราคา 5 อ่าน..
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นกรองอากาศชุดระบายอากาศห้องผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:21:43 ประกวดราคา 5 อ่าน..
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก ขนาด ๑๕ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:20:53 ประกวดราคา 5 อ่าน..
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:20:05 ประกวดราคา 4 อ่าน..
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:19:18 ประกวดราคา 5 อ่าน..
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:18:29 ประกวดราคา 6 อ่าน..
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:17:20 ประกวดราคา 5 อ่าน..
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:16:29 ประกวดราคา 4 อ่าน..
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๑๑๒๗ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:15:26 ประกวดราคา 4 อ่าน..
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๙๒๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:14:26 ประกวดราคา 4 อ่าน..
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๙๗๓๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:13:31 ประกวดราคา 4 อ่าน..
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน ๒๔๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-21 19:12:20 ประกวดราคา 4 อ่าน..
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-18 09:41:02 ประกวดราคา 11 อ่าน..
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-18 09:36:32 ประกวดราคา 6 อ่าน..
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-18 09:21:33 ประกวดราคา 12 อ่าน..
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-14 15:07:53 ประกวดราคา 12 อ่าน..
19 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:50:16 ประกวดราคา 12 อ่าน..
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อคลุมกันฝนแบบมีซิปหน้าอย่างหนาพร้อมหมวกคลุม จำนวน ๓๗๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:49:22 ประกวดราคา 10 อ่าน..
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกาวน์กันน้ำ ๒ ชั้น ป้องกันสารเคมี (สีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:48:31 ประกวดราคา 8 อ่าน..
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกันฝนมีหมวกแบบบาง จำนวน ๕๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:47:30 ประกวดราคา 9 อ่าน..
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:46:43 ประกวดราคา 8 อ่าน..
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:43:58 ประกวดราคา 9 อ่าน..
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒- รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:41:50 ประกวดราคา 9 อ่าน..
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:40:55 ประกวดราคา 9 อ่าน..
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:39:41 ประกวดราคา 12 อ่าน..
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:38:46 ประกวดราคา 8 อ่าน..
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:37:48 ประกวดราคา 8 อ่าน..
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:36:38 ประกวดราคา 7 อ่าน..
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:35:52 ประกวดราคา 8 อ่าน..
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:35:06 ประกวดราคา 8 อ่าน..
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:34:16 ประกวดราคา 8 อ่าน..
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์เครื่องจ่ายสารพร้อมอีเจทเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:33:25 ประกวดราคา 7 อ่าน..
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อสัตว์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:32:38 ประกวดราคา 8 อ่าน..
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:31:42 ประกวดราคา 8 อ่าน..
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.1 tharatip : 2020-05-07 17:30:47 ประกวดราคา 8 อ่าน..
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง. tharatip : 2020-05-07 17:29:59 ประกวดราคา 9 อ่าน..
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:29:10 ประกวดราคา 7 อ่าน..
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มแฟ้มประวัติผู้ป่วย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:27:16 ประกวดราคา 8 อ่าน..
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:26:33 ประกวดราคา 7 อ่าน..
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:25:44 ประกวดราคา 8 อ่าน..
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:24:51 ประกวดราคา 9 อ่าน..
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแก้ไขระบบเรียกพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:23:47 ประกวดราคา 8 อ่าน..
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสเปรย์ฉีดไล่ยุง ขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒๐๐ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:22:43 ประกวดราคา 8 อ่าน..
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 tharatip : 2020-05-07 17:21:39 ประกวดราคา 8 อ่าน..
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:20:43 ประกวดราคา 8 อ่าน..
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:19:25 ประกวดราคา 9 อ่าน..
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:18:17 ประกวดราคา 7 อ่าน..
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:17:01 ประกวดราคา 8 อ่าน..
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:16:14 ประกวดราคา 8 อ่าน..
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-05-07 17:15:13 ประกวดราคา 7 อ่าน..
53 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) tharatip : 2020-05-07 16:20:23 ประกวดราคา 15 อ่าน..
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-01 15:00:59 ประกวดราคา 13 อ่าน..
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-01 10:38:57 ประกวดราคา 14 อ่าน..
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-01 10:02:02 ประกวดราคา 10 อ่าน..
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-01 10:00:55 ประกวดราคา 9 อ่าน..
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-01 09:59:32 ประกวดราคา 10 อ่าน..
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-05-01 09:57:38 ประกวดราคา 10 อ่าน..
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-30 14:41:00 ประกวดราคา 9 อ่าน..
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน _ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-30 14:39:10 ประกวดราคา 9 อ่าน..
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-22 13:37:02 ประกวดราคา 15 อ่าน..
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-22 10:05:37 ประกวดราคา 15 อ่าน..
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-22 10:03:15 ประกวดราคา 13 อ่าน..
65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:10:14 ประกวดราคา 12 อ่าน..
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:08:18 ประกวดราคา 12 อ่าน..
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:07:28 ประกวดราคา 14 อ่าน..
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:06:22 ประกวดราคา 12 อ่าน..
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:05:31 ประกวดราคา 13 อ่าน..
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:04:39 ประกวดราคา 11 อ่าน..
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:03:44 ประกวดราคา 10 อ่าน..
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:02:41 ประกวดราคา 10 อ่าน..
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นขนาดกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:01:47 ประกวดราคา 9 อ่าน..
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นกรองอากาศชุดระบายอากาศห้องผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 16:00:51 ประกวดราคา 9 อ่าน..
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:59:54 ประกวดราคา 9 อ่าน..
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะอนามัยสีเขียว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:58:35 ประกวดราคา 9 อ่าน..
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะกร้าพลาสติก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:57:45 ประกวดราคา 9 อ่าน..
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:56:48 ประกวดราคา 9 อ่าน..
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:55:53 ประกวดราคา 10 อ่าน..
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:54:57 ประกวดราคา 9 อ่าน..
81 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรงติดตั้งบานประตูเหล็กปิดทางเข้าออกทางเดินเชื่อมอาคาร จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:53:38 ประกวดราคา 9 อ่าน..
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๐๔๕ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:39:16 ประกวดราคา 9 อ่าน..
83 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:38:28 ประกวดราคา 9 อ่าน..
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:37:38 ประกวดราคา 9 อ่าน..
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน บม ๘๕๙๒ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:36:51 ประกวดราคา 10 อ่าน..
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๔๗๖๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:35:56 ประกวดราคา 9 อ่าน..
87 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำบัตรประจำตัวผู้รับบริการ แบบต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:35:07 ประกวดราคา 9 อ่าน..
88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Next Generation Firewall แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:34:18 ประกวดราคา 9 อ่าน..
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:31:41 ประกวดราคา 9 อ่าน..
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:30:50 ประกวดราคา 9 อ่าน..
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:29:59 ประกวดราคา 9 อ่าน..
92 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-04-21 15:29:08 ประกวดราคา 9 อ่าน..
93 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-21 13:58:50 ประกวดราคา 9 อ่าน..
94 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 tharatip : 2020-04-21 11:54:52 ประกวดราคา 10 อ่าน..
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-16 09:50:17 ประกวดราคา 17 อ่าน..
96 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-16 09:48:33 ประกวดราคา 13 อ่าน..
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-16 09:46:36 ประกวดราคา 13 อ่าน..
98 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-15 11:38:15 ประกวดราคา 14 อ่าน..
99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันต จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2020-04-15 11:36:44 ประกวดราคา 12 อ่าน..
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-15 11:33:52 ประกวดราคา 12 อ่าน..
101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-15 11:31:49 ประกวดราคา 12 อ่าน..
102 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-14 13:00:10 ประกวดราคา 13 อ่าน..
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-04-14 12:51:57 ประกวดราคา 10 อ่าน..
104 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๒ คัน tharatip : 2020-04-10 16:10:06 ประกวดราคา 15 อ่าน..
105 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 tharatip : 2020-04-09 09:45:29 ประกวดราคา 14 อ่าน..
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-27 09:58:24 ประกวดราคา 17 อ่าน..
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ tharatip : 2020-03-23 16:47:33 ประกวดราคา 18 อ่าน..
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:46:35 ประกวดราคา 16 อ่าน..
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:45:22 ประกวดราคา 19 อ่าน..
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:44:21 ประกวดราคา 19 อ่าน..
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออจัดวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๖ รายการ tharatip : 2020-03-23 16:41:44 ประกวดราคา 19 อ่าน..
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:40:26 ประกวดราคา 19 อ่าน..
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:39:34 ประกวดราคา 22 อ่าน..
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:38:11 ประกวดราคา 17 อ่าน..
115 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:36:22 ประกวดราคา 15 อ่าน..
116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:35:27 ประกวดราคา 15 อ่าน..
117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:34:37 ประกวดราคา 12 อ่าน..
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:33:50 ประกวดราคา 16 อ่าน..
119 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๔๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:32:39 ประกวดราคา 17 อ่าน..
120 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๔๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:31:50 ประกวดราคา 14 อ่าน..
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อสัตว์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:30:59 ประกวดราคา 13 อ่าน..
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเนื้อหมู จำนวน ๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:28:16 ประกวดราคา 14 อ่าน..
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:26:55 ประกวดราคา 15 อ่าน..
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:25:56 ประกวดราคา 14 อ่าน..
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๓๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:21:11 ประกวดราคา 13 อ่าน..
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:17:28 ประกวดราคา 14 อ่าน..
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๙๒๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:16:13 ประกวดราคา 14 อ่าน..
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๕๘๖๔ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:15:09 ประกวดราคา 15 อ่าน..
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:13:08 ประกวดราคา 13 อ่าน..
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๗๘๓ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-23 16:11:15 ประกวดราคา 13 อ่าน..
131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-20 09:21:25 ประกวดราคา 16 อ่าน..
132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-19 14:13:28 ประกวดราคา 15 อ่าน..
133 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-19 14:09:43 ประกวดราคา 16 อ่าน..
134 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-19 14:04:35 ประกวดราคา 13 อ่าน..
135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-19 09:17:56 ประกวดราคา 16 อ่าน..
136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:32:57 ประกวดราคา 18 อ่าน..
137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:32:10 ประกวดราคา 14 อ่าน..
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับติดตั้งระบบสายโทรศัพท์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:31:21 ประกวดราคา 17 อ่าน..
139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:30:36 ประกวดราคา 15 อ่าน..
140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:29:49 ประกวดราคา 14 อ่าน..
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:28:01 ประกวดราคา 16 อ่าน..
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:27:04 ประกวดราคา 16 อ่าน..
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:25:12 ประกวดราคา 15 อ่าน..
144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำดูดตะกอน ขนาด ๓ นิ้ว ๓ HP ๓๘๐ V ๕๐ HP พร้อมประตูน้ำบัตเตอร์ฟลายวาล์วและเวิร์ควาล์วดูโอ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:26:13 ประกวดราคา 15 อ่าน..
145 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:21:55 ประกวดราคา 16 อ่าน..
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED HD ขนาด ๓๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 tharatip : 2020-03-13 14:20:54 ประกวดราคา 16 อ่าน..
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED HD ขนาด ๓๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:20:00 ประกวดราคา 15 อ่าน..
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่ ๓ ประตู ขนาด ๕๐ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:19:04 ประกวดราคา 18 อ่าน..
149 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเติมออกซิเจนในน้ำติดตั้งบนแพ ขนาด ๓ HP ๓ P ๓๘๐V ๕๐Hz โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:14:08 ประกวดราคา 13 อ่าน..
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเวชระเบียน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:12:43 ประกวดราคา 14 อ่าน..
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:11:25 ประกวดราคา 13 อ่าน..
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๙๒๗ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:10:10 ประกวดราคา 13 อ่าน..
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารแบบคัดกรองโรคไต จำนวน ๑๖,๐๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:09:19 ประกวดราคา 15 อ่าน..
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสมุดบันทึกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 14:08:27 ประกวดราคา 17 อ่าน..
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 11:03:51 ประกวดราคา 16 อ่าน..
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 11:03:15 ประกวดราคา 14 อ่าน..
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 11:02:04 ประกวดราคา 16 อ่าน..
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๖๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 10:48:19 ประกวดราคา 17 อ่าน..
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-03-13 10:45:55 ประกวดราคา 13 อ่าน..
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-12 16:42:08 ประกวดราคา 17 อ่าน..
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-12 11:52:50 ประกวดราคา 17 อ่าน..
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2020-03-12 11:50:59 ประกวดราคา 15 อ่าน..
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อาหารทางการแทพย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-12 11:48:31 ประกวดราคา 17 อ่าน..
164 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑ สาย จำนวน ๑๐ เครื่อง tharatip : 2020-03-10 15:10:23 ประกวดราคา 16 อ่าน..
165 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ เครื่อง tharatip : 2020-04-14 15:01:57 ประกวดราคา 49 อ่าน..
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-07 09:31:54 ประกวดราคา 17 อ่าน..
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-07 09:28:55 ประกวดราคา 17 อ่าน..
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-03-03 15:27:15 ประกวดราคา 13 อ่าน..
169 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ ตามแผนประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:36:46 ประกวดราคา 16 อ่าน..
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองใช้กับเครื่องกรองน้ำ ๒๐ นิ้ว คาร์บอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:35:49 ประกวดราคา 15 อ่าน..
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:35:02 ประกวดราคา 16 อ่าน..
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:34:10 ประกวดราคา 19 อ่าน..
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:32:04 ประกวดราคา 17 อ่าน..
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มถนอมอาหารขนาด ๑๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:31:21 ประกวดราคา 17 อ่าน..
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:30:33 ประกวดราคา 18 อ่าน..
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:29:47 ประกวดราคา 14 อ่าน..
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:28:57 ประกวดราคา 17 อ่าน..
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:28:07 ประกวดราคา 17 อ่าน..
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๕๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:27:12 ประกวดราคา 14 อ่าน..
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กจ ๗๑๒ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:26:20 ประกวดราคา 15 อ่าน..
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:25:20 ประกวดราคา 15 อ่าน..
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๐๖๕ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-25 11:19:17 ประกวดราคา 18 อ่าน..
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-11 11:20:45 ประกวดราคา 24 อ่าน..
184 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-11 11:18:51 ประกวดราคา 25 อ่าน..
185 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-11 11:19:12 ประกวดราคา 28 อ่าน..
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 15:17:18 ประกวดราคา 24 อ่าน..
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 15:16:16 ประกวดราคา 22 อ่าน..
188 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเนื้อสัตว์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 15:15:22 ประกวดราคา 22 อ่าน..
189 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 15:14:17 ประกวดราคา 23 อ่าน..
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอด LED จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 15:07:22 ประกวดราคา 23 อ่าน..
191 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 15:06:27 ประกวดราคา 17 อ่าน..
192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 15:05:31 ประกวดราคา 17 อ่าน..
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:52:49 ประกวดราคา 17 อ่าน..
194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบสวิตซ์จ่ายไฟ อัตโนมัติเครื่องสำรองไฟ Automatic Transfer Switches ๓๒A ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:52:00 ประกวดราคา 19 อ่าน..
195 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:50:00 ประกวดราคา 17 อ่าน..
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:48:59 ประกวดราคา 17 อ่าน..
197 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:48:10 ประกวดราคา 16 อ่าน..
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขัดพื้นไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:47:17 ประกวดราคา 17 อ่าน..
199 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:46:15 ประกวดราคา 16 อ่าน..
200 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถดูดสิ่งปฏิกูลเพื่อล้างบ่อสูบน้ำเสีย บ่อปรับสภาพและบ่อคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:45:04 ประกวดราคา 17 อ่าน..
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๐๐๔ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:44:16 ประกวดราคา 16 อ่าน..
202 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:43:29 ประกวดราคา 18 อ่าน..
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มการส่งตรวจชันสูตรสำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:42:35 ประกวดราคา 19 อ่าน..
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบการจ่ายเมนไฟฟ้าตึกไตเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:41:40 ประกวดราคา 17 อ่าน..
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเบาะผู้ป่วยสีแดงเลือดหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:40:27 ประกวดราคา 18 อ่าน..
206 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:39:16 ประกวดราคา 18 อ่าน..
207 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งสายโทรศัพท์อาคารผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:38:32 ประกวดราคา 19 อ่าน..
208 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดบริเวณงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ป้อมยาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:37:29 ประกวดราคา 16 อ่าน..
209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบ LAN Fiber Optic จากตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังห้อง SERVER ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:35:28 ประกวดราคา 18 อ่าน..
210 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบ LAN Fiber Optic จากตึกผ่าตัดไปยังห้อง SERVER ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:34:13 ประกวดราคา 21 อ่าน..
211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:33:22 ประกวดราคา 20 อ่าน..
212 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๒๒๕๓ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:31:37 ประกวดราคา 17 อ่าน..
213 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๔๖๑๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:30:18 ประกวดราคา 19 อ่าน..
214 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กจ ๗๑๒ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:26:23 ประกวดราคา 19 อ่าน..
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กจ ๗๑๒ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:25:29 ประกวดราคา 17 อ่าน..
216 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงจุดเชื่อมต่อสายไฟเมนไฟฟ้าแรงต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:23:24 ประกวดราคา 18 อ่าน..
217 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:22:27 ประกวดราคา 18 อ่าน..
218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:21:31 ประกวดราคา 18 อ่าน..
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:20:18 ประกวดราคา 20 อ่าน..
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:18:35 ประกวดราคา 18 อ่าน..
221 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:16:26 ประกวดราคา 18 อ่าน..
222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-02-05 14:15:34 ประกวดราคา 19 อ่าน..
223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-04 10:19:37 ประกวดราคา 18 อ่าน..
224 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-04 10:00:28 ประกวดราคา 18 อ่าน..
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-02 11:14:37 ประกวดราคา 21 อ่าน..
226 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-02 11:12:32 ประกวดราคา 18 อ่าน..
227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-02-02 11:10:56 ประกวดราคา 18 อ่าน..
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-31 10:25:56 ประกวดราคา 18 อ่าน..
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-21 09:43:59 ประกวดราคา 27 อ่าน..
230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-21 09:44:09 ประกวดราคา 17 อ่าน..
231 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:46:02 ประกวดราคา 21 อ่าน..
232 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา?ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:45:19 ประกวดราคา 21 อ่าน..
233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:44:36 ประกวดราคา 21 อ่าน..
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:43:46 ประกวดราคา 23 อ่าน..
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:39:28 ประกวดราคา 20 อ่าน..
236 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:38:40 ประกวดราคา 20 อ่าน..
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:37:53 ประกวดราคา 16 อ่าน..
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกลอยลูกโป่ง ๓ นิ้ว สแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:24:59 ประกวดราคา 19 อ่าน..
239 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:24:01 ประกวดราคา 19 อ่าน..
240 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 11:23:10 ประกวดราคา 21 อ่าน..
241 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:43:44 ประกวดราคา 19 อ่าน..
242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:42:57 ประกวดราคา 20 อ่าน..
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:42:05 ประกวดราคา 22 อ่าน..
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๕๕ นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:41:14 ประกวดราคา 19 อ่าน..
245 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กท ๒๔๘๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:39:51 ประกวดราคา 19 อ่าน..
246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๔๖๑๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:38:20 ประกวดราคา 19 อ่าน..
247 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๗๗๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:35:40 ประกวดราคา 19 อ่าน..
248 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:34:24 ประกวดราคา 20 อ่าน..
249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบเสร็จรับเงิน ร.บ. ๓๐๔ ขนาดตัด๓๒ ๓ ใบต่อชุด (เขียว,ขาว,ขาว) เคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:33:34 ประกวดราคา 20 อ่าน..
250 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน ขนาด ๗ นิ้ว x ๘ นิ้ว ๒ ชั้น กระดาษเคมี พิมพ์ ๑ สี รันนัมเบอร์ ๒ ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:32:35 ประกวดราคา 21 อ่าน..
251 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ ตามแผนประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:30:13 ประกวดราคา 18 อ่าน..
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:25:54 ประกวดราคา 20 อ่าน..
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:24:17 ประกวดราคา 20 อ่าน..
254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:23:30 ประกวดราคา 20 อ่าน..
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:22:36 ประกวดราคา 20 อ่าน..
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:21:39 ประกวดราคา 21 อ่าน..
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:20:48 ประกวดราคา 20 อ่าน..
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:19:52 ประกวดราคา 19 อ่าน..
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสารสำหรับบริการผู้ป่วย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:18:59 ประกวดราคา 18 อ่าน..
260 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-15 10:17:52 ประกวดราคา 18 อ่าน..
261 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-13 11:50:12 ประกวดราคา 29 อ่าน..
262 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-13 11:47:30 ประกวดราคา 20 อ่าน..
263 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-13 11:37:01 ประกวดราคา 30 อ่าน..
264 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์สำหรับติดนึ่ง RE USED ขนาด ๑ x ๑ ซม. จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:21:27 ประกวดราคา 26 อ่าน..
265 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:19:51 ประกวดราคา 23 อ่าน..
266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:17:54 ประกวดราคา 29 อ่าน..
267 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:15:59 ประกวดราคา 20 อ่าน..
268 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:13:55 ประกวดราคา 23 อ่าน..
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:12:58 ประกวดราคา 17 อ่าน..
270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 tharatip : 2020-01-10 16:11:43 ประกวดราคา 19 อ่าน..
271 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:09:51 ประกวดราคา 20 อ่าน..
272 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:08:59 ประกวดราคา 15 อ่าน..
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:08:02 ประกวดราคา 17 อ่าน..
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียง (แอมป์ขยาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:06:35 ประกวดราคา 16 อ่าน..
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:05:43 ประกวดราคา 17 อ่าน..
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:04:48 ประกวดราคา 17 อ่าน..
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:03:07 ประกวดราคา 16 อ่าน..
278 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:02:15 ประกวดราคา 15 อ่าน..
279 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระปุกเฟืองส่ายพัดลมโคจร จำนวน ๒๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 16:00:12 ประกวดราคา 16 อ่าน..
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๐๗๖ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:59:00 ประกวดราคา 16 อ่าน..
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๗๖๘ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:57:58 ประกวดราคา 15 อ่าน..
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:56:40 ประกวดราคา 18 อ่าน..
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:55:16 ประกวดราคา 14 อ่าน..
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:49:22 ประกวดราคา 16 อ่าน..
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูสวิงด้านล่างใส่อลูมิเนียมลูกฟูก ขนาด ๒.๐๐ x ๐.๙๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:47:33 ประกวดราคา 13 อ่าน..
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหม้ออบสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:42:32 ประกวดราคา 15 อ่าน..
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน ม ๒๑๐๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:38:09 ประกวดราคา 15 อ่าน..
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:37:24 ประกวดราคา 15 อ่าน..
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:36:23 ประกวดราคา 14 อ่าน..
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:35:37 ประกวดราคา 14 อ่าน..
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:22:31 ประกวดราคา 16 อ่าน..
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:20:26 ประกวดราคา 15 อ่าน..
293 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:11:41 ประกวดราคา 17 อ่าน..
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:10:48 ประกวดราคา 14 อ่าน..
295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ เดินท่อน้ำยาแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:10:04 ประกวดราคา 16 อ่าน..
296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน กค ๒๘๘๕ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:07:32 ประกวดราคา 14 อ่าน..
297 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 tharatip : 2020-01-10 11:37:07 ประกวดราคา 13 อ่าน..
298 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-07 11:57:41 ประกวดราคา 20 อ่าน..
299 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-06 09:57:18 ประกวดราคา 20 อ่าน..
300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-06 09:55:51 ประกวดราคา 20 อ่าน..
301 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาสที่ 1 (ไม่เกิน 5000)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-06 09:09:45 ประกวดราคา 17 อ่าน..
302 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-03 09:12:04 ประกวดราคา 18 อ่าน..
303 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2020-01-03 09:01:11 ประกวดราคา 19 อ่าน..
304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-12-25 15:26:43 ประกวดราคา 20 อ่าน..
305 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-12-25 15:27:39 ประกวดราคา 30 อ่าน..
306 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลอรีน ๗๐% ชนิดเกร็ดและสารละลายใช้ทดสอบค่าคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2020-01-10 15:06:18 ประกวดราคา 22 อ่าน..
307 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-12-19 18:40:39 ประกวดราคา 24 อ่าน..
308 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-12-12 10:57:52 ประกวดราคา 41 อ่าน..
309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-12-12 10:54:08 ประกวดราคา 28 อ่าน..
310 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-12-11 14:24:17 ประกวดราคา 33 อ่าน..
311 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-12-02 10:17:59 ประกวดราคา 36 อ่าน..
312 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-23 14:24:02 ประกวดราคา 34 อ่าน..
313 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-23 14:22:49 ประกวดราคา 42 อ่าน..
314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-22 11:10:37 ประกวดราคา 43 อ่าน..
315 รายงานแบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1) tharatip : 2020-05-08 09:48:49 ประกวดราคา 232 อ่าน..
316 จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ tharatip : 2019-12-06 16:24:51 ประกวดราคา 371 อ่าน..
317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-14 14:07:08 ประกวดราคา 54 อ่าน..
318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-14 14:05:18 ประกวดราคา 37 อ่าน..
319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-11 14:51:38 ประกวดราคา 65 อ่าน..
320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-11 13:50:40 ประกวดราคา 41 อ่าน..
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุชันสูตร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-11 13:48:48 ประกวดราคา 43 อ่าน..
322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-11 13:42:02 ประกวดราคา 42 อ่าน..
323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอด LED T๘G ขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:21:19 ประกวดราคา 39 อ่าน..
324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:20:33 ประกวดราคา 37 อ่าน..
325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:19:35 ประกวดราคา 26 อ่าน..
326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:18:37 ประกวดราคา 25 อ่าน..
327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:17:12 ประกวดราคา 27 อ่าน..
328 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มถนอมอาหารขนาด ๑๘ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:16:08 ประกวดราคา 27 อ่าน..
329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:13:07 ประกวดราคา 22 อ่าน..
330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเก็บเครื่องมือชันสูตรเดิมเป็นห้องจ่ายยาคลินิคพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:05:04 ประกวดราคา 20 อ่าน..
331 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:03:57 ประกวดราคา 23 อ่าน..
332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:02:35 ประกวดราคา 19 อ่าน..
333 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:01:27 ประกวดราคา 18 อ่าน..
334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 11:00:07 ประกวดราคา 21 อ่าน..
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๕๒๕ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 10:57:55 ประกวดราคา 21 อ่าน..
336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-11-10 10:57:00 ประกวดราคา 21 อ่าน..
337 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-07 14:12:43 ประกวดราคา 36 อ่าน..
338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-06 10:32:35 ประกวดราคา 35 อ่าน..
339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-07 14:13:34 ประกวดราคา 35 อ่าน..
340 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-11-01 11:25:50 ประกวดราคา 41 อ่าน..
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-30 15:26:56 ประกวดราคา 39 อ่าน..
342 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ) รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-30 10:35:08 ประกวดราคา 39 อ่าน..
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-17 09:29:34 ประกวดราคา 68 อ่าน..
344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:42:59 ประกวดราคา 57 อ่าน..
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:41:59 ประกวดราคา 50 อ่าน..
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:39:44 ประกวดราคา 49 อ่าน..
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:38:27 ประกวดราคา 45 อ่าน..
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:37:13 ประกวดราคา 40 อ่าน..
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อสัตว์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:36:25 ประกวดราคา 32 อ่าน..
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:34:16 ประกวดราคา 27 อ่าน..
351 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องกรองน้ำ ขนาด ๒๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:32:47 ประกวดราคา 22 อ่าน..
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:31:40 ประกวดราคา 22 อ่าน..
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๔๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:30:32 ประกวดราคา 22 อ่าน..
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสมุดบันทึกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:29:42 ประกวดราคา 25 อ่าน..
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:24:20 ประกวดราคา 21 อ่าน..
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๗๔๐๔ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:23:13 ประกวดราคา 24 อ่าน..
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้แช่ผักผลไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:22:08 ประกวดราคา 25 อ่าน..
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:20:52 ประกวดราคา 24 อ่าน..
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๒๖,๒๕๕ BTU พร้อมติดตั้ง และชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-15 09:18:36 ประกวดราคา 25 อ่าน..
360 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 tharatip : 2019-10-11 11:31:14 ประกวดราคา 43 อ่าน..
361 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์, อุปกรณ์การแพทย์ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-06 10:42:48 ประกวดราคา 53 อ่าน..
362 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-06 10:43:25 ประกวดราคา 38 อ่าน..
363 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุชันสูตร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-06 10:43:46 ประกวดราคา 39 อ่าน..
364 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-06 10:44:05 ประกวดราคา 44 อ่าน..
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ tharatip : 2019-10-05 15:07:25 ประกวดราคา 31 อ่าน..
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อหุงข้าวระบบแก๊ส ขนาด ๒๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 15:04:45 ประกวดราคา 28 อ่าน..
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 15:03:49 ประกวดราคา 26 อ่าน..
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 15:02:19 ประกวดราคา 29 อ่าน..
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 15:01:05 ประกวดราคา 25 อ่าน..
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 15:00:23 ประกวดราคา 22 อ่าน..
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:58:53 ประกวดราคา 28 อ่าน..
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ขนาดยาว ๑.๒๐ เมตร กว้าง ๖๐ เซ็นติเมตร สูง ๗๕ เซ็นติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:57:44 ประกวดราคา 24 อ่าน..
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียง แอมป์ขยาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:56:44 ประกวดราคา 26 อ่าน..
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:56:05 ประกวดราคา 25 อ่าน..
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:55:17 ประกวดราคา 27 อ่าน..
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๓,๐๙๙ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:54:08 ประกวดราคา 23 อ่าน..
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:53:05 ประกวดราคา 26 อ่าน..
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:52:05 ประกวดราคา 21 อ่าน..
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบแลนอาคารส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:51:04 ประกวดราคา 23 อ่าน..
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมหลังคากันแดดข้างอาคารส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:50:13 ประกวดราคา 23 อ่าน..
381 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมคลินิกตรวจเบอร์ ๑๒ (ศาลาสุขใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:48:54 ประกวดราคา 24 อ่าน..
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ MDB ส่วนตู้ Capacitor Bank โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:48:06 ประกวดราคา 25 อ่าน..
383 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๙๒๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:47:16 ประกวดราคา 22 อ่าน..
384 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กท ๒๔๘๙ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:46:00 ประกวดราคา 23 อ่าน..
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๔๖๑๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:45:04 ประกวดราคา 27 อ่าน..
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กจ ๗๑๒ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:44:16 ประกวดราคา 21 อ่าน..
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการ BMS-HOSxP Activation รายปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่มกราคม ถึง ธันวาคม ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:43:19 ประกวดราคา 20 อ่าน..
388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:42:27 ประกวดราคา 22 อ่าน..
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:41:12 ประกวดราคา 24 อ่าน..
390 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:40:19 ประกวดราคา 25 อ่าน..
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:39:05 ประกวดราคา 25 อ่าน..
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมหลังคากันสาดอาคาร ๖๐ เตียง (ด้านทิศเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:38:17 ประกวดราคา 22 อ่าน..
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:37:28 ประกวดราคา 23 อ่าน..
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-10-05 14:36:11 ประกวดราคา 24 อ่าน..
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม ไตรมาส 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-10-04 09:29:25 ประกวดราคา 30 อ่าน..
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา ไตรมาส ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-10-04 09:27:24 ประกวดราคา 31 อ่าน..
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-25 13:54:47 ประกวดราคา 50 อ่าน..
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-25 13:51:20 ประกวดราคา 42 อ่าน..
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-20 14:50:46 ประกวดราคา 43 อ่าน..
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-20 14:49:53 ประกวดราคา 43 อ่าน..
401 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-16 14:04:57 ประกวดราคา 43 อ่าน..
402 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-16 14:02:10 ประกวดราคา 39 อ่าน..
403 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-16 13:57:33 ประกวดราคา 31 อ่าน..
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-16 13:50:38 ประกวดราคา 35 อ่าน..
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-13 14:21:58 ประกวดราคา 32 อ่าน..
406 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-13 13:09:50 ประกวดราคา 25 อ่าน..
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-10 14:22:57 ประกวดราคา 23 อ่าน..
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-10 09:36:27 ประกวดราคา 28 อ่าน..
409 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-06 10:02:44 ประกวดราคา 32 อ่าน..
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-05 10:32:25 ประกวดราคา 34 อ่าน..
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหยือกน้ำมีบอกปริมาตร บรรจุขนาด ๑ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:58:30 ประกวดราคา 29 อ่าน..
412 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:57:40 ประกวดราคา 27 อ่าน..
413 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:56:32 ประกวดราคา 27 อ่าน..
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:55:41 ประกวดราคา 24 อ่าน..
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:54:41 ประกวดราคา 24 อ่าน..
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:53:43 ประกวดราคา 23 อ่าน..
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:50:18 ประกวดราคา 22 อ่าน..
418 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:48:58 ประกวดราคา 26 อ่าน..
419 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์ตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำพร้อมสารละลายใช้ทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:46:20 ประกวดราคา 25 อ่าน..
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไฟฉุกเฉิน แบตเตอรี่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:45:20 ประกวดราคา 24 อ่าน..
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๕๗ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:44:31 ประกวดราคา 25 อ่าน..
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๕๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:43:44 ประกวดราคา 27 อ่าน..
423 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะอนามัย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:41:38 ประกวดราคา 24 อ่าน..
424 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:40:42 ประกวดราคา 24 อ่าน..
425 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:39:53 ประกวดราคา 27 อ่าน..
426 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:38:53 ประกวดราคา 24 อ่าน..
427 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:35:34 ประกวดราคา 21 อ่าน..
428 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกฝาล็อกมีล้อ k๖๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:34:24 ประกวดราคา 22 อ่าน..
429 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๑,๘๓๕ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:33:38 ประกวดราคา 23 อ่าน..
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโซลินอร์ยเครื่องซักผ้า IMAGE จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:32:45 ประกวดราคา 24 อ่าน..
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูสวิงขนาด ๒.๐๐ x ๐.๙๐ เมตร ห้องทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:31:59 ประกวดราคา 26 อ่าน..
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโต๊ะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:31:06 ประกวดราคา 24 อ่าน..
433 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:30:18 ประกวดราคา 23 อ่าน..
434 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:29:23 ประกวดราคา 23 อ่าน..
435 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:28:30 ประกวดราคา 22 อ่าน..
436 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:25:53 ประกวดราคา 28 อ่าน..
437 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:24:45 ประกวดราคา 20 อ่าน..
438 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๓๖,๗๒๓ BTU พร้อมติดตั้ง ชุดรางครอบท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:23:47 ประกวดราคา 22 อ่าน..
439 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้องคลินิคเด็ก ขนาด ๒ x ๑.๒๘ x ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:22:53 ประกวดราคา 27 อ่าน..
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-09-02 15:19:57 ประกวดราคา 26 อ่าน..
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-02 11:39:06 ประกวดราคา 27 อ่าน..
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-02 11:37:42 ประกวดราคา 28 อ่าน..
443 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-09-02 11:07:27 ประกวดราคา 22 อ่าน..
444 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-08-21 14:59:36 ประกวดราคา 69 อ่าน..
445 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-08-21 14:56:26 ประกวดราคา 43 อ่าน..
446 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-08-21 14:54:29 ประกวดราคา 41 อ่าน..
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-08-19 11:47:16 ประกวดราคา 48 อ่าน..
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฮิตเตอร์ทำความร้อนของเครื่องซักผ้า จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:23:13 ประกวดราคา 62 อ่าน..
449 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองใช้กับเครื่องกรองน้ำขนาด ๒๐ นิ้ว ๕ ไมครอน จำนวน ๘ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:21:40 ประกวดราคา 55 อ่าน..
450 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันตนเอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:20:50 ประกวดราคา 58 อ่าน..
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:19:57 ประกวดราคา 41 อ่าน..
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๔๔ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:18:07 ประกวดราคา 48 อ่าน..
453 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:17:10 ประกวดราคา 34 อ่าน..
454 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเติมคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:15:55 ประกวดราคา 60 อ่าน..
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:15:02 ประกวดราคา 31 อ่าน..
456 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน เบาะหนังดำ พิงผ้าสีเขียว จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:14:09 ประกวดราคา 26 อ่าน..
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายรูป DSLR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:12:58 ประกวดราคา 27 อ่าน..
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษความร้อน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:12:08 ประกวดราคา 25 อ่าน..
459 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูบานแขวนห้องตรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:11:22 ประกวดราคา 26 อ่าน..
460 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเอกสารประกอบการอบรมโครงการ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:10:33 ประกวดราคา 25 อ่าน..
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อพ่วงสายสัญญาณโปรเจคเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:09:40 ประกวดราคา 29 อ่าน..
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:04:38 ประกวดราคา 25 อ่าน..
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:02:32 ประกวดราคา 28 อ่าน..
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-08-17 09:01:15 ประกวดราคา 25 อ่าน..
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-08-15 15:36:05 ประกวดราคา 33 อ่าน..
466 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-08-13 15:03:42 ประกวดราคา 31 อ่าน..
467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันต จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-08-09 13:15:18 ประกวดราคา 39 อ่าน..
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-08-09 13:13:48 ประกวดราคา 40 อ่าน..
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-08-07 10:23:30 ประกวดราคา 58 อ่าน..
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-08-05 14:53:27 ประกวดราคา 39 อ่าน..
471 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-08-05 14:51:59 ประกวดราคา 48 อ่าน..
472 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:45:35 ประกวดราคา 40 อ่าน..
473 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:44:48 ประกวดราคา 44 อ่าน..
474 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับทาสี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:43:54 ประกวดราคา 37 อ่าน..
475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:42:37 ประกวดราคา 40 อ่าน..
476 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมไอน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:41:24 ประกวดราคา 36 อ่าน..
477 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๔๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:40:32 ประกวดราคา 27 อ่าน..
478 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๔๔ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:39:18 ประกวดราคา 31 อ่าน..
479 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๔๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:38:37 ประกวดราคา 34 อ่าน..
480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:37:55 ประกวดราคา 27 อ่าน..
481 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟาขาเหล็ก จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:36:54 ประกวดราคา 27 อ่าน..
482 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติงานสีน้ำเงิน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:35:52 ประกวดราคา 26 อ่าน..
483 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:34:04 ประกวดราคา 26 อ่าน..
484 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง w2 tharatip : 2019-07-31 10:32:45 ประกวดราคา 27 อ่าน..
485 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:31:46 ประกวดราคา 25 อ่าน..
486 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๔๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:29:53 ประกวดราคา 27 อ่าน..
487 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ปรับระดับได้ ขาชุบ จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:29:07 ประกวดราคา 27 อ่าน..
488 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แถว ๔ ที่นั่ง จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:28:11 ประกวดราคา 27 อ่าน..
489 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:27:15 ประกวดราคา 26 อ่าน..
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๑,๙๒๐ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:25:59 ประกวดราคา 31 อ่าน..
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:24:09 ประกวดราคา 29 อ่าน..
492 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ๔๐๐ KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:22:54 ประกวดราคา 32 อ่าน..
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:21:35 ประกวดราคา 30 อ่าน..
494 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ RO ขนาดกำลังผลิต ๔๐๐ GPD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:19:51 ประกวดราคา 29 อ่าน..
495 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:19:03 ประกวดราคา 31 อ่าน..
496 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชั้นเหล็กวางอุปกรณ์เวชภัณฑ์ ๕ ชั้น ขนาด ๐.๖๐ x ๒.๔๐ x ๒.๒ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:17:36 ประกวดราคา 28 อ่าน..
497 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:16:25 ประกวดราคา 29 อ่าน..
498 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:15:24 ประกวดราคา 29 อ่าน..
499 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:14:22 ประกวดราคา 31 อ่าน..
500 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-31 10:14:12 ประกวดราคา 33 อ่าน..
501 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:12:55 ประกวดราคา 31 อ่าน..
502 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง p3 tharatip : 2019-07-31 10:11:58 ประกวดราคา 33 อ่าน..
503 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำราวสแตนเลสแบบติดตั้งคู่ ความยาว ๖.๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-31 10:11:06 ประกวดราคา 31 อ่าน..
504 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทั้นตกรรม ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-24 15:14:00 ประกวดราคา 35 อ่าน..
505 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-24 15:11:43 ประกวดราคา 35 อ่าน..
506 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-24 15:02:09 ประกวดราคา 34 อ่าน..
507 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อุปการกรณ์แพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-24 15:00:27 ประกวดราคา 34 อ่าน..
508 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-24 14:57:38 ประกวดราคา 34 อ่าน..
509 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 tharatip : 2019-07-15 10:58:31 ประกวดราคา 72 อ่าน..
510 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-10 09:37:43 ประกวดราคา 74 อ่าน..
511 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-10 09:36:40 ประกวดราคา 65 อ่าน..
512 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-10 09:35:42 ประกวดราคา 64 อ่าน..
513 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:59:55 ประกวดราคา 64 อ่าน..
514 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:58:23 ประกวดราคา 55 อ่าน..
515 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:57:26 ประกวดราคา 56 อ่าน..
516 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไบกอน ๖๐๐ มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:54:30 ประกวดราคา 56 อ่าน..
517 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๔๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:53:47 ประกวดราคา 41 อ่าน..
518 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:53:04 ประกวดราคา 34 อ่าน..
519 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:51:58 ประกวดราคา 42 อ่าน..
520 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:51:17 ประกวดราคา 39 อ่าน..
521 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:50:37 ประกวดราคา 37 อ่าน..
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายทางหนีไฟป้ายทางออก จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:49:44 ประกวดราคา 35 อ่าน..
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:41:05 ประกวดราคา 40 อ่าน..
524 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๕๕ นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:39:44 ประกวดราคา 40 อ่าน..
525 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๔๖๑๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:38:56 ประกวดราคา 39 อ่าน..
526 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๗๗๑ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:38:08 ประกวดราคา 41 อ่าน..
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-07-09 10:37:22 ประกวดราคา 42 อ่าน..
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันต ประจำไตรมาสที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-06 09:01:09 ประกวดราคา 46 อ่าน..
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา ประจำไตรมาสที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-06 08:59:58 ประกวดราคา 38 อ่าน..
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-05 08:52:53 ประกวดราคา 47 อ่าน..
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-05 08:51:32 ประกวดราคา 45 อ่าน..
532 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ รายไตรมาส (ไตรมาส ๓) เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-04 16:19:38 ประกวดราคา 60 อ่าน..
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-03 08:58:23 ประกวดราคา 45 อ่าน..
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-03 08:57:18 ประกวดราคา 49 อ่าน..
535 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-01 10:55:27 ประกวดราคา 48 อ่าน..
536 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-01 10:53:53 ประกวดราคา 45 อ่าน..
537 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-07-01 10:49:56 ประกวดราคา 34 อ่าน..
538 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-26 10:03:15 ประกวดราคา 66 อ่าน..
539 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-25 10:44:35 ประกวดราคา 56 อ่าน..
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:27:36 ประกวดราคา 48 อ่าน..
541 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:26:40 ประกวดราคา 52 อ่าน..
542 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:25:41 ประกวดราคา 56 อ่าน..
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:23:47 ประกวดราคา 43 อ่าน..
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:22:06 ประกวดราคา 44 อ่าน..
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ หอประชุมเทศบาลท่าตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:21:19 ประกวดราคา 45 อ่าน..
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็นเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:20:16 ประกวดราคา 56 อ่าน..
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กจ ๗๑๒ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:15:53 ประกวดราคา 45 อ่าน..
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำซิงค์ล้างอุปกรณ์ สแตนเลส จำนวน ๑ หลุม ขนาด ๐.๗๐ x ๑.๑๐ x ๐.๘๐ เมตร รวมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:14:58 ประกวดราคา 42 อ่าน..
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:13:54 ประกวดราคา 38 อ่าน..
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:12:19 ประกวดราคา 41 อ่าน..
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-24 16:11:17 ประกวดราคา 43 อ่าน..
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-17 15:51:54 ประกวดราคา 67 อ่าน..
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-17 15:16:55 ประกวดราคา 52 อ่าน..
554 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-17 14:49:06 ประกวดราคา 49 อ่าน..
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-15 13:30:15 ประกวดราคา 49 อ่าน..
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:23:54 ประกวดราคา 48 อ่าน..
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:22:52 ประกวดราคา 51 อ่าน..
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็น ขนาดบรรทุก ๑๗๕ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:22:06 ประกวดราคา 46 อ่าน..
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพาเลทเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสิ่งของ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:21:18 ประกวดราคา 49 อ่าน..
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:20:17 ประกวดราคา 47 อ่าน..
561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:19:30 ประกวดราคา 41 อ่าน..
562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนาฬิกาจับเวลาดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:18:24 ประกวดราคา 44 อ่าน..
563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:17:42 ประกวดราคา 41 อ่าน..
564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:16:58 ประกวดราคา 44 อ่าน..
565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:16:07 ประกวดราคา 43 อ่าน..
566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๐๑๓ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:14:58 ประกวดราคา 43 อ่าน..
567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:14:08 ประกวดราคา 43 อ่าน..
568 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า (Surge Protection) เมนไฟฟ้าห้อง Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:13:11 ประกวดราคา 39 อ่าน..
569 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุบริการเว็บโฮสติ้งและโดเมนเนมโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:11:54 ประกวดราคา 43 อ่าน..
570 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กค ๕๘๖๔ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:11:07 ประกวดราคา 44 อ่าน..
571 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:10:22 ประกวดราคา 41 อ่าน..
572 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงสารเหลวระเหย(ถังเขียว) ขนาดบรรจุ ๑๐ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:09:27 ประกวดราคา 44 อ่าน..
573 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-15 11:08:13 ประกวดราคา 38 อ่าน..
574 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-13 11:17:44 ประกวดราคา 52 อ่าน..
575 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 52 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-13 11:13:10 ประกวดราคา 46 อ่าน..
576 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-13 11:12:18 ประกวดราคา 49 อ่าน..
577 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-13 11:09:07 ประกวดราคา 49 อ่าน..
578 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-10 13:45:31 ประกวดราคา 67 อ่าน..
579 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:45:28 ประกวดราคา 57 อ่าน..
580 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:44:19 ประกวดราคา 54 อ่าน..
581 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:43:29 ประกวดราคา 43 อ่าน..
582 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานซ่อม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:42:17 ประกวดราคา 47 อ่าน..
583 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:41:13 ประกวดราคา 49 อ่าน..
584 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:35:35 ประกวดราคา 49 อ่าน..
585 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:33:53 ประกวดราคา 43 อ่าน..
586 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มแช่สแตนเลส ขนาด ๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:30:54 ประกวดราคา 45 อ่าน..
587 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ UPS ๑๒V ๘Ah โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:30:04 ประกวดราคา 46 อ่าน..
588 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:29:23 ประกวดราคา 46 อ่าน..
589 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์มือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:28:40 ประกวดราคา 48 อ่าน..
590 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโซฟาปรับนอนได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:27:59 ประกวดราคา 40 อ่าน..
591 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:27:11 ประกวดราคา 42 อ่าน..
592 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:26:20 ประกวดราคา 47 อ่าน..
593 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดรูมรีโมทมีสาย เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:25:10 ประกวดราคา 45 อ่าน..
594 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องยานอก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:24:11 ประกวดราคา 38 อ่าน..
595 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องตรวจเฉพาะทางอายุรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:23:06 ประกวดราคา 46 อ่าน..
596 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:21:31 ประกวดราคา 47 อ่าน..
597 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต้นไม้รอบอาคาร จำนวน ๑๕ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:20:26 ประกวดราคา 45 อ่าน..
598 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุบริการเว็บโฮสติ้งและโดเมนเนมโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:19:42 ประกวดราคา 43 อ่าน..
599 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสติ๊กเกอร์ไดคัท ขนาด A๔ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:18:30 ประกวดราคา 42 อ่าน..
600 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:17:41 ประกวดราคา 47 อ่าน..
601 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:16:40 ประกวดราคา 46 อ่าน..
602 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:15:55 ประกวดราคา 45 อ่าน..
603 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:15:11 ประกวดราคา 44 อ่าน..
604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:14:03 ประกวดราคา 44 อ่าน..
605 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:13:06 ประกวดราคา 44 อ่าน..
606 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:12:09 ประกวดราคา 47 อ่าน..
607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-06-06 14:11:02 ประกวดราคา 43 อ่าน..
608 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-06-01 10:00:42 ประกวดราคา 73 อ่าน..
609 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-29 10:48:51 ประกวดราคา 51 อ่าน..
610 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-29 10:23:12 ประกวดราคา 51 อ่าน..
611 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-29 10:22:16 ประกวดราคา 58 อ่าน..
612 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-29 10:21:28 ประกวดราคา 60 อ่าน..
613 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-27 10:10:01 ประกวดราคา 80 อ่าน..
614 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-21 10:27:26 ประกวดราคา 68 อ่าน..
615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-21 10:25:56 ประกวดราคา 61 อ่าน..
616 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๔ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-21 10:25:06 ประกวดราคา 60 อ่าน..
617 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๑,๘๐๐ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-21 10:23:58 ประกวดราคา 57 อ่าน..
618 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานกระจกติดตาย ขนาด ๐.๘๕ x ๓.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-21 10:23:01 ประกวดราคา 53 อ่าน..
619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้ MDB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-21 10:22:06 ประกวดราคา 56 อ่าน..
620 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-18 10:17:40 ประกวดราคา 87 อ่าน..
621 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-18 10:16:50 ประกวดราคา 61 อ่าน..
622 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-18 10:15:40 ประกวดราคา 64 อ่าน..
623 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-16 12:46:01 ประกวดราคา 83 อ่าน..
624 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-14 14:13:57 ประกวดราคา 77 อ่าน..
625 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-07 19:43:22 ประกวดราคา 77 อ่าน..
626 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-07 19:42:15 ประกวดราคา 73 อ่าน..
627 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-07 19:41:24 ประกวดราคา 71 อ่าน..
628 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเนื้อหมู จำนวน ๕๘ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-07 19:40:03 ประกวดราคา 68 อ่าน..
629 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-07 19:39:20 ประกวดราคา 67 อ่าน..
630 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๔๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-07 19:37:54 ประกวดราคา 63 อ่าน..
631 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบรรจุสารเคมีดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-07 19:37:10 ประกวดราคา 64 อ่าน..
632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-07 19:36:25 ประกวดราคา 55 อ่าน..
633 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-07 19:35:35 ประกวดราคา 61 อ่าน..
634 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-07 19:34:36 ประกวดราคา 54 อ่าน..
635 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา ไตรมาส 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-07 15:02:45 ประกวดราคา 53 อ่าน..
636 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันต ไตรมาส 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-07 15:01:17 ประกวดราคา 59 อ่าน..
637 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-04 11:30:03 ประกวดราคา 71 อ่าน..
638 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-04 11:28:18 ประกวดราคา 63 อ่าน..
639 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-03 10:31:39 ประกวดราคา 49 อ่าน..
640 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-03 10:29:37 ประกวดราคา 57 อ่าน..
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 45 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-03 10:28:29 ประกวดราคา 65 อ่าน..
642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-03 10:27:05 ประกวดราคา 62 อ่าน..
643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:17:12 ประกวดราคา 56 อ่าน..
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:16:19 ประกวดราคา 60 อ่าน..
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:15:20 ประกวดราคา 55 อ่าน..
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:14:28 ประกวดราคา 65 อ่าน..
647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมดูดอากาศขึ้น จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:13:25 ประกวดราคา 59 อ่าน..
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:12:37 ประกวดราคา 65 อ่าน..
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะกร้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:10:13 ประกวดราคา 63 อ่าน..
650 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:09:23 ประกวดราคา 53 อ่าน..
651 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดเคมีถังดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:08:13 ประกวดราคา 50 อ่าน..
652 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมระบบท่อน้ำประปาชั้น ๑ อาคารโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:04:11 ประกวดราคา 54 อ่าน..
653 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำและติดตั้งตู้แสตนเลสเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:03:14 ประกวดราคา 55 อ่าน..
654 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเวชระเบียน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:01:47 ประกวดราคา 49 อ่าน..
655 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 16:00:26 ประกวดราคา 56 อ่าน..
656 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 15:59:37 ประกวดราคา 51 อ่าน..
657 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ จำนวน ๔ โซน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 15:58:35 ประกวดราคา 49 อ่าน..
658 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกริ่งขอความช่วยเหลือ จำนวน ๑๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 15:57:50 ประกวดราคา 55 อ่าน..
659 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๒๒๕๓ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 15:56:28 ประกวดราคา 55 อ่าน..
660 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 15:55:40 ประกวดราคา 54 อ่าน..
661 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 15:54:16 ประกวดราคา 53 อ่าน..
662 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 15:50:08 ประกวดราคา 54 อ่าน..
663 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๙๔๘ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 15:44:24 ประกวดราคา 44 อ่าน..
664 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสารในสำนักงานควบคุมและป้องกันโรค จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-05-02 15:43:29 ประกวดราคา 47 อ่าน..
665 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-05-01 16:21:05 ประกวดราคา 53 อ่าน..
666 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒ (ไตรมาส 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-30 16:28:38 ประกวดราคา 50 อ่าน..
667 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-30 11:41:38 ประกวดราคา 51 อ่าน..
668 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-30 11:40:37 ประกวดราคา 65 อ่าน..
669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-30 11:42:07 ประกวดราคา 46 อ่าน..
670 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-30 11:41:55 ประกวดราคา 53 อ่าน..
671 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-30 10:33:22 ประกวดราคา 46 อ่าน..
672 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-30 10:31:51 ประกวดราคา 53 อ่าน..
673 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-27 09:14:31 ประกวดราคา 64 อ่าน..
674 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-27 09:12:39 ประกวดราคา 65 อ่าน..
675 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 tharatip : 2019-04-26 16:00:48 ประกวดราคา 52 อ่าน..
676 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-26 15:53:53 ประกวดราคา 60 อ่าน..
677 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-26 15:53:03 ประกวดราคา 54 อ่าน..
678 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-26 15:51:57 ประกวดราคา 52 อ่าน..
679 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-19 11:16:48 ประกวดราคา 82 อ่าน..
680 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-26 15:54:13 ประกวดราคา 64 อ่าน..
681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-26 15:54:39 ประกวดราคา 55 อ่าน..
682 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-26 15:54:56 ประกวดราคา 52 อ่าน..
683 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-26 15:55:13 ประกวดราคา 61 อ่าน..
684 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-26 15:55:32 ประกวดราคา 64 อ่าน..
685 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-04-17 13:19:58 ประกวดราคา 52 อ่าน..
686 ประกาศแผนจัดซื้อ เวชภัณฑ์ยา 3320200239751 : 2019-04-11 15:33:23 ประกวดราคา 81 อ่าน..
687 ประกาศแผนจัดซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยาวัสดุการแพทย์ 3320200239751 : 2019-04-11 15:32:32 ประกวดราคา 66 อ่าน..
688 ประกาศแผนจัดซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยาทันตกรรม 3320200239751 : 2019-04-11 15:31:16 ประกวดราคา 57 อ่าน..
689 ประกาศแผนจัดซื้อ อุปกรณ์การแพทย์ 3320200239751 : 2019-04-11 15:29:33 ประกวดราคา 66 อ่าน..
690 ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3320200239751 : 2019-04-11 15:29:53 ประกวดราคา 72 อ่าน..
691 ประกาศแผนจัดซื้อ น้ำยาเคมี 3320200239751 : 2019-04-11 15:26:53 ประกวดราคา 66 อ่าน..
692 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-04-10 10:37:44 ประกวดราคา 72 อ่าน..
693 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-04-10 10:36:38 ประกวดราคา 71 อ่าน..
694 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-04-10 10:31:13 ประกวดราคา 64 อ่าน..
695 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-04-10 10:28:55 ประกวดราคา 55 อ่าน..
696 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กฉ ๑๕๗๘ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-04-10 10:26:38 ประกวดราคา 71 อ่าน..
697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๗๔๐๔ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-04-10 10:25:01 ประกวดราคา 66 อ่าน..
698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กง ๔๗๖๕ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-04-10 10:24:14 ประกวดราคา 64 อ่าน..
699 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานติดตั้งสายไฟเมนห้อง server โรงพยาบาลท่าตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-04-10 10:23:09 ประกวดราคา 68 อ่าน..
700 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-04-10 10:22:13 ประกวดราคา 65 อ่าน..
701 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ sathit : 2019-04-10 10:02:45 ประกวดราคา 59 อ่าน..
702 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-10 08:45:39 ประกวดราคา 57 อ่าน..
703 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-10 08:44:43 ประกวดราคา 58 อ่าน..
704 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-09 15:56:28 ประกวดราคา 61 อ่าน..
705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-09 15:55:39 ประกวดราคา 61 อ่าน..
706 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-09 15:54:49 ประกวดราคา 50 อ่าน..
707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-09 15:51:28 ประกวดราคา 54 อ่าน..
708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันต จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-09 15:19:33 ประกวดราคา 58 อ่าน..
709 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-09 15:16:40 ประกวดราคา 56 อ่าน..
710 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-09 14:48:32 ประกวดราคา 60 อ่าน..
711 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-09 14:47:40 ประกวดราคา 65 อ่าน..
712 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-09 14:46:35 ประกวดราคา 55 อ่าน..
713 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-09 14:45:37 ประกวดราคา 62 อ่าน..
714 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-07 09:54:22 ประกวดราคา 66 อ่าน..
715 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-07 09:53:21 ประกวดราคา 67 อ่าน..
716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-07 09:52:24 ประกวดราคา 65 อ่าน..
717 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-04 15:38:06 ประกวดราคา 66 อ่าน..
718 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันต จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-04-04 15:36:45 ประกวดราคา 59 อ่าน..
719 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-29 10:45:28 ประกวดราคา 83 อ่าน..
720 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-29 10:42:43 ประกวดราคา 60 อ่าน..
721 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ LED จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:54:52 ประกวดราคา 73 อ่าน..
722 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ ขนาด ๒๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:54:11 ประกวดราคา 72 อ่าน..
723 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:53:21 ประกวดราคา 74 อ่าน..
724 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:52:29 ประกวดราคา 66 อ่าน..
725 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:51:47 ประกวดราคา 66 อ่าน..
726 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:50:58 ประกวดราคา 71 อ่าน..
727 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:49:52 ประกวดราคา 54 อ่าน..
728 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:49:02 ประกวดราคา 60 อ่าน..
729 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดหลุมสแตนเลสขนาด ๔๐ เซ็นติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:47:45 ประกวดราคา 56 อ่าน..
730 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก ขนาด ๑๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:46:42 ประกวดราคา 62 อ่าน..
731 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๓๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:45:38 ประกวดราคา 74 อ่าน..
732 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:44:49 ประกวดราคา 60 อ่าน..
733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปาบ้านพัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:43:36 ประกวดราคา 57 อ่าน..
734 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรขุดดิน รากไม้ ซ่อมแซมท่อระบายน้ำเสีย แฟลตพักพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:42:37 ประกวดราคา 61 อ่าน..
735 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเข็นอุปกรณ์เครื่องมือ UNIT ทำฟัน จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:40:25 ประกวดราคา 69 อ่าน..
736 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กจ ๗๑๒ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:36:18 ประกวดราคา 66 อ่าน..
737 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบเสร็จรับเงิน ขนาด ๗ นิ้ว x ๘ นิ้ว ๒ ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:35:10 ประกวดราคา 53 อ่าน..
738 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:34:22 ประกวดราคา 67 อ่าน..
739 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:33:03 ประกวดราคา 61 อ่าน..
740 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:31:54 ประกวดราคา 53 อ่าน..
741 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:30:32 ประกวดราคา 49 อ่าน..
742 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงชนิดโฟม(ถังเขียว) ขนาดบรรจุ ๑๐ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:29:20 ประกวดราคา 70 อ่าน..
743 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๑,๕๐๒ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:28:04 ประกวดราคา 67 อ่าน..
744 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน กจ ๗๑๒ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:26:34 ประกวดราคา 64 อ่าน..
745 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเขียนแบบก่อสร้างพร้อมประมาณราคา งานปรับปรุง ซ่อมแซม เปลี่ยนหลังคาอาคารแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:24:59 ประกวดราคา 52 อ่าน..
746 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-03-29 09:22:03 ประกวดราคา 67 อ่าน..
747 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-28 15:07:46 ประกวดราคา 60 อ่าน..
748 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-28 10:43:05 ประกวดราคา 67 อ่าน..
749 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-28 10:26:27 ประกวดราคา 68 อ่าน..
750 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-27 16:27:38 ประกวดราคา 66 อ่าน..
751 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-27 16:23:39 ประกวดราคา 60 อ่าน..
752 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-27 10:23:53 ประกวดราคา 61 อ่าน..
753 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-26 11:13:56 ประกวดราคา 70 อ่าน..
754 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-26 11:05:21 ประกวดราคา 66 อ่าน..
755 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือนธันวาคม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-26 10:58:59 ประกวดราคา 58 อ่าน..
756 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-21 15:51:59 ประกวดราคา 91 อ่าน..
757 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-20 10:03:23 ประกวดราคา 76 อ่าน..
758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-03-20 08:57:14 ประกวดราคา 78 อ่าน..
759 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-03-19 10:46:50 ประกวดราคา 84 อ่าน..
760 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-03-06 11:09:37 ประกวดราคา 123 อ่าน..
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ วัสดุทันตกรรม จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-03-06 11:09:50 ประกวดราคา 81 อ่าน..
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๒๕๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 16:03:16 ประกวดราคา 109 อ่าน..
763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 16:02:19 ประกวดราคา 79 อ่าน..
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 16:01:33 ประกวดราคา 83 อ่าน..
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 16:00:15 ประกวดราคา 80 อ่าน..
766 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:59:13 ประกวดราคา 78 อ่าน..
767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:58:16 ประกวดราคา 80 อ่าน..
768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ LED HD ขนาด ๓๒ นิ้ว ขาแขวนทีวี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:56:52 ประกวดราคา 78 อ่าน..
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:56:07 ประกวดราคา 78 อ่าน..
770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:54:00 ประกวดราคา 65 อ่าน..
771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:52:22 ประกวดราคา 54 อ่าน..
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้อง SERVER (ใหม่) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:51:06 ประกวดราคา 76 อ่าน..
773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:49:56 ประกวดราคา 55 อ่าน..
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:47:53 ประกวดราคา 51 อ่าน..
775 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบเสร็จรับเงิน กระดาษต่อเนื่อง ๒ ชั้น ขนาด ๙ นิ้ว x ๑๑ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:46:13 ประกวดราคา 73 อ่าน..
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ ตามแผนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:45:18 ประกวดราคา 64 อ่าน..
777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน กข ๓๖๒๗ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:44:01 ประกวดราคา 57 อ่าน..
778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กข ๓๖๒๗ สร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:42:55 ประกวดราคา 69 อ่าน..
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:40:17 ประกวดราคา 65 อ่าน..
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๖๔๐ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:39:08 ประกวดราคา 57 อ่าน..
781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสารสำหรับบริการผู้ป่วย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:38:16 ประกวดราคา 57 อ่าน..
782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำและถังน้ำสแตนเลสพร้อมวางระบบท่อน้ำ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:37:15 ประกวดราคา 56 อ่าน..
783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตามแผนบำรุงรักษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑๐๗ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:36:17 ประกวดราคา 62 อ่าน..
784 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำ GSD SELF PRIMING PUMP และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:35:07 ประกวดราคา 65 อ่าน..
785 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายสาย Fiber Optic ๔ จุด ไปยังห้อง Server โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:34:03 ประกวดราคา 54 อ่าน..
786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ ตามแผนประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:32:12 ประกวดราคา 68 อ่าน..
787 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-28 15:31:07 ประกวดราคา 56 อ่าน..
788 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนธันวาคม จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-02-28 15:28:46 ประกวดราคา 73 อ่าน..
789 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อุปกรณ์การแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-02-28 15:29:07 ประกวดราคา 92 อ่าน..
790 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-02-21 11:42:13 ประกวดราคา 86 อ่าน..
791 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 tharatip : 2019-02-18 15:42:48 ประกวดราคา 77 อ่าน..
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:32:40 ประกวดราคา 127 อ่าน..
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:31:37 ประกวดราคา 76 อ่าน..
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:30:25 ประกวดราคา 89 อ่าน..
795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:29:23 ประกวดราคา 84 อ่าน..
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:28:17 ประกวดราคา 82 อ่าน..
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:26:59 ประกวดราคา 74 อ่าน..
798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคลอรีน ๗๐% ชนิดเกร็ด ๔๐ กิโลกรัม ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:25:32 ประกวดราคา 82 อ่าน..
799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้าวสาร จำนวน ๔๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:24:42 ประกวดราคา 78 อ่าน..
800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมติดตั้งฝ้าเพดานโรงซักฟอก จำนวน ๔๘ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:23:56 ประกวดราคา 58 อ่าน..
801 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรม ห้องตรวจ สูตินรีเวช ห้องตรวจ ANC จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:22:17 ประกวดราคา 60 อ่าน..
802 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:21:15 ประกวดราคา 63 อ่าน..
803 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดเครื่องดูดอากาศ อ่างเทน้ำยาเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:20:20 ประกวดราคา 60 อ่าน..
804 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:18:48 ประกวดราคา 60 อ่าน..
805 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเข็นอุปกรณ์เครื่องมือ UNIT ทำฟัน จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:17:44 ประกวดราคา 95 อ่าน..
806 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภคอาหารสดและอาหารแห้ง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:16:21 ประกวดราคา 71 อ่าน..
807 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:15:20 ประกวดราคา 67 อ่าน..
808 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๓๔๔ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:13:48 ประกวดราคา 59 อ่าน..
809 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-02-07 11:12:25 ประกวดราคา 71 อ่าน..
810 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-02-07 11:12:13 ประกวดราคา 73 อ่าน..
811 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-02-06 11:12:15 ประกวดราคา 70 อ่าน..
812 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-02-05 16:04:08 ประกวดราคา 75 อ่าน..
813 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-02-07 15:53:12 ประกวดราคา 75 อ่าน..
814 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนธันวาคม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-02-07 15:56:50 ประกวดราคา 85 อ่าน..
815 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอะไหล่งานไฟฟ้าและประปา จำนวน ๙ รายการ tharatip : 2019-01-16 10:02:20 ประกวดราคา 123 อ่าน..
816 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับตีเส้นจราจรจำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 10:00:58 ประกวดราคา 83 อ่าน..
817 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 10:00:02 ประกวดราคา 94 อ่าน..
818 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 09:57:44 ประกวดราคา 87 อ่าน..
819 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓๙ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 09:55:49 ประกวดราคา 82 อ่าน..
820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๒๘๕ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 09:50:24 ประกวดราคา 96 อ่าน..
821 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 09:49:17 ประกวดราคา 79 อ่าน..
822 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 09:45:09 ประกวดราคา 77 อ่าน..
823 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสารในสำนักงานควบคุมและป้องกันโรค จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 09:43:49 ประกวดราคา 76 อ่าน..
824 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน กค ๕๘๖๔ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-16 09:42:12 ประกวดราคา 91 อ่าน..
825 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 56 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2019-01-09 13:59:40 ประกวดราคา 111 อ่าน..
826 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ 3320200239751 : 2019-01-09 11:37:51 ประกวดราคา 101 อ่าน..
827 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๔ รายการ tharatip : 2019-01-03 19:51:53 ประกวดราคา 85 อ่าน..
828 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อนึ่งสมุนไพร สายไฟหม้อนึ่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:51:03 ประกวดราคา 89 อ่าน..
829 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:50:08 ประกวดราคา 88 อ่าน..
830 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:48:59 ประกวดราคา 126 อ่าน..
831 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:47:47 ประกวดราคา 87 อ่าน..
832 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:46:31 ประกวดราคา 85 อ่าน..
833 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด ๒๐๐A พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:44:56 ประกวดราคา 84 อ่าน..
834 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน กง ๗๔๐๔ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:43:50 ประกวดราคา 84 อ่าน..
835 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:42:57 ประกวดราคา 79 อ่าน..
836 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:41:46 ประกวดราคา 92 อ่าน..
837 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:40:49 ประกวดราคา 91 อ่าน..
838 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:39:35 ประกวดราคา 104 อ่าน..
839 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:38:16 ประกวดราคา 76 อ่าน..
840 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:37:00 ประกวดราคา 75 อ่าน..
841 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๑,๙๑๙ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:35:16 ประกวดราคา 77 อ่าน..
842 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงประตูหน้าต่างงานผู้ป่วยนอก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2019-01-03 19:33:59 ประกวดราคา 66 อ่าน..
843 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโรงพยาบาลท่าตูม ประจำปีงบประมาณ 2562 tharatip : 2019-02-18 15:37:27 ประกวดราคา 187 อ่าน..
844 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-12-24 13:48:12 ประกวดราคา 69 อ่าน..
845 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-12-18 18:26:44 ประกวดราคา 83 อ่าน..
846 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-14 16:06:58 ประกวดราคา 74 อ่าน..
847 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-14 16:05:52 ประกวดราคา 62 อ่าน..
848 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น แบบ ๑ ประตู ขนาด ๖.๓ Q โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-14 16:04:28 ประกวดราคา 110 อ่าน..
849 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-14 16:03:34 ประกวดราคา 75 อ่าน..
850 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำการประกอบเครื่องนวดไฟฟ้าแบบหยอดเหรียญ พร้อมทดสอบการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-14 16:02:27 ประกวดราคา 75 อ่าน..
851 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-12-13 10:39:02 ประกวดราคา 76 อ่าน..
852 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อุปกรณ์แพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-12-13 09:55:20 ประกวดราคา 73 อ่าน..
853 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้แช่สแตนเลส(ตู้เตรียม) ขนาด ๔ ประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:24:43 ประกวดราคา 81 อ่าน..
854 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:23:36 ประกวดราคา 71 อ่าน..
855 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน กง ๔๗๖๕ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:22:29 ประกวดราคา 88 อ่าน..
856 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน นข ๙๒๗ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:21:01 ประกวดราคา 73 อ่าน..
857 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการ GPS รายปี จำนวน ๖ คัน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:19:59 ประกวดราคา 65 อ่าน..
858 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบริการ GPS รายปี จำนวน ๖ คัน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึง ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:19:06 ประกวดราคา 72 อ่าน..
859 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:18:09 ประกวดราคา 76 อ่าน..
860 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:17:00 ประกวดราคา 83 อ่าน..
861 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ ๖๓๕๕ นบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:15:35 ประกวดราคา 47 อ่าน..
862 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กจ ๗๑๒ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:14:43 ประกวดราคา 65 อ่าน..
863 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๒๖,๓๙๔ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:13:47 ประกวดราคา 64 อ่าน..
864 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๓๗,๒๗๓ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:12:50 ประกวดราคา 63 อ่าน..
865 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:11:33 ประกวดราคา 82 อ่าน..
866 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:10:34 ประกวดราคา 63 อ่าน..
867 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:09:26 ประกวดราคา 72 อ่าน..
868 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:07:56 ประกวดราคา 70 อ่าน..
869 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้าและประปา จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:06:22 ประกวดราคา 58 อ่าน..
870 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้าและประปา จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:05:26 ประกวดราคา 47 อ่าน..
871 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำป้าย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:04:35 ประกวดราคา 49 อ่าน..
872 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:03:22 ประกวดราคา 61 อ่าน..
873 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:02:29 ประกวดราคา 61 อ่าน..
874 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:01:28 ประกวดราคา 68 อ่าน..
875 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเวชระเบียน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 14:00:34 ประกวดราคา 68 อ่าน..
876 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต ๗๗๑ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 13:59:36 ประกวดราคา 63 อ่าน..
877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ทะเบียน นข ๓๔๔๑ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 13:58:46 ประกวดราคา 68 อ่าน..
878 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สุขภัณฑ์ห้องน้ำ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 13:57:26 ประกวดราคา 49 อ่าน..
879 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน ๔ เส้น ทะเบียน บพ ๖๓๔๘ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 13:56:34 ประกวดราคา 61 อ่าน..
880 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมุ้งลวด จำนวน ๑๗ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 13:54:56 ประกวดราคา 61 อ่าน..
881 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้า ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-12-08 13:54:06 ประกวดราคา 69 อ่าน..
882 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-12-07 15:22:20 ประกวดราคา 67 อ่าน..
883 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-11-30 09:40:24 ประกวดราคา 103 อ่าน..
884 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-11-29 16:03:36 ประกวดราคา 78 อ่าน..
885 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 3320200239751 : 2018-11-27 15:46:13 ประกวดราคา 75 อ่าน..
886 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-11-29 10:16:58 ประกวดราคา 83 อ่าน..
887 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อุปกรณ์แพทย์ ประจำเดือนตุลาคม จำนวน ๒๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-11-21 11:05:54 ประกวดราคา 86 อ่าน..
888 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุชันสูตร ประจำเดือนตุลาคม จำนวน ๒๖ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-11-21 10:58:32 ประกวดราคา 92 อ่าน..
889 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา อุปกรณ์แพทย์ ประจำเดือนตุลาคม จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-11-21 10:47:50 ประกวดราคา 73 อ่าน..
890 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุการแพทย์ ประจำเดือนตุลาคม จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-11-21 10:33:51 ประกวดราคา 87 อ่าน..
891 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:48:40 ประกวดราคา 94 อ่าน..
892 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสมุดบันทึกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:47:31 ประกวดราคา 80 อ่าน..
893 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานเทคนิคการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:46:26 ประกวดราคา 82 อ่าน..
894 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฮีตเตอร์หม้ออบสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:45:33 ประกวดราคา 100 อ่าน..
895 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกระเบื้องพื้นอาคารทันตกรรมและทาสีภายในอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:44:40 ประกวดราคา 87 อ่าน..
896 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกั้นห้องกระจกเพื่อแยกผู้ป่วยอาคารกุมารเวชกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:43:39 ประกวดราคา 68 อ่าน..
897 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:42:45 ประกวดราคา 84 อ่าน..
898 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:40:26 ประกวดราคา 73 อ่าน..
899 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:39:16 ประกวดราคา 68 อ่าน..
900 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเคาน์เตอร์พร้อมซิงค์น้ำห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์วิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:38:02 ประกวดราคา 66 อ่าน..
901 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๒๐,๒๑๑ BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:36:56 ประกวดราคา 70 อ่าน..
902 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-11-13 19:35:38 ประกวดราคา 68 อ่าน..
903 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เวชภัณฑ์ยา จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3320200239751 : 2018-11-13 16:43:42 ประกวดราคา 81 อ่าน..
904 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายอ่างล้างผัก เนื้อสัตว์และไปป์ไลน์แก๊สหุงต้ม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:36:40 ประกวดราคา 134 อ่าน..
905 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:34:21 ประกวดราคา 101 อ่าน..
906 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:33:19 ประกวดราคา 90 อ่าน..
907 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงสารเหลวระเหย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:32:13 ประกวดราคา 88 อ่าน..
908 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:31:22 ประกวดราคา 97 อ่าน..
909 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด Network แบบที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:30:30 ประกวดราคา 98 อ่าน..
910 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:29:35 ประกวดราคา 87 อ่าน..
911 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักบุคคล ขนาด ๑๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:28:36 ประกวดราคา 82 อ่าน..
912 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:26:52 ประกวดราคา 75 อ่าน..
913 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน งานบ้าน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:25:59 ประกวดราคา 65 อ่าน..
914 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษพิมพ์สลิปม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:25:12 ประกวดราคา 69 อ่าน..
915 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย ของหน่วยงานโภชนาการและงานซักฟอก ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๔๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:22:10 ประกวดราคา 77 อ่าน..
916 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้บรรทุกติดตั้งลิฟท์ขนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:20:43 ประกวดราคา 74 อ่าน..
917 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๒๙๕ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:19:20 ประกวดราคา 68 อ่าน..
918 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายสายไฟฟ้าและคอล์ยเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:18:22 ประกวดราคา 53 อ่าน..
919 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบฟอร์มเอกสารในสำนักงานควบคุมและป้องกันโรค จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:15:26 ประกวดราคา 66 อ่าน..
920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนมอเตอร์คอล์ยร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:14:22 ประกวดราคา 52 อ่าน..
921 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องมรกต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:13:20 ประกวดราคา 68 อ่าน..
922 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:12:10 ประกวดราคา 82 อ่าน..
923 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเคาน์เตอร์ห้องอายุรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:10:58 ประกวดราคา 83 อ่าน..
924 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนหลังคาอาคารผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:10:06 ประกวดราคา 86 อ่าน..
925 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องซักผ้าขนาด ๑๐๐ Kg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:08:26 ประกวดราคา 83 อ่าน..
926 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๑๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:07:36 ประกวดราคา 73 อ่าน..
927 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:06:43 ประกวดราคา 76 อ่าน..
928 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:05:34 ประกวดราคา 76 อ่าน..
929 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:04:36 ประกวดราคา 82 อ่าน..
930 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 16:02:09 ประกวดราคา 76 อ่าน..
931 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 15:59:35 ประกวดราคา 81 อ่าน..
932 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๙,๒๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 15:58:17 ประกวดราคา 94 อ่าน..
933 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 15:57:25 ประกวดราคา 76 อ่าน..
934 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 15:56:23 ประกวดราคา 76 อ่าน..
935 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 15:55:26 ประกวดราคา 73 อ่าน..
936 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการกำจัดและป้องกันปลวกต่อเนื่อง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 15:54:19 ประกวดราคา 79 อ่าน..
937 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-28 15:52:53 ประกวดราคา 67 อ่าน..
938 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อรณรงค์ประชาสัมพันธ์โปรแกรม RDUR๙ Analytical Tools to Future Health Care จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 10:27:10 ประกวดราคา 145 อ่าน..
939 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่งานไฟฟ้าและประปา จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 10:25:45 ประกวดราคา 129 อ่าน..
940 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 10:21:30 ประกวดราคา 102 อ่าน..
941 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 10:17:57 ประกวดราคา 118 อ่าน..
942 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 10:16:44 ประกวดราคา 110 อ่าน..
943 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุผ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 10:14:53 ประกวดราคา 86 อ่าน..
944 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุติดตั้งทีวี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 10:12:26 ประกวดราคา 109 อ่าน..
945 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานไฟฟ้าและประปา จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 10:11:22 ประกวดราคา 83 อ่าน..
946 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 10:02:15 ประกวดราคา 77 อ่าน..
947 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:59:55 ประกวดราคา 77 อ่าน..
948 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:58:54 ประกวดราคา 81 อ่าน..
949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:57:30 ประกวดราคา 101 อ่าน..
950 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มแช่ดูดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:56:03 ประกวดราคา 115 อ่าน..
951 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์สี LED HD ขนาด ๓๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:54:24 ประกวดราคา 84 อ่าน..
952 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๓๕๘.๐๙ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:50:44 ประกวดราคา 77 อ่าน..
953 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องพลาสติกล้อเลื่อน ขนาดบรรจุ ๖๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:47:49 ประกวดราคา 56 อ่าน..
954 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งบูทนิทรรศการในการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:46:45 ประกวดราคา 81 อ่าน..
955 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายขยะติดเชื้อ จำนวน ๒,๕๕๘ กิโลกรัม ไปเผาทำลาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:44:18 ประกวดราคา 125 อ่าน..
956 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องตรวจโรคทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:43:04 ประกวดราคา 85 อ่าน..
957 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:38:43 ประกวดราคา 82 อ่าน..
958 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอาคารโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:33:16 ประกวดราคา 122 อ่าน..
959 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการใช้โปรแกรม HOSxP ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:23:16 ประกวดราคา 81 อ่าน..
960 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ แบบ ๔ ทิศทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:21:54 ประกวดราคา 78 อ่าน..
961 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:06:15 ประกวดราคา 82 อ่าน..
962 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ ขนาด ๒๐ นิ้ว ความละเอียด ๕ ไมครอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:04:53 ประกวดราคา 89 อ่าน..
963 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:03:53 ประกวดราคา 83 อ่าน..
964 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๖๔๑ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 09:02:29 ประกวดราคา 78 อ่าน..
965 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๙,๔๖๒ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 08:57:04 ประกวดราคา 89 อ่าน..
966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๓๖,๑๐๐ BTU พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 08:55:33 ประกวดราคา 81 อ่าน..
967 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าซหุงต้มสำหรับประกอบอาหารและอบผ้าผู้ป่วย จำนวน ๔๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 08:53:56 ประกวดราคา 83 อ่าน..
968 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ แผ่น พร้อมออกแบบกราฟฟิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 08:52:58 ประกวดราคา 91 อ่าน..
969 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 08:52:01 ประกวดราคา 87 อ่าน..
970 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-10-01 08:50:19 ประกวดราคา 81 อ่าน..
971 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-09-30 11:57:25 ประกวดราคา 88 อ่าน..
972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-09-30 11:53:28 ประกวดราคา 69 อ่าน..
973 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ toy100521 : 2018-09-24 19:43:08 ประกวดราคา 149 อ่าน..
974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ toy100521 : 2018-09-24 19:42:24 ประกวดราคา 110 อ่าน..
975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 12 รายการ toy100521 : 2018-09-24 19:41:42 ประกวดราคา 98 อ่าน..
976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4 รายการ toy100521 : 2018-09-24 19:40:52 ประกวดราคา 102 อ่าน..
977 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 4 รายการ toy100521 : 2018-09-24 19:40:06 ประกวดราคา 101 อ่าน..
978 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสกและโลหะรูดามกระดูก ด.ช. ก้องกิตากร ศาลา toy100521 : 2018-09-24 19:39:17 ประกวดราคา 98 อ่าน..
979 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ EKG toy100521 : 2018-09-24 19:37:12 ประกวดราคา 86 อ่าน..
980 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Povidine 450 ml toy100521 : 2018-09-24 19:36:24 ประกวดราคา 91 อ่าน..
981 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 70% Alcohol 450 ml toy100521 : 2018-09-24 19:35:27 ประกวดราคา 82 อ่าน..
982 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลทำความสะอาดมือ 450 ml toy100521 : 2018-09-24 19:34:36 ประกวดราคา 89 อ่าน..
983 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ toy100521 : 2018-09-24 19:33:30 ประกวดราคา 79 อ่าน..
984 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นฉีดยา toy100521 : 2018-09-24 19:32:36 ประกวดราคา 97 อ่าน..
985 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Intestinal Clamp Forceps STR 23 cm toy100521 : 2018-09-24 19:31:45 ประกวดราคา 69 อ่าน..
986 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาย EKG 5 Lead toy100521 : 2018-09-24 19:28:23 ประกวดราคา 99 อ่าน..
987 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 70% Alcohol 60 ml toy100521 : 2018-09-24 19:27:21 ประกวดราคา 72 อ่าน..
988 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระบอกฉีดยา 5 มล. toy100521 : 2018-09-24 19:24:38 ประกวดราคา 77 อ่าน..
989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสกรูดามกระดูกนายวีรพล ผาสุข toy100521 : 2018-09-24 19:23:44 ประกวดราคา 68 อ่าน..
990 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDressing Forceps 14.5 cm toy100521 : 2018-09-24 19:20:59 ประกวดราคา 79 อ่าน..
991 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล toy100521 : 2018-09-24 19:19:38 ประกวดราคา 74 อ่าน..
992 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ดึงกระดูกชนิด 4 เสา toy100521 : 2018-09-24 19:18:51 ประกวดราคา 73 อ่าน..
993 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Mask child toy100521 : 2018-09-24 19:15:39 ประกวดราคา 82 อ่าน..
994 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำลีรองเฝือก 6 นิ้ว toy100521 : 2018-09-24 19:14:36 ประกวดราคา 78 อ่าน..
995 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-09-24 19:13:09 ประกวดราคา 118 อ่าน..
996 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเข็นผู้ป่วยมาตรฐาน toy100521 : 2018-09-24 19:12:20 ประกวดราคา 80 อ่าน..
997 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นของ 2 ชั้น มีขอบสูง 3 ซม. ขนาด 45X55x80 ซม. toy100521 : 2018-09-24 19:10:57 ประกวดราคา 103 อ่าน..
998 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดผ่าตัด เบอร์ 11 toy100521 : 2018-09-24 19:09:45 ประกวดราคา 87 อ่าน..
999 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-09-24 19:08:24 ประกวดราคา 80 อ่าน..
1000 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Nebulizer mask child toy100521 : 2018-09-24 19:07:37 ประกวดราคา 77 อ่าน..
1001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 45 mg toy100521 : 2018-09-24 19:06:29 ประกวดราคา 86 อ่าน..
1002 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 30 mg toy100521 : 2018-09-24 19:05:50 ประกวดราคา 86 อ่าน..
1003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 75 mg toy100521 : 2018-09-24 19:05:08 ประกวดราคา 87 อ่าน..
1004 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ toy100521 : 2018-09-24 19:04:15 ประกวดราคา 122 อ่าน..
1005 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาSalmeterol / Evohater Evohaler 25/125 mcg 120 dose toy100521 : 2018-09-24 19:03:29 ประกวดราคา 93 อ่าน..
1006 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ferrous fumarate Oral suspension 76 mg/5 ml toy100521 : 2018-09-24 19:02:22 ประกวดราคา 89 อ่าน..
1007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองซิปแดง ขนาด 7*10 cm toy100521 : 2018-09-24 19:00:34 ประกวดราคา 84 อ่าน..
1008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ไดเร็กซ์ 4*8x8*5 cm toy100521 : 2018-09-24 18:59:50 ประกวดราคา 74 อ่าน..
1009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Insulin soluble 30 %+ Lnsulin isophane 70% Penfill 100 IU/ml in 3ml toy100521 : 2018-09-24 18:56:15 ประกวดราคา 85 อ่าน..
1010 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Lron sucrose 100 mg/5ml toy100521 : 2018-09-24 18:54:45 ประกวดราคา 86 อ่าน..
1011 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Etonogestrel 68 mg toy100521 : 2018-09-24 18:53:24 ประกวดราคา 71 อ่าน..
1012 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diazepam 5 mg toy100521 : 2018-09-24 19:44:03 ประกวดราคา 114 อ่าน..
1013 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Atorvastatin 40 mg toy100521 : 2018-09-24 18:51:43 ประกวดราคา 82 อ่าน..
1014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า toy100521 : 2018-09-24 18:51:00 ประกวดราคา 62 อ่าน..
1015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอี๊ยมพลาสติกกันเปื้อน toy100521 : 2018-09-24 18:50:09 ประกวดราคา 81 อ่าน..
1016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tissue Forceps 14.5 cm toy100521 : 2018-09-24 18:49:11 ประกวดราคา 81 อ่าน..
1017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือแบบยาวรัดข้อศอก เบอร์ L toy100521 : 2018-09-24 18:48:05 ประกวดราคา 78 อ่าน..
1018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นของ 2 ชั้น มีขอบสูง 3 ซม. ขนาด 45X85x80 ซม. toy100521 : 2018-09-24 18:47:03 ประกวดราคา 67 อ่าน..
1019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine toy100521 : 2018-09-24 18:45:39 ประกวดราคา 69 อ่าน..
1020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 75 mg toy100521 : 2018-09-24 18:44:56 ประกวดราคา 74 อ่าน..
1021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Human Alumin 20% in 50ml toy100521 : 2018-09-24 18:44:11 ประกวดราคา 72 อ่าน..
1022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ampicilin 500 mg toy100521 : 2018-09-24 18:42:58 ประกวดราคา 81 อ่าน..
1023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Pan Entreal 400 GM toy100521 : 2018-09-24 18:41:49 ประกวดราคา 74 อ่าน..
1024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 0.9% Sodium chloride inj 50 ml toy100521 : 2018-09-24 18:40:50 ประกวดราคา 65 อ่าน..
1025 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Oseltamivir 45 mg toy100521 : 2018-09-24 18:39:58 ประกวดราคา 71 อ่าน..
1026 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glipizine 5 mg toy100521 : 2018-09-24 18:39:01 ประกวดราคา 70 อ่าน..
1027 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 5% Dextrose in Water 100 ml toy100521 : 2018-09-24 18:38:12 ประกวดราคา 66 อ่าน..
1028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bupivacaine HCL spinal 0.5% heavy streile solution 4 ml toy100521 : 2018-09-24 18:36:16 ประกวดราคา 66 อ่าน..
1029 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Octreotide 0.1 mg/ml toy100521 : 2018-09-24 18:31:41 ประกวดราคา 89 อ่าน..
1030 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metronidazole 500 mg in 100 ml toy100521 : 2018-09-24 18:30:34 ประกวดราคา 67 อ่าน..
1031 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Paracetmol syr 60 ml. toy100521 : 2018-09-24 18:29:21 ประกวดราคา 71 อ่าน..
1032 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine 25 mg toy100521 : 2018-09-24 18:28:39 ประกวดราคา 55 อ่าน..
1033 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin 125 mg/5ml toy100521 : 2018-09-24 18:27:55 ประกวดราคา 109 อ่าน..
1034 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา methyl salicylate cream toy100521 : 2018-09-24 18:26:59 ประกวดราคา 69 อ่าน..
1035 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Doxaocin 5 mg toy100521 : 2018-09-24 18:24:58 ประกวดราคา 73 อ่าน..
1036 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Bromhexine 4.0 mg/5ml toy100521 : 2018-09-24 18:23:57 ประกวดราคา 104 อ่าน..
1037 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dextrose 5% in 0.9% Sodium chloride inj D-5-S toy100521 : 2018-09-24 18:22:33 ประกวดราคา 67 อ่าน..
1038 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ibufen 200 mg toy100521 : 2018-09-24 18:20:57 ประกวดราคา 72 อ่าน..
1039 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Rabies vaccine toy100521 : 2018-09-24 18:19:13 ประกวดราคา 71 อ่าน..
1040 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ceftriaxone 1 gm toy100521 : 2018-09-24 18:18:13 ประกวดราคา 64 อ่าน..
1041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clindamycin inj 600 mg/4ml toy100521 : 2018-09-24 18:17:08 ประกวดราคา 63 อ่าน..
1042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chlorpheniramine maleate syr 60 ml toy100521 : 2018-09-24 18:15:51 ประกวดราคา 65 อ่าน..
1043 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Amoxicillin sodium 1000 mg and Clavutanate potassium 200 mg for inj toy100521 : 2018-09-24 18:14:19 ประกวดราคา 70 อ่าน..
1044 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Aspirin 81 mg toy100521 : 2018-09-24 18:12:09 ประกวดราคา 69 อ่าน..
1045 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ toy100521 : 2018-09-24 18:10:59 ประกวดราคา 67 อ่าน..
1046 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาSalmeterol / Evohater Evohaler 25/250 mcg 120 dose toy100521 : 2018-09-24 18:10:17 ประกวดราคา 75 อ่าน..
1047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Recombinant Human Erythrpopietin (Epoetin alfa) 4000 IU toy100521 : 2018-09-24 18:08:05 ประกวดราคา 69 อ่าน..
1048 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 รายการ toy100521 : 2018-09-24 18:06:22 ประกวดราคา 77 อ่าน..
1049 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวงล้อ Wheel Chair ดุมเล็ก ๒๔ นิ้ว ยางเทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-09-06 19:12:55 ประกวดราคา 83 อ่าน..
1050 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-09-06 19:12:07 ประกวดราคา 84 อ่าน..
1051 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-09-06 19:10:52 ประกวดราคา 77 อ่าน..
1052 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายไวนิล โครงการอาหารปลอดภัยสุขภาพสดใส อ.ท่าตูม ปี ๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-09-06 19:07:44 ประกวดราคา 117 อ่าน..
1053 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดกรองอากาศห้องแยกโรคอาคารผู้ป่วยใน ๑,๒ จำนวน ๒ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-09-06 19:05:55 ประกวดราคา 76 อ่าน..
1054 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและอื่นๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-09-06 19:05:00 ประกวดราคา 76 อ่าน..
1055 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับเบิกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลท่าตูม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-09-06 19:03:47 ประกวดราคา 87 อ่าน..
1056 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายและเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง tharatip : 2018-09-06 19:01:31 ประกวดราคา 86 อ่าน..
1057 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levodopa 250 mg and Carbidopa 25 mg toy100521 : 2018-08-30 21:35:44 ประกวดราคา 88 อ่าน..
1058 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Infusion set toy100521 : 2018-08-30 21:33:59 ประกวดราคา 74 อ่าน..
1059 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสเตอร์กระดาษ ขนาด 1/2 นิ้ว toy100521 : 2018-08-30 21:31:45 ประกวดราคา 83 อ่าน..
1060 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขุดให้เลือดสำหรับถุง toy100521 : 2018-08-30 21:30:24 ประกวดราคา 80 อ่าน..
1061 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tegaderm 9*20 cm toy100521 : 2018-08-30 21:28:36 ประกวดราคา 81 อ่าน..
1062 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Tegaderm 5*7 cm toy100521 : 2018-08-30 21:27:47 ประกวดราคา 80 อ่าน..
1063 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Neopore 1/2 นิ้ว toy100521 : 2018-08-30 21:26:24 ประกวดราคา 124 อ่าน..
1064 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Neopore 1 นิ้ว toy100521 : 2018-08-30 21:37:54 ประกวดราคา 81 อ่าน..
1065 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสเตอร์กระดาษ ขนาด 1 นิ้ว toy100521 : 2018-08-30 21:23:38 ประกวดราคา 70 อ่าน..
1066 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อTegaderm 4.4*4.4 cm. toy100521 : 2018-08-30 21:21:09 ประกวดราคา 68 อ่าน..
1067 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเครื่อง toy100521 : 2018-08-30 21:20:08 ประกวดราคา 96 อ่าน..
1068 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ IV catheter 26*3/4 นิ้ว toy100521 : 2018-08-30 21:18:48 ประกวดราคา 75 อ่าน..
1069 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผาก็อสพับ 3*3 8ชั้น 5 ช้น toy100521 : 2018-08-30 21:17:02 ประกวดราคา 74 อ่าน..
1070 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Bactigras 10cm*10cm toy100521 : 2018-08-30 21:15:46 ประกวดราคา 86 อ่าน..
1071 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ toy100521 : 2018-08-30 21:14:15 ประกวดราคา 70 อ่าน..
1072 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้พันสำลี เบอร์ M toy100521 : 2018-08-30 21:13:25 ประกวดราคา 63 อ่าน..
1073 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ IV catheter 22*1 นิ้ว toy100521 : 2018-08-30 21:10:37 ประกวดราคา 56 อ่าน..
1074 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ toy100521 : 2018-08-30 21:09:43 ประกวดราคา 56 อ่าน..
1075 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Binzolamide 1% eye drops และ Moxifloxacin 0.5% opthalmic solution eye drops 5 ml toy100521 : 2018-08-30 21:07:14 ประกวดราคา 72 อ่าน..
1076 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกประคบสมุนไพร toy100521 : 2018-08-30 21:04:19 ประกวดราคา 64 อ่าน..
1077 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา simvas 20 mg toy100521 : 2018-08-30 21:03:26 ประกวดราคา 81 อ่าน..
1078 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simethicone tab 80 mg toy100521 : 2018-08-30 21:02:25 ประกวดราคา 65 อ่าน..
1079 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 0.9% Sodium chloride inj 100 ml toy100521 : 2018-08-30 21:01:24 ประกวดราคา 73 อ่าน..
1080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dimen 50 mg inj toy100521 : 2018-08-30 20:59:44 ประกวดราคา 66 อ่าน..
1081 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Clcium polystyrene Sulfonate 5 g powder toy100521 : 2018-08-30 20:58:27 ประกวดราคา 80 อ่าน..
1082 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Glipizine 5 mg toy100521 : 2018-08-30 20:56:22 ประกวดราคา 74 อ่าน..
1083 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนของเหลว Centriuge toy100521 : 2018-08-30 20:55:23 ประกวดราคา 73 อ่าน..
1084 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ IV catheter 24*3/4 นิ้ว toy100521 : 2018-08-30 20:54:18 ประกวดราคา 70 อ่าน..
1085 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระบอกฉีดยา 20 มล. toy100521 : 2018-08-30 20:51:42 ประกวดราคา 57 อ่าน..
1086 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยา ดีดี1 toy100521 : 2018-08-30 19:58:29 ประกวดราคา 68 อ่าน..
1087 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระบอกฉีดยา 10 มล. toy100521 : 2018-08-30 19:57:46 ประกวดราคา 72 อ่าน..
1088 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือตรวจโรค เบอร์ S toy100521 : 2018-08-30 19:56:59 ประกวดราคา 71 อ่าน..
1089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือตรวจโรค เบอร์ XS toy100521 : 2018-0