หัวข้อข่าว : คณะเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ดูงานโรคไตที่โรงพยาบาลเบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

รายละเอียดข่าว

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554  ทีมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลท่าตูม โรงพยาบาลปราสาท โรงพยาบาลสังขะ โรงพยาบาลสำโรงทาบ โรงพยาบาลศีรขรภูมิ  และหน่วยไตเทียมเฉลิมพระเีกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลสุรินทร์ ได้จัดทำโครงการ "การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยไตที่บำบัดทดแทนไตด้วยวิธี CAPD" ซึ่งได้ศึกษาดูงานรูปแบบการจัดระบบคลินิกโรคไตของโรงพยาบาลชุมชน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและการบำบัดทดแทนไตและการสร้างเครือข่ายหน่วยบริการโรคไตในจังหวัดสุรินทร์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในวันดังกล่าวผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองพาเดินชมบริเวณโดยรอบของโรงพยาบาลและบรรยายการดำเนินงานเกี่ยวกับโรคไตให้คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ได้รับชมและรับฟัง

 

 โดย beawsak 2011-11-28 18:15:11 
   องค์การแพทย์
   บริหารงานทั่วไป
   ชันสูตร - เอ็กซเรย์
   ทันตกรรม
   เภสัชฯ
   สุขาภิบาล
   ส่งเสริม
   สุขภาพจิต
   การพยาบาล
   คุณภาพ
   ทำความสะอาด
   รพช.ชุมพลบุรี
   สสจ.สุรินทร์
   รพช.สังขะ
   รพช.รัตนบุรี
   รพช.ปราสาท
   รพศ.สุรินทร์
   รพช.ลำดวน
   รพช.ศรีขรภูมิ
   รพช.พนมดงรัก
   รพช.สนม
   รพช.ท่าตูม
   รพช.บัวเชด
   รพช.จอมพระ
   รพช.ค่ายวีรวัฒ
   รพช.สำโรงทาบ
   ส่งข้อมูลOP/PP
   ศูนย์รหัสมาตราฐาน
   18แฟ้ม สนย.
   สปสช.โคราช
   สปสช. กลาง
   สสอ.รัตนบุรี
   รพ.สต. แจนแวน
   เว็บคัดกรองซึมเศร้า
   ชุมชน Hosxp
   รพ.รวมแพทย์

 User Online

นับการเข้าใช้ 0759670
นับตาม IP วันนี้ 0000020
ผู้เข้าชม 0001813
ขณะนี้มีผู้ชม 1
https://www.google.co.th
Date Created: Sat Jun 25 13:33:55 2011 Copy Right© 2011 Thatoom Hospital