Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนพฤษภาคม2556

Owner : maprangz | 2014-05-07 19:23:55

รายละเอียด..

สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนพฤษภาคม2556

         สามารถดาวน์ฌหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์

userfiles/file/Sukar/SituationOfdiseasesInA_Thatoom(May2013).pdf

ที่มาของข้อมูล : ระบบรายงาน 506 งานควบคุมและป้องกันโรค โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์