Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนกันยายน2556

Owner : maprangz | 2014-05-07 19:35:08

รายละเอียด..

สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนกันยายน2556

          สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์

userfiles/file/Sukar/SituationOfdiseasesInA_Thatoom(Sep_2013).pdf

ที่มาของข้อมูล :ระบบรายงาน 506 งานควบคุมและป้องกันโรค โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์