Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนตุลาคม2556

Owner : maprangz | 2014-05-07 19:36:52

รายละเอียด..

สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำเดือนตุลาคม2556

         สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์

userfiles/file/Sukar/SituationOfdiseasesInA_Thatoom(Oct_2013).pdf

ที่มาของข้อมูล : ระบบรายงาน 506 งานควบคุมและป้องกันโรค โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์