Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำปี พ.ศ.2556

Owner : maprangz | 2014-05-07 18:37:58

รายละเอียด..

สรุปรายงานสถานการณ์โรคประจำปี พ.ศ.2556

         สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงก์

userfiles/file/Sukar/SituationOfdiseasesInA_Thatoom(2013).pdf

ที่มาของข้อมูล: ระบบรายงาน 506 งานควบคุมและป้องกันโรค โรงพยาบาลท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์