Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

เปิดอบรมการเขียนโปรแกรมDelphiและรับพัฒนาระบบ

DateTime : 1469-11-17 10:42:56
Post By : delsnet
IP Address : 171.6.163.149

 DELSNET (www.delsnet.com :ชุมชนคนรักเดลไฟ)

 
1.แจกฟรี DVD สอนการใช้เขียนโปรแกรมภาษาเดลไฟ ระบบ POS เนื้อหาครบถ้วน บรรยายกว่า 30 ชั่วโมง (การันตีโดยลูกศิษย์ของ DELSNETจำนวนหลักร้อย
ที่นำศึกษาแล้ว สามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาใช้ประกอบอาชีพโปรแกรมเมอร์ได้จริง)  พิเศษรับเพิ่ม VDO บรรยายหลักสูตร Dephi 3 in 1 เนื้อหา 2 ชั่วโมง 
"เฉพาะสถาบันการศึกษา เท่านั้น"  
 
2.เรามี VDO สอนเขียนโปรแกรมภาษาเดลไฟ ระดับ Client/Server - Multitier- Intraweb เปิดให้ศึกษาฟรี (Free) ทางเวป
 
3.จำหน่าย DVD สื่อการเขียนโปรแกรมภาษาเดลไฟ ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงขั้นสูง รายละเอียดประกอบด้วย
  1.Foundation (สำหรับใช้งานเครื่องเดียว) 
  2.Client/Server (สำหรับใช้งานพร้อมๆกัน ผ่านระบบ LAN)  
  3.Multi-tier/DataSnap (สำหรับใช้งานผ่านระบบ LAN-อินเตอร์เน็ท  ผ่าน Port พิเศษ) 
  4.WebService (สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ท) 
  5.Intraweb (สำหรับใช้งานผ่าน Web Browser ใช้งานได้บน Smart Phone,Tablet ทั้ง IOS (iPad,iPhone) ,ANDROID 
 
  ท่านไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้งานเองได้ ทุกชุดเนื้อหาการสอนละเอียดทุกขั้นตอน 
  (DVD ทุกชุดคือเนื้อหาการอบรมจากหลักสูตรจริงของเดลส์เน็ต ประกอบด้วย VDO+Source Code) 
 
4.เปิดอบรมหลักสูตร "พี่สอนน้อง สำหรับผู้สนใจทั่วไป (1 วัน/คอร์ส) " เฉพาะวันเสาร์ รายละเอียดประกอบด้วย
   4.1 หลักสูตร Object Pascal (เรียนรู้คำสั่งภาษา Pascal ที่สำคัญสำหรับใช้เขียนโปรแกรมภาษาเดลไฟ)
   4.2 หลักสูตร Foundation    
   4.3 หลักสูตร Client/Server 
   4.4 หลักสูตร Data Snap
   4.5 หลักสูตร Intraweb
   สำหรับปูพื้นฐาน (Preview-WorkShop) ก่อนเข้าอบรมหลักสูตร "การเขียนโปรแกรมเพื่อนำไปใช้งานจริง" 
 
5.เปิดอบรม "หลักสูตรการเขียนเพื่อการนำไปใช้งานจริง" เดลไฟกับฐานข้อมูล (Dephi & Database)  รูปแบบการอบรม :ผู้เข้าอบรมจะต้องเขียนโปรแกรม
ไปพร้อมๆ กับผู้ให้การอบรม แบบเข้มข้น ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย (สอนแบบสดๆ ไม่มีสคริบ เนื้อหาครบถ้วน ตั้งแต่การออกแบบ-การสร้างตาราง-การบันทึกข้อมูล-
การทำรายงาน-การทำแผ่นติดตั้ง-และการทำคู่มือการใช้งาน) พร้อมเทคนิคต่างๆ มากมาย สอนโดยโปรแกรมเมอร์ที่คลุกคลี่กับงานด้านฐานข้อมูลและใช้เดลไฟ
เป็นเครื่องมือพัฒนาระบบ ประสบการณ์กว่า 20 ปี  "มีความรู้เท่าไร สอนให้หมด ไม่มีกั้ก"  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.delsnet.com)
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.delsnet.com
โทร 086 981 7231 
อีเมลย์ info@delsnet.co.th ,delsnet_xe2@hotmail.com ,delsnet_ex2@hotmail.com
DELSNET
ขอบคุณค่ะ
 
หน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม
บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท อินโฟ-ดี ซอฟแวร์ จำกัด
บริษัท อาร์ที  อะกริเทค จากัด
บริษัท  เอนไก ไทย  จำกัด
บริษัท ซอฟท์เน็ตเวิร์ค จำกัด
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
บริษัท บางกอก เมดิคอล ซอฟต์แวร์ จำกัด ( HosXP)
บริษัท วีเมคเกอร์ จำกัด
โรงพยาบาลบ้านหลวง
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
บริษัท ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี จำกัด  (ในเครือ บจ.มิตรผล)
บริษัท ลิเบอร์ตี้การ์เมนท์ จำกัด
บริษัท น้ำตาลมิตรผล  จำกัด
บริษัท อุตสาหกรรมนำ้ตาลอุตรดิตถ์ จำักัด
โรงพยาบาลทุ่งตะโก 
กรมการทหารช่าง (ราชบุรี) 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
บริษัท ดี ซิสเต็มส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
NEC Corporation (Thailand) Ltd.
โรงพยาบาลวานรนิวาส  
สำนักงานสาธารณสุจจังหวัดนครสวรรค์ 
บริษัท อุบลรักษ์ จำกัด 
บริษัท เพรสซิเดนท์ เคมีภัณฑ์ จำกัด
 
 
 

Message!

หากต้องการตอบกระทู้ Webboard กรุณาเข้าใช้ระบบก่อนนะค่ะ..

กระทู้ตอบกลับ