Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

youtube ความรู้ด้านสุขภาพ นายแพทย์สฤษฏ์ ถอสุวรรณ์(หมอทีม)

รายละเอียด..

www.youtube.com/การรักษาโรคความดันโลหิตสูง

www.youtube.com/เบื่อกินยาลดความดันตลอดชีวิตต้องรู้สิ่งนี้

www.youtube.com/ป่วยหนักเพราะไม่รู้ 3 ข้อนี้

www.youtube.com/เสียเวลาลดพุงถ้าไม่รู้สิ่งนี้

www.youtube.com/3 เทคนิค เปลี่ยนอาหารเป็นยาลดพุง

www.youtube.com/3 เคล็ดลับลดความอ้วนง่ายๆ

www.youtube.com/1 เคล็ดลับลดความอ้วนแม้ชีวิตไม่พร้อม

www.youtube.com/3 ข้อแตกต่างลดน้ำหนัก&ลดความอ้วน

www.youtube.com/ลดน้ำหนักแบบถูกวิธีี

www.youtube.com/อยากลดอ้วนถาวรจงดู 3 ข้อนี้

www.youtube.com/อ้วน&สมรรถภาพทางเพศเสื่อมแก้ด้วยสิ่งนี้

www.youtube.com/5 โปรตีนคนอ้วน&ผอมห้ามพลาด

www.youtube.com/เทคนิคนอนหลับง่าย นอนนาน ไม่ตื่นกลางดึก

www.youtube.com/ที่มาของการลดความอ้วนด้วยไข่ 2 ฟองก่อนอาหารเช้าเย็น

www.youtube.com/3 เทคนิครักษาเบาหวาน ลดยา หยุดยาได้

www.youtube.com/ลดความเบาหวาน ลดความอ้วน ปลอดภัย