Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

แผ่นพับความรู้ด้านสุขภาพ ชุดที่ 2 ผลิตโดยงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลท่าตูม

รายละเอียด..

1_10 เคล็ดลับในการเลิกบุหรี่.pdf 

2_มารู้จักเบาหวานกันดีกว่า.pdf

3_โรคความดันโลหิตสูง.pdf

4_การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน.pdf

5_การตรวจเต้านมข้างที่ทำการผ่าตัดเต้านมด้วยตนเอง.pdf

6_การนับคารืโบไฮเดรท.pdf

7_การปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเนื้อเยื่อเวลล์อักเสบ.pdf

8_การป้องกันการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน.pdf

9_การป้องกันให้ปลอดภัยและปลอดโรคในช่วงน้ำท่วม.pdf

10_กินอย่างไรห่างไกลโรค.pdf

11_ไข้กาฬหลังแอ่น.pdf

12_ไข้เลือดออก.pdf

13_ไข้หวัดใหญ่.pdf

14_คำแนะนำการปฎิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ.pdf

15_คำแนะนำการปฎิบัติตัวหลังผ่าตัดเต้านม.pdf

16_คำแนะนำการป้องกันโรคอุจจาระร่วง.pdf

17_ต้านภัยโรคอ้วนด้วยหลัก 3 อ_2 ส_.pdf

18_ทำอย่างไรเมื่อไขมันในเลือดสูง.pdf

19_มารดาหลังคลอดควรทำอย่างไร.pdf

20_เรียนรู้อยู่กับ เอช ไอ วี.pdf

21_โรคกระดูกสันหลังตีบแคนกดทับเส้นประสาท.pdf

22_โรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์.pdf

23_โรคปอดบวมในเด็ก.pdf

24_โรคมือ เท้า ปาก.pdf

25_โรคหลอดเลือดสมอง.pdf

26_โรคหลอดเลือดหัวใจ.pdf

27_วัณโรค.pdf

28_ไวรัสตับอักเสบ บี.pdf

29_อาหารเพื่อการดูแลสุขภาพ.pdf

30_อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน.pdf