Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! โรงพยาบาลท่าตูมรับการประเมิน งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

โรงพยาบาลท่าตูมรับการประเมิน งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

รายละเอียดข่าว..

 วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลท่าตูมรับการประเมินงานสุขภาพจิตและยาเสพติด จากทีมสุขภาพจิตจากเขต 9 นครราชสีมา, ร.พ.จิตเวชนครราชสีมา, สสจ.สุรินทร์และโรงพยาบาลสุรินทร์ โดย พญ.แม้นเขียน ชัญถาวร ประธานองค์กรแพทย์ กล่าวต้อนรับ และหัวหน้างานทุกแผนก..ซึ่งการมาประเมินครั้งนี้ได้รับคำชื่นชมและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางาน .. สุขภาพจิตและยาเสพติด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริการให้มีประสิทธิภาพ ..ตอบสนองให้ทันกับปัญหาสุขภาพ และสุขภาพจิต ใน สังคม เศรษฐกิจปัจจุบัน ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว