Theme Colors
Layouts
Wide Boxed

News! สธ. เผยความคืบหน้าการบรรจุพยาบาลวิชาชีพเป็นข้าราชการ เตรียมส่งกรอบคำขออัตราเพิ่ม ถึงครม.สัปดาห์หน้า

รายละเอียดข่าว..

สธ. เผยความคืบหน้าการบรรจุพยาบาลวิชาชีพเป็นข้าราชการ เตรียมส่งกรอบคำขออัตราเพิ่ม ถึงครม.สัปดาห์หน้า 

          กระทรวงสาธารณสุข จัดทำกรอบคำขอกำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มระยะเวลา 5 ปี รวมกว่า 76,000 ตำแหน่ง เพื่อทยอยบรรจุพยาบาลวิชาชีพ และสหวิชาชีพอื่นๆ ที่ค้างบรรจุตั้งแต่ปี 2549 เตรียมส่งถึงมือครม. ภายในสัปดาห์หน้า

          นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการบรรจุพยาบาลวิชาชีพที่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในหน่วยบริการทั่วประเทศเป็นข้าราชการ ว่า นายวิทยา     บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบแนวทางการแก้ปัญหาโดยให้มีการจัดทำเป็นแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนทั้งระบบ โดยจัดทำข้อเสนอที่จะขอตำแหน่งข้าราชการเพิ่มใหม่ ตามกรอบความต้องการกำลังคนระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2560 รวมทั้งแก้ปัญหาลูกจ้างเงินบำรุงไปพร้อมกัน

          นายแพทย์โสภณ กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำคำขอตำแหน่งข้าราชการเพิ่มใหม่เพื่อแก้ปัญหาลูกจ้างเงินบำรุง ที่ค้างบรรจุตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยจัดทำแผนกำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มใหม่เป็นรายปี เสนอขอคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้บรรจุลูกจ้างเงินบำรุงตามปีที่เริ่มจ้าง ดังนี้

 
ปีงบประมาณที่ขอ                           ปีที่จ้าง                    จำนวนตำแหน่งข้าราชการ


 

ตำแหน่งเพิ่ม                                                             ที่ขอเพิ่มใหม่ (อัตรา)

              2555                               2549-2550                              7,521

              2556                               2551-2552                            10,036

              2557                               2553-2554                             9,276

              2558                               2555-2556                            14,093

              2559                               2557-2558                            18,024

              2560                               2559-2560                            18,024

          โดยตำแหน่งที่ขอกำหนดเพิ่มใหม่ในแต่ละปี จะใช้เพื่อบรรจุพยาบาลวิชาชีพร้อยละ 50 ส่วนที่เหลือจะบรรจุตำแหน่งอื่นๆ ที่จ้างไว้ในปีดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะมีหนังสือคำขอกำหนดตำแหน่งข้าราชการเพิ่มไปถึงคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์หน้า


 
 

************************************************16 มิถุนายน 2555